hekemi يوللانغان ۋاقتى 2010-10-12 21:36:52

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ (12-ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ )

    ﺋﯧﻮ ﮔﯩﻨﯩﯯ ﻣﻮﻧﺘﺎﻟﻰ  (Eugenio Montale,1896 - 1981)
1896 -
ﻳﯩﻠﻰ 10 - ﯪﻳﻨﯩﯔ12 - ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯧﻮ ﮔﯩﻨﯩﯯ ﻣﻮﻧﺘﺎﻟﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﻯ .
    ﺋﯧﻮ ﮔﯩﻨﯩﯯ ﻣﻮﻧﺘﺎﻟﻰ ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﻬﺮﻩﻳﻪﺕ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻣﻮﻫﯩﻢ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ، 1975 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﯬﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ،ﺳﯧﻬﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ﺋﯧﻘﯩﻤﻰ 20 - ﯬﺳﯩﺮﻧﯩﯔ 20 - ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﯩﺪﻩ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻏﻪﺭﺏ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺯﻭﺭ ﺋﯧﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ . ﯰ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﻪ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻦ ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪﺳﯩﻤﯟﻭﻟﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﯴﭼﺮﯨﻐﺎﻥ . ﺋﯧﻮ ﮔﯩﻨﯩﯯ ﻣﻮﻧﺘﺎﻟﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻨﻰ، ﻛﯩﻼﺳﺴﯩﻚ ﯬﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦﺳﯚﻳﻪﺗﺘﻰ . ﯰ ﯬﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ، ﻓﻠﻮﺭﯦﻨﺴﯩﻴﻪ ﻛﯜﺗﯜﭘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ، "ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" ﻧﯩﯔ ﯬﺩﻩﺑﯩﻲ ﻣﯘﻫﻪﺭﺭﯨﺮﻯ، ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﯮﺑﺰﻭﺭﭼﯩﺴﻰﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﻓﺎﺷﯩﺴﺘﻼﺭ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ .
    ﺋﯧﻮ ﮔﯩﻨﯩﯯ ﻣﻮﻧﺘﺎﻟﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﺍﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﯬﮔﺮﻯ - ﺗﻮﻗﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ، ﻣﯘﯓ - ﻫﻪﺳﺮﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ، ﻫﺎﻳﺎﺕ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪﺑﻮﻟﻐﺎﻥﺗﻮﺧﺘﺎﯞﺳﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﻳﻠﻪﻳﺪﯗ . "ﮔﯩﺘﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﻫﺎﺭﻯ" ﻣﻮﻧﺘﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﯲﺯﮔﯩﭽﻪ ﯬﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺩﺍﺭﯨﺘﻤﯩﻼﺵ، ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯰﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻓﺎﺷﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﻫﺸﯩﻴﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖﯬﻳﯩﺒﻠﻪﻳﺪﯗ . ﯰﻧﯩﯔ ﯞﻩﻛﯩﻞ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﮕﻪ ﯬﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ "ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﯕﯩﻜﻰ"، "ﯰﭼﺮﯨﺸﯩﺶ" ، "ﺑﻮﺭﺍﻥ - ﭼﺎﭘﻘﯘﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ" ، "ﺳﺎﺗﯘﺭﺍ" ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺑﺎﺭ

UyghurBaligh يوللانغان ۋاقتى 2010-10-13 12:44:41

تولۇق تەرجىمە قىلمامسىز ؟  بۇنى  مەن قايتا تەرجىمە قىلاي .

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2010-10-13 17:51:41

12 - ئۆكتەبىر ، ( توي خاتىرە كۈنىمىز)
بەت: [1]
: ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ (12-ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ)