adip يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 10:23:24

{ﺳﯩﻨﺎﻕ} ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﻛﯚﺭﯛﯓam

ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ :ﺳﯘﺯﯗﻙ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﯖﯩﺰ ﻫﻪﻣﺪﻩ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﻛﯚﺭﯛﯓ :
ﺳﯘﺋﺎﻝ :
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭ ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺰ ؟

1. ﺩﯦﻠﻔﯩﻨﻨﯩﯔ ﺳﯘ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ .
2. ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﭽﺎﻗﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﻰ
3. ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ، ﺷﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﯞ ﺋﻮﯞﻟﯩﺸﻰ
4. ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ ﺗﯜﻟﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﯞﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻫﻪﻣﺮﺍﻫ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ
5. ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻗﯘﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﭼﯩﺸﻰ

adip يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 10:24:18

. ﺳﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻼ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ . ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﯖﯩﺰ %55

2. ﺳﯩﺰ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺳﯩﻼ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ . ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﯖﯩﺰ %99

3. ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻜﻪ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ . ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﯖﯩﺰ :% 40

4. ﺳﯩﺰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺗﯧﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ. ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﯖﯩﺰ% 80

5.ﺳﯩﺰ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻣﺸﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ﻫﻪﻣﺪﻩ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﻴﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ، ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﯖﯩﺰ % 20

ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.

zulal يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 11:08:27

ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﻪﻡ 60 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻜﻪﻥ .

bekram يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 11:11:38

ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﻪﻡ99%

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 11:15:02

100%

laysu يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 11:32:11

20%
ﺋﯚﺯﯛﻣﻤﯘ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﯘ ﺑﯘ~!!!!!!!

ependim يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 13:32:00

ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ 20% ﺋﯩﻜﻪﻥ .

lukqak يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 16:35:55

ﻣﯩﻨﯩ|ﯓ 60% ﯞﺍﭘﺎﻟﯩﻘﻜﻪﻧﻤﻪﻥ

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 16:55:58

40 % ﺩﻩﻳﺪﺍ ؟؟؟ ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ 0 % ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪﻡ
ﻟﯩﻜﯩﻨﺰﻩ ﺑﯧﻜﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ﺟﯘﻣﯘ

konamiltik يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 17:16:38


ﻣﺎﯓ ﮬﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ  ...

majnun يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 17:28:09

40%

qaxmazilal يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 17:55:14

ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ 40%ﭼﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ؟...

saaba يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 19:04:24

ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ %40

diyare1 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 19:13:58

55%

ﻣﻮﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺋﯩﺪﯨﻢ .

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 19:18:48

ﺋﺎﺗﻪ ﭘﻮﺭﯨﯖﻨﻰ...

diyare1 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 19:37:46

ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﻪ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﭘﻮ ﺋﺎﺗﺘﻰ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ ؟

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 20:19:43

ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﻴﺎﭼﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﺗﯜﺭﻛﯩﻤﯩﻨﯩﯔ.....
ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺋﻮﻗﻴﺎﭼﻰ 12 ﻳﻮﻟﺘﯘﺯ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﺳﯘﻳﯘﻕ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ....
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺭﺍﻥ 20 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﯩﺘﻜﻪﻧﻤﻪﻥ....
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ؟

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 20:32:39

20 % ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻨﯩﻤﯘ ﺑﻮﺵ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯘﻳﯘﻗﺪﯨﻨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 20:48:19

20ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﯩﺖ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰ ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ 80ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﯩﺖ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﺪﯗ؟
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﯩﻠﯩﻜﻼ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﻻﺭ؟

xahdiyarkizi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 21:29:05

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﻪﻡ ﺑﻪﻙ ﺗﯜﯞﻩﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻙ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻗﺎﭘﺘﯘ.
بەت: [1] 2 3
: {ﺳﯩﻨﺎﻕ} ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﻛﯚﺭﯛﯓ