« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
بۇ بەتتىكى تېما: ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﻜﯜﺭ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪد ئﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮى IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ئۇلىنىش كۆچۈرۈش | تېما ساقلىغۇچتا ساقلاش
بۇ تېما 136 قېتىم كۆرۈلدى
گىلادىئاتور
ئاخىرقى تاللىشىم E
دەرىجىسى : باشقۇرغۇچى


UID نۇمۇرى : 4895
نادىر تېما : 1
يازما سانى : 767
ئۇنۋان:9 دەرىجە ھازىرغىچە767دانە
شۆھرەت: 1024 كىشىلىك
سەلكىن دوللىرى: 3034 سوم
تۆھپە: 25 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 963 نۇمۇر
قوللاش: 765 نومۇر
ئالقىش: 1089 كىشلىك
دوستلۇق توپى: ئەدىبلەر
توردىكى ۋاقتى :122(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-08-21
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

 ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﻜﯜﺭ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪد ئﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮى

0
ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ:
dtbDo&"  
HKAW)vhP  
1.«ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﺗﺎﯓ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﺧﺸﺎ-ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ»،ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ، 1980- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. LEQcD ]j  
2.«ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﯩﻼﺳﺴﯩﻚ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﺴﻰ "ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ"ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ»ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ، 1980- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. mv(Yt1zb  
3.«ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻴﺎﺕ»(1) ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1982- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. 9mkn2<"  
4.«ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭ» ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1982- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺯﯛﻟﮕﻪﻥ). tyyA: i>|  
5.«ﭼﻮﻏﻠﯘﻕ»، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1986- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. ^1O\A  
6.«ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﯧﺘﻜﺎ»، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1985- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ. H4L<}>r>S  
7.«ﻓﺎﺭﺍﺑﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ»، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1986- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ. tT(^lkK  
8.«ﻗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﻍ ﺷﻪﺟﻪﺭﯨﺴﻰ» ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻳﺎﺷﻼﺭ-ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1988- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. Q5bN9*L  
9.«ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻴﺎﺕ» (2)، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1989- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. Jl@lfK~;E  
10.«ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﻜﺎ»، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯟﯨﺮﺳﯩﺴﺘﯩﺘﻰ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1994- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. g^bV8WS  
11.«ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ» ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1997- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. uYBbg x/  
12.«ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﻰ»،ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1997- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. #H=XHW$9  
13.«ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺕ ﺗﺎﺷﻜﯧﻤﯩﺮ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ» ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1998- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. &9uu0-P  
14.«"ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ"ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﻰ» ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯟﯨﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1999- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. yRsg08T  
15.«ﺳﻪﯞﺩﺍﻟﯩﻖ ﺗﻪﺋﻪﺟﺠﯜﭘﻨﺎﻣﯩﺴﻰ» ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 2000- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. G w3teAT^  
16.«ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﻜﯘﺭ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﻫﯩﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ» (1) ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 2000- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. Ce_g\vJ  
17.«ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻫﯩﻜﻤﻪﺕ» ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 2001- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. JLB5#rP  
18.«ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﺘﻰ» ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 2002- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. v_VzB8(_oo  
19.«ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ»("ﺗﯘﺭﺍﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ") ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 2002- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ. Em2}9lL=Wp  
20.«ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ» ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯟﯨﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 2002- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
.PxQ{m+  
;wa b1oh  
ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ :
ks@ 
eWPy$fHA  
1. «ﺟﺎﻫﺎﻧﻨﺎﻣﻪ»(2) (ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ "ﮔﯜﻟﻠﯜﻙ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1988 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . ykb/$+ZL  
2. « ﻣﻪﻫﻤﯘﺩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻯ» ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ "ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ 11 - ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1985 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . nwK-` q  
3. « ﻏﻪﺯﻩﻝ ﯞﻩ ﻣﯘﺧﻪﻣﻤﻪﺳﻠﻪﺭ » (ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻏﻪﺯﻩﻝ ، ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﯘﺧﻪﻣﻤﻪﺳﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1983 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . 2~Q( u<m  
4. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ " ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻗﻪﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ ﻫﻪﻳﻜﯩﻠﻰ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﺑﺰﻭﺭﻯ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1989 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . qWA#Ot  
5. « ﻳﯧﯖﻰ ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻴﻼﺭ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻴﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1988 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . $Q B1\8  
6. « "ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ " ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﺎﻳﺎﻥ » (1) ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ « "ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ" ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ » ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1986 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . :i-z[bkq  
7. « "ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ " ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﺎﻳﺎﻥ » (2) (ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ « ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﻩ > ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1986 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . '%bfh0~  
8. « ﺋﺎﻫ ، ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1991 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . Z[oGJ}  
9. « ﻳﺎﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪﺭ» ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﯚﺕ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ)ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1985-ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. R.*~}  
10.« ﺗﻮﻱ ﭼﺎﭼﻘﯘﺳﻰ» ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ 17ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻲ ﯞﻩ ﻏﻪﺯﯨﻠﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ)ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1985-ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. bKsaOto3j  
11.«100ﺷﯧﺌﯩﺮ» ( ﺑﯘﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ )،ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1991-ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. HB0Euy?|  
12. «ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﻟﯩﺮﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ» ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺷﯧﺌﺮﻯ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ)ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1991-ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. #D]r[Dh  
13.«ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯘﻕ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ» ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ"ﺋﯩﺰﮔﯜ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯧﺌﺮﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻯ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ)ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1996- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. ^{_z '1L8>  
14. «ﻗﯘﻣﯘﻝ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ "ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﮔﻪﯞﺩﯨﺴﻰ - ﻗﯘﻣﯘﻝ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1994 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . I-y)|G  
15. « ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻣﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ " ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪ - ﺋﯧﻘﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1992 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . {Db};t5  
16. « ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ » (2) (ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺴﯩﻢ 2 - ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ ﯞﻩ 2- ، 4- ، 5- ،10 - ﺑﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ) ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1993 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . v9_N9".4  
17. « ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻣﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ " ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪ - ﺋﯧﻘﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1995 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . r tm(x:  
18.«ﺋﯩﺒﯩﻦ ﺳﯩﻨﺎ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯧﺒﺎﺑﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻰ » ( ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ) ، WmSfSXH  
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1996- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . N'Vq{lU  
19. «ﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﻯ » ( ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺑﯧﻐﺸﻠﯩﻤﺎ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ) ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯩﺘﻰ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1997- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . f]2iT}2  
20. « ﺋﺎﻫ ، ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﻠﻪﺭ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1997- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . i H/&c=<  
21. « ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺧﻮﺟﺎ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ ﯞﻩ " ﺋﯘ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ;ZcW)l(  
ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻳﺎﺷﻼﺭ - ﺋﯚﺳﻤﯜﻟﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1999- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . ?PyuzXXs`  
22. « ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ » ( ﺑﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ 2- ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ " ﻛﯩﺘﺎﺏ ﯞﻩ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1999- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . m>\+9$ qL  
23. « ﺟﯘﯕﮕﯘ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ " ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﺋﻪﻧﺨﯜﻱ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1992- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . OT;|S  
24. « ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ - ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ » ( ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ، ﺋﯚﺯﺑﯩﻚ ، ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ - ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ) . VAVXlgAL  
25. « ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ "ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﺎﺧﯘﻥ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ %.,iM'E  
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1980- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . (ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ) . K 
26. «ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ» (ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ "ﺷﻪﺭﻕ ﻛﯩﻼﺳﺴﯩﻚ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺕ ، ﺋﻪﺑﯘﻟﻘﺎﺳﯩﻢ ﻓﯩﺮﺩﻩﯞﯨﺴﻰ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1998- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . *ZQ [(ND  
27. « ﻛﯘﯕﺰﻯ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ 2540 ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﺵ ﻣﯘﻫﺎﻛﯩﻤﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ "ﻛﯘﯕﻔﯘﺯﻯ ﯞﻩ ﻗﻮﭼﯘ " .,Yv5  
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ، ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﺳﻪﻧﻠﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1992- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . (MU~%RWqM  
28. «ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﻪﻟﺸﯩﺮ ﻧﺎﯞﺍﺋﻲ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ "ﺋﻪﻟﺸﯩﺮ ﻧﺎﯞﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ" ﯞﻩ "ﺋﻪﻟﺸﯩﺮ ﻧﺎﯞﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﻰ " ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1996 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . ^.`&27k  
29.«"ﺗﺎﺭﯨﻢ " ﯞﻩ ﻣﻪﻥ » ( ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ "ﺗﻪﺑﺮﯨﻚ ﯞﻩ ﺋﯜﻣﯩﺪ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1996 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . !X wL.|5o  
30. « ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻴﻼﺭ » (ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ 10 ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻴﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1999 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . mV>NXV  
31. « ﺑﯘﮔﯜﻧﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﯩﻜﻰ » (ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ "ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ﺋﯧﺴﺘﯩﺘﯩﻜﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ " ﻧﺎﻣﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 2001- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .
w; kW0k^  
ZiKMMgV  
OB>\6-hy  
ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ:
b21HQE}P  
mnTNj 
ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯜﺭ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺗﺌﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺗﺎ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ 200 ﭘﺎﺭﭼﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ "ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺕ ﺗﺎﺷﻜﯧﻤﯩﺮ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﺩﻩ 168 ﭘﺎﺭﭼﻪ ، "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﻰ" ﺩﺍ 181 ﭘﺎﺭﭼﻪ ، "ﻛﯩﺘﺎﭖ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ" ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﺪﺍ 170 ﭘﺎﺭﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﻮﻟﻮﮔﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ . ﻣﻪﻥ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼﺭ ﻛﺎﺗﻮﻟﻮﮔﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ . 'CQj}m  
1. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ 11- ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ » ( "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ " 1956- ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ 3- ﺳﺎﻥ ، ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 4- ﺳﺎﻥ ). a-@I3&NP  
2. « ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ - ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﺘﻪ ﺗﯩﭗ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻢ » ( "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1956- ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ 4- ﺳﺎﻥ ). 8(@a[w@  
3. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ - ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺗﯧﺰﯨﺴﻠﯩﺮﻯ »( <1> "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1980- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ 2- ﺳﺎﻥ ؛ <2> "ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ " ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1980- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 4- ﺳﺎﻥ ). dq6,Vh  
4. «ﻓﺎﺭﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1980-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ cl.  
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ 4- ﺳﺎﻥ ). Zr/1<=k %  
5. «ﻧﺎﻥ ﯞﻩ ﺗﻮﻧﯘﺭ» ("ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﻚ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ " 1980- ﻳﯩﻠﻰ 3- ﺳﺎﻥ ، ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ). @U(;Kje  
6. «ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﺎﺧﯘﻥ» ( <1> "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1980- ﻳﯩﻠﻰ 5- ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 30- ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ؛ )nETW  
<2> "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" 1980- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ 1- ﺳﺎﻥ ؛ <3> "ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" 1980- ﻳﯩﻞ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ kEaQVc,+@  
ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ ، ﺑﯘ ﺗﻮﭘﻼﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ؛ 8[wgsY$HK  
<4> "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1980- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 4- ﺳﺎﻥ ) . rw/!h W  
7. «ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ - ﺋﯩﺒﯩﻦ ﺳﯩﻨﺎ» (ﺋﯩﺒﯩﻦ ﺳﯩﻨﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ 1000 ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ) ، st?],mITH9  
"ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ 1980- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ . C/8K7MC'N  
8. «ﺋﻪﺭﻩﺏ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎﺩﺍ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ - ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺸﻰ» (<1> "ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﻫﺎ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ \tc/'z <  
1980- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ؛ <2> "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1982- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ) . 0 B"$^:%  
9. «ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﻫﺎﺟﯩﭗ - ﻓﺎﺭﺍﺑﻰ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭ ﯞﺍﺭﯨﺴﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" sbVUu#-;xZ  
1982- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ).  
10. «ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺯﻩﻟﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﻳﻮﻟﻰ» ("ﺗﺎﺭﯨﻢ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1981- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). <<.MVI  
11. «"ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ" ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺗﯧﺰﯨﺴﻠﯩﺮﻯ» ("ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﯩﻨﯩﯔ 1981- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻧﻰ ). $c?k  
12. «ﻓﺎﺭﺍﺑﻰ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ» ("ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1981 ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻧﻰ ). C2-/YPs&  
13. «ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﻛﯜﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻯ ﻛﯘﻣﯩﺮﺍﺟﯩﯟﺍ» ("ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1981 ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 11- ﺳﺎﻥ). *dt0 R  
14. «"ﺋﻪﻝ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻓﯩﺖ ﺗﯩﭗ" ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" _L=+mdeq  
1982- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). )*A$SB:  
15. «ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻣﯘﻫﯩﺘﯩﺪﺍ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯚﻟﻠﯜﻛﻨﯩﯔ ﺩﯨﺌﺎﻟﯧﻜﺘﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ yQU9uxLE  
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1982- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). R5/~oAd[  
16. «ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺗﯚﺕ ﺯﺍﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1982- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ RkaNL +;6  
3- ﺳﺎﻥ ). 5>h"sM8OC  
17. «ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﻟﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1982- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 10- ، 11- ، 12- ﺳﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ). Cf[V/`D/  
18. «ﺋﺎﻣﺎﻧﻨﯩﺴﺎﺧﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 1982- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). +6uNJ$]'d  
19. «ﺋﻪﺑﯘ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﻓﺎﺭﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﻯ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 1982- 4- ﺳﺎﻥ ). rH]|OywG&  
20. «ﺭﯗﺧﺴﺎﺭﻯ ﻣﯘﻗﺎﻣﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩﭼﯩﺴﻰ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺋﻪﻟﻔﻪﺗﺘﺎﺭ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1982- ﻳﯩﻠﻰ 11- ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 17- ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ). .('_k*a  
21. «ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻧﺪﻩ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1984- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ). Tnlpy~}o,  
22. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺎﻳﻠﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ 1984- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ nlZ,KtL  
ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 3- ﺳﺎﻥ ). s9`S?L!  
23. «ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1984- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﺯﯗﭼﻪ 2- ﺳﺎﻥ ). j&CwH  
24. «"ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ" ﯞﻩ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1984- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 9- ، 10- ﺳﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ). {T~1Za1}2  
25. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯧﺒﺎﺑﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻯ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯩﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1984- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ @.%eLV?*<  
3- ﺳﺎﻥ ). yR}-gbM  
26. «ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻛﯜﺳﻪﻥ ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1984- ﻳﯩﻠﻰ 5- ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). TY;L9vNo)d  
27. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﺴﻰ "ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ" ﯞﻩ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ» ("ﻗﯘﻣﯘﻝ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ^4nQ>N5  
1984- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). JnS;V`o\_  
28. «"ﭘﻪﺭﻫﺎﺩ - ﺷﯩﺮﯨﻦ" ﺗﺮﺍﮔﯧﺪﯨﻴﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﺷﻪﻛﻠﻰ» ("ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" 1984- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). | JPnPnpD  
29. «ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﻫﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1984- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 25- ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). '!0.FfUp\]  
30. «ﻓﺎﺭﺍﺑﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ» ("ﺗﺎﺭﯨﻢ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1984- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﺎﻥ ). Fk*LE"XRJ{  
31. «ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﺭﺧﯩﻞ ﻳﻪﺭ ﻧﺎﻣﻠﯩﺮﻯ» ("ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1984- ﻳﯩﻠﻰ 23- ﻣﺎﺭﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). 87`X2)[  
32. «ﺋﻪﯓ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺭﻩ ﻗﺎﯕﻘﯩﻠﻼﺭ» ("ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1984- ﻳﯩﻠﻰ 16- ﺋﯩﻴﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). 1m`pzXPV4I  
33. «ﺋﯧﺴﺘﯩﺘﯩﻜﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﻥ؟» ("ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1984- ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ 8- ﺳﺎﻥ ). 73sV/Ry.  
34. «ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻗﻪﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﻫﻪﻳﻜﯩﻠﻰ» ("ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﻫﺎ" - "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻛﯜﺗﯜﭘﺨﺎﻧﯩﭽﯩﻠﯩﻘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1984- ﻳﯩﻠﻰ 3-ﺳﺎﻥ ). U-W:uH  
35. «ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﻣﻰ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺑﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1985- ﻳﯩﻠﻰ 20- ﺋﯩﻴﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). N>fS] xn<  
36. «ﺋﻪﻟﺸﯩﺮ ﻧﻪﯞﺍﺋﯩﻲ ﯞﻩ "ﺳﻪﺩﺩﻯ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺪﻩﺭ"» (<1> "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1985- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ :T~yy3)  
<2> "ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1985- ﻳﯩﻠﻰ 2- ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). mn_F(mi  
37.«ﭘﯘﺗﻤﻪﺱ- ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﻳﺎﺩﯨﻜﺎﺭﻟﯩﻖ» ( "ﺗﯜﺭﻛﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﻰ"ﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ) ﺗﺎﺭﯨﻢ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ1985-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ12-ﺳﺎﻥ. v-0HE`> i  
38.«ﻛﯜﺳﻪﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ»(1)"ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ"ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 4-ﺳﺎﻥ). _Ep<zO1  
39.«ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻯ»("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ"ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1985- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ1- ﺳﺎﻥ). V"v%Z]  
40.«ﯞﯨﻨﺘﺴﯩﻴﻠﯩﻚ ﻣﺎﺭﻛﻮﭘﻮﻟﻮ ﯞﻩ ﺷﻪﺭﻕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ» ( "ﺗﯩﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﻰ" ﮊﯗﺭﻟﯩﻨﻰ 1985- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 6- ﺳﺎﻥ). V])Im >x^  
41.«ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻫﯩﻜﺎﻳﻪ ﻓﯩﻠﯩﻤﻰ - "ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ"» ( "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ 1985- ﻳﯩﻠﻰ 23- ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ). /A z:lG%`  
42.«ﻗﻮﻏﯘﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ» ( "ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1985- ﻳﯩﻠﻰ 12- ﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ). hgFP,jW6  
43.«ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻣﯘﺳﻰ - "ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ" » (1) "ﻗﯘﻣﯘﻝ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1986- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ؛ (2) «ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺋﻮﻛﻴﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ» ﻳﺎﭘﻮﻧﭽﻪ 11- ﺳﺎﻥ. nhPLnUy  
44.«ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﺗﯧﺰﯨﺴﻠﯩﺮﻯ» (1) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯨﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1987- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ؛ (2) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 1987- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ. teyX (u#  
45.«"ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ" ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻯ » (1) «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﺳﺎﻳﺎﻫﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻰ»ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 1986- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ؛ (2) "ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﺳﺎﻳﺎﻫﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻰ" ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ 1986- ﻳﯩﻠﯩﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ. F|+U{  
46.«ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﺍﯞﺍﺟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ» (1) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻰ 11- ﻣﺎﻱ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺳﺎﻧﻰ: (2) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻰ 17- ﻣﺎﻱ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺳﺎﻧﻰ). :0ygfr  
47.«"ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ"ﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ» ( "ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻰ 28- ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ). $Qn=r/2  
48.«ﺋﯧﻤﭙﯧﺪﯗﻛﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﻫﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ ﺗﯚﺕ ﺗﺎﺩﯗ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯘﻕ ﯞﻩ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» ( "ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ). R^?n2@  
49.«ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮ ﯞﻩ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻰ» ( "ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻰ 9- ، 10- ، 11- ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻠﯩﺮﻯ). CSik9F  
50.«ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﺎﺭﺍﯓ» ( "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻰ 14- ﺋﯩﻴﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ). `7j!S!'8  
51.«ﺋﺎﻟﯟﺍﺳﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﯖﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ» ( "ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻰ 7- ﺋﯩﻴﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ). 9) 75[L  
52.«ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻲ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ، ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ» ( "ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ " 1986- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ). SHa/2D  
53.«ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﺎﻫﺎﺭﻩﺕ ﯞﻩ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ - "ﻣﯘﻗﺎﻡ"ﻣﺎﻱ ﺑﻮﻳﺎﻕ ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ» ( "ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 12- ﻣﺎﻱ ﺳﺎﻧﻰ). Nq\)`X7N0  
54.«ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﻧﯜﻛﻠﯜﻛﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻚ ﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﯩﺴﻰ« ( ﺗﯩﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺋﯧﻜﺮﺍﻧﻰ 1986- ﻳﯩﻠﻰ 6- ﺳﺎﻥ). ^_ {`Fhe^  
55.«ﻣﯩﺮﺯﺍ ﻫﻪﻳﺪﻩﺭ ﯞﻩ"ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺭﻩﺷﯩﺪﻯ"» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). [ T6+GzSk_  
56.«ﻫﻪﺷﻪﻣﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﭼﻮﯓ ﻛﺎﺳﺎﭘﯩﺘﻰ» ("ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻰ 10- ﺋﯩﻴﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ). N0\3dch:k  
57.«ﺟﺎﺑﺎﻏﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﮕﻪ ﺳﺎﻳﺎﻫﻪﺕ» ("ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻰ 11- ، 12- ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ). !5p$c 
58.«ﮔﯜﻟﻠﯜﻙ ﺩﻭﭘﭙﺎ»( ﺗﺎﺭﯨﻢ ﯞﻩ ﻧﻪﺯﯨﻢ )"ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1986- ﻳﯩﻠﻰ. l*E\a*N,  
59.«"ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ"ﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﺘﯩﺘﯩﻚ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ» (1) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ» 1987- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ؛ (2) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ"ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1987- ﻳﯩﻠﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 1- ﺳﺎﻥ . S.yVJ[e(  
60.«ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺒﺎﻫﺎ ﮔﯚﻫﻪﺭ-ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ» ( "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1987- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ). 25[ ;"  
61.«ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ"ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1987- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ، 3- ﺳﺎﻧﻼﺭ ). P5m}R  
62.«ﺋﻪﻟﺸﯩﺮ ﻧﻪﯞﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1987- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ). ST OyOH  
63. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻠﯩﻖ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﯖﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﻩ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1987- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 6- ﺳﺎﻥ ). (;.<{k  
64.«ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺧﺎﺭﺍﺯﻣﻰ ﯞﻩ "ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻨﺎﻣﻪ"» (1) "ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ 1987- ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ 18- ﺳﺎﻥ ؛ (2) «ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ» ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ .jQC.HQ*  
ﺧﻪﺯﯗﭼﻪ 1990- ﻳﯩﻠﻰ 2- ﺳﺎﻥ . YK a#'l  
65. «ﻫﺎﭘﯩﺰ ﺷﯩﺮﺍﺯﻯ - ﺷﻪﺭﻕ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﻜﺎﺭ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ» ("ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ 20- ﺳﺎﻥ ). vz/U'>>OK  
66. «ﻣﻪﺷﺮﻩﭖ - ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺷﺎﺋﯩﺮ» ("ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ 19- ﺳﺎﻥ ). x//PH  
67. «ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺟﺎﻫﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺗﻨﺎﻣﻪ» («" ﻛﻮﻟﻠﯩﻴﺎﺕ ﻣﻪﺳﻨﻪﯞﻯ ﺧﺎﺭﺍﺑﺎﺗﻰ" ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» ): "ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ 18- ﺳﺎﻥ . aVRQRq5  
68. «ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1987-ﻳﯩﻠﻰ 24- ﻳﺎﻧﯟﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). Ow5jV\px 1  
69. «ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﭘﺎﺭﺍﯓ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1987- ﻳﯩﻠﻰ 19- ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). ]qz z  
70. «"ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ﺩﯨﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ﺋﯜﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭ» ("ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" 1987- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). +4E^IXG>3K  
71. «ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﻫﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﯘﻻﻫﯩﺰﯨﻠﻪﺭ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 10- ، 11- ﺳﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ). ydi2~q~a  
72. «"ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻫﺎ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﺎﻥ ). {,=ce\QzW  
73. «ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﺰﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﺎﻥ ). d1/5'JZA  
74. «ﻓﺎﺭﺍﺑﻰ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﻴﻠﯩﻚ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺕ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). Y7j7'zx  
75. «ﺧﻮﺟﺎ ﺑﺎﻫﺎﯞﯨﺪﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﺸﺒﻪﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﭼﺎﻏﺎﺗﺎﻱ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1988-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3-ﺳﺎﻥ ). D!3G>"\H!  
76. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﻪﻫﻤﻪﺩ ﻳﻪﺳﺴﻪﯞﻯ ﯞﻩ ﻳﻪﺳﺴﻪﯞﯨﻴﭽﯩﻠﯩﻚ» ("ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺷﺎﺋﯩﺮ" 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1-ﺳﺎﻥ ). NMdBH J"(  
77. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ»(ﺗﯚﺕ ﺗﻮﻣﻠﯘﻕ"ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ)؛(1)"ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯩﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ"1987-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ3- ،4- ﺳﺎﻥ2)"ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯩﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﻮﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ"1987-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ4- ،6-ﺳﺎﻧﻼﺭ. eQXt"+onf  
78. «ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺧﺴﺮﺍﯞ ﺩﯦﻬﻠﻪﯞﻯ» ("ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﻣﯘﺋﻪﺳﻰ 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). +tAGyoS7  
79. «ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻧﯩﺰﺍﻣﻰ ﮔﻪﻧﺠﯩﯟﻯ» ("ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). /#`&W=^  
80. «ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺧﺴﺮﺍﯞ» ("ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). ]=+GzV!w  
81. «ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺧﻮﺟﺎ ﺟﺎﻫﺎﻥ ﺋﻪﺭﺷﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ» ("ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). R#`^t`pZz  
82. «ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺷﯩﺮﺍﺯﻯ» ("ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). )svU>!)  
83. «ﺯﻩﻟﯩﻠﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﯟﻯ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). `K_ d4 p~  
84. «ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻰ 3- ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). {7 V&lb84L  
85. «ﻣﺎ ﺯﯗﭼﺎﯓ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻰ 16- ﺋﯩﻴﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). Aa+fd=LE  
86. «ﻫﻪﻣﺮﺍﺋﻰ ﻏﻪﺯﻩﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» ("ﺗﺎﺭﯨﻢ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﺎﻥ ). +U"(;ks  
87. «ﻳﺎﺵ ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭﻏﯘﻏﺎﻥ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1988- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). j#hu)X  
88. «ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﺌﯟﻯ ﺋﺎﯓ ﯞﻩ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﺋﺎﯓ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻰ 12- ﺋﯩﻴﯘﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). i/?K*.&XQ)  
89. «ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ - ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻰ 2- ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). HhQ$?5)  
90. «ﻳﺎﺷﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻰ 28- ﺋﯩﻴﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). *nXD  
91. «ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻰ 13- ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). 62'FG*P  
92. «ﺋﯘ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻰ 12- ﻣﺎﺭﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). fYQw}mm!  
93. «ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ، ﺳﺎﻻﻡ ﺋﺎﻧﺎ ﺩﯨﻴﺎﺭ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1988- ﻳﯩﻠﻰ 9- ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). SF]:Ht kZ  
94. «"ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ" ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ» (1) "ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ t/K=(k V  
(2) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 4- ﺳﺎﻥ . .K:3=(Kr  
95. «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﮕﯜﺷﺘﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﭙﯩﯟﯦﻠﯩﺶ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). F L^.c/  
96. «ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﯩﻨﻜﯩﺮﺗﯧﻚ ﻗﺎﺗﻼﻡ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﺴﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﺎﻳﺎﻥ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). f|[>K_Q1*  
97. «ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ» ("ﺗﺎﺭﯨﻢ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). wrP-nU  
98. «ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺋﯧﺘﯩﻜﯩﺪﻩ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ :/UnO Q  
4- ﺳﺎﻥ ). m <+cq!<  
99. «ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻪﻳﺎﺗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﺎﺭﺍﺵ - ﺳﯩﻨﻜﯩﺮﺗﯧﻚ ﻗﺎﺗﻼﻡ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" Kt;v}xNz  
1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). z$pc[^Ni  
100. «ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻫﺘﺎﺝ» ("ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚﺯﻩﺗﻜﯜﭼﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 7- ﺳﺎﻥ ). fyI;(&fX+  
101. «ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﯓ ﯞﻩ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ» ("ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). "[ mC&  
102. «ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1989- ﻳﯩﻠﻰ 8- ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). VpP-%F0;?w  
103. «ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﻪﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻮﺩﯨﻴﯩﺴﻰ» ("ﺗﺎﺭﯨﻢ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ ). IF]9&?1tq  
104. «ﻫﻪﺷﻪﻣﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺷﯚﻫﺮﻩﺕ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1989- ﻳﯩﻠﻰ 25- ﻳﺎﻧﯟﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). ^,[Iass  
105. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﻮﺋﯩﮕﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1989- ﻳﯩﻠﻰ 27- ﺋﺎﭘﺮﯦﻠﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). JL lltC  
106. «ﻳﯜﻩﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺪﻯ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ» ("ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1989- ﻳﯩﻠﻰ 1- ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). :>! SAH  
107. «ﻫﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻫﻪﺳﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 6- ﺳﺎﻥ ). FUO[\nyC  
108. «ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ - ﻫﻪﻣﺪﻩﻣﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯟﺍﺯﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﻪﻣﻠﯩﻜﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﺎﻥ ). B S3I> lWd  
109. «ﺭﻭﻫﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺴﻰ» (1) ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ) ؛ T\}^  
(2) ("ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). uTgXqL r6  
110. «4- ﻣﺎﻱ ﻫﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻟﯜﺷﯜﻥ ﺭﻭﻫﻰ» ("ﺗﺎﺭﯨﻢ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1989- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 10- ﺳﺎﻥ ). &-5nQN:  
111. «ﻧﯘﺭﯗﺯ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ» (1) ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ) ؛ / s8O%[  
112. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ - ﺋﯩﻼﻫﯩﻴﻪﺕ ﻗﻪﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). C2_xZSw]  
113. «ﺋﺎﺳﯩﻨﺎ ﻣﻪﻟﯩﻜﻪ - ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺕ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). U~xQa%w  
114. «ﻳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ، ﺳﯧﻬﯩﺮﻟﯩﻚ ﻫﯧﻜﻤﻪﺕ ﯞﻩ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ» ("ﻏﺎﺯﻯ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﻣﺎﻱ ﺑﻮﻳﺎﻕ ﺭﻩﺳﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ" ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﻐﺎ ﺑﺎﻫﺎ ) : "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ Lz?8$jG  
4- < 5- ﺳﺎﻧﻠﯩﺮﻯ . x*e'"lg[\x  
115. «ﺋﯩﺰﮔﯜ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻯ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). cx!2{Nm4  
116. «ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺕ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). DERcM>n:  
117. «ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭺ ﺑﯘﺭﺟﯩﻜﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﺎﻥ ). vicw4N  
118. «ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﻟﯩﻖ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ - ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ» ("ﺗﺎﺭﯨﻢ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 8- ﺳﺎﻥ ). |{#@xT+  
119. «ﻛﯘﯕﻔﯘﺯﻯ ﯞﻩ ﻗﯘﺟﯘ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ» ("ﯞﯦﻨﺨﯘﻳﺒﺎﯞ" ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 1990- ﻳﯩﻠﻰ 27- ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). S@R'[8p  
120. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ" 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 27- ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). aDtY u^sE  
121. «ﺋﯜﺯﯛﻡ ﺳﻪﻳﻠﯩﺴﻰ ﻫﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﺍ» (1) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ 1990- ﻳﯩﻞ 18- ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ؛ (2) ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 2- ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ). ^59dtd$  
122. «ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺳﯧﻬﺮﯨﻲ ﻛﯜﭼﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﺎﻥ ). c0B3U}c  
123. «ﻧﺎﺧﺸﺎ - ﺋﯘﺳﯘﻝ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺟﯩﻠﯟﯨﺴﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). %3d8ne8  
124. «ﺷﻪﺭﻕ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺒﺎﻫﺎ ﮔﯚﻫﻪﺭ - "ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ" ﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺭﻩﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 15-ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). ,Rl26Fqeq  
125. «ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﺒﻪﺧﺶ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﻗﻪﺗﺮﯨﻠﻪﺭ» ("ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). O%(l o]D1  
126. «ﺗﻪﺑﺮﯨﻚ ﯞﻩ ﺋﯜﻣﯩﺪ» ("ﺗﺎﺭﯨﻢ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 10- ﺳﺎﻥ ). ;>PoJz.U  
127. «ﺋﻪﻟﺸﯩﺮ ﻧﻪﯞﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1991- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). 4WMFOdr0)  
128. «ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1991- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). e@I&?e  
129. «ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﯨﻢ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1991- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). r:Sa?y@9  
130. «ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺩﯨﻴﺎﺭ ، ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1991- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). ZhtIX>{9  
131. «"ﻗﯘﻣﯘﻝ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ 100 ﺳﺎﻧﻰ» ("ﻗﯘﻣﯘﻝ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1991- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). $*tak 
132. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯚﺕ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1992- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 14- ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). Y_sWlGOY  
133. «ﺳﯩﻜﺘﺎﻱ - ﺳﺎﻙ - ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ - ﻛﯧﭽﻪﻙ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯟﻯ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻖ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1992- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). r.M%21M5  
134. «ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﭼﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1992-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). 7Q-Fv0 
135. «ﻛﯜﺳﻪﻥ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﺋﯧﯖﻰ» (1) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1992- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ؛ (2) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﻧﯩﻠﻰ1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﺎﻥ ). 1s9'0s0;  
136. «ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺕ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺋﯘﭼﯘﺭﻯ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1992- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). z+ RvO^  
137. «ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﯞﻩ ﻧﻪﯞﺍﺋﯩﻴﺨﺎﻧﻠﯩﻖ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1992-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﺎﻥ ). bHGg V/@  
138. «ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺧﻮﺗﻪﻥ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻯ» ("ﺑﯘﻻﻕ" ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ 1992- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). YY'z ~l/  
139. «"ﻗﺎﺭﺍ ﺟﺎﯕﮕﺎﻝ" ﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺕ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1992- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). *=Fv(;g{  
140. «ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﺋﻪﺩﯨﺒﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﻣﺎﻧﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻯ ﯞﻩ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻦ ﻣﺎﻧﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ" 1992- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). ^: /`a?Dz  
141. «ﻧﻪﯞﺍﺋﯩﻲ ﻣﯩﺴﺮﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ» (1) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1991- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ؛ (2) "ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1992- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ . v{V`lQ  
142. «ﺗﯩﻞ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ - ﺗﯩﻞ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ» ("ﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1992- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). +%P/0G ih  
143. «ﺷﻪﺭﻕ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ "ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ"» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). VGJwFUs  
144. «ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻣﺪﯨﻜﻰ 24 ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). d+407Q+1  
145. «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 27- ﻣﺎﺭﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). lbh kMCWk  
146. «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻫﯧﻜﻤﻪﺕ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). Zra(uwV  
147. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﯞﻩ ﺋﯧﻘﯩﻤﻠﯩﺮﻯ» : ( ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ "ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻣﻰ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1993- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮﻯ . 46+N+  
148. «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺳﻪﻫﯩﭙﻪ ﯞﻩ ﺗﯚﮔﻪ ﻗﯘﺷﻰ ﺭﻭﻫﻰ» ("ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). g1^;sl  
149. «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). 5}uqO>  
150. «ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 16- ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). m$R5!J[)D  
151. «ﻛﯩﺘﺎﺏ ﯞﻩ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 19- ﻳﺎﻧﯟﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). +P*MEs  
152. «ﻟﯩﺮﯨﻚ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ، ﻣﻪﭘﺘﯘﻧﻜﺎﺭ ﻟﻪﺯﺯﻩﺕ» ("ﺗﻪﺭﯨﺘﺎﻍ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). ]kuK9  
153. «ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻣﻮﻧﻮﻟﻮﮔﻰ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1993 ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﺎﻥ ). |1u5569  
154. «ﻛﯜﺳﻪﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ» ("ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 23- ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). >g7T1f3P3b  
155. «ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ، 6- ﺳﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ). LOj1aae]o  
156. «ﺯﻩﻳﻨﯘﻟﺌﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﯞﻟﯩﯟﻯ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼ ﻫﺎﺟﻰ ﺗﻪﺋﺮﯨﭙﯩﺪﻩ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). WcZ`4>/a  
157. «ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﯖﻰ ﻣﯩﺘﻮﺩ - ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯘﻕ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ» (1) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ؛ wM6+a]?!  
(2) "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1996- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ . sd,ATR62  
158. «ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺗﯩﺘﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺕ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭﻯ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1994- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). 4 
159. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺟﺪﺍﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﻪﻱ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1994- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). ZG$cAjd2y  
160. «ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1994- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 6- ﺳﺎﻥ (ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ). =td{GTe#  
161. «ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1992- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 17- ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). -j!g&zQ  
162. «ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯘﺭﺕ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯘﺭ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). >_bz,Y;6  
163. «ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﯞﻩ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 29- ﺋﯩﻴﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). )[X%uwR  
164. «ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1993- ﻳﯩﻠﻰ 3- ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 6- ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). GoJ^?  
165. «ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﻫﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﯟﻯ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﻣﻮﺩﯦﻠﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1994- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). wq'vyQ  
166. «ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺋﺎﻟﯩﻢ - ﺋﯘﻟﯘﻏﺒﯩﻚ» ("ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ"1994- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 27- ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). \{u-^'k.|  
167. «ﻣﻪﻧﺴﯘﺭ ﻫﻪﻟﻼﺟﯩﻨﯩﯔ ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ» ("ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). ,bowhG  
168. «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1995- ﻳﯩﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). f~k e._}o  
169. «ﺳﻮﻏﺪﯨﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻨﯩﻚ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). @~FAOc',q  
170. «ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺩﯨﻴﺎﺭ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). ^ ^J pZ  
171. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ» ( ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ : ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﺎﻛﺎﺩﯨﻤﯩﻴﯩﺴﻰ"ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ - ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 5- ﺳﺎﻥ ). |cEk]Lo\~  
172. «ﺋﻪﻫﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﯩﻦ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻝ - ﻓﻪﺭﻏﺎﻧﻪ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). drn\1*  
173. «ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﺩﯨﻦ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). #\P;eG*fR  
174. «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﯞﻩ ﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ» ("ﺗﺎﺭﯨﻢ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1995-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 6- ﺳﺎﻥ ). 4jw+QP&  
175. «ﺑﺎﻻﺳﺎﻏﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). 41]b |r  
176. «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ " ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ، 6- ﻗﻮﺷﻤﺎ ﺳﺎﻥ ). XTZzK_eHR  
177. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺗﻪﺯﻛﯩﺮﯨﺴﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3- ﺳﺎﻥ ). 1(cRC%u'`  
178. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﮔﻪﯞﺩﯨﺴﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1995- ﻳﯩﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). \"6Wuh  
179. «ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺸﯘﻧﺎﺱ ، ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ - ﺳﺎﺋﯩﺮ ﺧﻮﺟﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﻫﯜﯞﻩﻳﺪﻩ» ("ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1997- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 2- ﺳﺎﻥ ). clHE+XVt  
180. «"ﭼﯩﻦ" ﯞﻩ "ﻣﺎﭼﯩﻦ" ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺩﺍﺋﯩﺮﺳﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1996- ﻳﯩﻠﻰ 3- ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 5- ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). z{A:?I  
181. «ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1990- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). B8CXO8>  
182. «ﻳﺎﺗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﯞﻩ ﻳﺎﺗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ - ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 5- ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). Q]vic7U&  
183. «ﺳﯜﻛﯜﻧﺎﺕ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 29- ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). 0x3|Z}}  
184. «ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). xrzCt N8e  
185. «ﺳﻪﯞﺩﺍﻟﯩﻖ ﺗﻪﺋﻪﺟﺠﯜﭘﻨﺎﻣﯩﺴﻰ» ("ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1986- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺳﺎﻥ ؛ 1987- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ، 2- ﺳﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ). n;]=x8ow  
186. «ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺋﯩﻘﺘﻘﺪﺍﺭﻯ ﯞﻩ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" 1996- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 12- ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ). /f9\L*c  
187. «ﺋﻪﻧﻘﺎ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﻘﺎ - ﭘﯩﺸﯟﺍ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ" 1996- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). VRNJO  
188. «ﻛﻮﻣﯩﺮﺍﺧﯩﯟﺍ» (ﻛﯩﻨﻮ ﺳﯩﻨﺎﺭﯨﻴﯩﺴﻰ) ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1995- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). x{S~:iSX  
189. «ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1996- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 4- ﺳﺎﻥ ). MsXDi0B%  
190. «ﺭﻭﻫﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ» ("ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1996- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 6- ﺳﺎﻥ ). %>U4;\Vd  
191. «ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺗﻪﻟﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1997- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). T;5 zBN`  
192. «ﺩﻭﻻﻥ - ﻗﯘﻣﯘﻝ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﺩﺍﺷﻠﯩﻘﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ" 1998- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). 1:+ f6`Y&  
193. «ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 1999- ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻥ ). cjnD 5 
194. «ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﺎﯓ ﮔﯘﮔﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘ ﯞﻩ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﺋﺎﯓ ﺳﻪﻫﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 2000- ﻳﯩﻠﻰ 1- ﺳﺎﻥ ). axoIU  
195. «ﺋﺎﺭﯨﻔﻨﺎﻣﻪ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 2000- ﻳﯩﻠﻰ 4- ، 5- ﻗﻮﺷﻤﺎ ﺳﺎﻥ ). IWpX)Z+vd  
196. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﮔﯩﻨﯧﺌﺎﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺳﯩﺮﻯ» ("ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ" ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ 2001- ﻳﯩﻠﻰ 3- ﺳﺎﻥ ).
m/($`i1^  
_m6tn{l,  
ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
iy>j =%  
A6j7!Q9S  
1. «ﭼﻮﻏﻠﯘﻕ ﻗﯩﺰ» ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ، 1981- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . P+%]_$1b  
2. «ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻧﻪﺯﯨﻢ» ﻣﯩﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﯩﺮﻳﺎﺗﻰ 1987- ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ . 9x_ t'  
3. «ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﯩﻠﻪﺭ»1987- ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ-ﺗﯧﻠﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺑﺎﺳﻤﯩﺴﻰ . :HGKp*j9  
4. «ﺷﯩﻜﯩﺴﭙﯩﺮ ﺳﻮﻧﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ». 5F+cYwvf  
5. «ﻓﺎﺭﺍﺑﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ» "ﺗﺎﺭﯨﻢ" 1984- ﻳﯩﻠﻰ 5 - ﺳﺎﻥ . $ozny}||  
6. «ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ»(ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ) : ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻳﺎﺗﻰ 1998 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ.
I|cHe)oN6  
4G%\IzRE  
ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ:
s5Do 
c:"4)KVf  
1. «ﻫﻪﻣﺮﺍﻫﻰ ﻏﻪﺯﻩﻟﻠﻪﺭ» \ ,&\GbwU  
2. «ﺋﯜﭺ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ » (ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭ ، ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ). ~Mw62&/SF:  
3. «ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺘﯩﻚ ﭘﻮﺋﯩﺘﯩﻜﺎ» (ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭ ، ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ، ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﻤﻐﺎﻥ ). n[ aCbBt  
4. «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺟﻪﯞﻫﻪﺭﻟﯩﺮﻯ» (ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭ ، ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ). BV_]dd  
5. «ﻏﻪﺯﻩﻟﻴﺎﺕ» ( ﻏﻪﺯﻩﻟﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ ، ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ). 9Zr fPTU  
6. «ﺑﺎﻫﺎﺭﯨﻴﺎﺕ» ( ﻏﻪﺯﻩﻟﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ ، ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ). 88h`CF{0  
7. «ﺷﯧﺮﯨﻦ ﯞﻩ ﺳﯧﺮﯨﻦ» ( ﺷﯧﺌﺮﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ،ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ). S{$"ip>A0R  
8. «ﺋﺎﻕ ﺗﻮﺯ» ( ﺷﯧﺌﺮﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ ، ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ). K}acL~E;]`  
9. «ﺷﻪﺑﻨﻪﻡ ﯞﻩ ﺋﯘﭼﻘﯘﻥ» ( ﺷﯧﺌﺮﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ ، ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ). EIKEt/KC  
10. «ﺋﯩﺰﮔﯜﻟﯜﻙ ﻣﻪﻟﯩﻜﯩﺴﻰ» ( ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺭﻩﻧﺎ ﻣﻪﺧﺴﯘﺗﻘﺎ ﺑﯩﻐﯩﺸﻼﭖ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ ، ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ) . 7Vn}*#>2T  
11. «ﻣﻪﻥ ﯞﻩ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﯩﻢ» ( ﺋﯚﺯﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ ، ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ)
5+\S[%x2  
+1wOAaV  
&t}2118r=  
ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ: >_%j 
gY|.,M40  
1. «ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ» (ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ). f[TCb@}J  
2. «ﺳﻜﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﺘﺎﻝ ﺗﺎﯞﻻﺵ ﻫﯜﻧﻪﺭ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ» (ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ). -gc~jkL5Q  
3. «ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯟﻯ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﻫﺎ» (ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ). g4}pD^  
4. «ﺗﯜﺭﻙ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﺪﺍ» (ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ). -D`O[  
5. «ﻛﯜﺳﻪﻥ ﻣﻪﻟﯩﻜﯩﺴﻰ» (ﻛﯩﻨﻮ ﺳﯩﻨﺎﺭﯨﻴﯩﺴﻰ ). hx,8#AeG  
6. «ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ» (ﭘﻮﯞﯦﺴﺖ ، ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ). mk 3lr>~e  
7. «ﻓﺎﺭﺍﺑﻰ» (ﺭﻭﻣﺎﻥ ، ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ).
Y#]ja'  
$su:t4L  
qnwC}u y8  
ﺋﯧﺰﯨﺰ ﺋﺎﺗﺎﯞﯗﻟﻼ ﺳﺎﺭﺗﯧﻜﯩﻨﻨﯩﯔ «ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﺍﻻﺳﯩﻐﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭ» ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ . YoO'/Z  
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 2003- ﻳﯩﻠﻰ 4- ﺋﺎﻱ 1- ﻧﻪﺷﺮﻯ
[ بۇ يازما گىلادىئاتور تەرپىدىن 2008-05-01 06:35 دە ]
بۇ يازمىنىڭ يېقىنقى باھالىنىش ئەھۋالى :
 • سەلكىن دوللىرى:+100(ئـۇيغۇر) Ajir
 • salkin-bbs
  http://www.pakyar.cn/bbs/index.php
  | ۋاقتى : 2008-05-01 05:37 [باش يازما]
  ئانايۇرۇت
  ئۆرلە ئۇيغۇر
  دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


