رەسىم - زامانىمىزدىكى ئۇيغۇرلار
Ihlas Ilani
دىيارىم مۇنبىرى » ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﻯ » رەسىم - زامانىمىزدىكى ئۇيغۇرلاربۇ بەتتىكى تېما: رەسىم - زامانىمىزدىكى ئۇيغۇرلار پرىنتلاش | IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ساقلاش | ئالدىنقى تېما | كېيىنكى تېما
بۇ تىما 1126 قېتىم كۈرۈلدى .
بۇ ئەزا توردا بار rinat

تەجىرىبە: دەرىجە:     يۈز بىشى <br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 729<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 270
UID نۇمۇرى : 1497
دەرىجە: يۈز بىشى
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 684
ئۇنۋان:8 دەرىجە ھازىرغىچە684دانە
شۆھرەت: 133 نۇمۇر
پۇل: 1278 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-01-12
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20

رەسىم - زامانىمىزدىكى ئۇيغۇرلار
[ بۇ يازما manggutax تەرپىدىن 2008-03-19 23:51 دە قا ]

6xahar
تېما تەستىقلىغۇچى : manggutax
تەستىقلىغان ۋاقىت: 2008-03-19, 15:46
ئادەم غۇرۇنى يوقاتقاندا ئادىمىلىكىنى يوقاتقان بولىدۇ.
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 22:54 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [باش يازما]
بۇ ئەزا توردا يوق shahyar

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 278<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 21
UID نۇمۇرى : 5510
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 238
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە238دانە
شۆھرەت: 142 نۇمۇر
پۇل: 641 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-06-25
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-19


ئەڭ ئاخىردىكى بوۋاينىڭ كۆزىدن غەزەپ چىقىپ تۇرىدىكەن.رەخمەت سىزگە ياخشى يوللاپسىز .

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 23:52 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [1 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار karahani

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 220<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 79
UID نۇمۇرى : 22010
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 214
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە214دانە
شۆھرەت: 214 نۇمۇر
پۇل: 770 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-12-06
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


نىمىدىگەن مېھىرلىك چىرايلار بۇ . 

Atlan
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 23:55 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [2 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق kedirdan0996تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 162<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 137
UID نۇمۇرى : 24868
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 130
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە130دانە
شۆھرەت: 201 نۇمۇر
پۇل: 658 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 17 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-02-09
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


رەخمەت سېزگە .ياخشى تىمىكەن.

Atlan
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 23:56 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [3 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار maslihatqiتەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 290<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 9
UID نۇمۇرى : 23481
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 254
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە254دانە
شۆھرەت: 265 نۇمۇر
پۇل: 862 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-01-11
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


رىئاللىقنى ھەقىقى ئەكىس ئەتتۈرىپتۇ  .

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:00 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [4 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق karima-0997
ئىجاتچان ئەزا
تەجىرىبە: دەرىجە:     سانغۇن<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 3102<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 1897
UID نۇمۇرى : 16853
دەرىجە: سانغۇن
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 2967
ئۇنۋان:15 دەرىجە ھازىرغىچە2967دانە
شۆھرەت: 3173 نۇمۇر
پۇل: 84 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 43 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-07
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ھەجەپ يىگۈم كەلدى ئۈزۈمنى!

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
نامەردنىڭ ئاشنىسى بولغۇچە،
مەردنىڭ پاشنىسى بول!
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:04 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [5 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق izhar1977تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 3<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 96
UID نۇمۇرى : 26902
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 3
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە3دانە
شۆھرەت: 3 نۇمۇر
پۇل: 109 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-17
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ئەڭ ئاخىردىكى بوۋاينىڭ رەسىمىنى مۇقاۋا قىلسا بەك ياخشى چىققۇدەك.....

6xahar
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:19 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [6 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار totem
كۆزگە كۆرۈنگەن ئەزا ئىجاتچان ئەزا
تەجىرىبە: دەرىجە:     سانغۇن<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 2469<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 2530
UID نۇمۇرى : 13600
دەرىجە: سانغۇن
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 5
يازما سانى: 2123
ئۇنۋان:14 دەرىجە ھازىرغىچە2123دانە
شۆھرەت: 1368 نۇمۇر
پۇل: 1276 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 1 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-02-18
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ھەي بىچارە،نامرات  ئۇيغۇر مىللىتىم.

