>> سىز تېخى كىرمىدىڭىز كىرىش   تىزىملىتىڭ | مىدال مەركىزى | تور تېلۋىزىيەسى | كونا مۇنبەر
chayhana
مۇنبەر قوللانمىسى
uyghurche yanfon  
XabnamBBS -> شېئىرىيەت گۈلزارى -> غەنىزات     ئۇيغۇر : ئەيسا ۋە ئۇيغۇر

 
سىز بۇ تېمىنىڭ 1148 ـ ئوقۇرمىنى
تېمىسى : غەنىزات     ئۇيغۇر : ئەيسا ۋە ئۇيغۇر IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ساقلاش | ئالدىنقى تېما | كېيىنكى تېما
ulugbagھالىتى : بۇ ئەزا توردا بار
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 20
شۆھرەت: 21 نۇمۇر
پۇل: 200 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:9(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-09-26

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش
غەنىزات     ئۇيغۇر : ئەيسا ۋە ئۇيغۇر

ﻏﻪﻧﯩﺰﺍﺕ ئۇﻳﻐﯘﺭ

ئەﻳﺴﺎ ﯞە ئۇﻳﻐﯘﺭ1

ئاﻳﺎﻥ ﻫﻪﻣﻤﯩﮕﻪ:
ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺮﺳﯩﺖ ئۈﺳﺘﯩﮕﻪ ئەﻳﺴﺎﻧﯩﯔ ﺗﯧﻨﻰ ...
ﺑﯩﺮﺍﻕ ، ئۆﻟﯜﻙ ﺗﻪﻥ
ئۆﮔﯩﺘﯩﺪﯗ ئەﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ :
ئەﺑﻪﺩﯨﻲ -
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﻖ ئاﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ .


ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺩﯦﮕﻪﻥ ؟!!...
ﻛﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ئۇﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺑﯩﺮ ؟!!...
ئۇ -
ﺟﺎﻳﻨﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ئوﻗﯘﺷﻤﯘ
ﭘﯘﻝ ، ﻣﺎﻝ - ﻣﯜﻟﯜﻙ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ؟!!!..
ﻳﺎﻛﻰ
ﺳﯜﺭە ئوﻗﯘﭖ ﺩﯗئا ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ
ئۆﺯ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗئاﺩﯨﻦ ؟!!....


ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺩﯦﮕﻪﻥ ؟!!...
ﻛﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ئۇﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺑﯩﺮ ؟!!!...

ﺑﯩﻠﺴﻪﯓ :
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ -
ﺭﻭﻫﻘﺎ ﺳﯩﯖﮕﻪﻥ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺗﯘﻳﻐۇﺩﯗﺭ ،
ﻏﯘﺭﯗﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ .
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ -
ﺳﺎﭖ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ، ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ئەﻗﯩﺪﻩ ،
ﻫﻪﻡ ئاﺷﯩﻘﻠﯩﻖ ﻳﺎﻧﻐﺎﻥ ئوﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ !!!....ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ،
ئەﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ئۇﻳﻐﯘﺭ ؟!!!...
ئەﻳﺴﺎ ﻛﻪﺑﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ئۈﭼﯜﻥ
ﺋﯩﺮﯗﺳﺎﻟﯩﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ
ﻛﯩﺮﺳﯩﺘﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﺴﺎ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ؟!!...


ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ئۇﻧﻰ ؟!!...
ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ئۇﻳﻐﯘﺭ ؟؟؟؟!....

2

..............................
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺳﯘئاﻝ :
ﺩﯨﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ؟!...
<< ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ،
ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﺳﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ...
ﺟﯩﻦ ئاﻟﯟﺍﺳﺘﻰ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ !!... >>
ﺩەﺭﺱ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺷﯘﺗﺎﭖ ﻣﯘئەﻟﻠﯩﻢ .
ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﺑﯩﻲ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ،
ﻗﯩﺰﻗﺴﯩﻨﯩﭗ ﯞەﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ،
ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯧﻠﯩﭗ ئاﯕﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ﺟﯩﻢ .

ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﻳﺪﯗ ئوﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ :
ﺗﻮﻏﺮﺍ !!....
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﻴﺘﺎﺭ ﻣﯘئەﻟﻠﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ!...
ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭﺩﺍ ﻛﻮﻧﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ :
ئاﻣﺮﯦﻜﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ئاﻳﺎﻝ ،
ﻟﻪﯞ ﻳﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺯﯦﺮﯨﻜﻤﻪﻳﺪﯗ ﻫﯧﭻ ،
ﭼﯩﯔ ﭼﺎﭘﻠﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﮕﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ....

ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﯘ ﮔﻪﭖ :
<< ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩزﺩە ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ئاﺟﯩﺰﻟﯩﻖ
ﺑﯘ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﻳﻪﭘﻼ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ......

ئەﻣﺪﻯ ﺳﯩﺰﻧﻰ
ئۆﻳﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻﻏﺎ
ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯩﻘﻤﺎس ئۆز ئاﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰ !... >>

ﺳﻮﺩﺍ ﺳﺎﺭﺍﻳﻼﺭﺩﺍ ﻣﻮﺩﺍ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ،
ئوﻥ ﺳﺎﻧﺘﯩﻠﯩﻖ ئۇﺯﯗﻥ ﻳﻮﭘﻜﯩﻼﺭ ....
ﺑﯩﺮ ﻏﯧﺮﯨﭽﻠﯩﻖ ئۇﺯﯗﻥ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻼﺭ....
ئۈﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﻣﻮﺩﺍ ﻛﯩﻴﯩﻤﺪﯨﻦ ،
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻮﺩﺍ ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻼﺭ !.....

ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﻪﺭ ﻗﯩﺰﻻﺭ ئۆﺯﯨﭽﻪ
ﻛﺎﻟﺘﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ ،
ﺳﺎﻧﺘﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﭘﻜﺎ
ﻛﯚﻛﺴﻰ ئوﭼﯘﻕ ،
ﻛﯧﻨﺪﯨﻜﻰ ئوﭼﯘﻕ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﻴﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ...


ﻣﺎﻧﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭ
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﻛﺎﻟﺘﻪ ،
ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ .
ئوﻏﯘللارﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﺯەﻧﺠﯩﺮ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ئۈﺯﯛﻙ ،
ئۇﺯﯗﻥ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻏﯘﻻﭺ .

ﺩﯦﺴﻪﻣﻤﯩﻜﯩﻦ ئەﻣﺪﻯ ئۇﻧﯩﯖﻐﺎ :
<< ﺑﺎﻻﻡ ﻫﺎﺭﻣﺎﻱ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﯩﺮﯨﺶ ،
ئۆﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻦ ﻗﯩﺰ - ئاﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ !!...>>
ﺭﻭﻫﯩﻤﺪﺍ ئەﻳﺴﺎ
ﻣﯩﺨﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ ﻛﯩﺮﺳﯩﺘﻘﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ،
ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ
ﻛﯚﻛﻠﯩﻤﻪﻛﺘﻪ ئاﻗﻘﺎﻥ ﻗﯧﻨﯩﺪﯨﻦ !!!.....................


1994 - ﻳﯩﻞ ، 4 - ﻣﺎﻱ ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
[/align[/color]]


دىلرۇس تەستىقلىدى [size=4][/size]


Xabnam Aramgahi
[باش يازما] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-10-13 22:16 چوققىغا قايتىش
ayturk
رەسىم يوللاش ئۇستىسى

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: دائىملىق ئەزا
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 422
شۆھرەت: 433 نۇمۇر
پۇل: 3920 سوم
تۆھپە: 23 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:348(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2006-12-04

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش
Re:غەنىزات     ئۇيغۇر : ئەيسا ۋە ئۇيغۇر

مەن تېخى بىرسىنىڭ ئيتقان رەپ ناخشىسىمىكىن دەپتىمەن.....خېلى بۇرۇن يېزىلغان شېئىركەن.

Ulinix.biz
[1 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-10-13 22:31 چوققىغا قايتىش
butterfly

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: دائىملىق ئەزا
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 309
شۆھرەت: 330 نۇمۇر
پۇل: 3090 سوم
تۆھپە: 15 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:377(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-04-20

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش
Re:غەنىزات     ئۇيغۇر : ئەيسا ۋە ئۇيغۇر

ئايىمىڭىزگە مۇبارەك بولسۇن

Xabnam Aramgahi

ئۆزۇم ئورنۇمدىن تۇرالايمەن، سىزنىڭ يۆلەپ تۇرغۇشىڭىزغا مۇھتاج ئەمەسمەن

[2 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-10-13 22:33 چوققىغا قايتىش
kuxbeg526