  UID نۇمۇرى : 11828
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 416
  ئۇنۋان:6 دەرىجە ھازىرغىچە416دانە
  شۆھرەت: 416 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 2468 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 451 نۇمۇر
  قوللاش: 433 نومۇر
  ئالقىش: 496 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :93(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-31
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  كۆپ رەخمەت جاپا چىكىپسىز.
  salkin-bbs
  قاسىم ئىبىنى ھاكىمجان مۇسلىمىدىن فارابى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تىڭىرقىمايمەن دوستلار،تىلەيمەن ئالى تىلەكلەرنى،
  چۇشۇرمەيمەن جەڭگە ئاتاپ تۈرگەن گاڭ بىلەكلەرنى.
  | ۋاقتى : 2008-05-01 05:50 1 -قەۋەت
  ئـۇيغۇر
  ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 2416
  نادىر تېما : 1
  يازما سانى : 357
  ئۇنۋان:5 دەرىجە ھازىرغىچە357دانە
  شۆھرەت: 792 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 1748 سوم
  تۆھپە: 50 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 229 نۇمۇر
  قوللاش: 192 نومۇر
  ئالقىش: 281 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :31(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-05
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  ھازىر زەھەرلىك چېكىملىك ياشلىرىمىزدا بارغانسىرى ئېغىر ئىجتىمائىي ئاپەتكە ئايلانماقتا . . . . . . . . ، بۇ ئاپەت خەلقنىڭ ، مىللەتنىڭ ئۈمىدى بولغان ياشلىرىمىزنى بەختسىزلەر ، مەھبۇسلار ، ساراڭلار ، جەسەتلەر لاگىرىغا ئىتتىرمەكتە . شۇنى بېلىشىمىز كىرەككى مىللەتنى يالغۇز توپ - زەمبېرەكلا ئەمەس . چېكىملىك نەيچىسى ، ئېچىملىك رومكىسى ، بىلەن بوزۇقچىلىقمۇ خار-زەبۇن قىلالايدۇ . . . . . . . . !!!  \=Q.b'  
  B yIh{f  
  ____________ ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد ئىمىن  
  salkin-bbs
  ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﭘﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،  ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد سىزﻟﯩﻘﻰ ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ ، ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ، ﻛﯜﭼﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .  .  .  .  .  .    ~~~!!!
  | ۋاقتى : 2008-05-01 05:54 2 -قەۋەت
  ئـۇيغۇر
  ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 2416
  نادىر تېما : 1
  يازما سانى : 357
  ئۇنۋان:5 دەرىجە ھازىرغىچە357دانە
  شۆھرەت: 792 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 1748 سوم
  تۆھپە: 50 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 229 نۇمۇر
  قوللاش: 192 نومۇر
  ئالقىش: 281 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :31(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-05
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﯩﻢ ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد ئىمىن نىڭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﮭﺎﻟﻰ V4jI_$P  
  %'9?A  
  O53c6|m4Y  
  C'>ZDobI  
  $1$Uv{Hv^1  
  ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮ ﺳﯩﺘﯩﯧﺘﻨﯩﯔ ﻣﻮﻝ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﻚ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪد ئىمىن ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺳﯘﺵ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﮬﻪﻡ ﺑﻪﺩﯨﺌﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯧﻠﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﮬﺮﻩﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﺎﻟﯩﻢ ، ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ﺋﻪﺩﯨﺐ ،ﺗﯘﮬﭙﯩﻜﺎﺭ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﭽﻰ ، UG}9"M07  
  ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ 1933-ﻳﯩﻠﻰ 9-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 28-ﻛﯘﻧﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﺷﮭﻪﺩﻛﻪ ﺗﯘﺗﺎﺵ ﺑﺎﻏﺌﯧﺮﯨﻖ ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻗﯘﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ، ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ ، ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ( ﺷﯘﻛﯩﺮﯨﻠﻼ ) ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺕ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ، m"E^z;QMc  
  ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﺍ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﮬﺎﺟﯩﻢ 1910-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻛﯘﻝ ﺑﯘﻳﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﻗﻮﻝ ﺷﻪﮬﯩﺮﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﺎﺟﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﯘﺭﯗﻡ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﺎﻥ ، ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ( ﺋﯘﻛﺘﻪﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ) ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ-ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍﻗﻮﻝ ، ﺗﺎﺷﻜﻪﻧﺘﻠﻪﺭ ﺩﻩ ﺋﯘﻗﯘﻏﺎﻥ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺗﯘﺭﻛﯘﻟﻠﯘﻙ ﺧﯘﺟﺎ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﺠﻰ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻰ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﯩﺪﻯ ، ﺧﯘﺟﺎ ﻗﺎﺳﯩﻤﺒﺎﻱ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯘﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺳﻮﺩﺍ-ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ . 1920-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﯧﻴﺖ ﮬﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﺍ ﺧﯘﺟﺎ ﻗﺎﺳﯩﻤﺒﺎﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﯩﺰﻯ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﻐﺎ ﻧﺎﺱ ﺧﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯘﺗﯘﺭﯗﭖ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﻧﺎﺱ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺱ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ، ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ- ﻗﻮﻗﺎﻥ ﻗﯩﺸﻼﻗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﻩﺟﺎﻥ ﺑﺎﺳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘﺟﺎ ﻗﺎﺳﯩﻤﺒﺎﻳﻨﯩﯔ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺧﯘﺟﺎ ﻗﺎﺳﯩﻤﺒﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﻮﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﺩﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﺎﺱ ﺳﯧﺘﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﻼ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،،،، c|$& -$!7  
  ﻗﺎﺭﺍﻗﻮﻟﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﯘ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻧﺠﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﻗﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﭖ ، ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﺎﻥ ، ﻛﯧﻴﻨﭽﻪ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻧﻪﯞﺭﻩ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯧﺘﯩﭗ ﻗﯘﻳﻐﺎﻥ ، >/kFakS1w  
  ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻥ 1920-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﺍﻗﻮﻝ ، ﺗﺎﺷﻜﻪﻧﺘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ، ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯘﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﺸﯩﯟﯨﻜﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺋﯘﭼﯩﺮﻏﺎﻥ ، 1930-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ، ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﯩﻤﻤﯘ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ، 1933-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ . 1933-ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﯞﻩ 1934-ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ، ﮬﻪﺭﺑﻰ ﻛﯘﭼﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯘﺭﻩﺷﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘﺟﯩﻨﯩﻴﺎﺯ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺘﺎﻟﯩﻦ ﮬﯘﻛﯘﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﯞﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯘﺯﯗﺷﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ ، ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ 1934-ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﺯﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﻪﮬﻤﯘﺕ ﺷﯩﺠﺎﯓ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﻰ ﮔﺎﺭﻧﯩﺰﻭﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ، ﻟﻴﯘﺑﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ﺳﺎﻻﮬﻴﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﺷﻪﮬﻪﺭ ، ﻧﺎﮬﯩﻴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺭﺋﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺧﯘﻧﺠﯩﺮﺍﭖ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﺍ ﺗﺎﻣﻮﮊﻧﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ ، ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ 1835-ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﯩﻢ ﯞﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻟﻴﯘﺑﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﻰ . ( ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ )ﺩﺍ ﺳﺎﻧﺎﻳﻰ ﻧﻪﭘﯩﺴﻪ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﭘﺎﺋﺎﻝ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ . ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺋﯘﺗﻤﻪﻱ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺋﯘﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﺪﻩ ﺟﯘﺑﯩﯔ ، ( ﻣﺎﯞﺯﯦﻤﯩﻦ ) ﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻣﯘﭘﻪﺗﺘﯩﺶ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ، 1937-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﭼﯘﭼﻪﻙ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﮕﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ، ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﯘﻟﺠﺎ ، ﺑﯘﻳﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﻚ ، ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺷﺎﻩ ﮬﺎﺟﯩﻤﻨﯩﯖﻜﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯘﭼﻪﻛﻜﻪ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭘﺎﻟﺘﺎﺧﯘﻥ (ﭘﺎﻟﺘﺎﺑﺎﻳﯧﭗ) ﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﯗﺳﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ، 1939-ﻳﯩﻠﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﮕﻪ ﻳﯘﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ . 1939-ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ (ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺯﺍﻝ) ﺩﯨﻜﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﮬﻪﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺷﯧﯔ ﺳﯩﺴﻪﻱ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﺎﻟﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ (ﺧﻮﺗﻪﻥ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻰ ) ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﯗﺩﺍ ﺋﯘﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ، ﺋﯘ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ (ﺧﻮﺗﻪﻥ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻰ )ﺋﯘﺩﯗﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻕ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﻗﻮﺭﻭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻻﻕ ﺑﯧﺸﻰ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ 5-ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﯩﻢ ﺑﯘ ﻗﻴﯩﻦ ﻛﯘﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﯩﻜﻜﯘﭼﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻥ ، O@$&0@  
  1944-ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺗﯘﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ، ﺋﯘﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﯘ ﻛﯘﻧﯩﻼ ﺋﯘﻱ ﺑﯩﺴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ، ﯨﻮﺗﯘﻥ-ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﻗﻮﺷﺌﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﺭﻭﺯﻯ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮬﺎﺭﯞﯨﻜﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﻰ ﻛﯩﮕﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﭙﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺕ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯘﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،، & O4GU*X=&  
  ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ 95 ﻛﯘﻧﻠﯘﻙ ﺳﻪﭘﻪﺭ ، ﮔﯘﺩﻩﻙ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﺋﯘﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ . ﺗﺎﺭﯨﻢ ﯞﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯘﻝ ﯞﻩ ﺑﯘﺳﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺗﯘﻧﯘﺷﯘﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ . ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ- ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﻰ ﻳﻮﻟﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﻩﻙ ﺗﺎﻍ ﺑﯘﻳﻼﭖ ﻗﯘﭖ-ﻗﯘﺭﯗﻕ ﭼﯘﻝ-ﺑﺎﻳﺎﯞﺍﻧﺪﺍ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﯘﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﯘﺭﺕ-ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﻻﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﺪﻯ ، ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﺩﺍ ﻧﯘﯞﻩﺕ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﮬﻪﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻛﯘﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺭ ﻛﯘﻧﻰ ﺩﯦﮕﯘﺩﻩﻙ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻛﯘﺯﯨﺘﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ، ﺑﯘ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﯞﻩ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ . T-"+8 yb.  
  ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻝ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻧﺎﺭﺧﺎﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ (ﺟﺎﻧﻘﻮﺭﻏﺎﻥ) ﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﯗﺩﺍ ﺗﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﻐﺎﭼﻘﺎ . ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯘﺷﻜﻪﻥ ، ﺷﯧﯔ ﺳﯩﺴﻪﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﯗﺟﯘﯕﺸﯩﻨﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺋﯘﺗﻜﯘﺯﯞﯨﻠﯩﺶ ﭘﻪﻳﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﻰ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻗﯘﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﯩﻢ ﮬﯧﻴﯩﺘﻜﺎﻩ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻠﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺭﯨﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ، ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﯩﻢ 12-13 ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻨﻨﻰ ﮬﯧﻴﯩﺘﻜﺎﻩ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﻣﯘﺩﻩﺭﺭﯨﺴﻰ ﺩﻭﻙ ﻗﺎﺭﯨﮭﺎﺟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯗﺳﯘﻝ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺩﯨﻨﻲ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ،،،،،،،،،، ;S0 K( B  
  1946-ﻳﯩﻠﻰ( ﺋﯘﭺ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﮬﯘﻛﯘﻣﯩﺘﻰ) ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯘﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﮬﯘﻛﯘﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯘﺯﮔﻪﻥ ( 11 ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﻖ ﺑﯧﺘﯩﻢ ) ﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻤﯘ ﺗﯘﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﯨﻴﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ zqM9lDGH-  
  ، ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺩﯨﻨﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﻗﺴﻘﺎ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ . 1950-ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺩﺍﺭﯨﻠﻤﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺗﺘﯘﺭﺍ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﺍ 4 ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻗﯘﻏﺎﻥ ، -FFt'jvZ>  
  1950-ﻳﯩﻠﻰ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ﯸﻪ ﺋﯘﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﻐﺎ ﯞﻩﻛﯩﻞ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ، ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯩﺌﻪﻥ ، ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ،ﺗﯩﻴﻪﻧﺠﯩﻦ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﯧﻜﯘﺳﻜﯘﺭﺳﯩﻴﻪﺩﻩ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ ، 1950-ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺌﻮ-ﺧﻤﯩﻴﻪ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ، 1952-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻗﯘﺵ ﭘﯘﺗﺘﯘﺭﯗﭖ، ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ، ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ ، O/}(2|  
  ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ، ﺋﯘﺳﯘﻣﻠﯘﻛﻠﻪﺭ ﻓﯩﺰﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﺴﻰ ، ﺋﯘﺳﯘﻣﻠﯘﻛﻠﻪﺭ ﭘﺎﺗﺎﻟﻮﮔﯩﻴﺴﻰ، ﮬﺎﺷﺎﺭﻩﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ، ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ، ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﻜﺎ ، ﺑﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ، ﺧﯩﻤﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺋﺎﮔﺮﺍﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﺳﯩﻨﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ، ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺰﯨﻢ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﻯ ، ، ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ، ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺗﻜﻪﻥ . ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ 19 ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻯ ، ﺋﯘ ﺩﻩﺭﺱ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺑﻪﻙ ﻛﯘﭖ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯘﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ، ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺩﺍﯞﺍﻻﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﺮﻏﯩﺰﯨﺴﺘﺎﻥ ﭼﯧﮕﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯘﺯﻩﻝ ﺗﯘﻳﯘﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯘﭺ ﺋﺎﻱ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ، ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺷﯘﺥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ، ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻛﯧﻴﯩﻦ ( ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻘﯩﺰ) ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ،، SlHJ!xU  
  1953-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺷﯩﺌﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻨﯩﯔ ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺰﯨﻢ ﺋﺎﺳﭙﯩﺮﺍﻧﺘﻮﺭﻳﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﭼﺎﻣﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻥ، ﺋﺎﺳﭙﯩﺮﺍﻧﺘﻮﺭﻳﯩﻨﻰ ﭘﯘﺗﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺰﯨﻢ ﻛﺎﻓﯩﯩﺪﺭﺍﺳﯩﺪﺍ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯘﺗﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯘﺯﯗﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ، ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺵ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ 1955-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ( ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﻮﺗﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ ) ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻧﻪﺷﺮﻯ ﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﯨﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﯘﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺭﻩﺳﻤﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ XI ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯘﻳﯘﻙ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ 1956-ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﮊﯗﺭﻧﺎﻟﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ، ^=_ w$l5[  
