سىز بۇ تېمىنىڭ 1424ـ ئوقۇرمىنى
« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
بۇ بەتتىكى تېما: ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭنەگە كەتتىڭلار؟ IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ساقلىغۇچتا ساقلاش | ئالدىنقى تېما | كېيىنكى تېما
yigana2

ئالاھىدە ئىلگىرلەش
دەرىجىسى :تىرىشچان ئەزا


UID نۇمۇرى : 19313
نادىر تېما : 2
يازما سانى : 606
ئۇنۋان:8 دەرىجە ھازىرغىچە606دانە
شۆھرەت: 635 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 50 سوم
تۆھپە: 75 نۇمۇر
ياخشى باھا: 12 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :285(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-07-20
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭنەگە كەتتىڭلار؟

                                                     ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭ ، ﻗﯧﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ

ﻟﯜﻛﭽﻪﻙ ﺩﯦﺴﻪ ﻛﯚﭖ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘﺗﯩﮭﻪﻡ، ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﺰ، ﺟﯩﺪﻩﻝ-ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺩﯦﺴﻪ ﺑﻪﺵ-ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻣﻪﺯﻩ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﭘﭙﯧﻘﯩﺮﻣﯘ ﺋﯩﺠﺪﯨﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻟﯜﻛﭽﻪﻙ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﻰ ﺋﻪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﻟﯜﻛﭽﻪﻙ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻳﻠﯘﻧﯘﺵ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.

ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ، ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﺍﺩﺍ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯘﻝ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺭﻩﺕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ ﺳﯜﻳﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﭘﺘﯘ. ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﻮﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﺪﺍ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭙﺘﯘ. ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺭﻩﺕ ﺳﯜﻳﻠﻪﭘﺘﯘ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ. ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮ ﻗﯘﻧﯘﺷﻤﯘ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ. ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﻪﺭﯨﺰ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻧﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯜﻥ ﺳﺎﭘﺘﯘ. ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺝ ﺥ ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪﺭﯨﺰ ﻗﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﻗﻮﻳﯘﭘﻼ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺧﻪﻟﻖ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﯨﺰ ﺳﯘﻧﯘﭘﺘﯘ . ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﻰ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺳﯜﺭﯛﻙ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﭘﺘﯘ. ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻨﻰ ﺋﯩﺰﻟﻪﭖ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﭙﺘﯘ. ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻟﯜﻛﭽﻪﻙ ﺟﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺩﺍﺋﯩﺮﺳﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ. ﺋﯘ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯧﭙﯩﭗ ، ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭﻧﻰ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘﯘ. ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﺷﯘ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻗﻪﺭﯨﺰﻧﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﻮﯙﺯﺭﯨﺨﺎﻟﯩﻖ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘﯘ. ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﭘﺘﯘ. ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯚﻳﯜﻧﭽﯩﺴﻨﯩﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻕ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭙﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﭙﺘﯘ ﮬﻪﻡ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﯞﺍﻟﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﯙﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ.

ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﯩﺘﺘﯘﻕ. ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﭖ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﯨﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﯞﺍﺷﻨﯩﻰ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻣﻪﺭﯨﺖ- ﺳﯧﺨﻰ، ﻗﻮﺭﯨﻘﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺩﯗﺭﯗﺱ، ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯘﺭﯨﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ . ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯧﺮﻯ، ﺋﺎﺟﯩﺰ، ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻏﯧﺮﯨﭗ -ﻏﯘﺭﯞﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﭖ ،ﺋﯚﻛﺘﻪﻡ، ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﯚﺯ ، ﺋﻮﻏﺮﻯ-ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺩﯨﺒﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﺎ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ. << ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﯨﺖ>> ﺭﻭﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﯧﻨﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻣﯘ ﺗﺎﻻﻧﯩﺘﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻤﯩﺰ ﺯﻭﺭﺩﯗﻥ ﺳﺎﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﭼﺎ ﻟﯜﻛﭽﯩﮕﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯗ. << ﺳﯘ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ >> ﺭﻭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎﻕ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻟﯜﻛﭽﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﮔﯜﻟﺪﺍﺭ ﺷﻪﻳﯩﺦ ﻟﯘﺟﯩﺸﯩﻦ، ﯞﯗﺳﯘﯓ، ﻟﻰ ﻛﯜﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ . ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﻳﺎﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﯨﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﯞﺍﺷﻨﻰ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻲ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺩﯛﭘﯜﻟﺪﻩﭖ ﺳﻮﻗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.

ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻟﯜﻛﭽﻪﻙ ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﺳﻪﻟﺒﯩﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻣﯘ ﻧﺎﻣﻪﺭﯨﺘﻠﯩﺸﯩﭗ ، ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺗﻮﺧﯘ ﻳﯜﺭﻩﻙ، ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ، ﺋﻮﻏﺮﻯ، ﺟﯩﺪﻩﻟﺨﻮﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻧﻮﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ. ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﻤﺎﻗﺘﺎ. ﺩﻩﯞﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺷﯘﯕﺎ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﺩﯨﻘﻠﯩﻖ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺵ ، ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻗﺘﯩﻠﯩﻖ، ﺗﻮﺧﯘ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﻚ، ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﭙﻪﺭﻩﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﻗﻮﺭﯨﻘﻤﺎﻱ ﻗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﯜﻛﭽﻪﻙ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻠﮭﺎﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺯﯙﺭﯛﺭﺩﯗﺭ، ئەلۋەتتە...


http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=5559مەنبە:         
[ يوللىغانyigana2تەرىپىدىن2008-04-12 21:36قايتا تەھر ]

 

___ باشقۇرغۇچى : kuraxjan تەرىپىدىن تەستىقلاندى .

تەستىقلانغان ۋاقتى : 2008-04-12

 

تەن ساقلىق زوربايلىق.ئاتا-ئانىدىن ئەزىز كىشى يوق.
| ۋاقتى : 2008-04-12 16:53 [باش يازما]
AnWaR0991

دەرىجىسى :شەبنەم ئەزاسى


UID نۇمۇرى : 34516
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 140
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە140دانە
شۆھرەت: 141 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 1349 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :57(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-03-03
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

تۇغرا  ~! لۈكچەك ئەسلى ئاشۇنداق نوچى ، قورقماس ، ۋىجدانلىق كىشىلەرگە قارىتىلغان  .ھازىر بولسا لۈكچەكلەر نامەرتلىشىپ كېتىۋاتامدۇ ،ياكى نامەرتلەر لۈكچەك بولىۋىلىۋاتامدۇ ،بۇ بىلگىلى بولماس بولۇپ قالدى ...
بېلەت تاشلاڭ
| ۋاقتى : 2008-04-12 18:02 1 -قەۋەت
axik029

دەرىجىسى :شەبنەم ئەزاسى


UID نۇمۇرى : 33188
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 121
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە121دانە
شۆھرەت: 132 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 1210 سوم
تۆھپە: 10 نۇمۇر
ياخشى باھا: 6 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :31(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-02-19
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

          شۇنداق ، ھازىرقى كۈكچەك دىگەن نام راسلا ئۆزگىرىپ كەتتى ~~~~~
بېلەت تاشلاڭ
| ۋاقتى : 2008-04-12 19:41 2 -قەۋەت
OZLUK

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 36389
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 40
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە40دانە
شۆھرەت: 41 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 400 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :67(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-03-23
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

80-يىللادا قىزلا يېرىم كېچىدە قالسا ،ياكى قىسقا يوپكا كېيگەن قىزلا بوسا،ئاشۇ لۈكچەكلە تىل ئاھانەت ئاڭلايتتى،ياكى تەھدىت سېلىناتتى،ئۈلا شۇ مەزگىلگە نىسبەتەن لۈكچەك ھىساپلىناتتى ،ئەمدىچۈ ،ئۈلا ھازىرقى ۋەزىيەتكە نىسبەتەن ،ۋىېجدانلىق كىشىلەردۈر
بېلەت تاشلاڭ
   
| ۋاقتى : 2008-04-12 20:00 3 -قەۋەت
tanhagul527

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 36292
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 51
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە51دانە
شۆھرەت: 52 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 510 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :8(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-03-22
ئاخىرقى :2008-04-12

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

      لۈكچەك ئەسلى مۇنداق بولىدىكەندە؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تەنھا گۈل
| ۋاقتى : 2008-04-12 20:03 4 -قەۋەت
buwwak

