>> سىز تېخى كىرمىدىڭىز كىرىش   تىزىملىتىڭ | مىدال مەركىزى | تور تېلۋىزىيەسى | كونا مۇنبەر
chayhana
مۇنبەر قوللانمىسى
Nurluk alakisi  
XabnamBBS -> ئۆزىمىزگە نەزەر -> ئاللاھنىڭ بۇ كىچچىكىنە مەخلۇقاتىدىكى ئۇستىدە تەپەككۇر قىلايلى!

 
سىز بۇ تېمىنىڭ 1859 ـ ئوقۇرمىنى
تېمىسى : ئاللاھنىڭ بۇ كىچچىكىنە مەخلۇقاتىدىكى ئۇستىدە تەپەككۇر قىلايلى! IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ساقلاش | ئالدىنقى تېما | كېيىنكى تېما
ohozhan

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 61
شۆھرەت: 69 نۇمۇر
پۇل: 456 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:19(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2006-05-14

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش
ئاللاھنىڭ بۇ كىچچىكىنە مەخلۇقاتىدىكى ئۇستىدە تەپەككۇر قىلايلى!

 

 

ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻻﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻫﯩﻠﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ
ﭘﺎﺷﺎ

ﺳﯩﺰ ﻫﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻫﯩﻠﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟
ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﯨﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ. ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ. ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻧﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ. ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ.


ﺑﯘ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﻤﯩﺰ. ﺑﯘ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻫﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ، ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻫﻮﻳﻠﯩﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻟﻜﯘﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰ. ﺳﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺯﮔﯩﭽﻪ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﺴﯩﺰ .

ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺑﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ ﯞﻩ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﯖﯩﺰ . ﭘﺎﺷﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻫﻪﺳﺴﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﭘﺎﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ، ﭘﺎﺷﺎﻧﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﺷﺎﻏﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻻﻫﯩﻠﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﭘﺎﺷﺎﻏﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ. ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

ﺳﯜﺭﻩﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﻫﻪﻣﺪﻩ ﻗﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟


ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ . ﺳﯩﺰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯘﻻﻕ ﺗﯜﯞﯨﯖﯩﺰﺩﻩ ﺗﻮﺧﺘﺎﯞﺳﯩﺰ ﻏﯘﯕﯘﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺴﯩﺰ. ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻏﻮﯕﯘﻟﺪﯨﺸﻰ ، ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻮﻗﯘﺭﯗﻯ . ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﺗﺎﻻﻧﺖ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯧﻘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﻛﯧﻠﯩﯖﻪ. ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﻩﻳﻠﻰ .

ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺍﺭﻟﯩﻖ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﯩﺴﻰ

ﭘﺎﺷﺎﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﺭ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺳﯩﺰ ﭘﺎﺷﺎﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻤﯘ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻩﺳﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﯓ. ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ. ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﭘﺎﺷﺎ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺭﻩﯕﮕﻪ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ؟ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺭﻩﯕﮕﻪ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯨﺪﯗ. ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻳﺪﯗ؟ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﮔﯜﻝ ﺷﯩﺮﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ. ﭼﯩﺸﻰ ﭘﺎﺷﯩﻼﺭ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻳﺪﯗ. ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﺰ ﭘﺎﺷﺎﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺴﯩﺰ . ﻳﻪﻧﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯚﭖ. ﺳﯩﺰ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﺘﺎ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﯟﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺴﯩﺰ . ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻫﯚﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﺳﯩﺰ ﻫﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻤﯘ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﯓ. ﻫﻪﻣﺪﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.


ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﻪ

ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺷﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﯩﺴﻰ، ﺋﺎﻧﺎ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﻟﻠﻪﺭﮔﻪ، ﻳﺎﻛﻰ ﻫﯚﻝ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺗﯘﻏﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯘ ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺋﯘ ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﺗﯜﺯﯨﺪﯗ . ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﺋﺎﻧﺎ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟

ﺋﺎﻧﺎ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯚﻛﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻝ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.

ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ، ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯚﻛﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯚﻛﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﺎﻧﺎ ﭘﺎﺷﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﺎﻕ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭ ﺗﯩﺰﻻ ﻗﺎﺭﺍ ﺭﻩﯕﮕﻪ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ. ﻫﺎﺷﺎﺭﺍﺗﻼﺭ ﯞﻩ ﻗﯘﺷﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭ ﻗﯘﺷﻼﺭ ﯞﻩ ﻫﺎﺷﺎﺭﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﯘﺟﯘﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺷﺎ ﺗﯘﺧﯘﻣﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﺴﯘﻥ ؟


ﺭﻭﺷﻪﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺷﺎﻻﺭﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﻩﯕﮕﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ. ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺪﯗ. ﺍﻟﻠﻪ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ، ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﻰ. ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﯓ ، ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ. ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻟﯩﭽﯩﻨﻜﺎ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﺗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺑﯘ ﻟﯧﭽﯩﻨﻜﯩﻼﺭ ﺳﯘﺩﺍ ﺑﯧﺸﻰ ﺗﻪﺗﯜﺭ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻟﯩﭽﯩﻨﻜﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﺳﯘﺩﺍ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ؟ ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯨﺪﻏﺎﻥ ﺋﻮﺭﮔﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ. ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻏﻪﯞﯞﺍﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻧﻪﻳﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻧﻪﻳﭽﻪ ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺑﯘﻟﯘﭖ، ﻫﺎﯞﺍ ﺑﯘ ﻧﻪﻳﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺳﯘ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺷﺎ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .


ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭ. ﻧﻪﻳﭽﻪ ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﺎﯞﺍﺯﻻﺭ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻜﻤﯘ ﻧﻪﻳﭽﯩﮕﻪ ﺳﯘ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺷﺎ ﺗﯘﻧﺠﯘﻗﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺑﯘ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺑﯘ ﻧﻪﻳﭽﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﯞﯨﺪﻩ ﺷﯩﻠﯩﻤﺸﯩﻖ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﯘ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻟﯩﭽﯩﻨﻜﯩﻨﯩﯔ «ﺑﯩﺰ ﻧﻪﻳﭽﯩﮕﻪ ﺷﯩﻠﯩﻤﺸﯩﻖ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺳﯘ ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ » ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﯩﺰ ؟ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺷﺎﻻﺭﺩﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﯞﻩ ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯗ؟ ﺭﻭﺷﻪﻧﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺑﯩﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻪﻳﭽﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻫﻪﻣﺪﻩ ﻧﻪﻳﭽﻪ ﺗﯜﯞﯨﮕﻪ ﺷﯩﻠﯩﻤﺸﯩﻖ ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺳﯘ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ.
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺴﯩﺰ، ﺍﻟﻠﻪ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ.
ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﯓ، ﺋﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.

ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﭘﺎﺷﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺳﯩﺰ ﺳﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﻩ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﻫﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﺋﯘ ﺗﯧﺨﯩﻐﯩﭽﻪ ﭘﺎﺷﺎﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟ ﭘﺎﺷﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻰ (ﻫﺎﺷﺎﺭﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ) ﻗﻮﺭﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻗﺎﺳﺮﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﻟﯩﭽﯩﻨﻜﺎ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﭘﺎﺷﺎ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭘﺎﺷﺎ ﻫﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﯕﮕﯜﺯﭼﯩﺴﻰ ، ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ، ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ، ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮﻯ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻤﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﭼﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺳﺮﺍﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.


ﭘﺎﺷﺎﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ


ﭘﺎﺷﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻏﯘﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﯩﺪﯗ . ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﺷﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺷﯩﻠﯩﻤﺸﯩﻖ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯚﻛﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.

ﻏﯘﺯﺍ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭘﺎﺷﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯧﺸﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻏﯘﺯﯨﻐﺎ ﺳﯘ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﺎﺷﺎ ﺗﯘﻧﺠﯘﻗﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻏﯘﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺷﯩﻠﯩﻤﺸﯩﻖ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻏﯘﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﯘ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ.
ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﯞﺍﻗﯩﺖ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﯘﺩﺍ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﺸﻰ ﻫﻪﻣﺪﻩ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻫﯚﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﭘﺎﺷﺎﻧﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﺘﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﭘﺎﺷﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﺎﻫﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ.ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﺍ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﯛﺩﯗ ﯞﻩ ﭼﺎﻗﺎﻻﻳﺪﯗ؟

ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻻﻣﺴﯩﺰ ؟ ﺳﯩﺰ ﻛﺎﺭﯞﯦﺘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ. ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻱ ﺋﯘﭼﯘﻕ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﭘﺎﺷﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺷﯘ ﺋﯘﭼﯘﻕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺟﺎﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﭼﯧﻘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﻫﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ. ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯗ؟


ﭘﺎﺷﺎ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﻧﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺩﯗ . ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻗﯘﯞﯞﯨﺘﻰ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﭖ - ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯗ.


ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺗﺎﻻﻧﺖ. ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ. ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯜﺭﻩﺕ ﺗﯘﺗﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﻣﯧﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﺑﯘ ﻛﺎﻣﯧﺮﺍ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﯨﻤﯘ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩﻩﻙ ﺳﯜﺭﻩﺗﻜﻪ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯗ. ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﭘﺎﺷﺎﺩﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ. ﭘﺎﺷﯩﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻤﯘ؟ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻠﯩﻘﻤﯘ؟ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﺷﺎﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ. ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺗﺎﻻﻧﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﺳﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻳﻠﻰ.

ﭘﺎﺷﺎ ﻫﻪﺭﻛﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ


ﭘﺎﺷﺎ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﺩﯗ . ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮔﯜﺭﯗﭘﭙﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﯛﺩﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﺵ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ.
ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﻗﻮﻧﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻧﻪﺷﺘﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯗ. ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺷﺘﯩﺮﻯ ﺷﯩﭙﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﻏﯩﻼﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﻗﺎﻥ ﺷﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﻪﺷﺘﻪﺭ ﻏﯩﻼﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺷﺘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺮﯨﮕﻪ ﺳﺎﻧﺠﯩﻴﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﯘ ﺗﯚﯞﻩﻧﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﺧﯘﺩﺩﻯ (ﻳﺎﻏﺎﭺ ﻛﯧﺴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ) ﻫﻪﺭﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺪﻩ ﺗﯧﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﻪﺷﺘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚﺷﯜﻛﺘﯩﻦ ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﻏﯘﭼﻪ ﺳﺎﻧﺠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﭘﺎﺷﺎ

ﺳﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ «ﭘﺎﺷﺎﻣﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﻮﻻﻻﻣﺪﯗ؟» ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺑﯘ ﺑﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﺰ: «ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ». ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ.
ﺳﯩﺰ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺳﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻥ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ. ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﺋﯧﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ. ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﻥ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﺘﯩﺸﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﯧﺴﯩﻚ (ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺟﺎﻱ) ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﭗ، ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﺭﺍﻫﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰ .


ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﺭﻩﻫﻤﻪﺕ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ؟ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﺷﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻥ ﻗﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺷﺘﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﭘﺎﺷﯩﻼﺭ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺷﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﻣﺎﻫﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ. ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﺷﻮﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻮﻧﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻥ ﻗﯧﺘﯩﺸﯩﯟﺍﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﻤﺎﻻﻝ ﺳﯜﻣﯜﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯗ.ﺑﯘ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ. ﭘﺎﺷﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﻫﯧﭽﻨﯧﻤﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﻣﻪﻳﺴﯩﺰ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﺳﻜﻪﻥ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻫﯧﭽﻨﯧﻤﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﻣﻪﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ. ﺑﯘ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻕ ﭼﯩﺶ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻮﺷﺴﯩﺰﻻﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻫﯘﺷﺴﯩﺰﻻﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﻰ ﺳﻪﺯﻣﻪﻳﺴﯩﺰ ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺳﯩﺰﻩﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ . ﺳﯩﺰ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺩﻩﻙ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ؟ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯘﺷﺴﯩﺰﻻﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻳﺪﯗ.


