« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
بۇ بەتتىكى تېما: ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ تەرجىمھالى IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ئۇلىنىش كۆچۈرۈش | تېما ساقلىغۇچتا ساقلاش
بۇ تېما 792 قېتىم كۆرۈلدى
بۇغرائەۋلادى
دەرىجىسى : يېڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 20632
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 33
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە33دانە
شۆھرەت: 33 كىشىلىك
پۇل : 466 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 65 نۇمۇر
قوللاش: 49 نومۇر
ئالقىش: 105 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى :3(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-09-10
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-13
چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

 ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ تەرجىمھالى

0
ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ تەرجىمھالى mYCK XU(  
"bV,B4_Q  
    ﺋﯘﻟﯘﻕ ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺑﯘﮔﯘﻥ40~50 كۈن قاپتۇ ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﯩﻚ ﺩﻭﺳﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺴﻰ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯘﻧﺪﻩ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯘﻧﺪﻩ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻻﻳﯩﺦ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻠﯘﺩﯗﻡ ﻛﻪﻡ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻭﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﻪﻥ . L]cH])dt  
ﺋﻪﯞﻩﻝ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﭼﻪﭖ ﻗﻮﯞﯗﺭﻏﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﺩﺍﻡ ﺳﻪﻓﯩﻴﯘﻟﻼ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﻰ ﺟﯘﻣﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﭼﺎﺷﻜﺎ ﯞﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﺑﻪﺩﻩﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ 1000 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﻧﺒﯩﺮﻯ ﺟﯘﻣﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ. i{T v1i!H  
1 - ﺷﯩﺶ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ :ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﻰ ﭼﺎﺷﻜﺎ ﯞﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯘﺕ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﻟﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﻪﮔﯘﺯﺩﯨﻠﻪﺭ 912 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﺭﻩﺑﺒﯩﻴﻪﻝ ﺋﻪﯞﻩﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺠﯘﻣﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ai'B@Y{' Q  
2 - ﺋﯩﺪﺭﯨﺲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ: ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﻰ ﺩﯗﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﻛﯘﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،450 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﻰ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﺑﯩﮭﯩﺸﻜﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ . Oy. *{F  
3 - ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻡ : ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﻰ ﺩﯗﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 750 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ. Uc11>A>S  
4 - ﻧﻮﮬ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺎﻻﻡ : ﻣﯘﻟﻜﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺩﯗﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 950 ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻰ ﺩﯗﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. 6/:_f  
5 - ﺩﺍﯞﯗﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻡ : ﺭﻩﺟﻪﭖ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 100 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﻪﺗﺘﯩﺴﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ . ?q_`JK  
6 - ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻡ :ﺩﺍﯞﯗﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،170 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭﻛﯘﺭﯗﭖ ﺭﻩﺑﺒﯩﻴﻪﻝ ﺋﻪﯞﻩﻝ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﻪﺷﻰ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. oyM|;N> m  
7- ﺯﯨﻜﯩﺮﻳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻡ :ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﯩﺴﻰ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 300ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﻯ ﺟﯘﻣﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. +s? `H\6  
8- ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻡ :ﺋﺎﺯﻩﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﻩﺑﺒﯩﻴﻪﻝ ﺋﻪﯞﻩﻝ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ100ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭘﻘﯘﺭﺑﺎﻥ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﺘﯩﺴﻰ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. +VDCfL1U  
9- ﺋﯩﻤﺎﺋﯩﻞ ﺯﻩﺑﯩﻴﯘﻟﻼ :ﺋﯩﺮﺍﮬﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﻩﺑﺒﯩﻴﻪﻝ ﺋﻪﯞﻩﻝ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ104 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﯔ ﺟﯘﻣﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. w^w5@Z  
10- ﺋﯩﺴﮭﺎﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﻤﺒﻪﺭ :ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﻰ ﺩﯗﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 104 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻰ ﺩﯗﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. =z*A5nU  
11- ﻳﺎﻗﯘﭖ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻡ :ﺋﯩﺴﮭﺎﻕ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﻩﺑﺒﯩﻴﻪﻝ ﺋﻪﯞﻩﻝ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻰ ﺳﻪﻳﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 120 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﻰ ﺟﯘﻣﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ . W+U17h8  
12- ﯰﺳﯘﭖ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻡ : ﻳﺎﻗﯘﭖ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﻩﺟﻪﭖ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﻪﺷﻰ ﺟﯘﻣﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ160 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺭﻩﺟﻪﭖ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. \ay7e-q.  
13- ﺷﯘ ﺋﻪﻳﯩﭗ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻡ :ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﻰ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. B4hnP4\Wv  
14- ﻣﻮﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻡ :ﺋﯩﻤﺮﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﻩﺟﻪﭖ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﺘﯩﺴﻰ ﺟﯘﻣﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 120ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ،ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻰ ﺟﯘﻣﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. JA0F\@l  
15- ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﺳﺎﻻﻡ : ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﻩﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻰ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 33 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﺭﻩﺟﻪﭖ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﺘﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺗﺎﻛﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﻜﺘﯘﺭ. _eDH8 /=:  
16-ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﻣﯘﺳﺘﺎﻓﺎ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ : ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﻩﺑﺒﯩﻴﻪﻝ ﺋﻪﯞﻩﻝ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺩﯗﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺗﯘﻥ ﻧﯩﺴﭙﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 63 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﺭﻩﺑﺒﯩﻴﻪﻝ ﺋﻪﯞﯞﻩﻝ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺩﯗﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯘﻧﻰ ﻛﯘﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯘﺗﻜﻪﻥ . 5tpin  
>p>R(t  
باشقۇرغۇچى ئىدىرىسجان تېمىنى تەستىقلىدى .
بۇ يازمىنىڭ يېقىنقى باھالىنىش ئەھۋالى :
 • پۇل :+1(خوتەنجان) rahmat
 • مەن ئۈچۈن ھاياتتۇر ھەممىدىن قىممەت
  ھاياتتىن قىممەت مۇھەببەت
  لىكىن كىچىمەن ھەرئىككىسىدىن
  ئەركىنلىك،ئازاتلىق ئۈچۈنلا پەقەت
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:07 [باش يازما]
  ئىدىرىسجان
  قارايمىزغۇ؟ چىرايلىقمىكەنمەن؟
  مۇنبەر قىززىقچىسى سەلكىننىڭ سادىق ئەزاسى ( يىگىت ) ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : باشقۇرغۇچى


  UID نۇمۇرى : 2095
  نادىر تېما : 4
  يازما سانى : 5937
  ئۇنۋان:21 دەرىجە ھازىرغىچە5937دانە
  شۆھرەت: 7531 كىشىلىك
  پۇل : 972022329 سوم
  تۆھپە: 200 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 5772 نۇمۇر
  قوللاش: 5562 نومۇر
  ئالقىش: 6951 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: دۇستلۇق
  توردىكى ۋاقتى :509(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-02
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-14
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  ئىدىرىس پەيغەمبەر  ئۆلمەي تۇرۇپ كىرىۋالغان جەننەتكە
  Gulyar tori
  ئەتىلا ئۆلىدىغاندەك ئىبادەت قىل،
  پەقەت ئۆلمەيدىغاندەك تىجارەت قىل.
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:08 1 -قەۋەت
  پەخىركام
  ئۆزۈڭنى بىل !
  ئىجاتچان ئەزا ئۆمۈرلۈك شەرەپ ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 151
  نادىر تېما : 7
  يازما سانى : 4443
  ئۇنۋان:18 دەرىجە ھازىرغىچە4443دانە
  شۆھرەت: 6987 كىشىلىك
  پۇل : 554029 سوم
  تۆھپە: 470 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 5336 نۇمۇر
  قوللاش: 5818 نومۇر
  ئالقىش: 6231 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: تەرجىمان
  توردىكى ۋاقتى :1318(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-13
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-14
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  Quote:
  بۇ مەزمون1قەۋەتتىكىئىدىرىسجاننىڭ2008-09-12 01:08دە يوللىغان يازمىسى  : [,2[/$*f;  
  ئىدىرىس پەيغەمبەر  ئۆلمەي تۇرۇپ كىرىۋالغان جەننەتكە
  /@!I.  
  بۇگەپنىڭ ئاساسى بارمۇ ؟
  ئادەمنىڭ نەپسى ئىمىۋاتقان بوۋاققا ئوخشايدۇ ... ئۇنى ئەمچەكتىن ئايرىسا يىغلاپ قاخشىغىنى بىلەن ئىمەلمەيدۇ
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:13 2 -قەۋەت
  خوتەنجان
  دەرىجىسى : قىزىققۇچى


  UID نۇمۇرى : 18234
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 127
  ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە127دانە
  شۆھرەت: 580 كىشىلىك
  پۇل : 1011 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 185 نۇمۇر
  قوللاش: 147 نومۇر
  ئالقىش: 229 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :68(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-08-05
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-12
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  مەن سىزدىن بەك مىنننەتدار بولدۇم تېما ئىگىسى . ..
  چېكىنىش، ھەرگىز يېڭىلگەننىڭ بىشارىتى ئەمەس !
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:14 3 -قەۋەت
  ئىدىرىسجان
  قارايمىزغۇ؟ چىرايلىقمىكەنمەن؟
  مۇنبەر قىززىقچىسى سەلكىننىڭ سادىق ئەزاسى ( يىگىت ) ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : باشقۇرغۇچى


  UID نۇمۇرى : 2095
  نادىر تېما : 4
  يازما سانى : 5937
  ئۇنۋان:21 دەرىجە ھازىرغىچە5937دانە
  شۆھرەت: 7531 كىشىلىك
  پۇل : 972022329 سوم
  تۆھپە: 200 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 5772 نۇمۇر
  قوللاش: 5562 نومۇر
  ئالقىش: 6951 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: دۇستلۇق
  توردىكى ۋاقتى :509(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-02
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-14
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  بار،  خۇدادىن  بىھىشنى بىر كۆرەپ باقاي دەپ كىرىۋىلىپ چىققىلى ئۇنىمىغان  hm2' 8Y,/*  
  p(d-Q6Xn  
  لىكىن مەندەك ئۇششۇق ئەمەس جۇمۇ #m"-&mu  
  YOVJC%D+  
  كەسپى سەيپۇڭغۇ دەيمەن
  [ بۇ يازما ئىدىرىسجان تەرپىدىن 2008-09-12 01:21 دە ق ]
  bugra
  ئەتىلا ئۆلىدىغاندەك ئىبادەت قىل،
  پەقەت ئۆلمەيدىغاندەك تىجارەت قىل.
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:16 4 -قەۋەت
  خوتەنجان
  دەرىجىسى : قىزىققۇچى


  UID نۇمۇرى : 18234
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 127
  ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە127دانە
  شۆھرەت: 580 كىشىلىك
  پۇل : 1011 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 185 نۇمۇر
  قوللاش: 147 نومۇر
  ئالقىش: 229 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :68(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-08-05
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-12
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  Quote:
  بۇ مەزمون4قەۋەتتىكىئىدىرىسجاننىڭ2008-09-12 01:16دە يوللىغان يازمىسى  : kUc"3{V#}  
  بار،  خۇدادىن  بىھىشنى بىر كۆرەپ باقاي دەپ كىرىۋىلىپ چىققىلى ئۇنىمىغان  yb8usUmQ  
  }eabu%^L  
  لىكىن مەندە ئۇششۇق ئەمەس جۇمۇ Tu$JyV"c|  
  B=sv #  
  كەسپى سەيپۇڭغۇ دەيمەن
  `^KDEVE8T  
  n;?}j  
  B,IJ)/B'  
  نېمە دەپ جۆيلەۋاتىدۇ ماۋۇ ھاجىم . .
  izdax.com
  چېكىنىش، ھەرگىز يېڭىلگەننىڭ بىشارىتى ئەمەس !
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:18 5 -قەۋەت
  ئىدىرىسجان
  قارايمىزغۇ؟ چىرايلىقمىكەنمەن؟
  مۇنبەر قىززىقچىسى سەلكىننىڭ سادىق ئەزاسى ( يىگىت ) ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : باشقۇرغۇچى


  UID نۇمۇرى : 2095
  نادىر تېما : 4
  يازما سانى : 5937
  ئۇنۋان:21 دەرىجە ھازىرغىچە5937دانە
  شۆھرەت: 7531 كىشىلىك
  پۇل : 972022329 سوم
  تۆھپە: 200 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 5772 نۇمۇر
  قوللاش: 5562 نومۇر
  ئالقىش: 6951 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: دۇستلۇق
  توردىكى ۋاقتى :509(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-02
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-14
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  ئۇنداق  ئەمەسما؟ r'#Y N`g:?  
  ^=4)!p-7  
  ئىدىرىس دىگەننىڭ مەنىسى  يىشىل  دىگەنلىكقۇ دەيمەن
  qarluq
  ئەتىلا ئۆلىدىغاندەك ئىبادەت قىل،
  پەقەت ئۆلمەيدىغاندەك تىجارەت قىل.
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:22 6 -قەۋەت
  خوتەنجان
  دەرىجىسى : قىزىققۇچى


  UID نۇمۇرى : 18234
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 127
  ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە127دانە
  شۆھرەت: 580 كىشىلىك
  پۇل : 1011 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 185 نۇمۇر
  قوللاش: 147 نومۇر
  ئالقىش: 229 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :68(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-08-05
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-12
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  يا مەن سېنىڭ خاتا ياكى توغرا دېگەنلىكىڭنى دېمىدىم . .مەنمۇ ئۇقمايمەن . . . ئۇششۇق . .سەيپۇڭ دەپ كېتىپتىكەنسەن .  .نېمە دەپ جۆيلەۋاتقاندۇ دەيمەن . .
  qarluq
  چېكىنىش، ھەرگىز يېڭىلگەننىڭ بىشارىتى ئەمەس !
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:24 7 -قەۋەت
  سۇۋادان
  سۇۋادان تېرەككە مەدىيە...
  دەرىجىسى : ئوت يۈرەك


  UID نۇمۇرى : 12603
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 1253
  ئۇنۋان:12 دەرىجە ھازىرغىچە1253دانە
  شۆھرەت: 1194 كىشىلىك
  پۇل : 10052809 سوم
  تۆھپە: 18 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 1301 نۇمۇر
  قوللاش: 1305 نومۇر
  ئالقىش: 1406 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: مۇسۇلمان
  توردىكى ۋاقتى :757(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-04-25
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-14
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  ياخشى تېمىكەن......
  qarluq
  ياشىغان ئىكەنسەن ئوۋ پەيىتلىرىدىكى بۆرىدەك ھۇۋلاشقا ، ئەتىياز پەسلىدىكى قۇرۇت - قۇڭغۇزلاردەك ئۆمىلەشكە ، ھۈپپىدە گۈللەر ئېچىلىپ كەتكەن باغۇ- بوستانلاردىكى بۇلبۇلدەك سايراشقا مەجبۇر بولىسەن. قىسقىلا ھاياتىڭدا مەمنۇن بولۇپ كۈلىدىغان ياكى پۇشايمان قىلىپ ئاھ ئۇرىدىغان ۋەياكى قايغۇ-ھەسرەت ئىسكەنجىسىدە ئامبۇر بىلەن قىسقاندەك ئېچىشقان يۈرەكنى تاتىلاپ زار -زار يىغلايدىغان كۈنلەرنى باشتىن كەچۈرىسەن . بۇلارنىڭ بەزىلىرى ئەسلىمە سۈپىتىدە ساڭا مەڭگۈ ھەمراھ بولىدۇ.بىر قىسىملىرى بولسا زاۋالدا كۆرگەن چۈشتەك ئاستا -ئاستا ئۇنتۇلۇپ كىتىدۇ................
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:29 8 -قەۋەت
  ئەلرام
  مەن كۆيەرمەن بالامغا بالام كۆي
  دەرىجىسى : سەلكىنداش


  UID نۇمۇرى : 108
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 933
  ئۇنۋان:11 دەرىجە ھازىرغىچە933دانە
  شۆھرەت: 908 كىشىلىك
  پۇل : 676 سوم
  تۆھپە: 30 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 1162 نۇمۇر
  قوللاش: 966 نومۇر
  ئالقىش: 910 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: ئەدىبلەر
  توردىكى ۋاقتى :233(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-13
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-12
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  ئىدىرىسجاننىڭ دىگىنى توغىرغۇ دەيمەن << قىسسەسۇل ئەنبىيا>>دا شۇنداق يىزىلغىنىنى كۆرگەن
  qarluq
  نە بولۇردى رەھمە قىلساڭ بۇ خەلققە پەرۋەردىگار ،
  ھۆر بولسا ئىدى مىللەت چىقار ئىدى مىڭبىر خۇمار .
  نە گۇناھ قىلدۇق  ساڭا بۇنچە زار - خار بولغىلى ،
  باش كۆتۈرمەي ئۆتتى كۈنلەر تۇردۇق ئەمدى كۆز يۇمغىلى .
  باستى زۇلمەت ، باستى قىسمەت يۇرتتا ئېھسان قالمىدى ،
  باستى كۈلپەت ، باستى غەپلەت ، دىلدا ئىمان يانمىدى .
  قىش كېتىپ كەلدى باھار ، باھاردا قۇشلار مۇزلىغان ،
  نەگە باقسام سوغ چىراي ، كۆڭۈل قەلبلەر توڭلىغان .
  ئېھ ، مېنىڭ پەرۋادىگارىم __ پۈتكۈل ئالەمگە خۇدا
  بىر قىلىچ بەر ماڭا ، دۈشمەن جانىدىن قىلاي جۇدا .
  مـەمـتىلــــى ئــەپــەنـــدى تـــەۋپىــــق
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:30 9 -قەۋەت
  سىتار
  توۋا ~~~
  دەرىجىسى : سەلكىنداش


  UID نۇمۇرى : 11217
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 854
  ئۇنۋان:مەشقاۋۇل ھازىرغىچە854دانە
  شۆھرەت: 1082 كىشىلىك
  پۇل : 6001 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 1445 نۇمۇر
  قوللاش: 1309 نومۇر
  ئالقىش: 1551 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :394(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-19
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-14
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  Quote:
  بۇ مەزمون4قەۋەتتىكىئىدىرىسجاننىڭ2008-09-12 01:16دە يوللىغان يازمىسى  : `t79M,  
  بار،  خۇدادىن  بىھىشنى بىر كۆرەپ باقاي دەپ كىرىۋىلىپ چىققىلى ئۇنىمىغان  '$Sr -xM  
  tOO_@=  
  لىكىن مەندەك ئۇششۇق ئەمەس جۇمۇ F9 
  3r,K)X1  
  كەسپى سەيپۇڭغۇ دەيمەن
  E1`PX8r  
  Pa/O(u)m  
  تازىمۇ بىر ،. ھەممە گەپ سۆزلەرنى چاقچاققا ئارلاشتۇرۋىتىدىكەنسىز ھە ،،، "j5 g(Qw  
  سۆزلىرىڭىز توغرا بولشى مۇمكىن . ,,@ gf3f  
  لىكىن مەندەك ئۇششۇق ئەمەس دىگىنىڭىز نىمىسى ئەمدى . خۇددى ئىدىرس پەيغەمبەرنى  كۆرگەندەك 
  qarluq
  يوشۇرۇن كۆيۇش - مەخپى ئازاپ شۇنچە تاتلىق لەززىتى !
  بارمىكىن مەندىن بۆلەك شۇنداق چۈشەنگەن بىر كىشى  ~~~~~

  كۆرەڭلەپ كەتتڭىمۇ تىپىپ باشقىنى ،
  خۇش بولۇپ كەتتىڭمۇ سۆيۇپ باشقىنى .
  جانلىنىپ كەتتىڭمۇ كۆرۇپ باشقىنى ،
  سەن بەرىبىر مەندىن ئاشقىنى ............
  | ۋاقتى : 2008-09-12 01:47 10 -قەۋەت
  خوما
  دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


  UID نۇمۇرى : 2750
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 214
  ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە214دانە
  شۆھرەت: 902 كىشىلىك
  پۇل : 147 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 272 نۇمۇر
  قوللاش: 228 نومۇر
  ئالقىش: 277 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :363(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-09
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-14
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  ھەي قېرىنداشلار!  سەل بىر چوڭ بولايلى، ئەقلىمىزنى تاپايلى! ھەممە ئىشقا ئويۇن-چاخچاق يارىشىۋەرمەيدۇ! M}-p?35  
  Jn[( Bu  
  اللاھ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەلەمنىڭ تۇنجى بولۇپ جەننەتكە كىرىدىغانلىقى توغرىلىق ۋەدە قىلغان. رەسۇلىللاھ «مەن كىرمەي تۇرۇپ ھىچبىز بەندە جەننەتكە كىرمەيدۇ» دىگەن.  (اللاھ، سەندىن قەلبىمنى نۇرلاندۇرۇشۇڭنى، سۆزلىرىمنى توغرىلاپ بېرىشىڭنى تىلەيمەن)  كىم دىدى قايسى بىر ئەلەيھىسالام جەننەتكە كىرىۋىلىپ چىقمىدى دەپ؟ «قىسسەسۇل ئەنبىيا» ئەدەبىي ئەسەر، ھەق-ناھەقنى ئايرىشتا پەقەت اللاھنىڭ بىزگە چۈشۈرگەن كىتابىغا ۋە پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۆزلىرىگە ئاساسلىنىمىز. WGGRw0 
  توۋا دەيمەن! ئاخىرىدا اللاھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بۇرۇن ئوقۇغان بىر ھەدىسنى سىلەرگە ئىيتىپ بىرەي: «ئىنسانلار ئۆزىنىڭ ھەر بىر ئىغىز سۆزى ئۈچۈنمۇ سوراققا تارتىلىدىغىنىنى بىلسە ئىدى، بىھۇدە سۆزلەردىن تىلىنى تارتقان بولاتتى»
  بۇ يازمىنىڭ يېقىنقى باھالىنىش ئەھۋالى :
 • شۆھرەت:+10(قارائەتىرگۈل) rahmat
 • qarluq
  | ۋاقتى : 2008-09-12 02:02 11 -قەۋەت
  ســرداش
  ئـــالــىي  ئەزا
  دەرىجىسى : سەلكىنداش


  UID نۇمۇرى : 9669
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 1168
  ئۇنۋان:12 دەرىجە ھازىرغىچە1168دانە
  شۆھرەت: 676 كىشىلىك
  پۇل : 133438 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 669 نۇمۇر
  قوللاش: 1151 نومۇر
  ئالقىش: 1184 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: مۇسۇلمان
  توردىكى ۋاقتى :169(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-02-15
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-12
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  خورمىنىڭ  دىگىنى ئۇرۇنلۇق .
  qarluq
  شادىمان،بەختىيار كىشىلەر بىلەن دوس بول،باشقىلار مەڭگۈ ساڭا ئېھتىياجلىق بولسۇن.
  ئەيىپنى باشقىلارغا دۆڭگەپ قويۇشنى بىل،مۇۋەپپىقىيەت قازانغاندا چېكىنىشنى بىل.
  تولىمۇ يۇۋاش بوپ كەتمە،ھەقىقەتمۇ پەردازغا مۇھتاج.
  | ۋاقتى : 2008-09-12 03:12 12 -قەۋەت
  taklimakan
  دەرىجىسى : سەلكىنداش


  UID نۇمۇرى : 253
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 719
  ئۇنۋان:9 دەرىجە ھازىرغىچە719دانە
  شۆھرەت: 1109 كىشىلىك
  پۇل : 299 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 672 نۇمۇر
  قوللاش: 702 نومۇر
  ئالقىش: 625 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :678(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-13
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-13
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  سۇلايمان ئەلەيھىسالام 170يىل ياشىدى؟؟؟؟؟ &bII8w:  
  مىنىڭ بىلىشىمچە، ھەزىرتى سۇلايمان ئەلەيھىسالام 53يېشىدا ۋاپات بولغانغۇ دەيمەن!!! 8wkqY{=  
  مۇشۇ ھەقتە مەلۇماتى بارلارنىڭ چۈشەنچە بىرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن!!!
  qarluq
  | ۋاقتى : 2008-09-12 10:32 13 -قەۋەت
  ئايسىمان
  دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


  UID نۇمۇرى : 16952
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 228
  ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە228دانە
  شۆھرەت: 1551 كىشىلىك
  پۇل : 2155 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 352 نۇمۇر
  قوللاش: 280 نومۇر
  ئالقىش: 507 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :299(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-07-16
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-09-13
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  اللە رەخمەت قىلسۇن  قىرىندىشىم  مۇشۇنداق  ياخشى تىمىنى  يوللىغىنىڭزغا  رەخمەت . لىكىن  ئىملاغا دىققەت قىلسىڭىز .9- ئىسمائىل زەبىيۇللا 11- يەئقۇب ئەلەيھىسسالام 12- يۈسۈپ ئەلەيھىسسالام.
  qarluq
  | ۋاقتى : 2008-09-12 10:37 14 -قەۋەت
  كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
  « 1 2» Pages: ( 1/2 total )
  سەلكىن مۇنبىرى » تەرجىمە ئەسەرلەر
  

  سەلكىن مۇنبىرىدە دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك ئىشلار :

       سەلكىن تور بېكىتى ۋە مۇنبىرىدە ھەرقانداق بىر كىشىنىڭ دۆلەت قانۇنىغا خىلاپ بولغان ، مىللەتلەر ئىتپاقلىقىنى بۇزىدىغان ، مىللى بۆلگۈنچىلىك خاراكتىرىدىكى ، باشقا شەخس ياكى ئورۇنلارنىڭ مەنپەئەتىگە دەخلى قىلىدىغان ، قورقۇتۇش ياكى تەھدىت سېلىش خاراكتىرىدىكى ، ساختا ياكى ئالدامچىلىق مەقسىتىدىكى ئېلان . . . قاتارلىق مەزمۇنلارنى يوللىشى قاتتىق چەكلىنىدۇ ، مەيلى تىما ، ئىنكاس ياكى قىسقا ئۇچۇردا بولسۇن يوقارقىدەك ئەھۋاللار كۆرۈلسە ، شۇنى يوللىغۇچى كىلىپ چىققان بارلىق مەسئۇلىيەتنى ئۆزى ئۈستىگە ئالىدۇ ، سەلكىن تور بېكىتى بىلەن  ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق . ئالاھىدە ئەسكەرتىلدى .

  سەلكىن ئۇيغۇر تور بېكىتى
  مۇلازىمەت ۋە ئەھۋال مەلۇم قىلىش تېلېفونى : 0991-8553838، 13609981040