سىز بۇ تېمىنىڭ 2993ـ ئوقۇرمىنى
« 1 23» Pages: ( 1/3 total )
بۇ بەتتىكى تېما: ئۈچ يىلدا 7 بالا تۇغقان 17 ياشلىق ئايال ! IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ساقلىغۇچتا ساقلاش | ئالدىنقى تېما | كېيىنكى تېما
ekram613

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 39468
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 23
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە23دانە
شۆھرەت: 24 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 80 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :3(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-04-30
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 ئۈچ يىلدا 7 بالا تۇغقان 17 ياشلىق ئايال !

ئارگىنتادا 17 ياشلىق بىر ئايال ئۈچ يىلدا  يەتتە بالا تۇغقان ، بۇلارنىڭ ئىچىدە ئالتىسى ئۇچ كېزەكتىن تۇغۇلغان , 

توۋەندىكىسى ئۇلارنىڭ رەسىمى : 

___ باشقۇرغۇچى : ~uyghurjan~ تەرىپىدىن تەستىقلاندى .

تەستىقلانغان ۋاقتى : 2008-05-01

 

Uyghurx.com
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:18 [باش يازما]
naprat517
ئۇيغۇر ئوغلى

ئالاھىدە ئىلگىرلەش رەسىم يوللاش ئۇستىسى ئىجاتچان ئەزا
دەرىجىسى :تېما چولپىنى


UID نۇمۇرى : 12480
نادىر تېما : 1
يازما سانى : 1021
ئۇنۋان:12 دەرىجە ھازىرغىچە1021دانە
شۆھرەت: 1121 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 150 سوم
تۆھپە: 30 نۇمۇر
ياخشى باھا: 33 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :729(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-03-02
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

نەسىللىك.......................قىزكەن ھە .............!
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:24 1 -قەۋەت
elyar~~~~~

دەرىجىسى :دائىملىق ئەزا


UID نۇمۇرى : 26768
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 363
ئۇنۋان:5 دەرىجە ھازىرغىچە363دانە
شۆھرەت: 364 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 3520 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :23(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-12-01
ئاخىرقى :2008-05-01

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

مېكىياندەك تۇغىۋىرىدىكىنا بۇخەق.
Uyghurx.com
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:25 2 -قەۋەت
pakzat~

دەرىجىسى :دائىملىق ئەزا


UID نۇمۇرى : 18022
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 415
ئۇنۋان:6 دەرىجە ھازىرغىچە415دانە
شۆھرەت: 416 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 4150 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :159(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-06-26
ئاخىرقى :2008-05-01

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

بۇ خوتۇن ياخشى كىشلەرگە ناپۇس قوشقانمىدۇ يامان كىشلەرگىمۇ ،، ؟
Uyghurx.com
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:28 3 -قەۋەت
ang.naqar

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 39530
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 5
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە5دانە
شۆھرەت: 6 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 50 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :0(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-05-01
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

توۋا نىمە گەپ بۇ ؟؟؟؟؟؟؟
ئۇ مىنىڭ خۇتۇنۇم بوپقالسىچۇ ؟
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:29 4 -قەۋەت
qazwsx

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 39431
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 14
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە14دانە
شۆھرەت: 15 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 90 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :0(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-04-30
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

ھاھا مۇندق رىكورىت يارتىدىغان قىزلارمۇ بەركەن ھە
شىنجاڭ ئۇچۇر تورى http://www.uqur.la
Uyghurx.com
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:37 5 -قەۋەت
Uyghur@um

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 31834
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 66
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە66دانە
شۆھرەت: 67 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 660 سوم
تۆھپە: 10 نۇمۇر
ياخشى باھا: 10 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :18(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-02-07
ئاخىرقى :2008-05-01

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

~~ما ئىشنى كۆرۈڭ~ئەمدى~!
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:46 6 -قەۋەت
SAKAM-520

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 39197
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 3
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە3دانە
شۆھرەت: 4 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 30 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :5(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-04-27
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

خۇدايىم بىرىپـتۇ ھە................................................
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:48 7 -قەۋەت
Uyctr

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 31010
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 74
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە74دانە
شۆھرەت: 75 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 590 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :8(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-01-28
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

مۇشۇنداق 4 كىزەك  5 كىزەك توغىدىغان خوتۇندىن بىرنى ئېلىۋالسا ھە ئادەم !!      
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:49 8 -قەۋەت
~uyghurjan~

دەرىجىسى :شەبنەم باشقۇرغۇچى


UID نۇمۇرى : 10631
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 1855
ئۇنۋان:13 دەرىجە ھازىرغىچە1855دانە
شۆھرەت: 1906 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 555 سوم
تۆھپە: 143 نۇمۇر
ياخشى باھا: 10 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :369(سائەت)
تىزىملاتقان :2006-12-21
ئاخىرقى :2008-04-21

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

پەيغەمبىرىمىزنىڭ بىر ھەدىسىدە تۇغۇشچان ئاياللارغا ئۆيلىنىڭلار دىگەن .
ئەمما ھازىر دىنىمىزنىڭ ئەركانلىرى نەدە قالدى ، دىنى ئەركىنلىك نەدە قالدى  . . . .
Uyghurx.com
ﺟﯩﻤﻰ ﮬﻪﻣﺪﯗ ﺳﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ، ﺍﻟﻠﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ، ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ ،ﺭﻩﺑﺒﯩﻤﯩﺰ ﺳﺎﯕﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺳﻪﻧﺪﯨﻨﻼ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ . (ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ) \

http://www.Qimbulak.comچىمبۇلاق تورى
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:50 9 -قەۋەت
karanquk001

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 37784
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 21
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە21دانە
شۆھرەت: 22 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 210 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :8(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-04-09
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

مەنمۇ شۇنداق كۆپ بالىلىق بولسام دەيمەن.....................بىراق امال يوقتە،ھەي!!!!!!!!        
| ۋاقتى : 2008-05-01 17:51 10 -قەۋەت
xahirzat

دەرىجىسى :شەبنەم ئەزاسى


UID نۇمۇرى : 35342
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 270
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە270دانە
شۆھرەت: 271 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 2650 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :140(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-03-13
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

بىزنىڭ شىنجاڭدىمۇ تۆتنى تۇققان نەسىلللىك ئايالدىن بىرسى بارغۇ! [
ئاللاھ ئىگەم ھەممىمىزگە قوشماق قوشماق بەرسۇن...................
ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم دوسلار مەن يەنە كەلدىم....
| ۋاقتى : 2008-05-01 18:03 11 -قەۋەت
ardawil0997

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 11511
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 37
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە37دانە
شۆھرەت: 38 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 360 سوم
تۆھپە: 1 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :7(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-01-27
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

خۇدايىم بۇجاھان نىمە بۇلۇپ كەتكەندۇ ؟ 
Uyghurx.com
| ۋاقتى : 2008-05-01 18:20 12 -قەۋەت
清真

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 39383
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 10
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە10دانە
شۆھرەت: 11 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 100 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :1(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-04-29
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

ھەممىسى  ئاللانىڭ  بىرىشىغۇ    ئاللانىڭ  ھەممىگە  قادىر  ئىكەنلىكىنى    ئۇنتۇپ    قالمايلى

ھەممىمىزگە  كۆپلەپ  بالا  بەرسۇن  خۇدايىم  ! 
| ۋاقتى : 2008-05-01 18:25 13 -قەۋەت
eslamxamxiri

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 14983
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 9
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە9دانە
شۆھرەت: 10 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 90 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :11(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-04-26
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

بۇ قىز ئەلا نەسىللىك قىز كەن ھە!!!!!!!!!
Uyghurx.com
| ۋاقتى : 2008-05-01 18:41 14 -قەۋەت
m59225317

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 32724
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 20
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە20دانە
شۆھرەت: 21 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 200 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :22(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-02-16
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

    دوختۇرخانىدا ئىشلەيدىغان بىر تونۇشۇمنىڭ تونۇشتۇرىشىچە ھازىر  مىدىسسىنادا كۆپ بالىلىق بولۇشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بىرخىل غەرپ تىبابىتىنىڭ دورىسى بارمىش. توۋا دېمىسە...
كورلا
| ۋاقتى : 2008-05-01 18:48 15 -قەۋەت
ayturk

رەسىم يوللاش ئۇستىسى
دەرىجىسى :دائىملىق ئەزا


UID نۇمۇرى : 10286
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 468
ئۇنۋان:6 دەرىجە ھازىرغىچە468دانە
شۆھرەت: 482 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 170 سوم
تۆھپە: 28 نۇمۇر
ياخشى باھا: 5 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :437(سائەت)
تىزىملاتقان :2006-12-04
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

ماڭىمۇ شۇنداق بەرسىچۇ خۇدايىم.............................
Uyghurx.com
| ۋاقتى : 2008-05-01 18:49 16 -قەۋەت
mish

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 39543
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 5
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە5دانە
شۆھرەت: 6 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 50 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :0(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-05-01
ئاخىرقى :2008-05-02

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

مۈشۈك مىجەز  ~ 
پىلانلىق تۇغۇت يوق يەردە  تۇغىدۇ ۇ ~
Uyghurx.com
| ۋاقتى : 2008-05-01 19:11 17 -قەۋەت
uqkun235

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 38204
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 7
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە7دانە
شۆھرەت: 18 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 85 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :12(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-04-14
ئاخىرقى :2008-05-01

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

Quote:
بۇ يازما4قەۋەتتىكىang.naqarنىڭ2008-05-01 17:29يوللىغان  :
توۋا نىمە گەپ بۇ ؟؟؟؟؟؟؟
ئۇ مىنىڭ خۇتۇنۇم بوپقالسىچۇ ؟

سىزنىڭ خۇتۇنىڭىز بولسا 3 يىلدا يەتتە بالىلىق بۇلالمايتتى . ھەم سىياسىتىمىزمۇ يول قويمايتتى .
| ۋاقتى : 2008-05-01 19:54 18 -قەۋەت
ihlas0908

دەرىجىسى :شەبنەم ئەزاسى


UID نۇمۇرى : 30280
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 269
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە269دانە
شۆھرەت: 270 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 2690 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :76(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-01-19
ئاخىرقى :2008-05-01

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

بالىرى ئۇماقكەن ......    
Uyghurx.com
| ۋاقتى : 2008-05-01 20:05 19 -قەۋەت
« 1 23» Pages: ( 1/3 total )


 

Time now is:05-02 18:49, Gzip disabled
Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2008-01 Uypw.cn Corporation