بۇ بەتتىكى تېما: مەشھۇر ئۇيغۇر تارىخى شەخىسلەرنىڭ تەزكىرى IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ئۇلىنىش كۆچۈرۈش | تېما ساقلىغۇچتا ساقلاش
بۇ تېما 135 قېتىم كۆرۈلدى
ئۇيغۇرخان
دەرىجىسى : قىزىققۇچى


UID نۇمۇرى : 7883
نادىر تېما : 3
يازما سانى : 86
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە86دانە
شۆھرەت: 121 كىشىلىك
سەلكىن دوللىرى: 349 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 405 نۇمۇر
قوللاش: 241 نومۇر
ئالقىش: 716 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى :39(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-12-19
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-04-26
چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

 مەشھۇر ئۇيغۇر تارىخى شەخىسلەرنىڭ تەزكىرى

0
مەشھۇر ئۇيغۇر تارىخى شەخىسلەرنىڭ تەزكىرى(1) c]8y'|neP8  
مۇندەرىجە O/sxd"  
    ئايىغى چىقماس رىۋايەتلىك شەخىس                        ئۇغۇزخان yvJ':V>u;z  
2.    باتۇر تۇران شاھى                                          ئالپ ئەر تۇڭا(ئەپراسىياپ) ~?Ipb1VHY  
3.    تىز پۈكمەس ساك قەھرىمانى                                سىپتامىن !FE$$G  
4.    تالانتلىق ئايال سەركەردە                                    تۇمارىس(ئايال) $RhtH4jr  
5.    ئىقتىدارلىق ئايال قۇماندانلار                    سىپارتىرا(ئايال)ۋە زارىنا(ئايال) WS*>;D2  
8    خەلقىنى ياۋدىن قۇتقۇزغان پادىچى                            شىراق 5-GXo_PX  
7.    قۇدرەتلىك ھونلار ئىمپىرىيسىنى قۇرغۇچى                      باتۇر تەڭرىقۇت Om]kTJV3J  
8.    مۇزىكا پىشۋاسى                                            سۇجۇپ nMzMH&  
9.    ئاتا-بالا يولباشچىلار                                سۈكۈن ئىركىن ۋە بۇسات تىكىن Gpc.8  
10.مەرىپەت قۇچقان ئۇلۇغ خاقان                                  ئۇلۇغ ئىلتەبىر تۇمىد e@V?8yb/  
11.ئوڭ قول ھىماتچى ئۇلۇغ سانغۇن                              بايان nz vmFt0  
12.ئۇلۇغ سۈيۈنگىل قاغان                                        كۆل بىلگە قاغان |5Z mjL"8  
13.قۇدرەتلىك قارا قاغان                                          مويۇنچۇر cye9Jaa+  
14.دانىشمەن قاغان                                              بۆگۈ تىكىن "oJ[Jx7  
15.ئالپ قۇتلۇق بىلگە قاغان                                      تۈن باغا قاغان ?$A JB t  
16.ئاي تەڭرى بولمىش بىلگە قاغان                              بويانچى قاغان 2f / f4r  
17.ئىشەنچ قۇچقان قاغان                                        قۇتلۇق قاغان fQpQB 8^'c  
18.داڭلىق ئەدىپ ۋەزىر                                          تۇنيۇقۇق ekMj+Dsk|{  
19.داڭلىق يولباشچى                                            پان تىكىن ,+o4DCix  
20.ئۇدۇن خانى                                                  ۋايجىرا بۇدچىن UFo]//pm/Y  
21.ئۇلۇغ ئاغىلىق ئۇدۇن خانى                                    ۋايجىرا تەڭرىخان p y1hYk  
22.مەشھۇر ئىقتىدارلىق سانغۇن                                  ۋايجىرا سامپاۋا *Y8:{~  
23.داڭلىق بۇددا تەرجىمانى                                      پىرتانراكشىت ,Pt Ni  
24.مەشھۇر ئەدىپ شائىر                                        پىراتياشرى @VM>=T-`H  
25.مەشھۇر رەسسام                                              ۋايجىرا ۋىچىر |@PKV@9)  
26.بۈيۈك كۈسەن بۇددا ئالىمى                                    كومراجىۋا )+AUt,  
27.مەشھۇر تىلشۇناس،تەرجىمىشۇناس بۇددا ئالىمى                سىڭقۇ سالى تۇتۇڭ C(,MurFn<  
مەشھۇر ئۇيغۇر تارىخى شەخىسلەرنىڭ تەزكىرى(2) +W^0D0A  
1.    مەشھۇر بۇددىسىت تەرجىمان                              پىرخۇيلان 0aRf%1+v  
2.    بۈيۈك بۇددىسىت ئالىم                                    فالىن gg1XT 6+X  
3.    داڭلىق مائارىپچى                                        مىلەيجا 1ikqr{Vn  
4.    مەشھۇر تىببى ئالىم                                      جان باشلاق(شىرخان) fh . y,"  
5.    قۇجۇ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرغۇچىسى                      بۆگۈ تىكىن ; {VL(  
6.    داڭلىق تىببى ئالىم،تەرجىمان                            گەنجۇ قاغان L,_l3H ~8  
7.    تۇنجى تۈركىي مۇسۇلمان خاقان                          سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان J$3N g(  
8.    غازاتچى خاقان                                          يۈسۈپ قادىرخان pZ`^h`\2=  
9.    داڭلىق بۇددىسىت ئاكا-ئۇكا سەركەردىلەر        نوقتى رەشىد ۋە چوقتى رەشىد 2vQln=  
10.تۈركىي تىللار پىشۋاسى                                  مەھمۇد قەشقىرى EJB/w:6q  
11.بەخىت سائادەت ئەلچىسى                              يۈسۈپ خاس ھاجىپ fQ*l&Qp]  
12.ھەقىقەتلەر پىشۋاسى                                    ئەھمەد يۈكنەكى 4epeM[k .  
13.مەشھۇر مۇدەرىس ئالىم                                جامالىدىن قەشقىرى \[E}lGIL  
14.ئاتاقلىق ئىنىسكلوپىدىك ئالىم                          ئەبۇ ناسىر فارابى o /. OR  
15.داڭلىق ھىساپ پىشۋاسى                              مۇھەممەد ئىبنى مۇسا خارازىمى s&A:?2]`u  
16.مەشھۇر ئۇيغۇريېزىقشۇناس                            تاتاتۇڭا 6NY(xwAY  
17.داڭلىق ئاگرونوم                                      لۇمىڭشەن(تۈمۈر تۆۋرۈك) xWVu/PM  
18.داڭلىق سىياسىيشۇناس                                لىيەن شىشەن قايا (v_  
19.مەشھۇر ئىقتىسادشۇناس                              سانگې \I+}Cf/s  
20.مەشھۇر سانغۇن                                      ئارق قايا (2E_b*  
21.مەشھۇر سىياسى ئەرباب                              ئارغۇن سالى o+wl:B  
22.مەشھۇر بۇددا تەرجىمىشۇناس                        ئەنسارى تۇتۇڭ `m .U{\T  
23.مەشھۇر ئۇيغۇر ئەدىب                              گۈەن يۈنشى(غۇربىتى) ~iR6r <  
24.مەشھۇر ئۇيغۇر ئەدىب                              مازۇچاڭ QyJRwKa`,  
25.ئاتاقلىق ئۇيغۇر شائىرى                              سەيدۇللا ;P!dF,A3  
26.مەشھۇر سىياسى ئەرباب                            دالىم H1ARPFk  
27.داڭلىق قىسسەشۇناس                                رابغۇزى eIMeR1=*  
28.يەكەن خانلىقى ئاتىسى                              سۇلتان سەئىدخان 4eL "w?Y  
29.مەرىپەتپەرۋەر خاقان                                سۇلتان ئابدۇلرەشىدخان t}ztB+=  
30.كۈي خانىشى                                      ئاماننىساخان Eee%9/%!P  
31.مۇقام ئۇستازى                                      يۈسۈپ قىدىرخان j6KQVOW  
32.ئۇيغۇر تىل ئەركىسى                                لۇتفى 7!(U"tOnW  
33.شىئىرىيەت پىرى                                  ئەلشىر ناۋائىي ^? 47  
34.ئۇلۇغ ئاسترونوم ئالىم                              ئۇلۇغبېك +UP7 7>  
35.ئادالەت شەمشىرى                                بابۇرخان b;Q)9 Gw  
36.    شائىرغەزەلخانلار                        تەجەللى،سەككاكى،زەلىلى،ھىرقىتى،گۇمنام oZ_ Z@x3  
37.داڭلىق تارىخشۇناس                              مىرزا مۇھەممەد ھەيدەر كوراگان QT:qH26  
38.ئاشىقلار پىرى                                    مەشرەپ )w'R_jO L  
39.جاھالەت پىرى                                  ئافاق خۇجا }F{{b7*e  
40.جاھالەت پىرىنىڭ ئەزرائىلى                      جاللات خېنىم w4myI)+  
  مەشھۇر ئۇيغۇر تارىخى شەخىسلەرنىڭ تەزكىرى(3) 9lI\+)N&}  
1.    ئىزباسار جاھالەتچىلەر                          چوڭ-كىچىك خۇجىلار  
2.    ئاخىرقى خۇجا                                  زىياۋۇدۇن خۇجا [Kovs Wx;  
3.    ئۆزلۈك قەھرىمانى                              سادىر پالۋان cX"2zc  
4.    ئۆزلۈك قىزى                                    نۇزۇگۇم s(@<8U~K  
5.    تارىخچى ئالىم                                  موللا مۇھەممەد سايرامى R##:j  
6.    ئىزباسار داستانشۇناس                          ئابدۇرېھىم نىزارى Y AQF5M)  
7.    راۋاپ شاھى                                    تاشۋاي ^1I{ltg  
8.    ئاتاقلىق مۇقام پىشۋاسى                          تۇرداخۇن ئاكا %O^=4a!  
9.    نامى ئۆچمەس لەتىپىچى                        نەسىردىن ئەپەندى q="^qn:  
10.داڭلىق لەتىپىچى                                سەلەي چاققان . i<& #3tT  
11.ئاتاقلىق لەتىپىچى                              موللا زەيدىن k2%:g+x$D  
12.داڭلىق كىپەن ئوغرىسى                          ئىسلام ئاخۇن HBID.6  
13.ئويغاتقۇچى ئۇستاز                              ئابدۇقادىر داموللا _tL(I9a.  
14.مەرىپەتپەرۋەر ئۇستاز                            مەمتىلى تەۋپىق c5S6f8  
15.مەرىپەتپەرۋەر ئاكا-ئۇكىلار                      مۇسا بايىفلار 6tBaK!lV  
16.ھىكايە پىرى                                  زۇنۇن قادىرى L0GtL  
17.ئادالەت شەمشىرى                            مۇھەممەد بىشىر چىڭۋاڭ 1Kx$7z!g  
18.ئۆچمەس يۇلتۇز                                ئىمىن ۋاڭ ]*f^o L  
19.دېھقان يولباشچى سەركەردە                    تۈمۈر خەلپە 0:KLtr  
20.مەرگەن پالۋان                                خۇجا نىياز ھاجى bDZk=~%   
21.ئىسيانكار دېھقان                              سۈپۈرگە ئاخۇن ]5NY~B  
22.ئۆزلۈك شائىرى                                ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ,xKyNxULx  
23.قەيسەر شائىر                                لۇتپۇللا مۇتەللىپ #-qGNpOP  
24.مىللى ئازادلىق ئەلچىسى                      ئەخماتجان قاسىمى Wu\LH zF  
25.نىمشىھىت شائىر                              نىمشىھىت $jYZP O\e  
26.مىللى ئارمىيە شەپقەت ھەمشىرسى              رىزۋانگۈل (+(Xh|Cf  
27.ئەكسىيەتچى بۆلگۈنچى                        سابىت داموللا @.'4ja  
28.داڭلىق تىۋىپ                                ئابدۇلھېمىت يۈسۈپ داموللا ھاجى  a *VCz!  
29.ئاتاقلىق رەھبەر                                سەيپىدىن ئەزىزى l5w]@isuW  
30.ئاتاقلىق يازغۇچى ئالىم                        ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر -N0 xtZ  
31.مەشھۇر ئىنىسكلوپىدىك ئالىم                  ئابدۈشۈكۈر مۇھەممەد ئىمىن BGC^=sE  
32.يازغۇچى سەردارى                              زوردۇن سابىر !2*TP'#_t  
33.ئۇسۇل پېشۋاسى                          قەمبەر خانىم gPw)L"  
مەن مۇشۇلارنى يىغقان.بەلكىم يەنە نۇرغۇن مەشھۇر شەخىلىرىمىز چۈشۈپ قالغان بۇلۇشى مۇمكىن،كۆپچىلىكنىڭ سەمىمى پىكىر بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن..مەن ئۇلارنىڭ تەزكىرىسىنى يېزىۋاتىمەن..يېزىپ بولغاندىن كىيىن ئېلكىتاپ شەكلىدە توردا تارقىتىمەن...كۆپچىلىكنىڭ سەمىمى قوللاپ-قۇۋۋەتلىشىگە مۇھتاجمەن.                                                                                                                      كامالىي ئېھتىرام بىلەن بىلەن:مۇھەممەد ئەلى ئاۋۇت زېرەك jLC7F $  
مەنبە:ئۇرخۇن مۇنبىرى f .C6;Kl  
باشقۇرغۇچى ئۇيغۇرجـان تېمىنى تەستىقلىدى .
ئاللا رەخمەت قىلسۇن ....ئىمان-ئېتقادلىق مۇسلمان ئۇيغۇرلاردىن بۇلايلى
| ۋاقتى : 2008-04-25 18:07 [باش يازما]
كالۋايۇلۇچى
دەرىجىسى : يېڭى يۇلتۇز


