mtv SALKIN kino 1
بۇ بەتتىكى تېما:ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻳﻰ IE دا ساقلىۋېلىش | باش بەت قىلىش | تېما ساقلىغۇچتا ساقلاش | ئالدىنقى تېما | كىيىنكى تېما
بۇ تېما 951 قېتىم كۆرۈلدى
arhan1
دەرىجىسى : قىزىققۇچى


UID نۇمۇرى : 34555
نادىر تېما : 1
يازما سانى : 103
شۆھرەت: 6 كىشىلىك
پۇل : 671 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 10 نۇمۇر
قوللاش: 10 نومۇر
ئالقىش: 10 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 57(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2009-01-15
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-04
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻳﻰ

0
wvnuE 
.wPu #*  
jTh^#Q  
>39\u &)  
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻳﻰ ﺷﺎﺩﻟﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﺗﻮﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﯞﻩ ﻗﯩﺰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﯩﺰ -ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.<ﺗﻮﻱ>ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ <ﻧﯩﻜﺎﮬ>ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﻠﯩﺪﯗ.ﺑﯘ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻢ ﻗﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﻠﯩﺪﯗ.ﻣﯘﺭﺍﺳﻢ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ،ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﺵ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯩﮕﯩﯩﺖ ﺗﻮﻳﻠﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﻗﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ -ﺗﺎﺭﯨﻨﯩﭗ ﮔﯜﻟﺪﻩﻙ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﺪﯗ.ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﻮﻱ ﻛﯚﭼﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ.ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻪﻝ -ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﺎﺩﯨﻚ ﮬﺎﺭﯞﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺧﻮﺷﺎﻝ -ﺧﻮﺭﺍﻡ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ،ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺳﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺷﺎﺩﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ.ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﻗﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ،ﺳﻮﯞﻏﺎ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺳﻮﯞﻏﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ.ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﻛﯚﭼﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ.ﮬﻪﻡ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻗﻮﻟﻴﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ. M~O$ ,dof  
ﻗﯩﺰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﮬﻪﻡ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚﻛﯩﺪﯗ.ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻧﯩﻨﻰ ﺩﻭﺭﺍﭖ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ.ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺋﻪﺭ -ﺧﯘﺗﯘﻥ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﯚﺗﯘﯕﻼﺭ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ . (oG-h"^/  
ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺰ ﯞﻩ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰﻩﻟﮕﻪﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﺩﯨﻚ ﮬﺎﺭﯞﯨﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ. p+y2w{{  
ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﻳﺪﯗ.ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻣﭙﯩﺖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ -ﺗﯘﺭﯗﻣﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ.ﭼﻮﯕﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ. abczW[\  
ﻗﯩﺰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺰ -ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ.ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﭼﻘﯘ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﯘﻡ ﺗﯩﻜﯩﺴﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺗﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ.ﻧﺎﺧﺸﺎ ،ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﭖ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ. M!#[(:  
ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﺎﮬﯩﭙﺨﺎﻥ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﻧﺎﻥ ،ﻗﯘﺭﺩﺍﻕ ،ﭘﻮﻟﯘ ﻳﯩﻴﯩﺸﯩﺪﯗ. L>X39R~  
ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻼﺭ ﻏﯩﺰﺍﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯩﻴﺘﯩﺸﯩﺪﯗ. q)F@f /  
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﺭﺍﻳﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.ﺑﻪﺯﻯ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯗﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﺩﯨﻚ ﮬﺎﺭﯞﯨﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻤﯘ ﺑﺎﺭ. N NTUl$  
IPxK$nI^  
<<ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯚﺭﭖ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﻯ >>ﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .CAcG"42  
مەنبە:http://www.erkstudio.com/article_show.asp?id=80 F8En )#  
us2RW<Oxv  
R;3Tyn+  
تېما تەستىقلىغۇچى : مۇنقەرىز
تەستىقلانغان ۋاقىت : 2009-02-02, 16:03
چوققا [باش يازما] ۋاقتى : 2009-02-02 23:56 |
باھارشامىلى0903
دەرىجىسى : يېڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 35019
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 57
شۆھرەت: 0 كىشىلىك
پۇل : 320 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
قوللاش: 0 نومۇر
ئالقىش: 0 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 36(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2009-01-17
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-04
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ياخشى تىمىكەن رەھمەت. ھازىر بەزى تويلار غەرىبلىشىپ كەتتى. ئەنئەنىۋى ئۆرۈپ-ئادەتلىرىمىزنى قەدىرلەيلى!!
ئاسىگۈل ئېزىز