  ﺑﯘ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ( ﻗﻮﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻚ ) ﯞﻩ ( ﺗﯘﺭﻛﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﻰ) ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﯩﺪﻯ ، ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ 20-ﻳﯩﻞ ، ﺋﻮﯕﭽﻰ ،ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ،. 1975-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﭺ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ 1944--1949-ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ،، ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎﻥ ، ﻣﯩﺠﯩﺖ ﻗﺎﺳﯩﻢ ،ﻣﯘﺯﺍﭘﭙﻪﺭ ﺋﻪﺯﯨﺰﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ، ﺋﯩﺴﺘﯩﻞ ﺗﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ، ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ، EA]B>.TpK  
  ﺑﯘ ﮬﻪﺭﻛﻪﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ . ﻳﯧﺰﺍ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻛﯘﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺵ ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺰﯨﻤﭽﻰ ، ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻛﻮﭘﯩﺮﺍﺗﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻛﻮﭘﯩﺮﺍﺗﯩﭙﻘﺎ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺳﺎﭘﻪﺭﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﺗﯘﺭﻛﯘﻣﯩﺪﻩ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﺮﯨﻘﺒﯘﻳﺎ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﺎﻛﺎﻟﺌﺎﯞﺍﺕ ﻛﻪﻧﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻛﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ، ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ، ﺋﯘﯕﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﻛﯘﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ، ، ﺳﻮﻝ ،ﭼﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯗﻳﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻮﺗﯧﺮﯦﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﻯ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﭘﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺭﻩﻧﺎ ﻣﻪﺧﺴﯘﺗﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﺗﯧﺮﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺷﯘﭖ ﮬﻪﺟﯟﻯ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼﺗﻘﯘﺯﻏﺎﻥ، p.a=Ij~  
  ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﮬﻪﺭﻛﻪﺕ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﺑﻮﮬﺮﺍﻥ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻚ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯘﻣﯘﻣﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ، ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﻪﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ 1950-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯘﺗﺘﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ 1958-ﻳﯩﻠﻰ -ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ، ﺑﯘ ﻛﯘﻧﻠﻪﺭ ﺗﯧﺰﻻ ﺋﯘﺗﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ، ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﻼﺟﯩﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ، L0-9E+ki^i  
  1959-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ، ﺋﻮﯕﭽﻰ .. ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ ﻛﻪﻳﮕﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ، ﭘﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ، ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ، ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﻪﮬﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﯩﺘﯩﺪﻩ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﺩﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻠﯩﺮﺩﺍ، ﺳﺎﻧﺠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﮔﯘﺑﻰ ﭼﯘﻟﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﯞﻩ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ، ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ، ﺩﻩﺭﺕ-ﺋﻪﻟﻪﻡ ﯞﻩ ﺋﺎﭺ-ﺯﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯘﺗﻜﯘﺯﮔﻪﻥ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯘﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘ ﺭﻭﺱ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯘﮔﯩﻨﯩﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ، ﺑﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯘﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺗﯘﻧﯘﺷﻘﺎﻥ ﺩﯗﺳﺘﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮭﯩﻢ ﻛﯘﭖ ﻳﺎﺭ-ﻳﯘﻟﻪﻙ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ . ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮭﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ 1930-ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ، ﺳﺎﻧﺎﻳﻰ ﻧﻪﭘﯩﺴﻪ،،ﺩﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻯ ، 1961-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، 1962-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪﻣﺮﺍﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﯩﺸﻪﻙ( ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻓﺮﻭﻧﺰﻯ ﺩﯦﻴﻠﻪﺗﺘﻰ) ﺗﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ، ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ 1961-ﻳﯩﻠﻰ 11-ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯘﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ، ?X $+f_  
  >H?('<  
  ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﮬﺎﺳﯩﺮﺍﭖ-ﮬﯘﻣﯘﺩﻩﭖ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯩﻨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ، ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻚ. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺳﻮﻟﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ﺷﻪﺧﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﯘﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﺯﯗﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ ﺑﯩﻠﯩﭗ .، ﻛﯘﺳﻪﻥ ﻗﯩﺰﻯ ، ﺭﻩﻧﺎ ﻣﻪﺧﺴﯘﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ، ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﻼﺟﯩﺴﯩﺰ 1962-ﻳﯩﻠﻰ 4-ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺑﯘ، ﺋﻪﻧﺴﯩﺰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ، ﺋﺎﺷﯩﻖ-ﻣﻪﺷﯘﻗﻼﺭ ، ﻧﯩﯔ ﺗﻮﻳﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘﭖ ، ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ، ﺑﯩﺸﻜﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻧﻜﻪﻥ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺧﻪﺕ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،
  d} 
  ﻣﻪﻧﺒﻪ ؛ ﺋﺎﺑﺪﯛﺷﯜﻛﯜﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﺋﯩﻤﯩﻦ ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ z|! pv  
  ------------------------------------------------------------ bI6{v%9)  
  5&4\0gM=Y-  
  ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﭘﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻰ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ،ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ،ﻛﯜﭼﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
  [ بۇ يازما ئـۇيغۇر تەرپىدىن 2008-05-02 03:43 دە قايت ]
  بۇ يازمىنىڭ يېقىنقى باھالىنىش ئەھۋالى :
 • سەلكىن دوللىرى:+99(گىلادىئاتور) رەھمەت..
 • salkin-bbs
  ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﭘﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،  ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد سىزﻟﯩﻘﻰ ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ ، ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ، ﻛﯜﭼﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .  .  .  .  .  .    ~~~!!!
  | ۋاقتى : 2008-05-01 05:59 3 -قەۋەت
  ئـۇيغۇر
  ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 2416
  نادىر تېما : 1
  يازما سانى : 357
  ئۇنۋان:5 دەرىجە ھازىرغىچە357دانە
  شۆھرەت: 792 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 1748 سوم
  تۆھپە: 50 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 229 نۇمۇر
  قوللاش: 192 نومۇر
  ئالقىش: 281 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :31(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-05
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﻰ ﻗﺎﻣﯘﺱ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ،ﮬﻪﺭ ﺑﯧﺘﻰ ﺭﺍﮬﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ، 4c4M%47N .  
  ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻳﻐﯘ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ،ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺋﺎﻣﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ. kw30k  
  ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﺪﻩ ﮬﯧﻜﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﺟﯘﺗﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﺭ، L_<7HY,<:  
  ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪﻩ ﮬﯧﻜﻤﻪﺕ ﺋﺎﻣﯩﺘﯩﻢ ﺋﺎﭘﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ.
  UDL+wrq|+  
  16 wMt  
  ( ﺋﺎﺑﺪﯛﺷۈكۈﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ )
  salkin-bbs
  ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﭘﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،  ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد سىزﻟﯩﻘﻰ ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ ، ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ، ﻛﯜﭼﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .  .  .  .  .  .    ~~~!!!
  | ۋاقتى : 2008-05-01 06:01 4 -قەۋەت
  ئـۇيغۇر
  ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 2416
  نادىر تېما : 1
  يازما سانى : 357
  ئۇنۋان:5 دەرىجە ھازىرغىچە357دانە
  شۆھرەت: 792 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 1748 سوم
  تۆھپە: 50 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 229 نۇمۇر
  قوللاش: 192 نومۇر
  ئالقىش: 281 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :31(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-05
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  ئالىمنىڭ ھەسرىتى ۋە دەۋرنىڭ كۇلپىتى EA(<+,xc;  
  (ئوبزۇرچە ماقالە) V6e",zRDw  
  c/TO*8Bf  
  % ]k:e*,  
  (مەرھۇم ئالىمىمىز ئابدۇشۇكۇر مۇھەممەتئىمىنغا بېغىشلايمەن) 6G|3t >(V  
  ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك كىتاپخان!،مەرھۇم ئالىم،ئابدۇشۇكۇر ئەپەندىگە بېغىشلانغان ئۇشبۇ رېسالەمنى يېزىشتىن بۇرۇن سەل ئىككلىنىپ قالدىم.چۇنكى بۇ ناھايتى چوڭ تېما ئىدى.ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەر-ھەر يازغۇچى، ئوبزۇرچىلار چىش بىلەپ تۇرغان يەردە مەندەك تېخى بۇرتى خەت تارتمىغان، قانات- قۇيرۇقى ئەمدىلا كۆكلەۋاتقان سويمىغا چوڭ سۆزلەشنى كىم قويۇپتۇ؟ ئەمما كونىلار:<خورازمۇ ئۆز بىلگىنىنى چىللايدۇ.>دىگەنغۇ! ئابدۇرېھىم دۆلەت:< ئەسەر يېزىش يالغۇز يازغۇچى-شائىرلارنىڭ ئىشى ئەمەس. سەندە پەقەت نورمال گىراماتىكىلىق جۇملىلەرنى تۇزۇش ئىقتىدارى ۋە ئاز- تولا قابىلىيەت بولسلا قولۇڭغا قەلەم ئېلىىپ يازساڭ بولىۋېرىدۇ>دىگەنىكەن. شۇڭا يازىۋېرەي ھە! لىكىن مېنى تىللاپ كەتمەسلىكىڭلار ئۇچۇن قايتا دەپ قوياي، مەن بۇ كەسىپنىڭ ئەھلى ئەمەس. ئاڭلىدىڭلارمۇ؟؟؟؟!! dp)?P t2f  
  مەن بۇ يەردە ئالىمنىڭ تەپسىلى تەرجىمىھالىنى سۆزلەپ يۇرمەيمەن. ئەگەر ئابدۇشۇكۇر مۇھەممەتئىمىن دىگەن ئىسىمنى زادىلا ئاڭلاپ باقماپتۇق..ياكى ئۇ كىشنى پەقەتلا بىلمەيمىز دەيدىغان ئۇيغۇرلار بولسا بۇ ماقالىنى ئوقۇپ يۇرمەي،،دەرھال تور ئويۇنچۇقلىرىنى ئويناپ كۆڭۇل ئاچساڭلارمۇ بولىۋېرىدۇ.. شۇنداق بىزنىڭ بۇ گىگانىتئ ئالىمىمىزدىن ئايرىلغىنىمىزغا مانا13يىل بولۇپ قاپتۇ.(ئاللاھ ئۇنىڭ ياتقان يېرىنى جەننەت قىلغاي!)13يىل بىر قارىماققا كىچىككىنا ساندەك بىر قارىسا ئۇزاق ۋاقىتتەك تۇيغۇ بېرىدۇ. خوش،ئەمىسە بىز بۇ 13يىلىدا ئۇ ھەقتە قانچىلىك تەتقىقات ئېلىپ باردۇق؟ ئۇ ۋە ئۇنىڭ ئېيتقانلىرى توغرىسىدا قانچىلىك ئويلاندۇقكىن؟ خۇددىي ئۆزىمىزنىڭ ئادەتتىكى تۇغۇلغان كۇنىنى خاتىرلىگەندەك ئانچە-مۇنچە ئەسلەشتىن بۆلەك يەنە نېمە ئىش قىلدۇقكىن؟ بۇنى ئىستاتىسكاچى دوستلار بىر چەتتە قاراپ تۇرمىغان بولسىلا بىلگىلى بولاتتى. 9WG Bn,vk5  
  شۇنداق دەپ ئېيتىشقا بولىدىكى، ئابدۇشۇكۇر مۇھەممەتئىېمن ئەپەندى گويا تارىم ئويمانلىقىغا كۆمۇلۇپ ياتقان سىرلىق شەخس. ئۇ تېخى ئېچىلمىغان، يېشىلمىگەن مەدەنىيەت. ياكى ئۇ چوڭقۇر دېڭىز ئاستىىدىكى بىز قەدەم باسمىغان قەلئەگە ئوخشايدۇ. بىزدە بۇ جەھەتتىكى كارامەت ئارخولوگىلارنىڭ ئازلىقى مانا بۇگۇنكى كۈندە ئۇنىڭ قىممتىنى تېخىمۇ يورۇتۇپ تۇرۇپتۇ.. شۇنداق ئۇنى بايقاش ياكى ئۇنى رەسىمي تەتقىق قىلىشى(پەقەت شەخىس سۇپتىدىلا ئەمەس، بىر مەدەنىيەت ھادىسسى سۇپىتىدە)،ئالىمنىڭ بىزگە قالدۇرۇپ كەتكەن بېباھا مىراسىلىرىنى بىر پۇتۇن تەتقىقات تۇرى قىلىپ بېكىتىپ، رەسمىي ئىشلەش،ئىزدىنىش تولىمۇ ئۇلۇغ، شەرەپلىك شۇنداقلا تەخىرسىز زۆرۇرىيەت ئىدى. بۇ بىزنىڭ تارىم دەرياسىنىڭ بۇلغىنىشىنى تىزگىنلەشكە كۆڭۇل بۆلۇشىمىزدىن ياكى يەر ئاستىدىكى نېغىتىنى قىدىرىپ چىقىشىمىزدىنمۇ مۇھىم خىزمەت ئىدى. ئەرەبلەر:<بىر كاتتا ئالىمنىڭ ۋاپات بولۇشى، بىر چوڭ كۇتۇپخانىنىڭ كۆيدۇرۇلگەنلىكىگە باراۋار.>دېسە،ئامىرىكىلىق قايسى بىر يازغۇچى:<ئامىرىكىلىقلار ئۇچۇن ئېيتقاندا، سوقراتىنىڭ روھىي ئامىرىكا قوشما شىتاتلىرىدىنمۇ مۇھىم.>دىگەنىكەن. جۇڭگۇلۇق تارىخچى، سىماچىيەن،:<بەزىلەرنىڭ ئۆلۇمىي ھاڭگىرىت پېيىدىنمۇ قەدرىسز بولسا، بەزىلەرنىڭ ئۆلۇمي تىيانشان تېغىدىنمۇ ئۇلۇغ.>دەپتۇ. مېنىڭچە شۇ قەدەر ئۇلۇغ ئالىمىزنىڭ ئۆلۇمى بىز ئۇچۇن چومۇلاڭما چوققىسىدىنمۇ قىممەتلىك بولسا كېرەك. mt s_}itk  
  ئۇ ئۆزىنىڭ <يىپەك يولىدا قايتا ئويلىنىش>،< يىپەك يولىدا توققۇز ھىكىمەت>< ئۇيغۇرلاردا ئىسلام مەدەنىيتى.><ئەل فارابى ۋە ئۇنىڭ پەلسەپە سېستىمىس><ئۇيغۇر پەلسەپ تارىخى.><ئومۇمىي ئىستىتكىا>قاتارلىق بىر قاتار ئەسەلىرى بىلەن خۇددىي پۇتكۇل جاھاننى يورۇتقان قۇياش كەبىي ئۆزىنى ئۇنتۇشقا قاراپ يۇزلەنگەن، ياكى قايتا ئويلىنشىقا تېخى ئۈلگۇرمىگەن خەلقىمىزنىڭ روھىي دۇنياسىنى يۇرۇتقان ئىدى. ئۇزاق يىللار ئىلىگىرىكى ئەجدادىلىرىمىزنىڭ سەلتەنەتلىك تارىخىنى، روھىي دۇنياسىنى جانلىق سۈرەتلەش بىلەن بىللە يېڭى زاماندا چەتئەل مەدەنىيتىنىڭ ئېغىر تەسىرىگە ئۇچىرىغان مىللىتىمىز روھىيتىمىزدىكى ئىللەتلەرنى باتۇرلۇق ۋە چەكسىز كۆيۇنىش ئىلكىدە كۆرستىپ بەرگەنىدى. شۇنداق ئۇنىڭ بىزگە تەقىدىم ئەتكىنى كۆپ ئىرشىكىنى ئاز بولدى.. ئىرشتى دېيىلسە، پەقەت قەلبىنى چۇشەنمىگەن ئاز بىر قىسىم كىشلەرنىڭ ئېغۋاگەرچىلىكى ياكى زىيانكەشلىكى بولدى.. بىر ئادەمنىڭ جاپالىق ئوقۇتقۇچىلىق خىزمتىدىن باشقا شۇ قەدەر مۇشكۇل ئىشلارنى قىلمىقى ئاسانمۇ ھە؟؟!! لىكىن ئۇ بۇلارنىڭ ھەممىسنى خوشاللىق بىلەن قوبۇل قىلدى.ھەتتا زاماننىڭ تەتۇر قۇيۇنلىرى ئۇنىڭغا قارشى سوققان ، ئۇنىڭ ئالغا ئىلگىرلەش يولىنى تالاي قېتىم تىكەندەك توسقان بولسىمۇ، ئۇ خۇددي دانكو ئۆز يۇركىنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ قاراڭغۇ ئورمانلىقتىن تېنەپ قالغان خەلىقنى باشلاپ چىقىپ كەتكەندەك ئۆز مىللىتى ئۇچۇن بارلىقىنى تەقدىم ئەتكەن ، تالاي داۋانلاردىن ئاشقان ئىدىلەر.. گىيۇتى:<باتۇرلۇق تۇگىسە ھەممە تۇگەيدۇ.>دەيدۇ.ئالىم ئۆز ئىرادىسى، كۆزلىگەن نىشانىسىدىن قەتئىي تەۋرەنمىگەچكە،<مەدەنىيەت زور ئېنقىلابىي>،<ئىستىل تۇزىتىش ھەرىكىتى>دىگەنگە ئوخشاش سولچىل خاتا سىياسەتلەر يولغا قۇيۇلغان بوران-چاپقۇنلۇق،كۈلپەتىلىك يىللاردىمۇ ئۆز تەتقىقاتىنى ئىزدىنىشنى داۋاملاشتۇردى. نۇرغۇن زىيالىلار دەرد- ھەسىرەت ئىچىدە ئۆزىنى ئۆلتۇرۋېلىشقا مەجبۇر بولغاندىمۇ ئۇ يەنىلا كۈلۇپ تۇرۇپ ياشىدى، چىرايدىن تەبەسسۇم ئۆچمىدى.....ئۇنىڭ ۋاپادار ئايالى رەنا قاسىم خانىممۇ ئۇنىڭغا كۈچلۇك مەدەت ياردەمدە بولغان ئىدى. ئۇ ئۆز ئەسەرلىرىدە مۇشۇ ھەقتە توختالغاندا مۇنداق دىگەن ئىدى،<مېنىڭچە تۇرمۇش ئىككى خىل بولىدۇ. بىرى راھەت-پاراغەتلىك چۇشەكەش، يەنە بىرى جاپالىق كۇرەش. پەقەت جاپالىق كۈرەشلا ھەقىقي تۇرمۇش ئۇ تۇرمۇشنى يېڭىلايدىغان تۇرمۇشتىن ئىبارەت.>
  salkin-bbs
  ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﭘﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،  ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد سىزﻟﯩﻘﻰ ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ ، ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ، ﻛﯜﭼﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .  .  .  .  .  .    ~~~!!!
  | ۋاقتى : 2008-05-01 06:03 5 -قەۋەت
  ئـۇيغۇر
  ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 2416
  نادىر تېما : 1
  يازما سانى : 357
  ئۇنۋان:5 دەرىجە ھازىرغىچە357دانە
  شۆھرەت: 792 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 1748 سوم
  تۆھپە: 50 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 229 نۇمۇر
  قوللاش: 192 نومۇر
  ئالقىش: 281 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :31(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-05
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  تېما ئېگىسىنىڭ ئەجرىگە كۆپ رەھمەت ...!  كۆﭖ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜۈﺭ  . . . . . . !!!! 4Vi/ VB"  
  xz0]@aQ=:6  
  wwb UXzz  
  AQs, S~\Z  
  ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﭘﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻰ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ،ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ،ﻛﯜﭼﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. D x1OHi  
  8v'0 yb5  
  (LDt3_*-]  
  _____  ئابدۈشۈكۈر مۇھەممەد ئىمىن
  ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﭘﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،  ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد سىزﻟﯩﻘﻰ ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ ، ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ، ﻛﯜﭼﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .  .  .  .  .  .    ~~~!!!
  | ۋاقتى : 2008-05-01 06:07 6 -قەۋەت
  ئـۇيغۇر
  ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 2416
  نادىر تېما : 1
  يازما سانى : 357
  ئۇنۋان:5 دەرىجە ھازىرغىچە357دانە
  شۆھرەت: 792 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 1748 سوم
  تۆھپە: 50 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 229 نۇمۇر
  قوللاش: 192 نومۇر
  ئالقىش: 281 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :31(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-05
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  Quote:
  بۇ مەزمونگىلادىئاتورنىڭ2008-05-01 05:37دە يوللىغان يازمىسى ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﻜﯜﺭ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮى :.......
  I( 
  iBZ: af  
  Y uszm.B  
  بولسا تېما ماۋزۇسىنى  ( ئابدۈشۈكۈر مۇھەممەدئىمىن ) دەپ ئۆزگەرتىپ قويغان بولسىڭىز
  ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﭘﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،  ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد سىزﻟﯩﻘﻰ ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ ، ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ، ﻛﯜﭼﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .  .  .  .  .  .    ~~~!!!
  | ۋاقتى : 2008-05-01 06:19 7 -قەۋەت
  «سەرگەردان»
  سەلكىندىكى سەرسان سەرگۈزەشتە
  رەسىم يوللاش ئۇستىسى ئالاھىدە تۆھپە
  دەرىجىسى : سەلكىنداش


  UID نۇمۇرى : 8835
  نادىر تېما : 5
  يازما سانى : 692
  ئۇنۋان:8 دەرىجە ھازىرغىچە692دانە
  شۆھرەت: 956 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 11548 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 1541 نۇمۇر
  قوللاش: 1109 نومۇر
  ئالقىش: 2397 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :216(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-01-22
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-02
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  نادىرلاي قويايلى ماۋۇ تېمىنى ،، #pOy4%0n  
  رەھمەت دوستۇم ......... *JyG434  
  يوقاپ كەتمەي  ئىسل  تېملاردىن بىزنى بەھرىمان قىلغىن
  كىرىمەن« سەلكىنگە» ھەردەم ،كۆڭلۈم يېرىم چاغلاردا.
  ھېس قىلىمەن ئۆزەمنى تۇرغاندەك ،گۈزەل باغلاردا 
  كەلگىن دوستۇم ،سەنمۇ قۇشۇل !بىرگە ئويناپ يايرايلى ...
  « سەلكىن » دىكى باغۇ -بوستان،ئىگىز -قارلىق تاغلاردا.
  | ۋاقتى : 2008-05-01 06:26 8 -قەۋەت
  سىرلىق-بالا
  ئوكو
  رەسىم يوللاش ئۇستىسى ئىجاتچان ئەزا
  دەرىجىسى : ئوت يۈرەك


  UID نۇمۇرى : 730
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 2129
  ئۇنۋان:14 دەرىجە ھازىرغىچە2129دانە
  شۆھرەت: 2067 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 10886 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 2165 نۇمۇر
  قوللاش: 2095 نومۇر
  ئالقىش: 1947 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: ئەدىبلەر
  توردىكى ۋاقتى :196(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-15
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-02
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

    بىزنىڭ ئارىمىزدىن ئاجايىپ بىلىملىك ،ئىستىداتلىق يۇتۇك ئالىملىرىمىز چىققان.. !Sc a_tI  
    يەنە بىر قىسىم پوپاڭ-پۇچەك ، بىلىمى چولىتا مەمەدان ئوبزورچىلىرمىزمۇ چىققان.. @*^H3ywH  
    ئەيىنى ۋاقىتىدا بۇ غىرىپ ئالىممىزنىڭ مەدىنيەت توغۇرلۇق ئىلمى ماقالە، كىتاپ،دەستۇرلىرى -TKcV  
    ئارقا-ئارقدىن ئىلان قىلىنىپ جەمىيەتتە كۇچلۇك تەسىر قوزغىغاندا بەزى بىرقىسىم كۆرەلىمەس YDZ9n/0b  
    ئىدىيسى قالاق ئوبزورچىلار مەرھۇمىنى مەدىنيەتتدىن ئازراقىمۇ خەۋەرى يوق ،ئىغىزغا كەلگىنچە @}l00E rY  
    جۆيلىدى دەپ ئوبزور ئىلان قىلىغان ئىدى. D?qy~  
    ھالا بۇگۇنگە كۇنگە كەلگىچە ئۇنىڭدەك مەدىنيەت توغۇرسىدىىكى بىلىمى ئەڭ پىشىقان بىرسى O,nENN84{  
    تخى ئارىمىزدا يىتىلگىنى يوق. K& [pfM0  
    بەلكىم ئۇ ئوبزورچىمىزمۇ ھازىر ۋىجدان ئازابى تارتىۋاتىقان بولۇشى مۇمكىن.!
  نادان ئۆلۇپ ناھايەت يەتتىسى ئۆتتى،
  كۇندۇزدىكى چۇشىتەكىلا ئۇنتۇلۇپ كەتتى.
  ئالىم ئۆلۇپ نەچىچىلەپ ئەسىرلەر ئۆتتى،
  بارغانسېرى شۆرىتى پەلەككە يەتتى.
  | ۋاقتى : 2008-05-01 09:56 9 -قەۋەت
  ئاناقۇشئۇۋىسى
  sumrug ana uwisida
  ئالاھىدە ئىلگىرلەش ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 10208
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 954
  ئۇنۋان:11 دەرىجە ھازىرغىچە954دانە
  شۆھرەت: 967 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 4079 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 953 نۇمۇر
  قوللاش: 945 نومۇر
  ئالقىش: 973 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: مۇسۇلمان
  توردىكى ۋاقتى :868(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-02-28
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  Quote:
  بۇ مەزمون9قەۋەتتىكىسىرلىق-بالانىڭ2008-05-01 09:56دە يوللىغان يازمىسى  : ?VLe8([_  
     بىزنىڭ ئارىمىزدىن ئاجايىپ بىلىملىك ،ئىستىداتلىق يۇتۇك ئالىملىرىمىز چىققان.. .s dZf}  
     يەنە بىر قىسىم پوپاڭ-پۇچەك ، بىلىمى چولىتا مەمەدان ئوبزورچىلىرمىزمۇ چىققان.. 3HJcdd}  
     ئەيىنى ۋاقىتىدا بۇ غىرىپ ئالىممىزنىڭ مەدىنيەت توغۇرلۇق ئىلمى ماقالە، كىتاپ،دەستۇرلىرى TG%Bm6am  
     ئارقا-ئارقدىن ئىلان قىلىنىپ جەمىيەتتە كۇچلۇك تەسىر قوزغىغاندا بەزى بىرقىسىم كۆرەلىمەس 0C$Wj^pg  
     ئىدىيسى قالاق ئوبزورچىلار مەرھۇمىنى مەدىنيەتتدىن ئازراقىمۇ خەۋەرى يوق ،ئىغىزغا كەلگىنچە $SW`QS)+  
  .......
  KwQHf1O  
  شۇنداق،تارتماي قالامتى،ئىنسان ھەسەتتىن خالى بولمىسا كىرەك...بولمىسا زىيالىلار قاتارىدا سانىلىدىغان «ئاقساقال »لارتى ئۇلارمۇ.... 6ILA2,  
  ئەمما كىمىكى ئاللا تەرىپىدىن ئىززەتلىنىدىكەن،ئۇنى ھىچكىممۇ قەدىرسىزلەر قاتارىغا چىقىرىۋىتەلمەيدىكەن...............
  ئويلايدىغىنىم -------ھەر-بىر نەپەس ئۈچۈن سوراق بىرىمىز!!
  | ۋاقتى : 2008-05-01 10:26 10 -قەۋەت
  ئاناقۇشئۇۋىسى
  sumrug ana uwisida
  ئالاھىدە ئىلگىرلەش ئالىي ئەزا
  دەرىجىسى : ئالىي ئەزا


  UID نۇمۇرى : 10208
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 954
  ئۇنۋان:11 دەرىجە ھازىرغىچە954دانە
  شۆھرەت: 967 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 4079 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 953 نۇمۇر
  قوللاش: 945 نومۇر
  ئالقىش: 973 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: مۇسۇلمان
  توردىكى ۋاقتى :868(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-02-28
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  بۇ تىما نادىرلانسا بوپتىكەن.................
  ئويلايدىغىنىم -------ھەر-بىر نەپەس ئۈچۈن سوراق بىرىمىز!!
  | ۋاقتى : 2008-05-01 10:28 11 -قەۋەت
  سىرلىق-بالا
  ئوكو
  رەسىم يوللاش ئۇستىسى ئىجاتچان ئەزا
  دەرىجىسى : ئوت يۈرەك


  UID نۇمۇرى : 730
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 2129
  ئۇنۋان:14 دەرىجە ھازىرغىچە2129دانە
  شۆھرەت: 2067 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 10886 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 2165 نۇمۇر
  قوللاش: 2095 نومۇر
  ئالقىش: 1947 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: ئەدىبلەر
  توردىكى ۋاقتى :196(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-15
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-02
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  Quote:
  بۇ مەزمون10قەۋەتتىكىئاناقۇشئۇۋىسىنىڭ2008-05-01 10:26 AMدە يوللىغان يازمىسى : 1/b-=S4  
  -IE/i,Jb  
  شۇنداق،تارتماي قالامتى،ئىنسان ھەسەتتىن خالى بولمىسا كىرەك...بولمىسا زىيالىلار قاتارىدا سانىلىدىغان «ئاقساقال »لارتى ئۇلارمۇ.... *CX a>e~  
  ئەمما كىمىكى ئاللا تەرىپىدىن ئىززەتلىنىدىكەن،ئۇنى ھىچكىممۇ قەدىرسىزلەر قاتارىغا چىقىرىۋىتەلمەيدىكەن...............
  &`hY=*|,  
  jv\Ls SIQv  
    ھايات ۋاقىتدا قەدرلەش بىلەن ئۆلۇپ كەتىكەندىن كىيىن ئارقسىدىن ۋاي ئسىت دەپ قىلىش 4o;"  
  كۆپ پەرقىلىق. Xe~ $  
    ھايات ۋاقىتدا قەدىرگە يىتەلمەي ئۆلىگەندىن كىيىن ئارقسىدىن ھاز ئىچىپ k}Eo*0}  
    ۋاي ئىسىت دەپ قىلىش نادان مىللەتنىڭ ئىشىمكىن دەيمەن..!
  نادان ئۆلۇپ ناھايەت يەتتىسى ئۆتتى،
  كۇندۇزدىكى چۇشىتەكىلا ئۇنتۇلۇپ كەتتى.
  ئالىم ئۆلۇپ نەچىچىلەپ ئەسىرلەر ئۆتتى،
  بارغانسېرى شۆرىتى پەلەككە يەتتى.
  | ۋاقتى : 2008-05-01 10:36 12 -قەۋەت
  گىلادىئاتور
  ئاخىرقى تاللىشىم E
  دەرىجىسى : باشقۇرغۇچى


  UID نۇمۇرى : 4895
  نادىر تېما : 1
  يازما سانى : 767
  ئۇنۋان:9 دەرىجە ھازىرغىچە767دانە
  شۆھرەت: 1024 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 3034 سوم
  تۆھپە: 25 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 963 نۇمۇر
  قوللاش: 765 نومۇر
  ئالقىش: 1089 كىشلىك
  دوستلۇق توپى: ئەدىبلەر
  توردىكى ۋاقتى :122(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-08-21
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-05-03
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  Quote:
  بۇ مەزمون7قەۋەتتىكىئـۇيغۇرنىڭ2008-05-01 06:19دە يوللىغان يازمىسى : Lg+2,8V(  
  >d 
  B;{SkI^}  
  @9 q3j  
  بولسا تېما ماۋزۇسىنى  ( ئابدۈشۈكۈر مۇھەممەدئىمىن ) دەپ ئۆزگەرتىپ قويغان بولسىڭىز
  b<wMO0x~l  
  wwZ TFJIjm  
  ھە كەچۈرۈڭ  خاتا يىزىپ قويۇپتىمەن.. ئۆزگەرتىپ قويدۇم..
  http://www.pakyar.cn/bbs/index.php
  | ۋاقتى : 2008-05-02 03:35 13 -قەۋەت
  زۇلال
  زۇللاجىم
  مۇنبەر باشقۇرغۇچى
  دەرىجىسى : قىزىققۇچى


  UID نۇمۇرى : 696
  نادىر تېما : 2
  يازما سانى : 283
  ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە283دانە
  شۆھرەت: 4876 كىشىلىك
  سەلكىن دوللىرى: 3848 سوم
  تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 404 نۇمۇر
  قوللاش: 344 نومۇر
  ئالقىش: 487 كىشلىك
  توردىكى ۋاقتى :3(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-15
  ئاخىرقى كىرگىنى:2008-04-28
  چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

   

  << تەڭرىتاغ >> ژۇرنىلىنىڭ 2008-يىللىق 2-سانىدىغۇ دەيمەن ، مەرھۇمنىڭ بىر ئەسىرى ئېلان قىلىندى ، شۇ ئەسەرگە ئىزاھ ئورنىدا ئېزىز ئاتاۋۇللا سارتېكىن يازغان يازمىدا مەرھۇمنىڭ مۇنۇ بىر جۈملە سۆزى ئېلىنغان ، ماڭا بەكلا تەسىر قىلدى : << مەن يىغلىمايمەن ، دۇنيا مەن ئۈچۈن يىغلايدۇ >> . iqkJoxwL  
  شۇنداق ، ئۇيغۇرلار ئەمدى مەرھۇم ئۈچۈن يىغلايدۇ . 7}SBO)[  
  ptI0Z2  
  ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەدئىمىن ھېكمەتلىرى : ._;8@!d  
  ./read.php?tid-13986.html Q#w'Zu@) 4  
  يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەت : |!;>!U5w  
  ./read.php?tid-17586.html H4a\/5D.Ff  
  ئۆزلەت _ ئۆزۈڭنى تونۇ ! C#QRFO*?  
  ./read.php?tid-2861.html
  بىزنىڭمۇ ئامىتىمىز ئۆملۈكتە !!! ___ سەلكىن تورى ئۈچۈن
  تىلەكلىرىڭنىڭ سەۋەبكارى_ئاجىزلىقىڭدۇر. __ ئا . مۇھەممەدئىمىن
  مەن يىغلىمايمەن، دۇنيا مەن ئۈچۈن يىغلايدۇ. __ ئا . مۇھەممەدئىمىن
  | ۋاقتى : 2008-05-02 04:12 14 -قەۋەت
  كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
  « 1 2» Pages: ( 1/2 total )
  سەلكىن تورى » گىزىت - ژۇرنال ، كىتابلاردىن تەرمىلەر

  سەلكىن مۇنبىرىدە دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك ئىشلار :

       سەلكىن تور بېكىتى ۋە مۇنبىرىدە ھەرقانداق بىر كىشىنىڭ دۆلەت قانۇنىغا خىلاپ بولغان ، مىللەتلەر ئىتپاقلىقىنى بۇزىدىغان ، مىللى بۆلگۈنچىلىك خاراكتىرىدىكى ، باشقا شەخس ياكى ئورۇنلارنىڭ مەنپەئەتىگە دەخلى قىلىدىغان ، قورقۇتۇش ياكى تەھدىت سېلىش خاراكتىرىدىكى ، ساختا ياكى ئالدامچىلىق مەقسىتىدىكى ئېلان . . . قاتارلىق مەزمۇنلارنى يوللىشى قاتتىق چەكلىنىدۇ ، مەيلى تىما ، ئىنكاس ياكى قىسقا ئۇچۇردا بولسۇن يوقارقىدەك ئەھۋاللار كۆرۈلسە ، شۇنى يوللىغۇچى كىلىپ چىققان بارلىق مەسئۇلىيەتنى ئۆزى ئۈستىگە ئالىدۇ ، سەلكىن تور بېكىتى بىلەن  ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق . ئالاھىدە ئەسكەرتىلدى .

  سەلكىن ئۇيغۇر تور بېكىتى
  مۇلازىمەت ۋە ئەھۋال مەلۇم قىلىش تېلېفونى : 0991-5625600، 13609981040

  Time now is:05-03 13:08, Gzip disabled
  Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2008-01 Uypw.cn Corporation