UID نۇمۇرى : 8967
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 65
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە65دانە
شۆھرەت: 66 كىشىلىك
سەلكىن دوللىرى: 415 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 63 نۇمۇر
قوللاش: 63 نومۇر
ئالقىش: 63 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى :22(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-01-26
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-04-26
چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

 

كۆپ رەھمەت سىزگە
يۇلۇچى
| ۋاقتى : 2008-04-25 20:40 1 -قەۋەت
kurax-14
دەرىجىسى : قىزىققۇچى


UID نۇمۇرى : 11867
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 114
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە114دانە
شۆھرەت: 114 كىشىلىك
سەلكىن دوللىرى: 795 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 134 نۇمۇر
قوللاش: 124 نومۇر
ئالقىش: 159 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى :24(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-04-01
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-04-26
چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

 

بىز بىلمەيدىغان ئەدىپلىرىمىز جىقكەن تىخى ھە.....
ئانا تىلمىزنى قوغدايلى
| ۋاقتى : 2008-04-25 20:41 2 -قەۋەت
كارتوس
دەرىجىسى : كۆنگەن ئەزا


UID نۇمۇرى : 8078
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 282
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە282دانە
شۆھرەت: 282 كىشىلىك
سەلكىن دوللىرى: 1701 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 290 نۇمۇر
قوللاش: 285 نومۇر
ئالقىش: 304 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى :37(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-12-27
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-04-26
چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

 

ياخشى تېمىكەن. رەھمەت. @ T\Mo Qb  
لېكىن بىرىگىلا قوشۇلغۇم كەلمىدى~~` (3) دىكى 29.....مېنىڭ كاللامدىن ئۆتمىدى~~~
بىر پاقىنى قايناق سۇغا سالساق ئۇ دەرھال سەكرەپ چىقىپ كېتىدۇ،ئەگەر ئۇنى سوغۇق سۇغا سېلىپ ئاندىن سۇنى ئاستا-ئاستا قىزدۇرساق بىچارە پاقا ئۆزىنىڭ قانداق ئۆلۈپ كەتكەنلىكىنىمۇ بىلمەي قالىدۇ.....جەينىمازدا سەجدىگە باردىم،«سۇبھانىكە رەببىل ئەئلا»نى دەپ بولغاندىن كىيىن ئاللاھدىن تىلىدىم ....ئېھ ئاللاھىم، شۇ بىچارە پاقا بولۇپ قالمىسام،بولۇپ قالمىسام....بولۇپ قالمىسام.....
| ۋاقتى : 2008-04-25 20:46 3 -قەۋەت
يولۋاسچاق
مەرتلەر ئۈچۈن ياشايمەن
دەرىجىسى : سەلكىنداش


UID نۇمۇرى : 1360
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 1361
ئۇنۋان:12 دەرىجە ھازىرغىچە1361دانە
شۆھرەت: 1428 كىشىلىك
سەلكىن دوللىرى: 102355 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1415 نۇمۇر
قوللاش: 1361 نومۇر
ئالقىش: 1427 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى :110(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-21
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-04-27
چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

 

ياخشى تىما چىقىرۋاتسىز  جۇمۇ
                                     قۇپاپباقامســــــــــــــــىز
                                    جېنىمغا دەخمىزە گۇىـــــــي
                                      لاۋزا ئىنكاسنى ئەمدى يازماڭ جۇمـــــــــــــــــۇ
| ۋاقتى : 2008-04-25 21:34 4 -قەۋەت
وردوباي
دەرىجىسى : يېڭى يۇلتۇز


UID نۇمۇرى : 12527
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 22
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە22دانە
شۆھرەت: 22 كىشىلىك
سەلكىن دوللىرى: 210 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 22 نۇمۇر
قوللاش: 22 نومۇر
ئالقىش: 22 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى :3(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-04-24
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-04-26
چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

 

تۇرىك ۇلتىنىڭ مەشھۇر ادامدارىنىڭ بارى ۇيغۇر بولا بەرەمە ەكەن. تىپتى بۇدا خانزۋلارنىڭ دا اتى جۇز. بۇنىڭ ىشىندە مەن بىلەتىن تۇرىكتەردەن تۇنۋقوق، بىلگى قاغان، قۇتلۇق قاغان، مەخمۇد قاشقاري، seETJhp  
قىرغىزدان جۇسۇپ بالاساغۇني، Z2j}$)%  
قازاقتان: ابۋناسىر الفارابي، = j65OY9  
وزبەكتەردەن: الشەر ناۋاي، ۇلۇقبەك، بابۇرلار بار ەكەن.
| ۋاقتى : 2008-04-25 23:48 5 -قەۋەت
ئۇيغۇرخان
دەرىجىسى : قىزىققۇچى


UID نۇمۇرى : 7883
نادىر تېما : 3
يازما سانى : 86
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە86دانە
شۆھرەت: 121 كىشىلىك
سەلكىن دوللىرى: 349 سوم
تۆھپە: 0 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 405 نۇمۇر
قوللاش: 241 نومۇر
ئالقىش: 716 كىشلىك
توردىكى ۋاقتى :39(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-12-19
ئاخىرقى كىرگىنى:2008-04-26
چوڭ كىچىكلىكى :كىچىك نورمال چوڭ

 

ئەسسلامۇئەلەيكۇم  بۇرادەر ياخشى تۇردىلمۇ ...................ئاللا  رەخمەت  قىلسۇن  بۇرادەر  سىلىدە قۇرئان كەرىمنىڭ قىرائەتى بارمۇ .............سىغىمى 120 مىگابايىتىن  كىچىك بولسا  بۇلاتتى .توردىن  چۈشۈرەي دىسەم سېغىمى بەك چوڭ ئىكەن  .شۇنىڭغا 
ئاللا رەخمەت قىلسۇن ....ئىمان-ئېتقادلىق مۇسلمان ئۇيغۇرلاردىن بۇلايلى
| ۋاقتى : 2008-04-25 23:57 6 -قەۋەت
كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
سەلكىن تورى » ئۇيغۇرلار

سەلكىن مۇنبىرىدە دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك ئىشلار :

     سەلكىن تور بېكىتى ۋە مۇنبىرىدە ھەرقانداق بىر كىشىنىڭ دۆلەت قانۇنىغا خىلاپ بولغان ، مىللەتلەر ئىتپاقلىقىنى بۇزىدىغان ، مىللى بۆلگۈنچىلىك خاراكتىرىدىكى ، باشقا شەخس ياكى ئورۇنلارنىڭ مەنپەئەتىگە دەخلى قىلىدىغان ، قورقۇتۇش ياكى تەھدىت سېلىش خاراكتىرىدىكى ، ساختا ياكى ئالدامچىلىق مەقسىتىدىكى ئېلان . . . قاتارلىق مەزمۇنلارنى يوللىشى قاتتىق چەكلىنىدۇ ، مەيلى تىما ، ئىنكاس ياكى قىسقا ئۇچۇردا بولسۇن يوقارقىدەك ئەھۋاللار كۆرۈلسە ، شۇنى يوللىغۇچى كىلىپ چىققان بارلىق مەسئۇلىيەتنى ئۆزى ئۈستىگە ئالىدۇ ، سەلكىن تور بېكىتى بىلەن  ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق . ئالاھىدە ئەسكەرتىلدى .

سەلكىن ئۇيغۇر تور بېكىتى
مۇلازىمەت ۋە ئەھۋال مەلۇم قىلىش تېلېفونى : 0991-5625600، 13609981040

Time now is:04-27 02:39, Gzip disabled
Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2008-01 Uypw.cn Corporation