تەقدىرنىڭ چاقچاقلىرىغا نېمە دەي.
چوققا [1 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-02-03 00:10 |
erk uzun
پاڭزا
دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


UID نۇمۇرى : 13466
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 279
شۆھرەت: 255 كىشىلىك
پۇل : 972 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 329 نۇمۇر
قوللاش: 201 نومۇر
ئالقىش: 229 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 503(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-05-09
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-04
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

مۇشۇ تېمىنى بېزىگەن بولسام سەت بېزىۋېتەركەندۇقمەن ~~ ھى ھى ھى ھى ~~ توي قىلىدىڭ تويدۇڭ دىگەن شۇ ~~ بىزنىڭ قۇمۇلنىڭ تويى راسلا ئۆزگىچە ~مەنمۇ اللە بۇيرىسا ئايرىم تېما قىپ يوللايمەن ~
armaninkas4
«سىمىز»لەپ كەتتىڭ دەپ مۇنبەردىن چەكلىۋېتىشىدىن  قورقىمەن ھاھاھا ~~~
چوققا [2 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-02-03 00:20 |
تۇتيا
دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


UID نۇمۇرى : 19274
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 326
شۆھرەت: 206 كىشىلىك
پۇل : 1248 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 308 نۇمۇر
قوللاش: 257 نومۇر
ئالقىش: 437 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 254(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-08-19
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-03
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ھەقىقەتەن ياخشى تىما ئىكەن.
ئىشىەنچ غەلبە دەرۋازسىنىڭ ئاچقۇچى.
چوققا [3 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-02-03 00:22 |
ئالتۇن0903
دەرىجىسى : قىزىققۇچى


UID نۇمۇرى : 11849
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 162
شۆھرەت: 132 كىشىلىك
پۇل : 953 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 130 نۇمۇر
قوللاش: 98 نومۇر
ئالقىش: 173 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 147(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-31
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-03
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

مەنمۇ خۇتەن كېريەنىڭ توي ئۆرۈپ-ئادەتلىرىنى ئايرىم تىما قىلىپ يوللايمەن . بىزنىڭ يۇرتنىڭ توي ئۆرۈپ ئادىتى بەك ياخشى . بەك قۇلايلىق.
پەن بىلەن دىن ئارىسىدامۇرەسسە قىلغىلى بولمايدىغان زىددىيەت يوق.تېنىمىز بىلەن دىلىمىز ئوتتۇرىسىدا ھايات -ماماتلىق تاللاش بىھاجەت،تېخنىكا بىلەن ئىبادەت ئوتتۇرىسىدا<<سىەن تۇر،مەن تۇر>>دېگەن تلاشلارنىڭ بۇلۇشى ھاجەتسىز.
چوققا [4 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-02-03 00:33 |
مارجان
دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


UID نۇمۇرى : 30015
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 526
شۆھرەت: 437 كىشىلىك
پۇل : 3605 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 319 نۇمۇر
قوللاش: 281 نومۇر
ئالقىش: 414 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 66(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-12-12
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-03
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

بەك ياخىشى  تېما  يوللاپسىز ،،،  
izdax.com
چوققا [5 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-02-03 00:53 |
ئەزىزيانغىن
كۆز ئىچىدىكى ئوت!
ئالىي ئەزا
دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


UID نۇمۇرى : 27990
نادىر تېما : 4
يازما سانى : 236
شۆھرەت: 891 كىشىلىك
پۇل : 8590 سوم
تۆھپە: 10 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 110 نۇمۇر
قوللاش: 274 نومۇر
ئالقىش: 1226 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 88(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-11-25
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-03
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

بۇ تېمىنى ناھايىتى ياخشى يوللاپسىز . تېمىڭىزغا نىسەبەتەن ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ ھازىرقى تويى توغرسىدا تۆۋەندىكىلەرنى قۇشۇپ قۇيۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈم ، ئەيىبكە بۇيرىمىغايسىز ... EO$_]0yI;_  
ھازىرقى كۈندە ئۇيغۇر جامائەتىگە تەۋە خەلقتە بۇ خەلقنى جاھان سورۇنىغا باشلىغۇچى ئاتالمىش دەھرىي پاسىبانلار توپى شەكىللەنگەنگە يېرىم يۈز يىل بولدى. بۇ توپ مىللەتنى ئەنئەنە تەقۋالىقىدىن «قۇتۇلدۇرۇپ»، تېخنىكا بىلەن تويۇنغان، ئوتتۇرا ئەسىرنىڭ دىنىي ۋە خۇراپىي كەيپىياتىدىن خالىي ئۇچۇر دەۋرىگە باشلاپ كىرمەكتە (دەرۋەقە بۇ توپ ئىچىدە مۇنبەر دۇنياسىدىكىلەر قاتارىدا مەن ھەم مەۋجۇد). بۈگۈنكى زاماندا نىكاھ كاتېگورىيىسىدىكى توي-تۆكۈنلىرىمىز ئاجايىب بىر يوسۇندا ئاجايىب غەلىتە قىلىقتا داۋام ئەتمەكتە. بىر-بىر مىسال كەلتۈرۈشمىسەكمۇ ھەممىمىز كۆرۈپ، بىلىپ، قۇلاق يوپۇرۇپ، ئېتراپ قىلىپ جىممىدە يۈرمەكتىمىز. ئۇزاق قالمىغان كېلەچەكتە مەنمۇ ئوغۇل ئۆيلەش سېپىگە قېتىلىپ، قانداق مالامەتلەرگە ئىشتراك قىلىپ، قانداق ئالامەتلەرگە ساھىب بولىدىغانلىقىمنى ئويلىسام، جاھاندىن ئۈن-تىنسىزلا يۈتكۈم كېلىدۇ. ئۆزگەرتىشكە تىرىشىپ بېقىشىم مۇمكىن، تەلىيىم كەلسە غالىب كېلىپ ئەنئەنىمىزنى تاپالىشىممۇ مۇمكىن، شۇنىڭدەك يەنە ئەنئەنىمىنىڭ خرىسىغا قۇل بولۇپ، ئىرادەمگە مۇخالىپ ھالدا بۇ قەدەمنى بېسىشىممۇ مۇمكىن. بۇنى قادىر ئىگەمدىن باشقىسى ھازىر بىلمەيدۇ. بىزنىڭ ئەنئەنىمىز زادى قانداق ئىدى؟ «ئۇيغۇر» دېگەن بۇ ئېتنىك قەۋمنى شەكىللەندۈرگۈچى خەلق ئۆز تارىخىدا نىكاھ ئادىتى شەكىللەندۈرگەنمۇ؟ بۇ ھەقتە مەن پەقەت 20-يۈزيىلنىڭ 50-يىللىرىدا يۇرتىمىزنىڭ كاشغەرىيە رايونىدا(كاشغەر، ياركەنت، قارغالىق، خوتەن دىيارىدىكى ھەرقايسى يۇرت-ئايماقلار، ئاقسۇ دىيارىدىكى يۇرت-ئايماقلاردا) قەدىمدىن قالغان قوليازما ماتېرىياللارنى يىغىش يەنى بىرەر زاغرا، بىرەر كىيىملىك ماتا، نەچچە كويچەن-موچەنلەرگە سېتىۋېلىش ئىشى بىلەن شۇغۇللانغاچ يۇرت كەزگەن بۇزۇرۇگ سۈپەت جەننەت ماكان ھەزرىتى ئىزچى ئەپەندىگە نەچچە يىللار قوشنىدارچىلىق قىلىش داۋامىدا ئول ھەزرەت قولىدا كۆرگەن ماتېرىياللاردىن باشقىسىنى بىلمەيمەن. بۇ ماتېرىياللارنىڭ ھازىرقى چاغدا نەلەردە كۈلى توزۇپ، نەلەردە نەملىشىپ ، نەلەردە ساچقانغا يەم بولۇپ يۈرگەنلىكىنى بىر قادىر ئاللاھدىن باشقا بەندە بىلمىسە كېرەك. چۈنكى، سەل ئىلگىرىكى زاماندا، يەنى 20-يۈزيىلنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە يۇرتىمىزنىڭ سىياسىي ئېكولوگىيىسى زامان زورلىرىنىڭ تەھلىكىسىدە جۇدۇنلۇق چاغلارنى باشتىن كەچۈرۈپ، ئۇنداق ۋەسىقىلەرگە قۇياش نۇرىدىن بەھرلىنىش نېسىب بولمىدى. بۈگۈنكى كۈندە ھەم شۇنداق بولماقتا. ھازىر بىز پەقەت ئۇ ۋەسىقىلەرنىڭ پارچە-پۇرات ئۈزۈندىلىرىنى ھەزرىتى ئىزچى ئەپەندىنىڭ تەۋەررۈك قوليازمىلىرىدىنلا بىلەلەيمىز. بۇنى ئەسلىدە ھەزرىتىم «تويلىشىشمۇ ياكى چىرىكلىشىشمۇ؟» سەرلەۋھەلىك تەقرىزىدە نەقىل قىلىپ ئۆتكەن ئىدى، بۇنىڭ مەندە ساقلانغانلىرىنى مۇنبەرلەرگە يوللاپ قويغان بولساممۇ ھېچبىر ئەتىبارسىز كۆمۈلۈپ قالدى، ئەمدى يەنە «ئەسكى خامان»نى سورىغۇچى غەيۋەتخورنىڭ رولىنى ئېلىپ « ئاتالمىش دەھرىي پاسىبانلار توپى»نىڭ نەزەرلىرىگە ئىتتەرمەكچىمەن. A@#9X'C$^  
GEXT8f(7  
« پۇل-مال، دەپن-دۇنيا، ئابروي، نەسەب-مەنسەب، ئىمتىياز ۋە باشقا باھانە-سەۋەبلەر روھى سىڭگەن ۋە ياكى سەۋەبچىلىك تەسىرى بولغان قىز-يىگىت تويى بىزدە ئەزەلدىن ساغلام-پاك (ھالال) توي ھېسابلانغان ئەمەس. ئەجدادلىرىمىزدىن بىزگىچە يېتىپ كەلگەن نۇرغۇن توي-تۆكۈن مىزان-قائىدىلىرىمىزدە، جۈملىدىن نىكاھ-توي «رىسالە»مىزدە بۇ قارىشىمىز مۇنداق دەلىللەنگەن:» دەپ كېلىپ تۆۋەندىكى «نىكاھ رىسالەسى»نىڭ ئۈزۈندىلىرىنى ھوزۇر-ئەتىبارىمىزغا سۇنىدۇ: 6,)!\1k  
f m. -*`ax  
«... نىكاھدىن مۇددىئا ــ نىكاھى قېتىلغان قىز-يىگىتنىڭ پاك-ھالالەت خۇدايى بەندىچىلىكى ئۈچۈن، ئەبەدىل-ئەبەد جۈپتى ھەمدەملىكى ئۈچۈن، خۇدالىق پەرزەنت ئۈچۈندۇر... نىكاھى قېتىلغان مەزكۇر مۆئىمىنلىرىمىزنىڭ نىكاھ-توي مۇراسىملىرى ئاشكارا ۋە خۇپىيانە تەمەدىن، زورلۇق-ناشايان ئەلەمدىن، كۇفرانە ھەشەم-مالامەتلەردىن، دەپن-دۇنيا ساراسىمەلىرىدىن، نەھى ھارامدىن (قويۇق-سۇيۇق، قاتتىق-يۇمشاق، مەست ۋە بىھۇش قىلغۇچى خۇرچ-بۇيۇملاردىن)، قەرزدىن، بىچارىلىق ئەلەملىرىدىن، شەرمى-ھاياسىزلىقتىن ... پۈتۈنلەي خالىي، بەندىلىكتە ساۋابلىقى روشەن ئادەت يوسۇن ... بىلەن تامام بولمىقى شەرتتۇر ...». (L_txd4  
{4Cn/}7Ly^  
مانا بۇلارنى كۆرگىنىمىزدە بىزنىڭ «ئۇيغۇر» ئاتلىق بۇ مىللەتنىڭ قەدىمدىكى ئاشۇ تەقۋائىي ھالال زاماندا ھەر قاچان تەكتلەپ تۇرغان مۇشۇنداق ئىزگۈ دالالەتلىرىنى دەھرىي ھاراملىق شەيتانلىرى قاپلاپ كەتكەن زامانىمىزدا تەكتلەشنىڭ تېخىمۇ ھەم زۆرۈرلىكىنى ھېس قىلمايمىزمۇ؟ يەنە قاراپ باقايلى: 4UmTA_& Io  
Zso&.IATng  
«توي-مۇراسىملىرىمىزدا ئەمەل قىلىشقا تېگىشلىك قائىدە-يوسۇنلار توغرىسىدا بۇ ‹رىسالە⦣8364;?دؿيەنە تۆۋەندىكى زۆرۈرىيەتلەر قەيت قىلىنغان: ‿ نىكلاھى قېتىلغان مەزكۇر ئىككى مۆئىمىننىڭ ھەقدار ھامىيلىرى (ئاتا-ئانا، بىۋاسىتە ھامىيىلىك ئاكا-ئۇكىلىرى) نىڭ خۇدالىق خالىس ھەمدەملىكى، مۇراد-مەقسەت بىرلىكى، شەپقەت-شاپائەت ئېتىبارى مەزكۇر ئىككى مۆئىمىننىڭ مەڭگۈلۈك ئىقبال ۋە تەقدىرىگە مەنبەدۇر... نىكاھى قېتىلغان مەزكۇرلەرنىڭ دەستۇرخان-سورۇنلىرى، مەسۇمە(قىز) نىڭ تويلۇق ھەققى مېھرى، تويلۇق بوخچا ۋە تويلۇق باراۋەت...لىرى ھامىيلىرى ۋە نىكاھى قېتىلغان ئىككى مۆئىمىننىڭ نەفتانە مال-دۇنيا مادارىغا بىنائەن ھەم شۇلارنىڭ قۇربىتى، رازىلىقى بىلەن زەخىمسىز، زورلۇقسىز ئۆتمىكى خۇدالىق دالالەتتۇر... نىكاھ-توي ئىنسان ئۈچۈندۇر. مال-دۇنيا، مەئىشەت ئۈچۈن بولمىقى دىنىمىزغا ھەم ئۇدۇمىمىزغا مۇخالىپتۇر...». fQc2K|V  
x;89lHy@e  
ئەمدىكى ھالىمىز نېمە بولىۋاتىدۇ؟ سورۇنلاردا، مۇنبەرلىرىمىزدە زاماندىن، دەۋران ساھىبلىرىدىن ئاغرىنىش، قاقشاش ھەقىقەتەن كۆپ ھەم بۇنىڭ مۇئەييەن تارىخىي-ئەمەلىي ئاساسلىرىمۇ بار، ئەمما سىياسىي ئېكولوگىيىمىز تۇمانلىشىۋاتقان، ئىجتىمائىي ئېكولوگىيىمىز خىرەلىشىۋاتقان، ئىقتىسادىي ئوكولوگىيىمىز زىيادە ئاجىزلىشىۋاتقان بۈگۈنكى مۇشۇ چاغدا ئۆزىمىز قىلىقلاندۇرۇپ، شاخلىتىپ بېرىۋاتقان يات ئۇدۇملارنى تىلغا ئېلىشنى ئۇنتۇيمىز ياكى تىلغا ئالغان ، ئەسكە ئالغان تەقدىردىمۇ «ئەلقاتارى»غا سۇندۇرۇپ جىممىدە يات ئۇدۇمنى قابۇل كۆرۈۋېرىمىز. بۈگۈنكى مۇشۇ چاغنىڭ ئۆزىدە ئەنئەنىچىلىكىمىزنى تەكتلەش تەكتلىگۈچىگە دەشنام تاش-چالمىلىرىنى ياغدۇرماي قالمايدۇ، بۇلارنى ئۇنتۇيمىز-يۇ، زامان زورلىرى ۋە دەۋران ساھىبلىرىدىن ئاغرىنغان چاغدا ئاشۇ ئەنئەنىمىزنى تامامىي ئۇنتۇيمىز. يەنە تۆۋەندىكىلەرگە قاراپ باقايلى: R:kNAtK  
U8kH'OD  
«... مەسۇمە تەرىپىدىن ئۈچ ھامىي (قىزنىڭ ئاتا-ئانىسى، چوڭ ئاتا-چوڭ ئانىسى، بىۋاسىتە ھامىيلىق يەتكۈزىدىغان بالاغەتلىك چوڭ قېرىنداشلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ)، يىگىتتىن بىر ھامىي (ئاتا-ئانىسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ) تويدىن خالىس نېسىۋە ئالماق جايىزدۇر... ئۇنىڭدىن غەيرىلەرنىڭ نەپ ئالمىقى ھارامدۇر... رەئىييە-پۇقرانىڭ قىزلىق توي بوخچا-بوغۇنچىلىرى قوش قاتتىن لىباس (بىر جۈپتىن باش-ئاياغ ئېغىزمان كىيىملىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ)، قوش قەۋەتتىن ئەۋرەت كىيىملىرى (ئىچ كىيىملىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ)، لېچەك (ئىككىدىن باز ياغلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ)، زىبۇ زىننەت (بايلار ئالتۇندىن، ئادەتتىكى پۇقرالار كۈمۈشتىن زىرە، بىلەزۈك، ئۈزۈك ئالمىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ) لەر بىلەن تەللەنمىكى ئەزەلىي ئۇدۇمدۇر... مەسۇمەنىڭ توي لىباسلىرى ئۆزىنىڭ رازىلىقى بىلەن ھەم لايىق تەل قىلىنمىقى، ھەرىتە (قەرز ئېلىپ تۇرغان) بولماسلىقى تەلەبتۇر... مەھبۇبىنى رازى ۋە مەمنۇن قىلماق، ئەلەمسىز خەۋەر ئالماق، كىيىندۈرمەك مەجبۇرىيەتتۇر... ». ww82)m8  
u}hQF $a"  
بىز بۇ ئۇدۇملىرىمىزنى تولۇقى بىلەن ئادا قىلالىدۇقمۇ؟ قىلالايمىزمۇ؟ بۇ سوئاللارنى قويۇۋاتقىنىمدا " Uyghurbiz " سەركىسى ئاپتاپ بۇرادەر يازغان «زامان زورنىڭ» يېزىلىۋاتقان داۋامى « تاماشا كورنىڭ» دېگەن مۇشۇ ئىككى سۆزلۈك ماۋزۇسىنىلا ئويلاپ تۇرۇپتىمەن، ئىچىدىكى مەزمۇن چوقۇم قىزىقارلىق بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. يەنە قاراپ باقايلى: -Czq[n=0(  
gsd9QW  
«نىكاھ-توي جەرەستانلىرى (نىكاھ-توي سورۇنلىرى، مۇراسىملىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ) نى بىر چاي، بىر توي، بىر مەشرەپ، بىر سالام، بىر قىچقىرىق، بىر يۈز ئاچقۇ ۋە بىر خاتىمە دۇئا دەستۇرخانى بىلەن تېجەشلىك ۋە قەرزسىزتاماملىماق شەرىئەت ھەم ئەزەلىي ئۇدۇم دالالىتىدۇر. مۇسۇلمان توي پاتىھەلىرىنى ئاچكۆزلۈك، ھەشەمخورلۇق، ھەسەت، بۇزۇپ-چېچىش، يېمەك-ئىچمەك ئىسراپخورلىقى بىلەن ئۆتكۈزمەك دەۋزىخى گۇناھدۇر...» K <7# ;  
6*%3O=*  
بۇنىڭغا نېمە دەيمىز؟ بىزنىڭ نىكاھ-تويلىرىمىزنىڭ ئەھۋالاتى قانداق بولۇۋاتىدۇ؟ ھەممىمىز كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز، ھەشەمخورلۇقتا ئۇچىغا چىقىپ، ھەتتا يىگىتلىرىمىز ئىسراپخورلۇق بەدىلىگە ھالال جۈپتىنى كوچا-كويلاردا ئاۋام-رەئىيەتكە سازايى ئالەم قىلىش دەرىجىسىگە يەتتى ھەم شۇ ھالال جۈپتىنى بۇنداق قىلمىسا بولمايدىغان دەرىجىدە كۆندۈرۈپ يېڭى«ئۇدۇم» ئىختىرا قىلدى...
كۆڭۈل بوستانىغا جاھان سىغىدۇ ،
جاھان تۇرماق ھەتتاكى ئاسمان سىغىدۇ .
ئەگەردە رەشىك ھەسرەت قاپلىسا ئۇنى ،
تېرىقنىڭ قاسرىقىمۇ ئاران سىغىدۇ .
        __ئا. ئۆتكۈر
چوققا [6 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-02-03 01:42 |
گۈزەل-تارىم
دەرىجىسى : سەلكىنداش


UID نۇمۇرى : 111
نادىر تېما : 3
يازما سانى : 836
شۆھرەت: 2620 كىشىلىك
پۇل : 3001 سوم
تۆھپە: 30 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1128 نۇمۇر
قوللاش: 905 نومۇر
ئالقىش: 1055 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 502(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-13
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-04
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

      مەنمۇ توي قىلغاندا چۇقۇم مۇشۇنداق قىلمەن .توينى ئات ھارۋۇسىدا كۆچۈرمەن ھى ھى.                            
[شاھدىيار چ چ توپى قۇرۇلدى توپ نۇمۇرى 54096884
چوققا [7 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-02-03 01:43 |
سۆيگۈ
ئامان بول جىنىم......
سەلكىننىڭ سادىق ئەزاسى ( يىگىت )
دەرىجىسى : ئوت يۈرەك


UID نۇمۇرى : 702
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 1058
شۆھرەت: 1922 كىشىلىك
پۇل : 31360683 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 916 نۇمۇر
قوللاش: 819 نومۇر
ئالقىش: 1157 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 1037(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-15
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-04
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

توۋا دەيمەن ~! ماۋۇ بىزنىڭ قەشقەردىمۇ ئاجايىپ توي قىلىۋالىدىغان بولىۋالدى...~! gv$6\1  
ئۇيغۇرچە توي مىكى دىسە تىخى،،ياۋروپاچە تويمىكى دىسە تىخى،،،` &RP!9{F<  
ئىۋۇ ھەق نىكاھلاپ ئالغان ئايالى بىلەن يالغۇز كىشلىك تانسا ئويناپ كىتىشلىرى، ئوغۇل بالىنىڭ دوسلىرى بولسا چورىدەپ تۇرۇپ قىز يىگىتنى ئوتتۇرغا ئىلىپ چاۋاك چىلىشلىرى،، ئاۋۇ ئۆزىنىڭ ئايالىغا باشقا بالىلارنىڭ قاراشلىرى ..توۋا،،نىمە دىگەن مازلىق؟ نىمە دىگەن لاتىلىق~! ئاشۇنداق تويلارغىمۇ بارغۇم كەلمەس بوپ قالدى..
。叶子走了,是不是树的不挽留还是风把它带走了??世界上最恶心的是那些《美丽的谎言》。
过去就是过去.....它并不代表什么?不过它留下了很多经验。。。)
چوققا [8 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-02-03 04:59 |
free520
دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


UID نۇمۇرى : 1036
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 101
شۆھرەت: 23 كىشىلىك
پۇل : 9603 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 19 نۇمۇر
قوللاش: 7 نومۇر
ئالقىش: 10 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 244(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-18
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-03
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

توي قىلغۇچىلار تېشىدا كۈلگىنى بىلەن يۈرىكى يىغلايدۇ جۇما .........مەنمۇ ئاشۇنداق بولغان ......ھەشەمتخورلۇق، ئىسراپچىلىق  بەك ئېغىر .....
http://www.agranum.cn/bbs
كۈلۈپ تۇرۇپ ياش تۆكسەممۇ ، يىغلاپ تۇرۇپ ئاھ ئۇرمايمەن!
چوققا [9 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-02-03 11:57 |
چالىقۇشى131
دەرىجىسى : يېڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 37926
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 8
شۆھرەت: 0 كىشىلىك
پۇل : 124 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 0 نۇمۇر
قوللاش: 0 نومۇر
ئالقىش: 0 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 1(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2009-02-03
ئاخىرقى كىرگىنى:2009-02-03
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ھەي....ھەممىمىز ئاغزىمىزدىلا دەيمىز يۇ ئەمىليەتتە كۆرسىتىشكە جۈرئەت قىلىدىغانلار بەك ئاز....
http://www.agranum.cn/bbs
دۇنيادا ھەممە نەرسە تۈگەيدۇ قۇرۇپ،
پاك مۇھەببەت قالىدۇ مەڭگۇلۇك بۇلۇپ!...
چوققا [10 - قەۋەت] ۋاقتى : 2009-02-03 17:45 |
كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
سەلكىن مۇنبىرى » ئۇيغۇرلار