رەسىم يوللاش ئۇستىسى
دەرىجىسى :شەبنەم ئەزاسى


UID نۇمۇرى : 30731
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 273
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە273دانە
شۆھرەت: 274 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 2730 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :66(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-01-25
ئاخىرقى :2008-04-14

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

ئوقۇپ راسلا ياخشى يىزىلغانلىقىنى ھىس قىلدىم،  تولىمۇ تۇغرا جۇمۇ!
بېلەت تاشلاڭ
دۇستۇم دەپ دۇستىڭىزغا مۇتلاق ئىشەنگەن ئادەم، ئەخمەقتۇر!
| ۋاقتى : 2008-04-12 20:41 5 -قەۋەت
ONGUR

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 24634
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 33
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە33دانە
شۆھرەت: 34 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 330 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :36(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-10-29
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

تېما ئىگىسى ئەپەندىم سىزدىيارىمدىكى بوزقىر ئەپەندىم بولامسىز؟

يەنە مۇشۇ مۇنبەردىكىئاقسۇ شەھىرىنىڭ ئىگىسى يوقمۇ؟دىگەن ماقالىنى ئېلان قىلغۇچى ENIXTIYINمۇ بوزقىرئەپەندىممىدۇ؟شۇ بولسا ھىچقىسى يوق،ئەگەر بوزقىر بولمىسا ئەلۋەتتە ماقالىنىڭ كېلىش مەنبەسىنى ئەسكەرتىپ قويۇش كېرەكتە.تېما ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىپ بولسىمۇ./read.php?tid-44466-fpage-5.html
بۇ ئىككى ماقالىنىڭ كېلىش مەنبەسى
http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=5559
http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=12090&fpage=7
بېلەت تاشلاڭ
| ۋاقتى : 2008-04-12 21:26 6 -قەۋەت
uqkun500

دەرىجىسى :يېزىش چەكلەنگەن


UID نۇمۇرى : 37527
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 154
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە154دانە
شۆھرەت: 155 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 1540 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :65(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-04-06
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

Quote:
بۇ يازما5قەۋەتتىكىbuwwakنىڭ2008-04-12 20:41يوللىغان  :
ئوقۇپ راسلا ياخشى يىزىلغانلىقىنى ھىس قىلدىم،  تولىمۇ تۇغرا جۇمۇ!شۇنداق 
| ۋاقتى : 2008-04-12 21:30 7 -قەۋەت
yigana2

ئالاھىدە ئىلگىرلەش
دەرىجىسى :تىرىشچان ئەزا


UID نۇمۇرى : 19313
نادىر تېما : 2
يازما سانى : 606
ئۇنۋان:8 دەرىجە ھازىرغىچە606دانە
شۆھرەت: 635 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 50 سوم
تۆھپە: 75 نۇمۇر
ياخشى باھا: 12 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :285(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-07-20
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

توغرا....مەنبەسىنى ئەسكەرتمەپتىمەن.......ياخشى ئەسەر بولغاچقا،ئادىراشچىلىقتا...يېزىشنى ئۇنتۇپ قاپتىمەن... ئاپتۇرىدىن شۇنداقلا http://bbs.diyarim.com/    مۇنبەردىن كەچۈرۈم سورايمەن
تەن ساقلىق زوربايلىق.ئاتا-ئانىدىن ئەزىز كىشى يوق.
| ۋاقتى : 2008-04-12 21:35 8 -قەۋەت
AIZIRE

دەرىجىسى :شەبنەم ئەزاسى


UID نۇمۇرى : 32782
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 275
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە275دانە
شۆھرەت: 276 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 2650 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :129(سائەت)
تىزىملاتقان :2008-02-16
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

    شۇنداق ، ھازىرقى كۈكچەك دىگەن نام راسلا ئۆزگىرىپ كەتتى ~~~~~    
بېلەت تاشلاڭ
| ۋاقتى : 2008-04-12 21:46 9 -قەۋەت
Naikon.x

ئالاھىدە ئىلگىرلەش يازما يوللاش ئۇستىسى
دەرىجىسى :تىرىشچان ئەزا


UID نۇمۇرى : 24068
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 757
ئۇنۋان:9 دەرىجە ھازىرغىچە757دانە
شۆھرەت: 768 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 7589 سوم
تۆھپە: 7 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :89(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-10-20
ئاخىرقى :2008-04-12

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

بەك ياخشى تېما بولۇپتۇ .....
بىزنىڭ مۇئەللىممۇ لۈكچەك توغۇرلۇق توختىلىپ مۇنداق دېگەن : « بۇرۇن جەمىئەتتىكى لۈكچەكلەر ھازىرقىدەك ئاق چېكىپ ، بۇلاڭچىلىق ، يانچۇقچىلىق قىلمايتى ،،،،  ئۇلار مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا جەمىئەتتىكى پارازىتلارنى تازلايتى ، مىللەت ئېڭى ئالاھىدە كۈچلۈك ئىدى ، ئەگەر سىزنىڭ بىرەر خەنزۇ ياكى باشقا مىللەت بىلەن كېتىپ بارغىنىڭىزنى كۆرسە ( ئەلۋەتتە ، بۇ يەردە دېيىلگىنى مۇھەببەتلەشكەنلەر ) شۇ ھامان بېرىپ ، ئىكىڭلارنى تازا ئەدەپلەپ قوياتتى ....لۈكچەكلارمۇ كىشىلەر نەزىرىدىكە  ھازىرقىدەك تۆۋەن ئورۇندا ئەمەس ئىدى ، لېكىن 90 - يىللاردىن كېيىن ئاق تاماكاغا بېرىلىش نەتىجىسىدە نۇرغۇنلىغان لۈكچەكلەر كىشىلەر قەلبىدە جەمىئەت داشقاللىرى قاتارىدا ئورۇن ئالىدىغان بولدى ... ...  ...
بېلەت تاشلاڭ
| ۋاقتى : 2008-04-12 21:49 10 -قەۋەت
ئوت يۈرەك

دەرىجىسى :تىرىشچان ئەزا


UID نۇمۇرى : 21061
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 898
ئۇنۋان:مەشقاۋۇل ھازىرغىچە898دانە
شۆھرەت: 904 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 8795 سوم
تۆھپە: 6 نۇمۇر
ياخشى باھا: 20 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :268(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-08-24
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

ھازىرقى  بۇ  ئاقماس  لاتىلارنى  لۈكچەك دېگىنى بولمايدۇ  ھەممىسى بىرتوپ  مامىكاپ .  ،.  چوڭلارنىڭ  دېيىشىچە    ئۇنداق  يامان  كىشى ئاغزىدا  لۈكچەك ئاتالغانلار نىڭ  شۇ  مەھەللە كوي دا  شۇ  شەھەر  شۇ رايۇندا  ئكزىگە چۇشلۇق يۈز ئابرويى بار  .،.،مەرت  ھەقىقىي ئوغلان  ئىكەن .  ھازىر  قى بۇ گۇيلار ھەممىسى  ئەر ئەمەس  توڭ ئەر ... بىر سى  بېلەن ئۇرۇشۇپ بولغېچە  ۋې  ئاچامنىڭ ئېرى  ۋې  سىڭلىمننىڭ مەبىتى  كەنە سەن كەلمەمسە  مېنى بەك  ئۇرۇپ كەتتى  دەپ  تولىمىغان  كىشىسى  قىلمىغان  قىلقى  قالمايدۇ  بو گۇيلىنىڭ شۇندا بى  بىرسى بىلەن  دەندۇر ئېتىشالمايدۇ .،  ئېتىشالمايدىغان  كېشى    غىت قىسمايدۇ .،  مەنچە  بۇ  بۇندقا  ئاتالماش  لۈكچەكلەرنى  لۈكچەك  ئەمەس  ئوغرى  دىسىلا بولىدۇ .،.  لۈكچەك  بۇ نام  ئۇلارغا  ھارام كېتىدۇ  مەنچە ؟؟؟
ئاھ ئۆزەمنى يولۋاس دەپ يۈرگىنىم نىمە.
چاشقانغا تالىنىپ ئۆل گىنىم نىمە؟
| ۋاقتى : 2008-04-12 21:52 11 -قەۋەت
لاچن

دەرىجىسى :دائىملىق ئەزا


UID نۇمۇرى : 28022
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 366
ئۇنۋان:5 دەرىجە ھازىرغىچە366دانە
شۆھرەت: 367 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 3610 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 5 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :556(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-12-19
ئاخىرقى :2008-04-14

