gulnur يوللانغان ۋاقتى 2010-9-28 09:43:02

ئېغىز پۇراشنى داۋالاش

1. ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ﺩﻭﺭﺳﻰ ﺋﯧﺸﻠﯩﺘﯩﺶ، ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵﺩﻭﺭﺳﯩﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﭘﯘﺭﺍﻗﻨﻰ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼﻳﯧﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﺎﯞﯨﻜﻰ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﭘﯘﺭﺍﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﯘﻣﻠﯘﻙﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻻﻳﺪﯗ. ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯘﺗﯘﻡ ﺋﯩﭽﯩﯟﯦﺘﯩﭗ، ﻛﻪﻳﻨﺪﯨﻦﺋﯧﻐﯩﺰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ﺩﻭﺭﻭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﭘﯜﺭﻛﯜﻳﯩﻤﯩﺰ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪﺳﯧﻜﯘﻧﯩﺖﻳﯘﻣﯩﻤﯩﺰ، ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
2. ﻟﯩﻤﻮﻥ ﺳﯜﻳﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ. ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺳﯘ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺰﻧﯩﯔﻧﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰﺑﻮﻟﺪﯗ.ﺳﯘﻏﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻟﯩﻤﯘﻥ ﻗﻮﺷﯘﯞﻩﺗﻜﻪﻧﺪﻩ، ﺑﯘﺭﯗﻥﭘﯜﺗﯜﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ، ﺋﯧﻐﯩﺰ ﻗﯘﺭﯗﺵ ﻳﺎﻛﻰﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﻪﺭ ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﭘﯘﺭﺍﺷﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
3. ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﻣﯧﯟﻩ – ﭼﯩﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﻳﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ. ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﯞﻩ ﻣﯧﯟﻩ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻨﻼﺭﭼﯩﺶﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﭼﯩﺶ ﻗﺎﻧﺎﺷﻨﯩﯖﻤﯘﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰﺋﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯗ.
4. ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﭼﯩﺸﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﭼﻮﺗﻜﯩﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ
.

مەنبەسى :«ئۇيغۇر تىبابەت قامۇسى»دىن ئېلىنغان.

hakki- يوللانغان ۋاقتى 2010-10-4 19:14:33

قەررەلىك چىش دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك

بەت: [1]
: ئېغىز پۇراشنى داۋالاش