[لاتا] ﺋﯩﺘﻼﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﯞﺍﭖ!!!
Ihlas Ilani
دىيارىم مۇنبىرى » ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ﺳﺎﻟﻮﻧﻰ » [لاتا] ﺋﯩﺘﻼﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﯞﺍﭖ!!!بۇ بەتتىكى تېما: [لاتا] ﺋﯩﺘﻼﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﯞﺍﭖ!!! پرىنتلاش | IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ساقلاش | ئالدىنقى تېما | كېيىنكى تېما
بۇ تىما 294 قېتىم كۈرۈلدى .
بۇ ئەزا توردا يوق la~ta

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 34<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 65
UID نۇمۇرى : 20933
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 27
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە27دانە
شۆھرەت: 102 نۇمۇر
پۇل: 319 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-11-09
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20

[لاتا] ﺋﯩﺘﻼﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﯞﺍﭖ!!!


ﺋﯩﺘﻼﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﯞﺍﭖ


ﻛﺎﺭﯞﺍﻥ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﺯﺍﭖ ،ﺋﯩﺘﻼﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﯞﺍﭖ ،
ﺋﯩﺖ ﻛﯚﭖ ﻗﺎﯞﺍﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﺎﺭﯞﺍﻧﻨﯩﯔ ، ﮬﺎﻣﺎﻥ ﮬﺎﻟﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ﺧﺎﺭﺍﭖ .

ﻗﺎﯞﺍﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺋﯩﺖ ﮔﻪﺭ ﭼﯩﺸﻠﯩﻤﻪﻱ ، ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﺮﯨﯔ ﺳﺎﻟﺪﯗ ﺩﯛﻙ-ﺩﯛﻙ ،
ﺟﯘﻏﯘﻟﺪﺍﻳﺪﯗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﯓ ،ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﻩﻳﺴﻪﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ .

ﮔﺎﮬﻰ ﺳﯩﻨﻰ ﻗﯘﻳﯩﺪﯗ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ، ﺋﯩﻜﻜﻰ - ﺗﯚﺗﺘﺎﻝ ﻻﻟﻤﺎ ﺋﯩﺖ ﻗﺎﯞﺍﭖ ،
ﺩﯛﻡ ﭼﯜﺷﯩﺴﻪﻥ ﮔﺎﮬﻰ ﭘﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ، ﻣﺎﯕﻐﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ﭼﺎﭘﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ .

ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﯜﺭﺳﻪﯕﻤﯘ ﺑﯩﺮﺭﻩﺕ ، ﻗﺎﯞﺍﯞﻩﺭﺳﻪ ، ﺋﻮﻥ ﺭﻩﺕ- ﻳﺎ، ﻳﯜﺯ ﺭﻩﺕ ،
ﺭﻭﮬﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻛﯜﻥ ، ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ .

ﻗﺎﯞﯨﺴﯩﻐﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﯚﺭﻯ ، ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺘﻼﺭ ﻛﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪﭘﯩﺴﯩﺰ ،
ﭼﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﯩﺘﯩﺴﻪﻥ ﭼﯜﭼﯜﭖ ، ﺳﻪﻥ ﮔﯘﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﺧﻼﭖ .

ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺘﻼﺭ ﻛﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﻪﭖ ، ﺷﯩﭙﭙﺎﯕﻠﯩﺘﯩﭗ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،
ﺑﯩﺨﻪﺳﺘﻪﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ﺳﻪﻧﻤﯘ ، ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺳﺘﯘﯕﺪﻩﻙ ﺋﻮﻳﻼﭖ .

ﺧﻪﭖ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻣﻪﻱ ﻗﺎﺭﺍﺭ ، ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺖ ﺑﺎﻟﯩﺴﻨﻰ ،
ﺩﻩﺭﺕ-ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯜﺯﯛﯓ ، ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ ﻳﯩﻐﻼﭖ .

ﺷﯘﯕﺎ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎ ، ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪ ﺋﻪﯞﻻﺩﻯ ﺋﯩﺘﻘﺎ ،
ﺋﺎﮔﺎﮬ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﺪﻩ ، ﭘﺎﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﻩﺭ ﺋﯩﺘﻼﺭ ﺋﯩﺰ ﭘﯘﺭﺍﭖ .

ﻛﯚﺭﺳﻪﯓ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺴﺎﯓ ﺋﯩﺘﻨﻰ ، ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯞﻩﺗﻜﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ،
ﺭﯗﺳﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻥ ﻗﯘﺳﯘﭖ ﺋﯚﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﺭﻏﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ، ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﭼﯩﺪﺍﭖ .

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ﻳﯘﻗﺎﻟﺴﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﺋﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ، ﺋﯩﺖ ﺳﯩﻴﺎﻗﻠﯩﻖ ﻧﺎﺟﯩﻨﯩﺴﻼﺭﻧﻰ ،
ﻛﯜﻛﯜﻡ -ﺗﺎﻟﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺋﻪﻱ ﺧﯘﺩﺍ ، ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ .


ئاپتورى.....لاتا[ بۇ يازما manggutax تەرپىدىن 2008-03-19 23:56 دە قا ]

بۇ يازمىنىڭ يېقىنقى باھالىنىش ئەھۋالى:
 • شۆھرەت:+10(manggutax) ئېسىل شېئىر
 • يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
  تېما تەستىقلىغۇچى : manggutax
  تەستىقلىغان ۋاقىت: 2008-03-19, 15:44
  كىنايە ئاچچىققا كۆمۈلگىن ئۇيغۇر
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 21:41 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [باش يازما]
  بۇ ئەزا توردا بار karahani

  تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 219<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 80
  UID نۇمۇرى : 22010
  دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 213
  ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە213دانە
  شۆھرەت: 213 نۇمۇر
  پۇل: 767 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-12-06
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  رەھمەت . سىنىڭ شىئىرلىرىڭنى سېغىنىپ قالغانتىم ، ھەر بىر شىئىرىڭدە ئىپادىلەنگەن ئىدىيىۋى مەزمۇننى چوڭقۇر ئويلىنىۋاتىمەن .

  يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 23:47 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [1 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا يوق gulinur-

  تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 25<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 74
  UID نۇمۇرى : 26335
  دەرىجە: Ordinary Member
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 22
  ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە22دانە
  شۆھرەت: 22 نۇمۇر
  پۇل: 166 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-07
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-15


  ۋەتەننى سۆيمىگەن .ئوتىدا كۆيمىگەن...ئەر نىڭ
  لاتىدىن نىمە پەرقى
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 23:53 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [2 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا بار otyak
  ئىجاتچان ئەزا كۆزگە كۆرۈنگەن ئەزا
  تەجىرىبە: دەرىجە:     سانغۇن<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 3267<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 1732
  UID نۇمۇرى : 17978
  دەرىجە: ئالىي ئەزا
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 5
  يازما سانى: 3174
  ئۇنۋان:16 دەرىجە ھازىرغىچە3174دانە
  شۆھرەت: 2773 نۇمۇر
  پۇل: 9604 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-12
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20

  Re:ﺋﯩﺘﻼﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﯞﺍﭖ !!..{لاتا}


  ﻳﯘﻗﺎﻟﺴﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﺋﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ، ﺋﯩﺖ ﺳﯩﻴﺎﻗﻠﯩﻖ ﻧﺎﺟﯩﻨﯩﺴﻼﺭﻧﻰ ،
  ﻛﯜﻛﯜﻡ -ﺗﺎﻟﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺋﻪﻱ ﺧﯘﺩﺍ ، ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ .
  ____________________________
  غەزەللىرىڭىز تولىمۇ ئۆتكۇر ، مەزمۇنلۇق چىقىپتۇ. قولىڭىزغا دەت كەلمىسۇن. سىزنىڭ شېئىرلىرىڭىزنى ياقتۇرۇپ ئوقۇيمەن.

  داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 23:57 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [3 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا يوق karima-0997
  ئىجاتچان ئەزا
  تەجىرىبە: دەرىجە:     سانغۇن<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 3102<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 1897
  UID نۇمۇرى : 16853
  دەرىجە: سانغۇن
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 2967
  ئۇنۋان:15 دەرىجە ھازىرغىچە2967دانە
  شۆھرەت: 3173 نۇمۇر
  پۇل: 84 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 43 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-07
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  يارايسىز،شېئىرڭىزنى قايتا كۆرگىنىمىدىن خوشالمەن!

  6xahar
  نامەردنىڭ ئاشنىسى بولغۇچە،
  مەردنىڭ پاشنىسى بول!
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:10 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [4 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا يوق kedirdan0996  تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 162<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 137
  UID نۇمۇرى : 24868
  دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 130
  ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە130دانە
  شۆھرەت: 201 نۇمۇر
  پۇل: 658 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 17 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-02-09
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  سىنىڭدىن قورقۇپ يا تىما يازالماس، يا ئىنكاس قىلالماس بو كەتمەيلى يەنە.
  بىزنى سۇكەر بولساڭ ئاۋال ئەسكەرتىپ قۇيىشىڭنى ئۇمۇت قىلىمەن، ئەگەر شۇنداق قىلساڭ يازمۇ كىلىۋاتىدۇ . بىر مەزگىل ساياھەتكە چىقىپ كىلەي.(چاقچاق)

  Atlan
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:13 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [5 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا يوق kaxkar.ogli

  تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 43<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 56
  UID نۇمۇرى : 26513
  دەرىجە: Ordinary Member
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 39
  ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە39دانە
  شۆھرەت: 39 نۇمۇر
  پۇل: 217 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-11
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-19


  يىزىۋىرىڭ قولىڭىزغا دەت كەلمىسۇن .بىز مۇسۇلمانلارنى اللاھ  ئۇزى مۇستەھكەم ئىتپاقلاشتۇرسۇن ئامىن ..

  داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:22 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [6 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا بار manggutax
  ئىلغار باشقۇرغۇچى دىيارىم باشقۇرغۇچىسى ئالاھىدە تۆھپە
  تەجىرىبە: دەرىجە:     قوماندان <br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 5526<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 4473
  مەزھەپ:ئىنكاس شاھى ئىنكاس شاھى
  UID نۇمۇرى : 9
  دەرىجە: باشقۇرغۇچى
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 3
  يازما سانى: 5280
  ئۇنۋان:ۋەزىر ھازىرغىچە5280دانە
  شۆھرەت: 2416 نۇمۇر
  پۇل: 10476 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 2 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2005-10-14
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  سىزنىڭ شېئىرلىرىڭىزغا ئىزچىل دىققەت قىلىپ كىلىۋاتىمەن، سىز يوللاۋاتقان شېئىرلارنىڭ مەزمۇنى ھەقىقىتەنمۇ بىر-بىرىدىن ئېسىل...
  قەلەم تۇتقان قوللىرىڭىزغا دەرت كەلمىسۇن~!

  Atlan
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 00:36 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [7 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا يوق مەلىكە

  تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 28<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 71
  UID نۇمۇرى : 25304
  دەرىجە: Ordinary Member
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 21
  ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە21دانە
  شۆھرەت: 21 نۇمۇر
  پۇل: 170 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-02-17
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  ئاللاھ رەھمەت قىلسۇن.

        ..  بۇنى  ھەممە ئادەم ئوقۇپ چۈشەنسە دەيمەن....

  داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 01:20 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [8 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا يوق abuduweili  تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 6<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 94
  UID نۇمۇرى : 26840
  دەرىجە: Ordinary Member
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 6
  ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە6دانە
  شۆھرەت: 6 نۇمۇر
  پۇل: 118 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-16
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  ئىنتايىن ياخشى يېزىپسىز!

  داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 07:46 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [9 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا بار atikam

  تەجىرىبە: دەرىجە:     يۈز بىشى <br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 889<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 110
  UID نۇمۇرى : 17183
  دەرىجە: يۈز بىشى
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 777
  ئۇنۋان:9 دەرىجە ھازىرغىچە777دانە
  شۆھرەت: 688 نۇمۇر
  پۇل: 2363 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-16
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  شىېرىڭىز بەكلا مەزمۇنلۇق ۋە مەنىلىك يېزىلىپتۇ،،،،،،،،،،،،،،،،، تەپەككۇرغا تولىمۇ بايكەنسىز،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ئىلھاملىرىڭىز سۇسلىشىپ قالمىسۇن ،،،،،،،،،،،،،،،

  داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
  ?????? ??????? ????? ???? ????? ?????? ????? ??????? ????????? ????????????????
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 10:22 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [10 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا يوق adalatparwar

  تەجىرىبە: دەرىجە:     سەپ بىشى <br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 302<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 297
  UID نۇمۇرى : 17689
  دەرىجە: سەپ بىشى
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 295
  ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە295دانە
  شۆھرەت: 116 نۇمۇر
  پۇل: 628 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-04
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  لاتا  سىزنىڭ يازغان شېرلىرىڭىز يامان ئىللەتنى ناھايتى ياخشى قامچىلاپتۇ
  بولسا ھەممەيلەن ئوبدان چۈشۈنۈپ يەتسە دىگەن ئۈمۈتتىمەن 

  Atlan
  ئۇيغۇرچە پاراڭلىشى دىتالى مەرھەممەت:http://www.barhan.cn/barhan
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 10:39 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [11 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا بار islam~1400
  دىيارىم باشقۇرغۇچىسى
  تەجىرىبە: دەرىجە:     سەپ بىشى <br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 341<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 258
  UID نۇمۇرى : 22760
  دەرىجە: باشقۇرغۇچى
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 290
  ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە290دانە
  شۆھرەت: 453 نۇمۇر
  پۇل: 1118 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-12-26
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  ھەر بىر مىسراسى  يۈرۈكۈمنى تىتىرتىۋەتتىغۇ؟
  ھازىرقى تۇرمۇش ئەمەليىتىمىزگە بولغان قاراتمىلىقى بەك كۈچلۈككەن.

  6xahar
  ئىللەت تۈزەلمىگۈچە مىللەت تۈزەلمەس
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 10:50 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [12 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا بار karatuprak

  تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 201<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 98
  UID نۇمۇرى : 25976
  دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 182
  ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە182دانە
  شۆھرەت: 182 نۇمۇر
  پۇل: 646 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-02-29
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  رەخمەت~~بەك ئىسىلكەن

  داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 11:19 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [13 -قەۋەت]
  بۇ ئەزا توردا يوق @man@  تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 100<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 199
  UID نۇمۇرى : 24381
  دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
  تور دەرىجىسى :
  نادىر تېما: 0
  يازما سانى: 78
  ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە78دانە
  شۆھرەت: 78 نۇمۇر
  پۇل: 341 دىيارىم تەڭگىسى
  تۆھپە: 0 نۇمۇر
  باھا: 0 نومۇر
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-01-30
  ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


  ياخشى شېرلىرىڭىز  ئۇزۇلمىسۇن .لاتا 

  Atlan
  چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-20 11:46 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [14 -قەۋەت]
  دىيارىم مۇنبىرى » ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ﺳﺎﻟﻮﻧﻰ
  

   يېڭى يازما بار سەھىپە يېڭى يازمىلىق سەھىپە  نۇرمال زىيارەت قىلىغىلى بولىدىغان سەھىپە ئادەتتىكى سەھىپە  تاقاق سەھىپە مەخپىي سەھىپە    ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ : ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﯞﻩﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﻩ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﺎﻧﯘﻥ - ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ، ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
  ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ، ﻗﯘﺗﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯘﻕ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻻﺭ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺗﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺋﯚﺯ ﺗﻮﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﭼﯘﻗﯩﯖﯩﺰﺩﻩﻙ ﺋﺎﺳﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
  ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ، ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ . ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰﺳﯚﻳﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯗ .


  ھازىرقى ۋاقىت : 03-20 18:00
  Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2007-2010 Diyarim Corporation