SALKIN mtv 0 تەلەي يۇلتۇزى SALKIN kino 1
« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
بۇ بەتتىكى تېما: بېيجىڭ ئولىمپىك مۇسابىقىسى غەلبىلىك ئاخىرلاشتى IE دا ساقلىۋېلىش | باش بەت قىلىش | تېما ساقلىغۇچتا ساقلاش | ئالدىنقى تېما | كىيىنكى تېما
بۇ تېما 1406 قېتىم كۆرۈلدى
قىساسكـار
پاختا ماكانى ، دولان ئوغلى
دەرىجىسى : باشقۇرغۇچى


UID نۇمۇرى : 16499
نادىر تېما : 8
يازما سانى : 794
شۆھرەت: 1868 كىشىلىك
پۇل : 7240 سوم
تۆھپە: 440 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1487 نۇمۇر
قوللاش: 1186 نومۇر
ئالقىش: 1902 كىشلىك
دوستلۇق توپى: مۇسۇلمان
توردىكى ۋاقتى : 209(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-07-08
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-29
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 بېيجىڭ ئولىمپىك مۇسابىقىسى غەلبىلىك ئاخىرلاشتى

0
باشقۇرۇش ئەسكەرىتمىسى :
بېيجىڭ ئولىمپىك تەنھەركەت مۇسابىقىسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى
a8gj 
V0;""R~dq  
R@BoqV0'9  
ABT mM4a  
kL?j :  
/cNLk(S8  
.|~?*N_  
K`?yl5lJ  
تەنھەركەتچىلەرنىڭ مەيدانغا كىرشى \;BB`KtM2E  
:Yp\= S5  
-6P5+  
~@Ba#N]  
PKE8d$Pj@P  
G_BEh5"&  
pZy8f)[^  
04-=YI\.  
d!%EseW  
1qkkC+  
VeJ,jvQ  
بېيجىڭ مېيىپلار ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى
&*-Lm  
{OL {fN  
wqa4M`H 6  
VzBXB\<o  
6Sch~>0}  
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ 13- ﻧﯚﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ "ﭼﺎﯕﮕﺎ" ﺩﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﺪﻯ، ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﺧﯘ ﺟﯩﻨﺘﺎﯞ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ. f55| 6)G-M  
o"yS4Noa  
ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 17- ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ، 11 ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ 472 ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻣﯧﺪﺍﻝ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ. 148 ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ 4 ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺗﭽﻰ، 2 ﻣﯩﯔ 500 ﺩﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺗﺮﯦﻨﯧﺮ، ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺧﺎﺩﯨﻤﻰ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯗ. ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ 547 ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ 332 ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺗﭽﻰ ﺑﺎﺭ، ﺟﯘﯕﮕﻮ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ 20 ﭼﻮﯓ ﺗﯜﺭ، 295 ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯗ. ezeo\_LA<  
&o53M t%6q  
ﺟﻴﺎﯓ ﺯﯦﻤﯩﻦ، ﯞﯗ ﺑﺎﯕﮕﻮ، ﯞﯦﻦ ﺟﻴﺎﺑﺎﯞ، ﺟﻴﺎ ﭼﯩﯖﻠﯩﻦ، ﻟﻰ ﭼﺎﯕﭽﯘﻥ، ﺷﻰ ﺟﯩﻨﭙﯩﯔ، ﻟﻰ ﻛﯧﭽﻴﺎﯓ، ﺧﯥ ﮔﻮﭼﻴﺎﯓ، ﺟﯘ ﻳﯘﯕﻜﺎﯓ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺭﻩﮬﺒﻪﻟﯩﺮﻯ، ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﻓﯩﻠﯩﭗ ﻛﺮﺍﯞﯦﻦ ﯞﻩ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯧﺰﯨﺰ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ. @=1OO  
Wyo*(1  
ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰ 1984- ﻳﯩﻠﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﻧﻴﯘ-ﻳﯘﺭﻛﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ 6 ﻧﯚﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ- ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ 415 ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ، ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ 143 ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻣﯧﺪﺍﻝ، 118 ﻛﯚﻣﯜﺵ ﻣﯧﺪﺍﻝ، 85 ﻣﯩﺲ ﻣﯧﺪﺍﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ 104 ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺭﯦﻜﻮﺭﺗﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. 2004- ﻳﯩﻠﻰ 9- ﺋﺎﻳﺪﺍ ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻓﯩﻨﺎ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ 12- ﻧﯚﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ 63 ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻣﯧﺪﺍﻝ، 46 ﻛﯚﻣﯜﺵ، 32 ﻣﯩﺲ ﻣﯧﺪﺍﻝ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ 141 ﻣﯧﺪﺍﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ، ﻣﯧﺪﺍﻝ ﺷﻪﺭﻩﭖ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﻩ ﺯﻭﺭ ﺑﯚﺳﯜﺵ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ. IJ([o"?qw  
n!6KtF><  
f=UlvrTi  
4-~*GY  
JNk3O`x  
e#fF&*4P  
jvC H~S  
8N0gKVQ\[|  
sI0DORZ0k  
بېيجىڭ مېيىپلار ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ يېپىلىش مۇراسىمى #c,!&j=fZp  
{r? o\FEC  
H@*>/>  
7/E`Y;x/0  
\]<Pq_R,O  
z=qi6[  
6 oue  
'9Acsi  
BID?uVPcJ  
M$ Fp/SF  
-/MP4Z0  
e5P#/#+  
V&J< 14  
^>451Rm  
ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﭼﺘﻪ، ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﻰ، "ﭼﺎﯕﮕﺎ" ﻏﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ. ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﭺ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ 20 ﺩﻩ، ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﭙﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ "ﭼﺎﯕﮕﺎ" ﺩﺍ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ، ﻳﯧﭙﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﻰ. 12 ﻛﯜﻥ ﻻﯞﯗﻟﺪﺍﭖ ﻳﺎﻧﻐﺎﻥ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺋﻮﺗﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ- ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﻟﺪﻯ، ﺑﯘ--- ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮﻩﻙ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﭙﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﺧﯘ ﺟﯩﻨﺘﺎﯞ، ﺟﻴﺎﯓ ﺯﯦﻤﯩﻦ، ﯞﯗ ﺑﺎﯕﮕﻮ، ﯞﯦﻦ ﺟﻴﺎﺑﺎﯞ، ﺟﻴﺎﭼﯩﯖﻠﯩﻦ، ﻟﻰ ﭼﺎﯕﭽﯜﻥ، ﺷﻰ ﺟﯩﻨﭙﯩﯔ، ﻟﻰ ﻛﯧﭽﻴﺎﯓ، ﺧﯥ ﮔﻮﭼﻴﺎﯓ، ﺟﯘ ﻳﯘﯕﻜﺎﯕﻼﺭ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ. 50 ﺩﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ، ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ، ﺧﺎﻥ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﻰ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﻳﯧﭙﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ. c:5m4G  
w]y&mT 
ﻳﯧﭙﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﺪﺍ، ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻜﯩﺸﻰ، ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﺪﻯ. P9R,X{B  
NKSb/W  
ﻳﯧﭙﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﺪﺍ، ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ- ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯞﯦﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﺪﻯ، ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﮔﻮ ﺟﯩﻨﻠﯘﯓ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﻓﯩﻠﯩﭗ ﻛﺮﺍﯞﯦﻨﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ، ﻓﯩﻠﯩﭗ ﻛﺮﺍﯞﯦﻦ ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻧﯚﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﻮﻧﺪﻭﻥ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﺭﺱ ﺟﻮﻧﺴﻮﻧﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ. *_tjqF>2o  
yQOR/#g.  
~`t SOG+  
بېيجىڭ مېيىپلەر ئو ت م نىڭ 11 - سېنتەبىر چۈشتىن بۇرۇن دۆلەت تەنھەرىكەت سارىيىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئاياللارنىڭ نەيزە ئېتىش 58 - F57 دەرىجىلىكلەر ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە، قارامايلىق ماھىر چىڭ سۇپىڭ 22.71 مېتىر (1140نومۇر)لىق نەتىجە بىلەن ئالتۇن مېدال ئالدى. چىڭ سۇپىڭ ئاياللارنىڭ نەيزە ئېتىش F57 دەرىجىلىكلەر تۈرىدە مەملىكەت رېكورتىنى ساقلىغۇچى بولۇپ، بۇ ئۇنىڭ مېيىپلەر ئو ت م غا تۇنجى قېتىم قاتنىشىشى. خەلقئارالىق مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىپ باقمىغان چىڭ سۇپىڭ دەسلەپتە جىددىيلەشتى، تۇنجى قېتىم نەيزە ئاتقاندا ئىقتىدارىنى ياخشى جارى قىلدۇرالمىدى، ئالدىنقى بەش قېتىملىق ئېتىشتىكى ئەڭ ياخشى نەتىجىسى 21.90 مېتىر بولۇپ، 2 – ئورۇندا تۇردى؛ كۈچلۈك رىقابەتچىسى كېنىيىلىك ماھىر زاكارېنكو ماھارىتىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ئالتە قېتىملىقنىڭ ئۈچ قېتىملىقىدا 22 مېتىردىن ئاشۇردى. ئاخىرقى ھەل قىلغۇچ پەيتتە، چىڭ سۇپىڭ ئۆزىنى توختىتىۋېلىپ، كۈچەپ ئېتىپ ، 22.71مېتىرلىق نەتىجە بىلەن غەلىبە قىلدى. چىڭ سۇپىڭ 1969 – يىلى قارامايدا تۇغۇلغان، كىچىكىدە بالىلار پارالىچ كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ مېيىپ بولۇپ قالغان. 2002 – يىلى 33 ياشقا كىرىپ قالغان، تېنى ئاجىز، بەدەن ئېغىرلىقى ئاران 45 كىلوگرام كېلىدىغان چىڭ سۇپىڭ تەنھەرىكەت مەشىقىنى باشلىغان، ئەمما بەدەن شارائىتى ئەسلىدىنلا ياخشى بولمىغاچقا، ئېتىبارغا ئېلىنمىغان. بىراق ئۇ قەيسەر ئىرادىسىگە تايىنىپ، تېرىنىرى لى باۋشىننىڭ يېتەكچىلىكىدە نەچچە يىل جاپالىق مەشىق قىلىپ، ئۆزىگە جەڭ ئېلان قىلىپ، ئاخىرى ئەجرىنىڭ مېۋىسىنى تېتىدى. چىڭ سۇپىڭ 11 – سېنتەبىر مېيىپلەر ئو ت م نىڭ مۇكاپات سۇپىسىغا چىققاندا چەكسىز ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: مېيىپلەر ئو ت م غا قاتنىشىش مېنىڭ ئەڭ چوڭ ئارزۇيۇم ئىدى، مۇشۇ كۈن ئۈچۈن نۇرغۇن قىيىنچىلىقلارنى، شۇنداقلا ئۆزۈمنى يەڭدىم، غەلىبە قۇچقان مۇشۇ دەقىقىلەردە چەكسىز ئىپتىخارلىنىۋاتىمەن. P{Jm79hPm  
q#r)qk9HX  
Brp!Cj%  
5DYfC  
%^iHB 6$  
جوڭگونىڭ 15 - چىسىلادىكى 17 مىدال LX+cZ  
:! d(NL  
./read.php?tid-38686-keyword-.html =Myb?:ng  
^#`  
r.u kp  
بېيجىڭ ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئاياغلاشتى )-9%'rE.k  
a-< w  
./read.php?tid-36620-keyword-.html t&  Qbw  
NtLFD  
بېيجىڭ ئولىمپىك تەنھەركەت مۇسابىقىسى ئالدىنقى 10 مىدال ئالغان دۆلەتلەر تىزىملىكى. 5&RmntH  
Uat3x4GUc  
http://2008.baidu.com/olympic/medal/list "c,kJo=u  
gZA IGDv  
دۆلەت             ئالتۇن            كۈمۇش            مىس             جەمئىي / PT0Ifi  
5[/AruZD  
^9cf*n_x8  
1 جوڭگو            51               21                28                100 0Y+1_}!  
TsRAb1  
2 ئامىرىكا          36               38                36                110 s-NZKZfF\  
t A&oWJ]W  
3 روسىيە             23              21                 28                 72  !Lh/!rl  
C)$^{)  
4 ئەنگىليە          19              13                15                 47       2q$kT[  
p fM(0 U  
5 گىرمانىيە          16              10                15                 41                      :M:Qc<}wE_  
R(W#<8k  
6 ئاۋىستىرالىيە     14               15               17                 46 4JSDC$m()  
}M5#t%6m  
7 كورىيە              13               10               8                   31 < pSPe/L<  
e$3AS  
8 ياپونىيە            9                 6                10                   25  ?~^ uF<=j  
M`XB#pY  
9 ئىتالىيە             8                 10              10                  28 AMP.d G@Ga  
.9n3>vl78  
10 فىرانسىيە         7                16              17                  40 L=hM/`  
;?C?x9o(  
:caS]fdi  
["$0e$+  
بېيجىڭ 2008 - يىللىق ئو ت م نىڭ ئالدىنقى 10 مىدال ئالغان دۆلەت WPxy"olg  
h[y m5tm  
http://results.beijing2008.cn/WRMP/CHI/INF/GL/95A/GL0000000.shtml }8JG)VT?  
m`wtz#M  
دۆلەت                     ئالتۇن               كۈمۇش            مىس             جەمئىي -UKv,4  
["{nE D  
1 . جوڭگو                 89                     70                52                211 sdl_h.?  
5_R~x +"S  
2. ئەنگىليە               42                     29                31                102 Yh9\syhd  
&_~vFA#r:  
3. ئامىرىكا                36                     35                28                99   *i7v7T(  
wl0=m^L  
4. ئاۋىستىرالىيە          23                     29                27                79  d|m11ldq~  
O^ sOE%m*  
5. ئوكرائىنا               24                     18                32                74  u{@68*>T  
pD2h4 
6. روسىيە                  18                     23               22                  63    M :0Dj1?s.  
|jf} g^g  
7. گېرمانىيە               14                    25                20                 59 {EIm)J`  
*MtvQ."DQ  
8. شىۋىتسىيە              15                    21                22                  58   =.l^l~:  
{T#0J Md  
9. فىرانسىيە              12                     21                19                  52  gw,p78  
^PE)T\Jd  
10. كانادا                 19                    10               21                   50 mgpeMc5R3  
Wuw\W/}  
x`*2K  
WwFQA H  
imCU_\_cT  
=Rjn[#V  
بېيجىڭ ئولىمپىك تەنھەركەت مۇسابىقىسى ۋە ئو ت م مېيىپلار تەنھەركەت مۇسابىقىسىنىڭ مۇۋاپپىقىيەتلىك ئاخىرلاشقانلىقىنى تەبرىكلەيمەن.
[ بۇ يازما قىساسكـار تەرپىدىن 2008-09-18 18:47 دە قا ]
[color=#0000FF]قىساسكـار بـۆرە.[/color]
[color=#FF3300]دوست تۇتساڭ ۋىجدانلىق غۇرۇرلۇقنى تۇت.[/color]
[color=#ff6600]دوست بىلەن بىرلىشىپ بەيگىلەردە ئۇت،[/color]
[color=#ff9900]چاغلىماي تۇلكىنى دوستۇم دېسەڭ سەن.[/color]
[color=#ffcc00]بىر ئۇتۇك ئىچىگە كىرەر ئىككى پۇت،[/color]
چوققا [باش يازما] ۋاقتى : 2008-09-18 18:06 |
يۇنۇسقارى
دەرىجىسى : يېڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 21119
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 1
شۆھرەت: 1 كىشىلىك
پۇل : 105 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1 نۇمۇر
قوللاش: 1 نومۇر
ئالقىش: 1 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 0(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-09-18
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-18
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

~~~ni mix ka uy gur qa yaz gi li bol mai du
چوققا [1 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-18 18:11 |
شاھدىيار
مۇھەببەت بايلىق ۋە مۇۋەپپىقىيە
رەسىم يوللاش ئۇستىسى ئالىي ئەزا
دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


UID نۇمۇرى : 50
نادىر تېما : 1
يازما سانى : 1321
شۆھرەت: 3191 كىشىلىك
پۇل : 1932 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1538 نۇمۇر
قوللاش: 1406 نومۇر
ئالقىش: 1550 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 119(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-09
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-20
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

مەن ئاخشام تېلىۋىزۇردىن كۆرگەن ئىدىم ،،
[color=red][align=center][size=3][size=3]ئۆتكەن كۈنلەر قانداق گۈزەل چاغ ئىدى
شادلىق نۇرى تامچىلايتتى روجەكتىن
تۇنجى سۆيگەن ئەشۇ يارنىڭ ئوتلىرى
مىڭ يىلدىمۇ ئۆچمەيدىكەن يۈرەكتىن[/size][/size][/align][/color]
چوققا [2 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-18 18:27 |
تۇغرۇل
دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


UID نۇمۇرى : 18964
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 422
شۆھرەت: 427 كىشىلىك
پۇل : 10 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 482 نۇمۇر
قوللاش: 450 نومۇر
ئالقىش: 562 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 163(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-08-15
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-29
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ئولۇمپىك تەنھەركەت يىغىنىنىڭ يېپىلغانلىقىنى ھەم دۆلىتىمىزنىڭ ياخشى نەتىجىلەرگە ئىرىشكەنلىكىنى قىزغىن تەبرىكلەيمەن.!!!
قۇياش يىيىشكە بولمايدىغان نان،
ۋەتەن بىرىشكە بولمايدىغان جان.
چوققا [3 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-18 18:29 |
ياخشىلىق
ئالاھىدە ئىلگىرلەش
دەرىجىسى : سەلكىنداش


UID نۇمۇرى : 12859
نادىر تېما : 9
يازما سانى : 1373
شۆھرەت: 2269 كىشىلىك
پۇل : 12724 سوم
تۆھپە: 40 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 2474 نۇمۇر
قوللاش: 1906 نومۇر
ئالقىش: 3375 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 178(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-04-30
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-27
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

siliga kup rahmat............
bugra
[color=#0000ff]پۇل دېدۇق،كۆڭۈلنى پۇلغا ئۆگەتتۇق،
پۇلنى دەپ دوستلارنى تامام تۈگەتتۇق.
تـاۋۇتـقـا سىغمىغاچ تـاپـقـانلىرىمىز،
يالىڭاچ كەلگەندەك يالىڭاچ كەتتۈق.[/color][/size]
چوققا [4 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-18 18:44 |
مالائىكە
دەرىجىسى : قىزىققۇچى


UID نۇمۇرى : 20762
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 79
شۆھرەت: 81 كىشىلىك
پۇل : 555 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 88 نۇمۇر
قوللاش: 82 نومۇر
ئالقىش: 103 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 98(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-09-13
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-30
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ئولىمپىك بىزلەرگە نېمە ئېلىپ كەلدى ؟
izdax.com
ھەر  كىم  قىلسا  ئۈزىگە.
نېمە  قىلسا  ئۆزىگە  .
ئاسمانغا  قاراپ  تۈكۈرسە ، 
  چېچىرايدۇ    يۈزىگە  .
چوققا [5 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-18 19:01 |
قورغان77
دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


UID نۇمۇرى : 11455
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 329
شۆھرەت: 335 كىشىلىك
پۇل : 2240 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 402 نۇمۇر
قوللاش: 360 نومۇر
ئالقىش: 510 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 80(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-23
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-22
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ھۇف......................................................
qarluq
باللىرىڭىز،  ئىنىللىرىڭىز،  ئۇرۇق  تۇققانلىرىڭىزنىڭ  بالىللىرى  ئۇيغۇرچە  سوزلەشنى،  يېزىشنى  بىلەمدۇ ؟ 
چوققا [6 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-18 19:08 |
ئەنسەر48
دەرىجىسى : سەلكىنداش


UID نۇمۇرى : 12625
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 717
شۆھرەت: 678 كىشىلىك
پۇل : 4863 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 677 نۇمۇر
قوللاش: 665 نومۇر
ئالقىش: 757 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 109(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-04-25
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-28
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ئىلىمىز ھەقىقەتەن شۆھرەت قازاندى.............        
qarluq
سەلكىن تورىنى قوللايمەن.
چوققا [7 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-18 21:22 |
ياخشىلىق
ئالاھىدە ئىلگىرلەش
دەرىجىسى : سەلكىنداش


UID نۇمۇرى : 12859
نادىر تېما : 9
يازما سانى : 1373
شۆھرەت: 2269 كىشىلىك
پۇل : 12724 سوم
تۆھپە: 40 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 2474 نۇمۇر
قوللاش: 1906 نومۇر
ئالقىش: 3375 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 178(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-04-30
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-27
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

Heli  kuqapsiz jumu  bu timiga
qarluq
[color=#0000ff]پۇل دېدۇق،كۆڭۈلنى پۇلغا ئۆگەتتۇق،
پۇلنى دەپ دوستلارنى تامام تۈگەتتۇق.
تـاۋۇتـقـا سىغمىغاچ تـاپـقـانلىرىمىز،
يالىڭاچ كەلگەندەك يالىڭاچ كەتتۈق.[/color][/size]
چوققا [8 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-19 02:34 |
ئەنزەر
دەرىجىسى : يېڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 2135
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 70
شۆھرەت: 70 كىشىلىك
پۇل : 1463 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 74 نۇمۇر
قوللاش: 72 نومۇر
ئالقىش: 79 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 21(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-02
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-29
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

دۆلىتىمىز گىغۇ نۇرغۇن ئىقتىسادى كىرىم كەلتۇردى لىكىن بىزدەك چەت -ياقا ، نامرات رايۇنلاردىكى كەتمەنچىلەرگە نىمە ئەپ كېلە ؟
qarluq
چوققا [9 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-19 12:27 |
پەيلاسوپ
سىنى ئۇنۇتمايمەن!
ئالىي ئەزا تەشۋىقات ئەلچىسى سەلكىننىڭ سادىق ئەزاسى ( يىگىت )
دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


UID نۇمۇرى : 11529
نادىر تېما : 4
يازما سانى : 3751
شۆھرەت: 3529 كىشىلىك
پۇل : 18813 سوم
تۆھپە: 60 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 3998 نۇمۇر
قوللاش: 3840 نومۇر
ئالقىش: 4102 كىشلىك
دوستلۇق توپى: سەلكىن ئەرۋاھلىرى
توردىكى ۋاقتى : 435(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-25
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-29
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

مېدالنىڭ ھەممىسىنى دىگۇدەك يىغىۋاپتۇدە دۆلىتىمىز......................
qarluq
ئۆزۇڭنى بىل،ئۆزگىنى قوي!
ئۆزىنى مىللىي ئالاھىدىلىكى بىلەن تەرەققىي قىلمىغان مىللەت كەلگۇسىدە يوقىلىدىغان مىللەت!!!!!!!
چوققا [10 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-19 21:15 |
دەررە
دەرىجىسى : يېڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 18985
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 12
شۆھرەت: 12 كىشىلىك
پۇل : 160 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 12 نۇمۇر
قوللاش: 12 نومۇر
ئالقىش: 12 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 27(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-08-15
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-30
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ئەمدى يول توسدىغانلارغا كىملىك كۆرسەتمەي ماڭدىكەنمز~~~~~ J(f(k@q  
مۇۋاپقىيەت ۋەتىنىمزگە مەنسۇپ بوپتۇ~~~مۇبارەك~!!!!!!!!!!!!!!!!!
qarluq
چوققا [11 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-19 23:29 |
09991030
دەرىجىسى : يېڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 11277
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 56
شۆھرەت: 56 كىشىلىك
پۇل : 380 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 56 نۇمۇر
قوللاش: 56 نومۇر
ئالقىش: 56 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 18(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-20
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-23
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

مەكتەپتە بولۇپ قىلىپ مىيىپلار تەنھەركەت مۇسابىقىسىنى كۆرەلمىدىم دە ؟!دۆلىتىمىزنىڭ مىيىپ تەنھەركەتچىلىرى ئەجەپ قالتىس كەنا ؟!نېمىدىگەن كۆپ مېدال بۇ ھە !!!!!!!
qarluq
چوققا [12 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-20 17:31 |
شەيدا~خىنىم
ئالاھىدە ئىلگىرلەش
دەرىجىسى : سەلكىنداش


UID نۇمۇرى : 12188
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 996
شۆھرەت: 1224 كىشىلىك
پۇل : 5314 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1053 نۇمۇر
قوللاش: 1022 نومۇر
ئالقىش: 1191 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 647(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-04-06
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-30
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

راسما .............ئەمدى كىملىكنى كۆرسەتمەيمۇ ماڭغىلى قويامدىكەن .؟ uS9ABh>tl  
نىمىلا بولمىسۇن بۇ شەرەپكە ئىرىشكىنىمىز بەكلا ياخشى بولدى. _R4kK,ZC,  
ۋەتەننى سۆيۈش ئىماننىڭ جۈملىسىدىندۇر . "BF[oGL  
ۋەتەننىڭ خۇشاللىقى بىزنىڭ خۇشاللىقىمىز ،تىنىچلىقى بىزنىڭ تىنىچلىقىمىز . Wg'lmyq  
.
qarluq
بىلەمسەن ...ئۆزەڭدىن باشقا ھىچقانداق ئادەم ساڭا خاتىرجەملىك بەخىش ئىتەلمەيدۇ .
چوققا [13 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-20 18:41 |
ئىمىرسايىپ
دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


UID نۇمۇرى : 19071
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 524
شۆھرەت: 528 كىشىلىك
پۇل : 2976 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 546 نۇمۇر
قوللاش: 532 نومۇر
ئالقىش: 581 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى : 154(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-08-16
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-27
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ئاخىرى تۇگىدىدە بۇ ئۈتكەل ،
qarluq
مەن ئۇزەم بىر دۇختۇر بۇلۇش سۇپىتىم بىلەن بارلىق سەلكىنداشلارنىڭ تىنىنىڭ ساغلام ئىشلىرىنى ئۇڭۇشلۇق ھەمدە كەلگۈسىدا ياراملىق ئاداملەردىن بۇلىشىنى تىلايمەن
چوققا [14 - قەۋەت] ۋاقتى : 2008-09-20 21:24 |
كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
سەلكىن مۇنبىرى » مەدەنىيەت - تەنتەربىيە خەۋەرلىرى


Time now is:09-30 13:54, Gzip disabled
Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Tov 1 Code © 2008-07 Uypw.cn Corporation