ﭘﺎﺷﺎ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﭼﯧﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻗﯩﭽﯩﺸﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻗﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻗﯩﭽﯩﺸﯩﺶ ﯞﻩ ﻗﺎﭘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺩﻩﻝ ﻫﯧﻠﯩﻘﻰ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻕ.

ﺳﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﻪﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ. ﺳﯩﺰ ﭘﺎﺷﺎ ﺋﯚﺯ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭖ ﻗﯘﺭﺍﻝ – ﺟﺎﺑﺪﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻫﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ.ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻦ ﭘﺎﺷﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻻﻻﻳﺴﯩﺰ . ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯜﻣﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ، ﺋﯘ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯜﻣﯜﺭﯨﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﺎﺷﺎ ﻛﻪﺳﻜﻪﻥ ﺟﺎﻳﻨﻰ ﻫﯘﺷﺴﯩﺰﻻﻧﺪﯗﺭﻏﺎﭼﻘﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﻪﺯﻣﻪﻳﺴﯩﺰ .  
ﺋﺎﻧﺎ ﭘﺎﺷﺎ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﻣﯜﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ.

ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ. ﭘﺎﺷﺎ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﯞﻩ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ. ﺳﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﯩﺰ؟ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻣﯘﺭﺩﺍ ﺋﯧﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ، ﻛﻪﺳﻜﻪﻥ ﺟﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﻰ ﺳﻪﺯﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﯘﺷﺴﯩﺰﻻﻧﺪﯗﺭﯗﺵ، ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﻤﺎﻻﻝ ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺯ. ﺗﯘﺧﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯚﻛﯜﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﻝ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﺗﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ. ﭘﺎﺷﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﻗﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ. ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﯩﯔ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ، ﺭﻩﻫﻤﻪﺗﻠﯩﻚ، ﯞﻩ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﻟﯩﻠﻰ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﺎﺷﯩﻼﺭ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﯩﺴﺎ، ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ. ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻤﺎﻳﺪﯗ، ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!!!!.

  2005-ﻳﯩﻠﻰ 8-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 27-ﻛﯜﻧﻰ


__ فىرقەت تەستىقلىدى


Nurluk elani
[باش يازما] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-14 15:45 چوققىغا قايتىش
Rexisur

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: دائىملىق ئەزا
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 319
شۆھرەت: 320 نۇمۇر
پۇل: 3190 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:22(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2006-12-08

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


/                                                                                                                                   .

[1 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-14 19:05 چوققىغا قايتىش
nur-ziya
ئالاھىدە ئىلگىرلەش

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: دائىملىق ئەزا
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 415
شۆھرەت: 416 نۇمۇر
پۇل: 4150 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:115(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-09-02

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


ئاللا ھەممىدىن ئولوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدۇر!

Nurluk elani

پاقىرىغانلىكى نەرسىنىڭ ھەممىسى، ئالتۇن ئەمەس.
[2 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-14 20:04 چوققىغا قايتىش
koxuk
ئىجاتچان ئەزا

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: ئالىي ئەزا
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 228
شۆھرەت: 344 نۇمۇر
پۇل: 2012 سوم
تۆھپە: 79 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:460(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-01-25

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


QUOTE:
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﮔﯜﻝ ﺷﯩﺮﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ. ﭼﯩﺸﻰ ﭘﺎﺷﯩﻼﺭ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻳﺪﯗ

بىلىۋالدىم . چىشى پاشىلارنى ئەركەك پاشىلاردەك گۇل شىرنىلىرى بىلەن جان باقساڭلار بولمامدۇ دەپ تىللاپ كېتىمەن پاشا چېقىپ بوزەك قىلغان كۇنلىرى.