6xahar
 روھنى ساغلاملاشتۇرۇش مىللەتنى گۇللەندۇرۇشنىڭ مۇقەددىمىسى!
(ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن)
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:38 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [7 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار atikam

تەجىرىبە: دەرىجە:     يۈز بىشى <br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 889<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 110
UID نۇمۇرى : 17183
دەرىجە: يۈز بىشى
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 777
ئۇنۋان:9 دەرىجە ھازىرغىچە777دانە
شۆھرەت: 688 نۇمۇر
پۇل: 2363 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-16
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


رەخمەت تىمىڭىزغا،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بۇ  بىزنىڭ ھەقىقى رىئال تۇرمۇشىمىزكەن،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
?????? ??????? ????? ???? ????? ?????? ????? ??????? ????????? ????????????????
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:46 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [8 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار tumar77

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 112<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 187
UID نۇمۇرى : 10623
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 106
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە106دانە
شۆھرەت: 66 نۇمۇر
پۇل: 243 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-12-01
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ھەي بۇرەسىملەرنى كۆرۇپ ئابدۇللا ئابدىرىھىمنىڭ
ھايات دىگەن ناخشىسى ئىسىمگە كىپ قالدى~!~!
ھەر كويغى سالدى بەندىنى..........


ھەراس rinat  بۇرادەر سىز بۇرەسىمنى نەدىن تاپتىڭىز؟
ئەڭ ئاىىرىدىكى بۇۋاي بىزنىڭ مەللىك
مۇنداخمۇ توغرا كىپقالدىكەن دىسە
مەن مەن غۇلجىنىڭ بىر چەت يىزىسىدىن!~!
يەنى غۇلجا ناھيىسىنىڭ دۆڭمازار يىزىسىدىن
ئەچەپ بىر نەسە تىپپاغاندەكلا خۇش بوپكەتتىم دىسەئاشتاق دىسەم  ماسەرالىق تومپاينى دىمەڭلا يەنە

Atlan
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:48 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [9 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار manggutax
ئىلغار باشقۇرغۇچى دىيارىم باشقۇرغۇچىسى ئالاھىدە تۆھپە
تەجىرىبە: دەرىجە:     قوماندان <br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 5526<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 4473
مەزھەپ:ئىنكاس شاھى ئىنكاس شاھى
UID نۇمۇرى : 9
دەرىجە: باشقۇرغۇچى
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 3
يازما سانى: 5280
ئۇنۋان:ۋەزىر ھازىرغىچە5280دانە
شۆھرەت: 2416 نۇمۇر
پۇل: 10476 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 2 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2005-10-14
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ئەگەر ئىمكان بولسا ھەر قايسى كەسىپ، ھەر قايسى ساھەدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ سۈرەتلىرىنمۇ تولۇقراق يوللاپ قويسڭىز تېخىمۇ ياخشى بولاتتى...

Atlan
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:49 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [10 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار rinat

تەجىرىبە: دەرىجە:     يۈز بىشى <br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 729<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 270
UID نۇمۇرى : 1497
دەرىجە: يۈز بىشى
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 684
ئۇنۋان:8 دەرىجە ھازىرغىچە684دانە
شۆھرەت: 133 نۇمۇر
پۇل: 1278 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-01-12
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


Quote:
بۇ مەزمون 10 - قەۋەتتىكى manggutax نىڭ 2008-03-20 00:49 دە يوللىغان يازمىسى“”:
ئەگەر ئىمكان بولسا ھەر قايسى كەسىپ، ھەر قايسى ساھەدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ سۈرەتلىرىنمۇ تولۇقراق يوللاپ قويسڭىز تېخىمۇ ياخشى بولاتتى...

باشقا كەسىپ كىشىلىرى بىللەن كۇندە  خزمەت ۋە باشقا ئىشلار توغۇرلۇق ئۇچۇرشۇپ  تۇرمىز لىكىن مۇشۇ ئاددى پۇخرالارنى بىز كۇرۇپ تۇرساقمۇ لىكىن ئۇلارغا ئاددەتتە بەك دىققەت قىلىپ كەتمەيمىز شۇڭا مۇشۇ رەسىملەرنى 500 رەسىم ئىچىن تالىدىم ... مەن يەنە داۋاملىق يولاپ تۇرمەن..........

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
ئادەم غۇرۇنى يوقاتقاندا ئادىمىلىكىنى يوقاتقان بولىدۇ.
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:55 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [11 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق tackتەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 2<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 98
UID نۇمۇرى : 27121
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 2
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە2دانە
شۆھرەت: 2 نۇمۇر
پۇل: 106 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-20
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


بۇ رەسىملەر مەندەك بىر چەت ەلدە ياشاۋاتقان ۇيغۇرنىڭ ۋەتەنگە بولغان سېغىنىشىنى تېخىمۇ كۇچەيتىۋەتتى ...........، بىچارە خەلقىم قاچانمۇ شۇ جاھالەتتىن قۇتىلار........................

