hekemi يوللانغان ۋاقتى 2011-5-25 22:54:19

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﮔﯘﻥ (26-ماي)


  ﻣﺎﺭﺗﯩﻦ ﻫھﯧﻴﺪﯦﮕﯧﺮ (Martin Heidegger, 1976 -  1889 )ﺳﯧﻴﺪﯦﮕﯧﺮ - ﮔﯩﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭖ ،ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﯨﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚﺗﻪﺭﻩﭘﺪﺍﺭﻯ . ﮔﯩﺘﻠﯩﺮ ﮔﯩﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﻫﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﯰﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺖ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ، ﭘﺮﻭﻓﯩﺴﺴﻮﺭﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﺩﻩﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﯰ ﻧﺎﺗﺴﯩﺰﻣﻨﻰ  ﻫھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ . ﯰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕﺟﺎﻛﺎﻻﻳﺪﯗ : "ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ" ﯪﺩﻩﻡ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ  ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﺮﭘﺎﺭﭼﻪ "ﻳﻮﻗﻠﯘﻕ" ﺗﯩﻦﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ؛ ﯪﺩﻩﻡ ﻫھﺎﺯﯨﺮﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﯬﻫھﯟﺍﻟﻨﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ، ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩھﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻼﺭﺋﯩﭽﯩﺪﻩﺗﺎﻟﻼﺵﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ، "ﻳﻮﻗﻠﯘﻕ" ﺋﯩﭽﯩﮕﻪﺑﯚﺳﯜﭖ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗﯞﻩ ﯰﻧﯩﯖﺪﯨﻦﯲﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﻫھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻫھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﯬﻫﻤﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﻟﯩﻜﯩﻦ ﯪﺩﻩﻡ "ﻳﻮﻗﻠﯘﻕ" ﺋﯩﭽﯩﮕﻪﺑﯚﺳﯜﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩﻳﺎﺭ- ﻳﯚﻟﻪﻛﺴﯩﺰ، ﺑﺎﺷﭙﺎﻧﺎﻫﺴﯩﺰ، ﺗﻪﻧﻬﺎﻟﯩﻖﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ، ﯬﻧﻪ ﺷﯘﺳﻪﯞﻩﭘﺘﻪﻥ ، ﻧﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭ ﺳﯜﺭﻩﺗﺘﻪ، باﺵ ﻗﯧﺘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩﻗﯧﻠﯩﭗ، ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔﻣﯘﻣﻜﯩﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ، ﻳﻪﻧﻰ ﯪﺩﻩﻣﻨﯩﯔﯲﻟﯩﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺋﯩھﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﯰ: ﯲﻟﯜﻡ -- ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻫھﻪﺳﺮﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩﻗﺎﻟﻐﺎﻥ كىشنى كەڭﻛﯘﺷﺎﺩﯨﻠﯩﻜﻜﻪﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮﻳﻮﻝ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯲﻟﯜﻣﻼ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﯮﺭﯗﻧﺪﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰﻳﯜﻛﻠﯩﻤﻪﻳﺪﯗ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ . ﯰ "ﻗﻪﻫھﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭﭼﻪ" ﯴﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺩﯨﮕﻪﻥﻧﯩﻤﯩﻨﻰﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ: ﯲﻟﯜﻡ " ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﯲﺯﯨﻨﻰ ﯪﺩﺩﯨﻲ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﯪﺯﺍﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ " ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﺪﻯ .ﻣﺎﺭﺗﯩﻦ ﻫھﯧﻴﺪﯦﮕﯧﺮ 1976 - ﻳﯩﻠﻰ 5 - ﯪﻳﻨﯩﯔ 26 - ﻛﯜﻧﻰ ﯪﻟﻪﻣﺪﯨﻦﯲﺗﻜﻪﻥ .

بەت: [1]
: ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﮔﯘﻥ (26-ماي)