>> سىز تېخى كىرمىدىڭىز كىرىش   تىزىملىتىڭ | مىدال مەركىزى | تور تېلۋىزىيەسى | كونا مۇنبەر
chayhana
مۇنبەر قوللانمىسى
Nurluk alakisi  
XabnamBBS -> تەرمىلەر -> 86400... تەسەۋۋۇر قىلىڭ !

 
سىز بۇ تېمىنىڭ 583 ـ ئوقۇرمىنى
تېمىسى : 86400... تەسەۋۋۇر قىلىڭ ! IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ساقلاش | ئالدىنقى تېما | كېيىنكى تېما
jahangir

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 52
شۆھرەت: 77 نۇمۇر
پۇل: 292 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:22(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2006-03-28

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش
86400... تەسەۋۋۇر قىلىڭ !

ﺗﻪﺳﻪﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﯔ......ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﮬﯩﺴﺎﯞﺍﺗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ 86400ﺳﻮﻡ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ،ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺋﯩﺶ!ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺷﻪﺭﺗﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ:ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ،ﻛﻪﭺ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ،ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﯩﺰ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﮬﯩﺴﺎﯞﺍﺗﯩﻐﺎ ﻳﯜﺗﻜﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﯧﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﮬﯩﺴﺎﯞﺍﺗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳﻪﻧﻪ 86400ﺳﻮﻡ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ،ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ"ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ."ﺩﯨﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﻼ ﺗﯚﻛﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﯕﻪﯜ ﻳﻮﻟﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺴﯩﺰﻛﯩﻦ؟ﺑﯘ 86400ﺳﻮﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻣﯩﻐﯩﭽﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻻﻣﺴﯩﺰ؟ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﻮﻏﯩﻼﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺗﯘﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻼﺭﻏﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﺎﻧﻜﯩﻤﯩﺰ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ.ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﺭﻧﯘﯕﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ 86400ﺳﯧﻜﻮﻧﺖ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ "ﺧﻪﺟﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ"ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ.ﺑﯘ ﻛﯜﻥ ﺋﯜﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ "ﮬﯩﺴﺎﯞﺍﺗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ"86400ﺳﻮﻡ"ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.....ﺳﻪﻣﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ ﻛﯘﻧﯩﻼ.......... ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺰ ﻗﯧﭽﯩﭙﻤﯘ،ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﺎﺭﻛﻰ،ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ.....ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ 86400 ﺳﯧﻜﻮﻧﺘﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟....... ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ......

______ جۇدا تەستىقلىدى


Nurluk elani
[باش يازما] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 12:38 چوققىغا قايتىش
alibaba120ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: مۇنبەر ئەزاسى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 221
شۆھرەت: 222 نۇمۇر
پۇل: 2210 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:179(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-03-06

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


رەخمەت مەزمۇنى ناھايىتى ياخشى تېما ئەۋەتىپسىز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nurluk elani
[1 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 13:28 چوققىغا قايتىش
sadakat88

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: مۇنبەر ئەزاسى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 128
شۆھرەت: 129 نۇمۇر
پۇل: 1280 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:78(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-10-01

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


بىركۈنلۈك ھاياتىمنىڭ 86400سىكونىت بولىدىغانلىقنى ئەزەلدىن ھىساپلاپ باقماپتىكەنمەن رەھمەت سىزگە............

Nurluk elani

تۇغۇلدۇم غۇبارسىز پاكلىقىم بىلەن.
ياشايمەن ۋىجدانىم ئاقلىقىم بىلەن.

[2 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 14:56 چوققىغا قايتىش
telsem529ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 3
شۆھرەت: 4 نۇمۇر
پۇل: 30 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:0(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-09-26

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


يوللىغان تىمىڭىزغا كۇپ رەھمەت. يەنە مۇشۇنداق چوڭقۇر مەنالىق تىمىلارنى يوللاپ تۇرشىڭىزنى ئۇمۇد قىلمەن.

Nurluk elani
[3 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 15:00 چوققىغا قايتىش
kuyhumar0998

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: مۇنبەر ئەزاسى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 115
شۆھرەت: 126 نۇمۇر
پۇل: 1150 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:57(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-09-13

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


مەن تېخى كۇندە 86400 يۇئەن تولۇقلىنىدىغان ئوخشايدۇ دەپتىمەن ، ھاھاھا..............
ئەگەر ئۇنداق بولۇپ قالسا .......................ھىي.........................


Nurluk elani
[4 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 15:08 چوققىغا قايتىش
HōP_BōL_Di

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 34
شۆھرەت: 35 نۇمۇر
پۇل: 340 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:6(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-11-15

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


يې دوسلا قايسىڭلا بىر كۇندە 864000سومنى غەجلەپ بولالايسىلە

ئەگەر راسلا شۇنداق ئش بولىدىغان بولسا نېمە دېگەن ياخشى بولاتتى ھە


Nurluk elani
[5 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 15:22 چوققىغا قايتىش
nur-ziya
ئالاھىدە ئىلگىرلەش

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: دائىملىق ئەزا
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 415
شۆھرەت: 416 نۇمۇر
پۇل: 4150 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:115(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-09-02

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


مەن خەجلەپ بولالمايمەن ئەگەر پۇل بۇلۇپ قالسا،

Nurluk elani

پاقىرىغانلىكى نەرسىنىڭ ھەممىسى، ئالتۇن ئەمەس.
[6 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 15:28 چوققىغا قايتىش
lukqek

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 90
شۆھرەت: 91 نۇمۇر
پۇل: 900 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:10(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-10-07

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


ئاھ خۇدا ........................................

مەن تىخى بىشىنى ئوقۇپلا بۇ پۇلنى قانداق خەجلەپ تۈگۈتىشنى ئويلىشىپ كىىپتىمەن ..................


Nurluk elani
[7 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 16:37 چوققىغا قايتىش
mihman1977ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 11
شۆھرەت: 12 نۇمۇر
پۇل: 110 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:9(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-11-05

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


بۇ پۇلنى خەجلىمەكقۇ ئاسان لىكىن 86400سىكونىتنىڭ جاۋابىنى بەرمەك ھەقىقەتەن تەس بولۇپقالغىدەك

[8 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 16:56 چوققىغا قايتىش
0997007ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 21
شۆھرەت: 22 نۇمۇر
پۇل: 210 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:15(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-10-29

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


بۇ پۇلنى خەجلىمەكقۇ ئاسان لىكىن 86400سىكونىتنىڭ جاۋابىنى بەرمەك ھەقىقەتەن تەس بولۇپقالغىدەك.جىڭ گەپ.

Nurluk elani
[9 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 18:37 چوققىغا قايتىش
<<   1   2  >>  Pages: ( 1/2 total )


Beijing Xabnam.com Web site Group || Uighur by Oghuz Code © 2003-06 PHPWind
Time now is:11-17 05:33, Gzip disabled

biz kim heridar hemkarlishing Elan bering alakilishingqollighuchinetije