6xahar
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:59 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [12 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق malika707

تەجىرىبە: دەرىجە:     سانغۇن<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 1137<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 3862
UID نۇمۇرى : 18048
دەرىجە: سانغۇن
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 1002
ئۇنۋان:12 دەرىجە ھازىرغىچە1002دانە
شۆھرەت: 954 نۇمۇر
پۇل: 244 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-08-05
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


بۇ رەسىملەرنىڭ كۈپىنىچىسى قەشقەردە تارتىلغاندەك قىلىدۇ . ياخشى تارتىلغان سۈرەتلەركەن .

Atlan
يۈرۈكۈمدە بىر ئوت بار ،ئۇ ئوت سەن ئۈچۈن كۈيىدۇ !
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 01:11 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [13 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق xarwat

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 297<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 2
UID نۇمۇرى : 6651
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 284
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە284دانە
شۆھرەت: 35 نۇمۇر
پۇل: 434 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-07-30
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


رەخمەت سىزگە ياخشى يوللاپسىز

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
??????
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 01:13 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [14 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق ipnur

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 116<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 183
UID نۇمۇرى : 12662
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 79
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە79دانە
شۆھرەت: 48 نۇمۇر
پۇل: 157 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-02-01
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ھەقىقەتەنمۇ  ئاق كۇڭۇل چىرايلار  نىمە دىگەن  يىقىملىق  ............ھە

6xahar
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 02:10 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [15 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار ajdad

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 140<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 159
UID نۇمۇرى : 26425
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 119
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە119دانە
شۆھرەت: 149 نۇمۇر
پۇل: 590 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-09
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


بەك تەسىرلىك ئىكەن ... رەھمەت سىزگە ...

Atlan
ھايات _ ئىنسانلارغا بىرىلگەن ئەڭ ياخشى پۇرسەت .
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 10:13 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [16 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق kadimitograk

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 2<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 98
UID نۇمۇرى : 27136
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 2
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە2دانە
شۆھرەت: 2 نۇمۇر
پۇل: 113 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-20
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ناھايىتى ياخشى تىما ئىكەن.رەخمەت سىزگە.

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 11:02 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [17 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار sehirlikalma
كۆزگە كۆرۈنگەن ئەزا
تەجىرىبە: دەرىجە:     سانغۇن<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 1983<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 3016
UID نۇمۇرى : 17636
دەرىجە: سانغۇن
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 1
يازما سانى: 1832
ئۇنۋان:13 دەرىجە ھازىرغىچە1832دانە
شۆھرەت: 1690 نۇمۇر
پۇل: 5784 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-02
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ھەقىقەتەن ئىسىل كۆرۈنۈشلەر،رەھمەت.

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
سەمىمىلىك ھەممىدىن ئۇلۇغ!
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 12:27 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [18 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار ilitarix

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 236<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 63
UID نۇمۇرى : 14446
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 222
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە222دانە
شۆھرەت: 141 نۇمۇر
پۇل: 763 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-03-21
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


قەشقەرچە پۇراق ئىكەن ،رەخمەت سىزگە .

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 12:42 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [19 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق baturjangqi
ئىلغار باشقۇرغۇچى دىيارىم باشقۇرغۇچىسى مۇنبەر نازارەتچىسى
تەجىرىبە: دەرىجە:     سانغۇن<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 2980<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 2019
UID نۇمۇرى : 11262
دەرىجە: باشقۇرغۇچى
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 2942
ئۇنۋان:15 دەرىجە ھازىرغىچە2942دانە
شۆھرەت: 1106 نۇمۇر
پۇل: 628 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-12-19
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ماۋۇ قىزچاققا قاراڭلار ، نىمە دىگەن ئوماق ، نىمە دىگەن چىرايلىق ،،،،،،،،،

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
يىلتىزىمىز دىيارىمدا
       ئۈمىدىمىز دىيارىمدا  
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 13:53 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [20 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق ALTURUK0321

تەجىرىبە: دەرىجە:     سەپ بىشى <br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 479<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 120
UID نۇمۇرى : 17783
دەرىجە: سەپ بىشى
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 435
ئۇنۋان:6 دەرىجە ھازىرغىچە435دانە
شۆھرەت: 152 نۇمۇر
پۇل: 853 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-06
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


بىر قىسىم سۈرەتلەرنى ساقلىۋالدىم. رەھمەت سىزگە

6xahar
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 14:49 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [21 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار hajimgulتەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 79<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 20
UID نۇمۇرى : 25143
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 36
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە36دانە
شۆھرەت: 36 نۇمۇر
پۇل: 215 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-02-14
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  20- ماۋۇ قىزچاققا قاراڭلار ، نىمە دىگەن ئوماق ، نىمە دىگەن چىرايلىق ،،،،،،،،،

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 15:58 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [22 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار shiwirghan

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 39<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 60
UID نۇمۇرى : 25089
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 37
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە37دانە
شۆھرەت: 37 نۇمۇر
پۇل: 232 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-02-13
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ھەي،مۇڭ ،مىسكىنلىك تۆكۈلۈپ تۇرغان كۆزلەر...ساددىلىق،ئاقكۆڭۈللۈك،سىڭىپ كەتكەن ھەسرەتلىك چىرايلار...مۇھتاجلىقتىن سۇنۇلغان قوللار،ئېگىلگەن باشلار...
قاچانمۇ خاتىرجەم،بەختىيار،مۇھتاجلىقلاردىن خالىي ياشارمىز-ھە؟خۇددى جېنىنى باقالماي مەئىشەتلىك دىيارىمىزغا قېچىپ كېلىپ،<لوبەن>بولۇپ،يانچۇقلىرىنى تومپايتىپ،ئاش-تۇز بەرگەن مېھرىبان خەلىقلەرنى زار-قاخشىتىپ قېچىپ كېتىۋاتقان كەلگۈندىلەرگە ئوخشاش!ئەسلىي ئۇلارغا ھەۋەس قىلىدىغان ئەمەس،ھەۋەس قىلدۇرىدىغان بولۇشىمىز كېرەك ئىدى.نېمىلا دېمىگەن بىلەن بىز بۇ زىمىننىڭ ئۆز پەرزەنتلىرى ئىدۇققۇ؟

Atlan
بەگ بولىدىغان ئوغۇللىرىمىز قۇل بولدى،خانىش بولىدىغان قىزلىرىمىز دېدەك بولدى.
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 16:38 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [23 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار Daniel

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 208<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 91
UID نۇمۇرى : 17064
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 167
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە167دانە
شۆھرەت: 131 نۇمۇر
پۇل: 484 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-26
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


Quote:
بۇ مەزمون 5 - قەۋەتتىكى karima-0997 نىڭ 2008-03-20 00:04 دە يوللىغان يازمىسى“”:
ھەجەپ يىگۈم كەلدى ئۈزۈمنى!

ھەر كاللىدا ، ھەر خىيال....دىگەن مۇشۇدە...

Atlan
http://www.urraclub.com/bbs
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 16:48 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [24 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق sirajil
ئىلغار باشقۇرغۇچى دىيارىم باشقۇرغۇچىسى ئىجاتچان ئەزا
تەجىرىبە: دەرىجە:     سانغۇن<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 1025<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 3974
UID نۇمۇرى : 3889
دەرىجە: باشقۇرغۇچى
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 2
يازما سانى: 924
ئۇنۋان:11 دەرىجە ھازىرغىچە924دانە
شۆھرەت: 1045 نۇمۇر
پۇل: 2028 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-05-02
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ئاھ ئۇيغۇرۇم!ئاھ مىسكىن چىراي،ئېزىلگەن يۈرەك...

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
تېما كۆرۈپ ئىنكاس يازماي چىقىپ كەتكەنلەرنىڭ تېلىفونىنىڭ ھاجەتخانىغا چۈشۈپ كېتىشىنى تىلەيمەن.
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 16:53 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [25 -قەۋەت]
دىيارىم مۇنبىرى » ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﻯ


 يېڭى يازما بار سەھىپە يېڭى يازمىلىق سەھىپە  نۇرمال زىيارەت قىلىغىلى بولىدىغان سەھىپە ئادەتتىكى سەھىپە  تاقاق سەھىپە مەخپىي سەھىپە  ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ : ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﯞﻩﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﻩ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﺎﻧﯘﻥ - ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ، ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ، ﻗﯘﺗﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯘﻕ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻻﺭ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺗﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺋﯚﺯ ﺗﻮﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﭼﯘﻗﯩﯖﯩﺰﺩﻩﻙ ﺋﺎﺳﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ، ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ . ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰﺳﯚﻳﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯗ .


ھازىرقى ۋاقىت : 03-20 18:01
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2007-2010 Diyarim Corporation