hekemi يوللانغان ۋاقتى 2011-5-27 06:06:30

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﮔﯘﻥ(27-ماي)


  ﻛﺎﻟﯟﯨﻦ ( 1509 - 1564 . (John Calvinﻛﺎﻟﯟﯨﻦ  ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺴﻼﻫھﺎﺗﭽﯩﺴﻰ . ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥﺩﯨﻨﻰﻛﺎﻟﯟﯨﻦﻣﻪﺯﻫھﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﯪﺳﺎﺱﭼﯩﺴﻰ . ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ . ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﭘﺎﺭﯨﮋﺩﺍ ﯮﻗﯘﭖ، ﺋﯩﻼﻫھﯩﻴﻪﺕﯞﻩ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﯴﮔﯩﻨﯩﺪﯗ . ﺷﯘﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﻣﺎﺭﺗﯩﻦﻟﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﯰﭼﺮﺍﻳﺪﯗ . 1541 - ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﻪﻧﯟﻩﺩﻩ ﯰﺯﯗﻥﻳﯩﻠﻼﺭﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ، ﻳﯧﯖﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕﺗﻪﺳﯩﺲﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮﭘﻠﯘﻕﺗﯜﺯﯛﻣﯩﻨﻰﺑﯩﻜﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ، ﯰﻧﯩﯔ ﯮﺭﻧﯩﻐﺎﺑﯘﺭﮊﯗﯪ ﺟﯘﻣھﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰﻓﻮﺭﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﯪﻗﺴﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﯪﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗﯞﻩ ﺟﻪﻧﯟﻩﺩﯨﻜﻰﺷﻪﻫھﻪﺭﻟﯩﻚ ﻫھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕﺑﯩﻠﻪﻥﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻫھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕﺑﯩﻠﻪﻥﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﯮﺭﻧﯩﺘﯩﺪﯗ . ﻛﺎﻟﯟﯨﻨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻰﯞﻩ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯﺷﯘﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰﺑﯘﺭﮊﯗﯪ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﯰﻳﻐﯘﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ . ﯰ - ﯬﻣﻪﻟﺪﺍﺭﺑﻮﻟﯘﭖ ﻫھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺵ. ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲﻣﯜﻟﯜﻙ ﺗﻮﭘﻼﺵ . ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﻰﺑﯩﻠﻪﻥﭘﺎﻳﺪﺍ ﺗﯩﭙﯩﺶ . ﻗﻪﺭﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﯲﺳﯜﻡﺋﯧﻠﯩﺶﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎﺩﯨﻦﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﯲﺗﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﯮﺧﺸﺎﺷﻼ، ﻫھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﯬﻣﺮﻯﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  - ﺩﻩيدﯗ . ﻛﺎﻟﯟﯨﻦ ﻧﯩﺘﺴﯧﯫ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰﺑﻪﺯﻯ ﯬﻧﯭﻧﯩﯟﯨﻲ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻼﺭﻏﺎﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥﻣﯘﺗﻪﯬﺳﺴﯩﭙﻠﯩﻚ ﻳﻮﻝﺗﯘﺗﯩﺪﯗ . ﯰ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﯪﻟﯩﻢ ﺳﯧﺮﯞﯨﺘﻨﻰﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﭖ ﯲﻟﺘﯩﺮﯨﺪﯗ . ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺪﯬﺗﻠﯩﻚ ﺧﯩﺘﺎﺑﻰﻧﺎﻣﻰ ﯪﺳﺘﯩﺪﺍ ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﺗﯜﺭﺩﻩ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ  ﻫھﻪﻡ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯲﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ . 1558 - ﻳﯩﻠﻰﺟﻪﻧﯟﻩ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﻮﺗﻰ(ﺟﻪﻧﯟﻩ ﯰﻧﯩﯟﯨﺮﺳﯩﺘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﯪﺳﺎﺳﻰ)ﻧﻰﺋﯧﭽﯩﭗ، ﻫھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﯬﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﯮﻗﯘﻏﯘﭼﻰﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﻛﺎﻟﯟﯨﻨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺪﯗ . ﻛﺎﻟﯟﯨﻦ 1564 - ﻳﯩﻠﻰ 5 - ﯪﻳﻨﯩﯔ 27 - ﻛﯜﻧﻰ 54 ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﯲﻟﮕﻪﻥ .

بەت: [1]
: ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﮔﯘﻥ(27-ماي)