hekemi يوللانغان ۋاقتى 2011-10-14 20:56:26

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﮔﯘﻥ 14-ئۆكتەبىر

1994 - ﻳﯩﻠﻰ 10 - ﯪﻳﻨﯩﯔ 14 - ﻛﯜﻧﻰ، ﻧﻮﺭﯞﯦﮕﯩﻴﻪ ﻧﻮﺑﯩﻞﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﯪﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯘﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻦﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﯪﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﯬﺭﻩﻓﺎﺕ، ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﻪ ﺗﺎﺷﻘﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﭘﯩﺮﯨﺲ ﯞﻩ ﺯﻭﯕﺘﻮﯓ  ﺭﺍﺑﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ  ﯮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺷﻪﺭﻕﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺗﯚﻫﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻟﻪﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﯰﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﯬﺭﻩﻓﺎﺕ ﺑﯘﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﯪﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ، ﺑﯘ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻦ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ - ﺩﯨﺪﻯ .

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2011-10-14 22:20:19

hekemiنىڭ تېمىسىدىن نەقىل

1994 - ﻳﯩﻠﻰ 10 - ﯪﻳﻨﯩﯔ 14 - ﻛﯜﻧﻰ، ﻧﻮﺭﯞﯦﮕﯩﻴﻪ ﻧﻮﺑﯩﻞﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﯪﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯘﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻦﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﯪﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﯬﺭﻩﻓﺎﺕ، ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﻪ ﺗﺎﺷﻘﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﭘﯩﺮﯨﺲ ﯞﻩ ﺯﻭﯕﺘﻮﯓ  ﺭﺍﺑﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ  ﯮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺷﻪﺭﻕﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺗﯚﻫﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻟﻪﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﯰﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﯬﺭﻩﻓﺎﺕ ﺑﯘﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﯪﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ، ﺑﯘ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻦ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ - ﺩﯨﺪﻯ .

كۆرەلمىدىمغۇ؟ پەش، چېكىت، سىزىقتىن باشقىنى.
بەت: [1]
: ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﮔﯘﻥ 14-ئۆكتەبىر