eysatohti يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 21:48:59

ﻣﯧﻨﯩﯔ 40%ﻛﻪﻥ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ 60%ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﭼﯘﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺷﺘﻪ 60%ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ ،55%،99%،40%،20%

ouqi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 01:44:25

ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟.........................

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 10:36:46

ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ...؟ ﮬﻪﻱ، ﺑﻮﻟﺪﯨﻼ

xahdiyarkizi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 14:38:10

ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﻪﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻨﯩﯔ  ﺯﻭﺭﻭﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.

mohammad يوللانغان ۋاقتى 2006-6-19 13:17:51

ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ 40%ﻛﻪﻥ،ﺗﻮﯞﺍ!!~~ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ 100%ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ!!!

SUMBAT يوللانغان ۋاقتى 2006-6-20 14:08:36

ﻣﻪﻥ 65% ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻛﻪﻧﻤﻪﻥ،،ﮬﻪﺭﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘﭖ ﻗﯘﻳﯩﻤﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ!!
ﮬﻰ ﮬﻰ.....

hanjari يوللانغان ۋاقتى 2006-6-29 18:15:27

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﻪﻡ 105 % ﺋﯩﺪﻯ . ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺗﯜﺭ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﺎ . ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎ ؟

afiyfa يوللانغان ۋاقتى 2006-7-1 12:43:08

ﻣﯩﻨﯩﯔ 20%ﺋﯩﻜﻪﻥ.  ﮬﺎﮬﺎﮬﺎﮬﺎ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ.

boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-7-2 13:08:29

ﻣﯩﻨﯩﯖﻜﯩﻨﻰ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯨﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .

xahmatqi يوللانغان ۋاقتى 2006-7-19 01:31:19

ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ،%80 ﯞﺍﭘﺎﻟﯩﻖ ،%20 ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ .

1parhat يوللانغان ۋاقتى 2006-9-14 19:57:34

ﻣﯩﻨﯖﻤﯘ %40  ﻛﻪﻥ

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-9-14 20:03:35

ﻣﯧﻨﯩﯔ 20 ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﭼﻜﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯘﺷﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻢ...

umakkulke يوللانغان ۋاقتى 2006-9-21 11:19:48

ﮬﻪﺟﻪﭖ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﯩﻨﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﭼﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺘﯩﻢ .....

Bughra1902 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-21 11:50:03

40%  

mz709 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-28 16:44:03

ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻧﯩﺮﺳﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ ﺩﯨﺴﻪ . ﻣﻪﻥ ﺗﯩﺨﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ، ﻧﻪﺩﯨﻜﯩﻨﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﻪﻡ ﺋﺎﺭﺍﻥ %20ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ! ﺋﯚﺯﻩﻡ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.

newstar يوللانغان ۋاقتى 2006-10-4 13:52:22

ﻣﻪﻧﻐﯘ ﯞﺍﭘﺎ ﺩﯨﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ>>>

VIP يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 00:28:51

ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﻪﻡ 40ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ! ﻳﯩﮕﺘﯩﻢ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻴﺪﻯ!

Vnqa يوللانغان ۋاقتى 2006-12-8 10:04:24

40%

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-17 17:27:49

ﻣﻪﻥ 5-ﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ، ﺑﯩﺮﺍﻕ، ﻣﻪﻥ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ؟؟؟؟؟

tursun12 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-10 01:17:07

ﻣﻪﻥ 3- ﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.... 40% ﺋﯩﻜﻪﻥ....
بەت: 1 [2] 3
: {ﺳﯩﻨﺎﻕ} ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﻛﯚﺭﯛﯓ