hekemi يوللانغان ۋاقتى 2011-5-30 18:05:15

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﮔﯘﻥ (30-ماي)


  ﻣﯩﺨﺎﺋﯩﻞ ﯪﻟﯩﻜﺴﺎﻧﺪﺭﻭﯞﯨﭻ ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻦ (Mikhail Aleksandrovich Bakunin, 1814-1876)  1874 - ﻳﯩﻠﻰ 5 - ﯪﻳﻨﯩﯔ 30 - ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯩﺨﺎﺋﯩﻞ ﯪﻟﯩﻜﺴﺎﻧﺪﺭﻭﯞﯨﭻ ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﻯ .  ﻣﯩﺨﺎﺋﯩﻞ ﯪﻟﯩﻜﺴﺎﻧﺪﺭﻭﯞﯨﭻ ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻦﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭﯞﻩﻛﯩﻠﻰ،ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺰﻡ ﯞﻩﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﯬﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﺩﯗﺷﻤﯩﻨﻰ . ﯰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﯨﯫﻟﯩﺴﺖ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﯰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﯰﺷﺸﺎﻕﺑﯘﺭﮊﯗﯪ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻟﯩﺰﻣﻐﺎﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻦ 1840 - ﻳﯩﻠﻰﭼﻪﺗﯭﻟﮕﻪﭼﯩﻘﺘﻰ . ﯰﻧﯩﯔ ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻧﻮﻗﺘﯩﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ 60 - ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍﻳﻪﻧﻪﯰ ﺳﯩﺒﯩﺮﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻧﯚﯞﻩﺕﭼﻪﺗﯭﻟﺪﻩﻣﯘﻫﺎﺟﯩﺮﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ . ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻦﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﺮﻧﺎﺗﺴﯩﯧﻮﻧﺎﻟﻨﯩﯔ ﯬﺯﺍﺳﻰﺋﯩﺪﻯ . ﯰ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ 1872 - ﻳﯩﻠﻰ 1 - ﺋﯩﻨﺘﯩﺮﻧﺎﺗﺴﯧﻮﻧﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﭖﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ . ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻨﻨﯩﯔ ﺷﯘﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﻟﻬﻪﭘﻪﻧﻮﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪﺯﯨﺮﻯ ﯞﻩﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻴﻪﺕ ﻧﻮﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪﺯﯨﺮﻯ  ﺗﻪﺑﯩﯭﺕ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺰﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺪﯨﯫﻟﯩﺰﻡ ﯞﻩﻣﯩﺘﺎﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﯪﺭﯨﻼﺷﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘ ﯰﻧﯩﯔ ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﯪﺳﺎﺳﻰﺋﯩﺪﻯ . ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻨﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﯪﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ، ﻣﺎﺭﻛﯩﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺲ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ، ﯰﭼﯩﻐﺎ ﭼﻪﻗﻘﺎﻥﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ . ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻦﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﻨﻰﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻧﺪﻩ، ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻡﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﯪﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﻛﻮﻟﻠﯩﻜﺘﯩﭗ ﻣﯜﻟﯜﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﺮﻭﺩﻭﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﻣﯜﺗﻠﻪﻕ ﯬﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ، ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯜﺗﻠﻪﻕ ﯬﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﯬﯓ ﯪﻟﯩﻲ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﻯ ﺩﻩﭖﺟﺎﻛﺎﻻﻳﺪﯗ . ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻦ ، ﮔﻮﻳﺎ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻫﻮﻗﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﯲﺯﮔﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻧﻮﻗﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻜﺘﻪﻙ ، ﺳﯩﻦ - ﺳﯩﻤﻮﻥﺩﯨﻦﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻫﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﯮﻏﯘﺭﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ . ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻦﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥﺋﯩﺪﯨﻴﯩﮕﻪ ﻳﻪﻧﻰﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﻟﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﺘﻰ . ﻣﺎﺭﻛﯩﺲﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﺭﮊﯗﯪ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻧﻘﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، "ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻲ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﻟﯩﻚ" ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ "ﯬﻣﮕﻪﻙﺑﯩﻠﻪﻥﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﻨﻰﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺵ" ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎﻧﻪﺭﺳﻪ ﯬﻣﻪﺱ، ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ . ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻦﭘﺮﻭﺩﻭﻧﺪﯨﻦ ﯪﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕﺑﯩﻠﻪﻥﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻛﯚﺭﻩﺷﻨﻰﺋﯩﻨﻜﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻧﻮﻗﺘﯩﺌﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ . ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕﺩﻩﭖ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ : "ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻨﻨﯩﯔ ﯲﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱﺑﯩﺮﺧﯩﻞﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﯰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘﭘﺮﻭﺩﻭﻧﯩﺰﻡﺑﯩﻠﻪﻥﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﯪﺭﯨﻼﺷﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﯬﯓ ﯪﺳﺎﺳﯩﻲ ﻧﻪﺭﺳﻪﺷﯘﻛﻰ، ﯰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﯪﺳﺎﺳﯩﻲ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﯪﭘﻪﺕﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻝ ﯬﻣﻪﺱ، ﻳﻪﻧﻪ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺴﺘﻼﺭﺑﯩﻠﻪﻥﻳﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﯮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻲ ﻗﺎﺭﻣﯘﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﯬﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺩﻩﭖ ﻫﯩﺴﺎﭘﻼﻳﺪﯗ " .

hekemi يوللانغان ۋاقتى 2011-5-30 18:08:21


  ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﺍﺗﻮﺭ ﭘﯧﺘﯧﺮ ﺭﻭﺳﯩﻴﻪﮔﻪ ﻫﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯬﯓﻣﻪﺷﻬﯘﺭﭼﺎﺭﭘﺎﻫﯩﺸﺎﻫﻰ، ﯰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥﻏﻪﺭﭘﻠﯩﺸﯩﺶﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰﺭﻭﺳﯩﻴﯩﻨﻰﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻠﯩﻚﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﯪﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﯪﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﯪﻣﯩﻞ .ﭘﯧﺘﯧﺮ 1672 - ﻳﯩﻠﻰ 5 - ﯪﻳﻨﯩﯔ 30 - ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻮﺳﻜﯟﺍﺩﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ . ﯰ ﭼﺎﺭﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻰ ﯪﻟﯧﻜﺴﯧﻴﻨﯩﯔﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰﺧﻮﺗﯘﻧﯩﺪﯨﻦﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﯮﻏﻠﻰ . ﭘﯧﺘﯧﺮ 4 ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻥﭼﺎﻏﺪﺍ ﯪﺗﯩﺴﻰ ﯲﻟﯜﭖﻛﻪﺗﻜﻪﻥ، ﯪﻟﯧﻜﺴﯧﻴﻨﯩﯔﺗﯜﻧﺠﻰ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﺪﯨﻦ 13 ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯴﭼﯜﻥ ، ﺧﺎﻧﻠﯩﻖﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶﻛﯚﺭﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﯰﺯﺍﻗﻘﯩﭽﻪﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ، ﺑﻪﺯﯨﺪﻩﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰﻛﻪﺳﻜﯩﻦﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﯬﺟﻪﭘﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﯬﻣﻪﺱﺋﯩﺪﻯ . ﭘﯧﺘﯧﺮ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩﺟﯧﻨﯩﻨﻰﺳﺎﻗﻼﺵ ﯴﭼﯜﻥﻗﯧﭽﯩﭗﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ . ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪﻳﯩﻞ ﯰﻧﯩﯔ ﯪﺗﺎﺑﯩﺮ ، ﯪﻧﺎﺑﯚﻟﻪﻙ ﻫﻪﺩﯨﺴﻰﺳﻮﻓﯩﻴﻪﺗﻪﺧﺖ ﯞﺍﺭﯨﺴﻰﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .1689 - ﻳﯩﻠﻰ ﯰ ﺗﻪﺧﯩﺘﺘﯩﻦﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﭘﯧﺘﯧﺮ ﯪﻧﺪﯨﻦﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ ﯮﺭﯗﻧﻐﺎﺋﯩﮕﻪﺑﻮﻻﻟﯩﺪﻯ .  ﭘﯧﺘﯧﺮﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ، ﺑﻮﻱ- ﺗﯘﺭﻗﻰ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪﻥ، ﺯﯨﻬﻨﯩﻲﻛﯜﭼﻰ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲﯞﻩ ﻫﻪﺭﺑﯩﻲﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﯪﺷﯘﺭﯗﺵ ﯴﭼﯜﻥ، ﯰ ﻳﺎﻏﺎﭼﭽﯩﻠﯩﻖ، ﻣﻪﺗﺒﻪﯬﭼﯩﻠﯩﻚ، ﺩﯦﯖﯩﺰﭼﯩﻠﯩﻖﯞﻩ ﻛﯩﻤﻪﺳﺎﺯﻟﯩﻖﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖﺗﯩﺨﻨﯩﻜﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﯴﮔﻪﻧﮕﻪﻥ .ﭘﯧﺘﯧﺮ 2 ﻗﯩﺘﯩﻢﻧﯩﻜﺎﻫﻼﻧﻐﺎﻥﺑﻮﻟﯘﭖ، 17 ﻳﯧﺸﯩﺪﺍﺗﯜﻧﺠﻰ ﯪﻳﺎﻟﻰﺑﯩﻠﻪﻥﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . ﺑﯩﺮﺍﻕ، ﯰﻻﺭﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﭘﺘﯩﻼﺑﯩﻠﻠﻪﺗﯘﺭﻏﺎﻥ . ﯰ 26 ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺮﮔﻪﻧﺪﻩ  ﯪﻳﺎﻟﯩﻨﻰﻣﯘﻧﺎﺳﺘﯩﺮﻏﺎ ﯪﭘﯩﺮﯨﭗﻗﻮﻳﻐﺎﻥ . 1712 - ﻳﯩﻠﻰ ﯰ ﯪﻳﺎﻟﻰﺑﯩﻠﻪﻥﻧﯩﻜﺎﻫﺘﯩﻦ ﯪﺟﺮﯨﺸﯩﭗﻟﯩﺘﯟﺍﻟﯩﻖﻳﯩﻜﺎﺗﯩﺮﯨﻨﺎﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚﺑﯩﺮ ﯪﻳﺎﻝﺑﯩﻠﻪﻥﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . ﺑﯘ ﯪﻳﺎﻝﺗﯚﯞﻩﻥ ﺗﻪﺑﯩﻘﯩﺪﯨﻦﻛﯩﻠﯩﭗﭼﯩﻘﻘﺎﻧﯩﺪﻯ . ﭘﯧﺘﯧﺮ ﻧﯩﯔﺗﯜﻧﺠﻰ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﯪﻟﯩﻜﯩﺲﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚﺑﯩﺮ ﯮﻏﻠﻰﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﯪ ﺗﺎ - ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰﻳﺎﺧﺸﻰ ﯬﻣﻪﺱﺋﯩﺪﻯ . 1718 - ﻳﯩﻠﻰ ﯪﻟﯩﻜﯩﺲﭘﯧﺘﯧﺮﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺖ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺪﻯﺩﯨﮕﻪﻥﮔﯘﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ، ﯪﺧﯩﺮﻯﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﯲﻟﮕﻪﻥ . 1725 - ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ، ﭘﯧﺘﯧﺮ ﺳﺎﻳﻨﯩﺖﭘﯧﺘﯧﺮﺑﻮﺭﮔﺪﺍ 52 ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﯪﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﯲﺗﻜﻪﻥ . ﯰﻧﯩﯔﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻠﯩﻖﺗﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﯪﻳﺎﻟﻰﻳﯩﻜﺎﺗﯩﺮﯨﻨﺎﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .

hekemi يوللانغان ۋاقتى 2011-5-30 18:12:24


  ﯞﻭﻟﺘﯧﺮﯩﯞﻭﻟﺘﯧﺮ (Voltaire, 1694 - 1778) ﻓىﺮﺍﻧﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﭽﻰﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ، ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ، ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭖ . ﯬﺳﻠﻰﺋﯩﺴﻤﻰﻓﯩﺮﺍﻧﺴﻮﯪ ﻣﺎﺭﻯ ﯪﺭﻭﻧﯧﺖ . ﻧﻮﺗﺎﺭﯨﯱﺱ* ﯪﯻﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ . ﯞﻭﻟﺘﯧﺮ ﯲﺯﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﻛﺎﯞﻏﺎﯞﻩ ﻓﯧﻮﺩﺍﻟﻠﯩﻖﺗﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﯲﺗﻜﯜﺭﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻯ ﯪﺭﻗﯩﻠﯩﻖ 1600 - ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﯪﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺭﮊﯗﯪ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﯴﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﯨﯟﯨﻲ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﻻﺭ ﺩﯨﻦﺑﯩﺮﻯ . ﯞﻭﻟﺘﯧﺮ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﺪﻩﺩﯨﻜﺎﺭﺗﻨﯩﯔ "ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ" ﺳﯩﻨﻰﺗﻪﻧﻘﯩﺖﻗﯩﻠﺪﻯ . ﻟﯩﯩﺒﻨﺰﯨﻨﯩﯔ "ﯪﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﯰﻳﻐﯘﻧﻠﯩﺸﯩﺶ" ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﺪﻯ . ﯰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲﺩﯗﻧﻴﺎ ﯮﺑﯩﻜﺘﯩﭗ ﺳﯜﺭﻩﺗﺘﻪﻣﻪﯞﺟﯘﺕ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﯮﺑﯩﻜﺘﯩﭗ ﺭﯨﯫﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﯬﻛﯩﺲ ﯬﺗﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ،  ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ  ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ . ﻟﯧﻜﯩﻦ ﯰ ﺗﯘﻳﻐﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﻪ ﻫﺎﻟﺪﺍﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﭖ ، ﻫﯩﺴﺴﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯬﻗﻠﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺩﯨﯫﻟﯩﻜﺘﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﯞﻭﻟﺘﯩﯧﺮ 1778 - ﻳﯩﻠﻰ 5 - ﯪﻳﻨﯩﯔ 30 - ﻛﯜﻧﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .___________________* - ﻧﻮﺗﺎﺭﯨﯱﺱ - ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﻫﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮔﯘﯞﺍﻫﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ، ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰﺷﻪﺧﺲ .

بەت: [1]
: ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﮔﯘﻥ (30-ماي)