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: مۇنبەر ئەزاسى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 137
شۆھرەت: 158 نۇمۇر
پۇل: 1390 سوم
تۆھپە: 12 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:24(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-02-06

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش
Re:غەنىزات     ئۇيغۇر : ئەيسا ۋە ئۇيغۇر

ﻣﺎﻧﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭ
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﻛﺎﻟﺘﻪ ،
ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ .
ئوﻏﯘللارﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﺯەﻧﺠﯩﺮ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ئۈﺯﯛﻙ ،
ئۇﺯﯗﻥ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻏﯘﻻﭺ

بۇ مىسرالىرىڭىز مىنى چوڭقۇر ئويلاندۇردى.....


Xabnam Aramgahi

اللاھ رەھمەت قىلسۇن قېرىنداشلىرىم! كېلەچىكىمىزنى قەدىرلەيلى!
[3 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-10-13 22:38 چوققىغا قايتىش
Arix63ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 34
شۆھرەت: 35 نۇمۇر
پۇل: 340 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:69(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-03-25

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش
Re:غەنىزات     ئۇيغۇر : ئەيسا ۋە ئۇيغۇر

شېئىرنىڭ يېزىلغان ۋاقتى گەرچە 1994-يىل بولسىمۇ ئۇ يەنىلا يىپيېڭى شېئىركەن. كىشىنى چوڭقۇر ئويغا سالىدىكەن.

Xabnam Aramgahi
[4 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-10-13 22:39 چوققىغا قايتىش
yadekar44ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 1
يازما سانى: 15
شۆھرەت: 18 نۇمۇر
پۇل: 170 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:7(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-10-10

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش
Re:غەنىزات     ئۇيغۇر : ئەيسا ۋە ئۇيغۇر

شىئىرىى مىسرالىرىڭىز ئارقىلق ئىتىقاد بىلەن رۇھنىڭ يۇغۇرلۇشۇپ كىتىدىغانلىغنى چۇشەندىم.

Ulinix.biz
[5 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-10-13 22:42 چوققىغا قايتىش
Uyhur~nisa

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا بار
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 58
شۆھرەت: 59 نۇمۇر
پۇل: 580 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:19(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-10-12

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش
Re:غەنىزات     ئۇيغۇر : ئەيسا ۋە ئۇيغۇر

مەن مۇشۇنداق چاچما شەكىلدە يېزىلغان شېئىرلارنى پەقەت چۈشەنمەيمەن . شۇنداقتىمۇ ئالدىرماي ئۇقۇدۇم . يوللانمىڭىزغا رەخمەت .

Ulinix.biz
[6 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-10-13 23:04 چوققىغا قايتىش
UQARTAHSA

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېزىش چەكلەنگەن
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 532
شۆھرەت: 533 نۇمۇر
پۇل: 5320 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:41(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-01-16

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


No permission to view this article

Ulinix.biz

ئاللا ئۇلۇغ !!!     ياشىسۇن ئىسلام !!!!!
 [7 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-10-13 23:36 چوققىغا قايتىش
UQARTAHSA

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېزىش چەكلەنگەن
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 532
شۆھرەت: 533 نۇمۇر
پۇل: 5320 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:41(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-01-16

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


No permission to view this article

Ulinix.biz

ئاللا ئۇلۇغ !!!     ياشىسۇن ئىسلام !!!!!
 [8 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-10-13 23:36 چوققىغا قايتىش
lokman1ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 4
شۆھرەت: 5 نۇمۇر
پۇل: 40 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:1(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-10-13

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش
Re:غەنىزات     ئۇيغۇر : ئەيسا ۋە ئۇيغۇر

بەزىدە شۇنداق
      ۋاقىراپ قويىمەن،  
          قېنى ...
          مېنىڭ....
            ئەكس.....
                  سادالىرىم.....دەپ.
    بىراق،
    ئۆزۈمگىمۇ ئايان
      ئەكس سادا قايتۇرغۇدەك
                      بىرەر تاغنىڭ يوقلىغى.


Xabnam Aramgahi
[9 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-10-14 01:21 چوققىغا قايتىش
<<   1   2   3  >>  Pages: ( 1/3 total )


Beijing Xabnam.com Web site Group || Uighur by Oghuz Code © 2003-06 PHPWind
Time now is:10-15 20:27, Gzip disabled

biz kim heridar hemkarlishing Elan bering alakilishingqollighuchinetije