Nurluk elani

قوشۇق
[3 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-14 21:42 چوققىغا قايتىش
alpamix

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 44
شۆھرەت: 45 نۇمۇر
پۇل: 440 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:79(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-02-20

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


رەخمەت سىزگە~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


[4 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-14 22:17 چوققىغا قايتىش
kopalھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 1
شۆھرەت: 2 نۇمۇر
پۇل: 10 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:1(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-11-14

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


ئاللاھ رەھمەت قىلسۇن. ھەرقانداق بىر ئىنسان ئاللاھنىڭ كائىناتتىكى شەيئىلەرنى يارىتىشىدىكى ھىكمىتى توغرىسىدا تەپەككۈر قىلىپ بىقىشى كىرەك.

Nurluk elani
[5 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-15 00:12 چوققىغا قايتىش
naikong

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 12
شۆھرەت: 13 نۇمۇر
پۇل: 120 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:1(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-11-15

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


ئا:
  _ بىرەر نەرسە ئىچەمسەن؟؟؟؟؟


  ب:

  _ بوپتۇ كۆڭلۆڭ ` 0تىپلىق قاندىن بىر ئىستاكان!!!!!


[6 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-15 03:32 چوققىغا قايتىش
nazira138

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: مۇنبەر ئەزاسى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 187
شۆھرەت: 188 نۇمۇر
پۇل: 1860 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:71(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-10-02

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


[size=6]ئاللاھنىڭ قۇدرىتى ھەممىدىن   ئۇلۇغدۇر ،
تىما ئىگىسىگە رەھمەت ، ئاللاھ   ئەجرىڭىزنى بەرسۇن !!!!!!!!!!!!!!!!![/
size]                            


[ بۇ يازما nazira138 تەرپىدىن 2007-11-15 11:44 دە قا ]


Nurluk elani
[7 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-15 11:39 چوققىغا قايتىش
imran1979

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: مۇنبەر ئەزاسى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 119
شۆھرەت: 140 نۇمۇر
پۇل: 1180 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:35(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-09-29

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


مۇشۇنچىلىك كىچىك ئىشلاردىنمۇ ئاللاھنىڭ ئۇلۇغلىقى ۋە قۇدرىتى نامايەن بولۇپ تۇرۇپتۇ. ئاللاھ ھەممىنى بىلگۇچىدۇر،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

Nurluk elani

قەيسەر يۇرەك .
[8 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-15 12:32 چوققىغا قايتىش
HōP_BōL_Di

ھالىتى : بۇ ئەزا توردا يوق
دەرىجە: يېڭى ئۆگەنگۈچى
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 34
شۆھرەت: 35 نۇمۇر
پۇل: 340 سوم
تۆھپە: 0 نۇمۇر
توردىكى ۋاقتى:6(سائەت)
ئەزا بولغان ۋاقتى : 2007-11-15

ئاپتور ئارخىۋىنى كۆرۈش قىسقا ئۇچۇر يوللاش بۇ يازمىنى تەۋسىيە قىلىش نەقىل قىلىپ ئىنكاس يوللاش


دوسلار اللا دېگەن گەپنى ئېغىزىڭلاردىن چىقىرىشتىن بۇرۇن تاھارەت ئېلىۋالغانسىلە ھە....

          ئاللا ھەممىگە قادىر ھەم ئۇلۇغدۇر !!!!!!!!!!!


Nurluk elani
[9 - قەۋەت] | يوللانغان ۋاقىت : 2007-11-16 01:32 چوققىغا قايتىش


Beijing Xabnam.com Web site Group || Uighur by Oghuz Code © 2003-06 PHPWind
Time now is:11-17 06:17, Gzip disabled

biz kim heridar hemkarlishing Elan bering alakilishingqollighuchinetije