مىسرانىم مۇنبىرى

كۆرۈش: 20823|ئىنكاس: 59

تاللانغان،ھەقسىز QQ نۇمۇرلىرى لازىممۇ؟  تاقاش [ئۇلانما كۆچۈرۈش]

Love is Suicide

تىرىشچان ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 3590
يازما سانى: 833
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 22425
تۆھپە نۇمۇرى: 976
توردا: 3880 سائەت
تىزىم: 2010-7-8
ئاخىرقى: 2014-7-10
يوللىغان ۋاقتى 2011-3-8 06:46:26 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |

ئالدىنقى قېتىمدا مەن تەمىنلىگەن QQ لارنى خېلى كۆپ ئەزالار پايدىلانغان ئىدىڭلار،

بۇ قېتىم دوستۇمنىڭ ياردىمىدە يەنە بىر تۈركۈم QQ ئىلىپ كەلدىم ،

ھەممىسىنىڭ مەخپىي نومۇرى ئوخشاش : 1989221e

لازىم بولغانلار ئېلۋىلىڭلار ، ھەمدە ئىلىۋالغان نومۇرلىرىڭلارنى دەپ قويۇڭلار بولمىغا باشقىلار

ئاۋارە بولۇپ ئېچىپ يۈرمىسۇن. بۇ تېما QQ لارنىڭ ھەممىسى تۈگىگىچە مۇنبەردە تۇرىدۇ.

ئالدىنقى قېتىملىق تېمام :  بۇ يەرنى چىكىڭ

ئەسكەرتىش : بەزى نۇمۇرلار توڭلاپ كېتىپتۇ ، بۇنى سىز پەقەت توڭلىتىشتىن يېشۋەتسىڭىزلا نورمال ئىشلەيدۇ.

ئەمىسە مەن بۇ قېتىم ئۆزۈمگە تاللىۋالغان نومۇرۇم AAA شەكىلدىكى نومۇرلاردىن 1950662333 ماۋۇ نومۇر.


AAA شەكىلدىكى نۇمۇر 31 دانە:

=======================================
1042844401----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1115103632----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1241222371----1989221e----申请日期: 2011-03-04
[strike]1252670111----1989221E----申请日期: 2011-03-03 زۇلپىقار
[/strike]1255520181----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1466609807----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1477791173----1989221E----申请日期: 2011-03-03
[strike]1477831666----1989221e----申请日期: 2011-03-04
[/strike]1519935556----1989221E----申请日期: 2011-03-03
[strike]1540693222----1989221e----申请日期: 2011-03-04
[/strike]1547000828----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1586311102----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1597111989----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1611165936----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1612999640----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1633324942----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1640566608----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1666286434----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1668999194----1989221E----申请日期: 2011-03-04
[strike]1728670555----1989221E----申请日期: 2011-03-04
[/strike]1753568882----1989221e----申请日期: 2011-03-04
[strike]1790028444----1989221E----申请日期: 2011-03-03
[/strike]1872230111----1989221e----申请日期: 2011-03-04
[strike]1872638333----1989221e----申请日期: 2011-03-04
[/strike]1872666414----1989221e----申请日期: 2011-03-06
1873566610----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1874376667----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1874777639----1989221e----申请日期: 2011-03-04
[strike]1950662333----1989221e----申请日期: 2011-03-04 مەن تاللاپ بولدۇم[/strike]


   AABB     شەكىلدىكىسى    29دانە

//=======================================
1194355225----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1297344330----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1435544900----1989221E----申请日期: 2011-03-04
1446558841----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1481449928----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1540881195----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1543355302----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1547599220----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1552239652----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1559957800----1989221E----申请日期: 2011-03-04
1565484411----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1592440017----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1599114003----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1599223238----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1599668026----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1721002284----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1729977486----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1761866550----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1793933883----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1799552420----1989221e----申请日期: 2011-03-06
1872255282----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1872558852----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1873733554----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1874115571----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1874322005----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1874422038----1989221e----申请日期: 2011-03-04
419922343----1989221e----申请日期: 2011-03-04
424144006----1989221e----申请日期: 2011-03-05


قاتار نومۇر 10 دانە :

//=======================================
1434560820----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1454324922----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1532109396----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1586765409----1989221e----申请日期: 2011-03-05
1713978765----1989221e----申请日期: 2011-03-04
1792095432----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1845677137----1989221E----申请日期: 2011-03-03
1873210565----1989221e----申请日期: 2011-03-06

923459381----1989221E----申请日期: 2011-03-03


9 خانىلىق نومۇر 40 دانە:

402103840----1989221e----申请日期: 2011-03-04
408067679----1989221e----申请日期: 2011-03-04
408108435----1989221e----申请日期: 2011-03-05
408680508----1989221e----申请日期: 2011-03-05
409239872----1989221e----申请日期: 2011-03-04
409940981----1989221e----申请日期: 2011-03-04
411375338----1989221E----申请日期: 2011-03-04
413543839----1989221e----申请日期: 2011-03-05
415371205----1989221e----申请日期: 2011-03-05
415538497----1989221E----申请日期: 2011-03-03
415945790----1989221e----申请日期: 2011-03-04
416347790----1989221e----申请日期: 2011-03-04
416714827----1989221e----申请日期: 2011-03-05
419799483----1989221E----申请日期: 2011-03-03
419922343----1989221e----申请日期: 2011-03-04
420316196----1989221e----申请日期: 2011-03-04
420738832----1989221e----申请日期: 2011-03-05
421300324----1989221e----申请日期: 2011-03-05
422829505----1989221e----申请日期: 2011-03-05
424064025----1989221e----申请日期: 2011-03-05
424144006----1989221e----申请日期: 2011-03-05
443020675----1989221E----申请日期: 2011-03-03
443451309----1989221e----申请日期: 2011-03-05
443785424----1989221e----申请日期: 2011-03-04
445133224----1989221e----申请日期: 2011-03-04
447986165----1989221E----申请日期: 2011-03-03
458025329----1989221e----申请日期: 2011-03-05
471496638----1989221e----申请日期: 2011-03-05
490250647----1989221E----申请日期: 2011-03-03
492419773----1989221E----申请日期: 2011-03-03
498940706----1989221e----申请日期: 2011-03-05
504802816----1989221E----申请日期: 2011-03-03
514161216----1989221E----申请日期: 2011-03-03
514214692----1989221E----申请日期: 2011-03-03
542439269----1989221e----申请日期: 2011-03-04
546114812----1989221e----申请日期: 2011-03-04
617836721----1989221e----申请日期: 2011-03-05
694799237----1989221e----申请日期: 2011-03-05
754268036----1989221e----申请日期: 2011-03-04
757124016----1989221e----申请日期: 2011-03-04
760276408----1989221e----申请日期: 2011-03-04
786026540----1989221e----申请日期: 2011-03-05
792212881----1989221e----申请日期: 2011-03-04
823736345----1989221e----申请日期: 2011-03-04
824438019----1989221e----申请日期: 2011-03-05
861565224----1989221e----申请日期: 2011-03-05
876535067----1989221E----申请日期: 2011-03-03
879534378----1989221E----申请日期: 2011-03-03
894262429----1989221e----申请日期: 2011-03-04
903480603----1989221E----申请日期: 2011-03-04
906898320----1989221e----申请日期: 2011-03-05
923459381----1989221E----申请日期: 2011-03-03
924054431----1989221e----申请日期: 2011-03-05
931183462----1989221e----申请日期: 2011-03-04
936570623----1989221E----申请日期: 2011-03-03
957276494----1989221e----申请日期: 2011-03-04
972070916----1989221e----申请日期: 2011-03-04
994869622----1989221e----申请日期: 2011-03-04


ئۇيغۇرلار سالونى باشقۇرغۇچى قوبۇل قىلىدۇ. تەپسىلاتىنى سالونىمىزدىن كۆرۈڭ. سالون ئۈندىدار نومۇرى: uyghurz

بەزى ئىشلارغا مەڭگۈ ئامال يوق

ئالىي ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 63
يازما سانى: 5200
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 24613
تۆھپە نۇمۇرى: 4424
توردا: 7291 سائەت
تىزىم: 2010-5-20
ئاخىرقى: 2015-3-23
يوللىغان ۋاقتى 2011-3-8 06:51:06 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
1252670111
1540693222
1872638333
1790028444
1728670555
1477831666

_____________________ بۇ نۇمۇرلار مىنىڭكى !

بەزى چاغلاردا بىلىدىغىنىڭ قانچە ئاز بولسا شۇنچە بەخىتلىك بولىسەن

ئۇيغۇر ئوغلانى

ئاكتىپ ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 11677
يازما سانى: 984
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 13061
تۆھپە نۇمۇرى: 492
توردا: 6475 سائەت
تىزىم: 2010-9-26
ئاخىرقى: 2013-12-20
يوللىغان ۋاقتى 2011-3-8 06:52:36 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئاخىرى 521 كىلىدىغان نومۇر بولسا بولاتتى....

ياشاش ھەر بىر نەپەس بەدىلىگە ھىساب بىرىشتۇر
ئاركادا بۇ ئەزا ئۆچۈرۈلگەن
يوللىغان ۋاقتى 2011-3-8 06:54:16 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئەسكەرتىش : يوللىغۇچى چەكلەنگەن . مەزمۇننى كۆرەلمەيسىز .

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 32373
يازما سانى: 392
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 4356
تۆھپە نۇمۇرى: 218
توردا: 224 سائەت
تىزىم: 2011-3-2
ئاخىرقى: 2013-2-15
يوللىغان ۋاقتى 2011-3-8 06:55:08 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
مەن 1586311102نى تاللىدىم ، رھمەت سىزگە

ئارمانلىرىمىزغا كۆز تەگمىسۇن...!

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 32373
يازما سانى: 392
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 4356
تۆھپە نۇمۇرى: 218
توردا: 224 سائەت
تىزىم: 2011-3-2
ئاخىرقى: 2013-2-15
يوللىغان ۋاقتى 2011-3-8 06:58:28 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
مەخپى نومۇرى خاتا دەپ چىقىۋالدىغۇ [s:148]

ئارمانلىرىمىزغا كۆز تەگمىسۇن...!

ئۇيغۇر ئوغلانى

ئاكتىپ ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 11677
يازما سانى: 984
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 13061
تۆھپە نۇمۇرى: 492
توردا: 6475 سائەت
تىزىم: 2010-9-26
ئاخىرقى: 2013-12-20
يوللىغان ۋاقتى 2011-3-8 06:59:02 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
مەن تاللىغانلىكى نومۇرلارنى باشقىلار سوقاپ بوپتۇ ئەمەسمۇ؟بولاپمۇ ئاۋۇ ئۈستىدىكى ئوخشاش ئۈچ سان بولغانلىرىنى....

ياشاش ھەر بىر نەپەس بەدىلىگە ھىساب بىرىشتۇر
دەۋرانج بۇ ئەزا ئۆچۈرۈلگەن
يوللىغان ۋاقتى 2011-3-8 07:00:17 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئەسكەرتىش : يوللىغۇچى چەكلەنگەن . مەزمۇننى كۆرەلمەيسىز .

ئۇيغۇر ئوغلانى

ئاكتىپ ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 11677
يازما سانى: 984
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 13061
تۆھپە نۇمۇرى: 492
توردا: 6475 سائەت
تىزىم: 2010-9-26
ئاخىرقى: 2013-12-20
يوللىغان ۋاقتى 2011-3-8 07:00:45 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئاپتور جاۋابىنى بويلاپ 1قەۋەت Zulpikar كە 2011-03-08 06:51 PMئەۋەتىلدى :
1252670111
1540693222
1872638333
1790028444
1728670555
.......

ماڭا ئاۋۇ666كىلىدىغان نومۇر لازىم تى ھەممىنى ئۆزىڭىزنىڭ قىلىۋالماي بىزگىمۇ قوياپ قويمامسىز ،ئىنساب قىلىڭ!

ياشاش ھەر بىر نەپەس بەدىلىگە ھىساب بىرىشتۇر
ئاركادا بۇ ئەزا ئۆچۈرۈلگەن
يوللىغان ۋاقتى 2011-3-8 07:00:47 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئەسكەرتىش : يوللىغۇچى چەكلەنگەن . مەزمۇننى كۆرەلمەيسىز .
كىرگەندىن كىيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | تىزىملىتىش

مۇنبەر باش بېتىگە قايتىش|يانفۇن|مىسرانىم مۇنبىرى
Powered by Discuz! X2(NurQut Team)© 2001-2011 Comsenz Inc. For misranim.com ( 苏ICP备:11007730号 )
چوققىغا قايتىش