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

[quote]بۇ يازما11قەۋەتتىكىئوت يۈرەكنىڭ2008-04-12 21:52يوللىغان  :
ھازىرقى  بۇ  ئاقماس  لاتىلارنى  لۈكچەك دېگىنى بولمايدۇ    بۇ گۇيلار ھەممىسى  ئەر ئەمەس  توڭ ئەر ... بىر سى  بېلەن ئۇرۇشۇپ بولغېچە  ۋې  ئاچامنىڭ ئېرى   ۋې  سىڭلىمننىڭ مەبىتى  كەنە سەن كەلمەمسە  مېنى بەك  ئۇرۇپ كەتتى  دەپ  تولىمىغان  كىشىسى  قىلمىغان  قىلقى  قالمايدۇ  بو گۇيلىنىڭ شۇندا بى  بىرسى بىلەن  دەندۇر ئېتىشالمايدۇ .،  ئېتىشالمايدىغان  كېشى    غىت قىسمايدۇ .،  راس...بۇلارنى لۇكچەك دىگىلى بولمايدۇ .لۇكچەك دىگەن مەرىت كىلىدۇ .قىلىقلىرى قوپال بولسىمۇ ،ھەق-ناھەقتە ،ئادىل بولىدۇ .ئەگەر ياراملىق بىر لۇكچەك بولۇش ئۇچۇن ،پىشقەدەم لۇكچەكلەردىن ئوبدان ئۇگەنسە بولىدۇ .
[ يوللىغانلاچنتەرىپىدىن2008-04-13 00:34قايتا تەھرىرل ]
| ۋاقتى : 2008-04-12 23:40 12 -قەۋەت
ONGUR

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 24634
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 33
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە33دانە
شۆھرەت: 34 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 330 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :36(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-10-29
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

Quote:
بۇ يازما12قەۋەتتىكىلاچننىڭ2008-04-12 23:40يوللىغان  :
[quote]بۇ يازما11قەۋەتتىكىئوت يۈرەكنىڭ2008-04-12 21:52يوللىغان  :
ھازىرقى  بۇ  ئاقماس  لاتىلارنى  لۈكچەك دېگىنى بولمايدۇ    بۇ گۇيلار ھەممىسى  ئەر ئەمەس  توڭ ئەر ... بىر سى  بېلەن ئۇرۇشۇپ بولغېچە  ۋې  ئاچامنىڭ ئېرى   ۋې  سىڭلىمننىڭ مەبىتى  كەنە سەن كەلمەمسە  مېنى بەك  ئۇرۇپ كەتتى  دەپ  تولىمىغان  كىشىسى  قىلمىغان  قىلقى  قالمايدۇ  بو گۇيلىنىڭ شۇندا بى  بىرسى بىلەن  دەندۇر ئېتىشالمايدۇ .،  ئېتىشالمايدىغان  كېشى    غىت قىسمايدۇ .،  .......

ما گەپنىڭ جانى بار،ئوغۇلبالىدەك گەپ بوپتۇ.
بېلەت تاشلاڭ
| ۋاقتى : 2008-04-13 01:34 13 -قەۋەت
ONGUR

دەرىجىسى :يېڭى ئۆگەنگۈچى


UID نۇمۇرى : 24634
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 33
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە33دانە
شۆھرەت: 34 نۇمۇر
شەبنەم پۇلى: 330 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى :36(سائەت)
تىزىملاتقان :2007-10-29
ئاخىرقى :2008-04-13

چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش يازما تەھرىرلەش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش

 

راس...بۇلارنى لۇكچەك دىگىلى بولمايدۇ .لۇكچەك دىگەن مەرىت كىلىدۇ .قىلىقلىرى قوپال بولسىمۇ ،ھەق-ناھەقتە ،ئادىل بولىدۇ .ئەگەر ياراملىق بىر لۇكچەك بولۇش ئۇچۇن ،پىشقەدەم لۇكچەكلەردىن ئوبدان ئۇگەنسە بولىدۇ .
===========================================================================================
ما گەپنىڭ جانى بار،ئوغۇلبالىدەك گەپ بوپتۇ.
| ۋاقتى : 2008-04-13 01:38 14 -قەۋەت
« 1 2» Pages: ( 1/2 total )


 
شەبنەم كىنو قانىلى
Time now is:04-14 03:10, Gzip disabled
Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2008-01 Uypw.cn Corporation