hushpurak يوللانغان ۋاقتى 2009-7-3 16:39:25

كونا مۇنبەردىن :ئاياللارنىڭ پاكلىقى نەدە؟

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻰ ﻧﻪﺩﻩ (ﺋﺎﻧﯩﻘﯩﺰ ﺋﻪﺯﯨﺰﻯ ﺋﯩﻠﺘﻪﺭﯨﺶ )


ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻢ - ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺟﻪﺯﺑﯩﺪﺍﺭ ، ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺷﻨﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ، ﻧﯩﻜﺎﮬ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯧﻴﯩﻘﻤﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ، ﮔﯜﻟﺪﻩﻙ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ، ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﻘﯩﭗ ، ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻦ ﺷﻪﮬﯟﻩﺕ ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ " ﻛﺎﺗﺘﺎ " ﻻﺭ ، ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻰ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺗﻮﺷﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﯩﭻ - ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﻨﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ، ﻣﻪﺭﻩﺯﻟﯩﻚ ﭘﯘﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺋﯧﯖﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﺍ ﺯﻩﺭﺭﯨﭽﻪ ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﺮﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ، ﻣﻪﺭﻩﺯﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ، ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺑﯩﻐﯘﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯗ . ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ، ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﺵ ، ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺧﯩﻠﻤﯘ - ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ، ﺋﯩﺶ - ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ، ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ، ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﻖ ، ﺷﻪﺭﻣﯩﻲ - ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ - ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ . ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ، ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ، ﺳﯘﺧﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ، ﭘﺎﮬﯩﺸﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ، ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﻪﺭﻩﺯ ، ﺋﻪﯓ ﺋﯩﭙﻼﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﭖ ، ﺋﻪﻝ - ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ . ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﯞﺍﺑﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﻳﯘﻗﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ . ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻕ - ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ، ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ - ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺭﻭﮬﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﮕﻪﻥ - ﺳﯩﯖﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ، ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ -- ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪﺭﻯ ، ﺑﻪﺧﺖ - ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ . ﺋﯚﻣﻠﯜﻙ ، ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯞﯨﺸﻜﺎﺭﻯ ، ﻣﯧﮭﺮﻯ - ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ ، ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ " ﻣﯩﻜﺮﻭﭖ " ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺩﻭﺭﯨﺪﯗﺭ . ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻚ ﺳﯩﻤﺎﺳﯩﺪﺍ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺗﻪﺱ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺑﻪﺧﺖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﭼﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﻧﻰ ﺗﯩﻜﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ .
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺕ - ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ، ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻜﻰ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ، ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯧﮭﯩﺮ - ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﻟﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ . ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻐﻰ ﭼﯩﻦ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ، ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻰ ﺗﯘﻏﯘﻧﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻦ ﺗﻜﺮﻩﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺷﻨﻰ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﮬﯩﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ، ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺧﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺍﻟﯩﻐﺎﻧﺪﺍ . ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ، ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﺎﻗﻨﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ، ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ، ﻣﯘﻧﻪﺟﺠﯩﻤﻠﯩﻚ ، ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﻨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ . ﺋﺎﻳﺎﻟﺴﯩﺰ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﻨﻨﯘﺋﯩﺘﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﮕﻪﻥ ﮬﺎﺭﺍﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻐﺎ ، ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻳﻮﻟﺒﺎﺷﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ، ﺑﺎﺭﺍﺭ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻧﺎﺋﯧﻨﯩﻖ ﭘﺎﺩﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .
ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ --- ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺗﯘﭖ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻯ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻧﺎﺯﺍﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﻪﺩﯨﺮ - ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺭﻯ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﯞﯞﯨﺘﯩﺪﯗﺭ . ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﻪﻟﺐ ، ﺑﻪﺧﺖ - ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺕ ، ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺧﯘﻟﯘﻕ ، ﮔﯜﺯﻩﻝ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﻧﺎﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺟﯘﻣﯘﻻﯕﻤﺎ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯦﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻛﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﮬﺎﯓ ، ﮬﺎﻻﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺴﻤﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻨﻼ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺑﯩﻠﯩﭗ ، ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪﺭ ﻛﻪﺑﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .( ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯘﺯﯗﮔﯘﻡ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ . ) ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﻨﻰ ، ﺋﺎﺭ - ﻧﻮﻣﯘﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ، ﻧﯩﻜﺎﮬﺴﯩﺰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺵ ، 3 - ﺷﻪﺧﺲ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﮬﯧﻴﯩﻘﻤﺎﻱ ﺑﯚﺳﯜﭖ ﻛﯩﺮﯨﺶ ، ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺩﯦﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ، ﻧﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻻﻟﻤﺎ ﺋﯩﺘﺘﻪﻙ ﻳﯜﮔﺮﻩﺵ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ . ﺳﺎﻧﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻮﻳﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ، ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻱ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯞﺍﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺳﻜﻪﺵ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺷﻪﮬﯟﺍﻧﯩﻲ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﭘﻪﻳﺰﻯ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ، ﺧﯩﻠﻤﯘ - ﺧﯩﻞ ﻣﯩﯟﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﯛﭖ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺧﻮﺵ . ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺧﯘﺳﺴﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺷﯘﻛﻰ ، ﺋﯚﺯﻯ ﭘﺎﮬﯩﺸﯟﺍﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ . ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺪﻩﻛﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﮬﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺳﻪﺗﻪﯕﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﯞﻏﯩﺴﻰ . ﺷﯘﯕﺎ ، ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ --- ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ !
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺗﻪﻥ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ . ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺗﻪﻥ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ، ﻗﯘﺗﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﮬﺎﯞﺍﻳﻰ ﮬﻪﯞﻩﺳﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﯓ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ . ﺭﻭﮬﯩﻲ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ . ﺭﻭﮬ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺭﻭﮬﻘﺎ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪﻣﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺧﯘﺭﯗﭼﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯖﻤﯘ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﯞﻩ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩﻩﻙ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺭﻭﮬﻘﺎ ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺕ ﻳﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﻟﻐﯘﻧﯘﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺗﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ، ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ، ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ - ﺩﻩ ، ﺭﻩﺯﯨﻠﻠﯩﻚ ﻛﺎﺗﯩﮕﻮﺭﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪﺭﯨﮕﻪ ﺩﻩﺯ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻥ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﻩﻛﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ، ﺋﯚﺯ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺸﯩﺪﯗﺭ . ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﻥ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻧﺎﺯﯗﻛﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮬﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺷﺎﻳﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ، ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻧﺎﭘﺎﻙ ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯗ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﻨﯩﺪﻩ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﭼﯩﯟﯨﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﻩﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ . ﺑﯘ ﺭﻭﮬﻰ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗﻪﻥ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺭﻭﮬﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﮬﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﮔﯩﺮ - ﺗﻮﻗﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻪﻥ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ، ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼ ﮔﻪﭖ . ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﺎﺭ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ، ﺑﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ . ﺭﻭﮬﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﺎ ﻗﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ . ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪﭖ - ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ، ﺋﯩﺶ - ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻗﻪﻟﺐ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ . ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﯨﻨﻰ ، ﭘﯘﺕ - ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .
ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭ - ﻧﻮﻣﯘﺳﻨﻰ ، ﺷﻪﺭﻣﯩﻲ - ﮬﺎﻳﺎﻧﻰ ، ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﯘﺭﭺ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ، ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻩﻩ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﻮﺯﯕﺘﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺭﻭﮬﻰ ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﻨﺘﻼﺭ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻚ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻯ ﺳﯘﺳﻼﺷﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﻩﺯﯨﻠﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺴﻪ ، ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﺗﻮﯞﻻﻳﺪﯗ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ - ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩﯗﺭﯗﺳﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ . ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺗﻪﻥ ﻣﻪﻳﻨﻪﺗﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺗﻪﻥ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮﺍﻕ ، ﺗﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ . ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺟﯘﻻﻻﻧﺴﺎ ، ﺗﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺧﯩﻴﯩﻢ - ﯨﻪﺗﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺗﻪﻥ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻰ ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯗ . ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ، ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻥ ﯞﻩ ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ . ﺑﯘ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪﺭ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯧﮭﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯗ . ﺑﻪﺧﺖ - ﺳﺎﺋﻪﺩﻩﺗﻨﯩﯔ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ . ﺗﻪﻥ ﯞﻩ ﺭﻭﮬﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ - ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺗﭽﻰ ، ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﻰ ، ﺋﻮﯞﭼﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ، ﺗﯩﻠﯩﺴﻜﻮﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ . ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﻰ -- ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﮭﺮﯨﺪﯗﺭ . ﮔﻪﭖ ﺑﯘ ﻳﺎﺩﺭﻭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻖ ﺭﻭﮬ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﺪﺍ !!!!
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﯜﻙ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺷﻪﺟﻪﺭﯨﺴﻰ ﻳﺎﯕﺮﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﺧﺸﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ، ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ، ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ﺋﯧﯖﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯗﺭ !!!

ﻣﻪﻧﺒﻪ : < ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻥ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ > ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ 2006 - ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 1- ﺳﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .

Pasiban يوللانغان ۋاقتى 2009-7-3 18:51:08

بەلەن گەپلەركەن.

Estami يوللانغان ۋاقتى 2009-7-4 00:08:06

ئۆزنىڭ قەدىر قىمىتىنى بىلىش .

eslamogli يوللانغان ۋاقتى 2012-2-28 12:03:06

ئەسسالامۇ   ئەلەيكۇم    ياخشېمۇ    سېز    ياخشې    يېزېپ    سېز     \"\"  \"\"   ھازېرقې   قېز  ئوغۇل   لېرمېزغا    ئوبدان    نەسئەت بوپتۇ     \"\"  \"\"  \"\"  \"\"  \"\"  \"\"

eslamogli يوللانغان ۋاقتى 2012-2-28 12:06:06

سېز  بېلەن   تونۇشقۇمبا    سېز   بېلەن  قانداق    ئالاقەلاش قېلې   بولدۇ    \"\"  \"\"  \"\"  \"\"  \"\"  \"\"  \"\"

eslamogli يوللانغان ۋاقتى 2012-2-28 12:08:42

سەن بىلەن ئۇچراشقان ئاشۇ كونا جاي،يانۋاردا قان يىغلاپ قالغاندۇ بەلكىم.ۋە ياكى ھاياتنىڭ سىرلىق ئۆيىدە،ياتلارغا باغرىنى ئاچقاندۇ بەلكىم.مەيلى ئۇ نىم بولسۇن كارىم يوق مېنىڭ،ئەقىدەم مۇھەببەت ئۆزۈمگە تالىق.ئۆلۈمنىڭ ئىشىكى چىكىلسە سەھەر،بىلىمەن ئەمدى مەن تارتمايمان خالىق.نىمە دەپ يىغلايمەن ئاشۇ كونا جاي،ئانامنىڭ باغرىدىن كەتتىم يىراقلاپ.يۈرىمەن كوچىلار ئارا ۋەيرانە،قەلبىمنىڭ پىغانى كەتتى تاراقلاپ.نە قىسمەت كەلدىكىن بىلمىدىم بۈگۈن،شېئىرىم مۇھەببەت بوپ قالدى دېسە.ھىجراننىڭ سىنىقى قىينىسا يۈرەك،نىم بولار سوغۇقتا قېلىن كىيىنسە.كونا جاي،كونا جاي يەنە كونا جاي،ئېسىڭدە بارمىكىن جاھان ئەركىسى.ۋە ياكى قارا بوپ ئۇچقان دېڭىزدەك،ئۈزۈلمەي يۈرەمدۇ ۋىجدان پەتىسى.ئېچىلىپ قالغاندۇ باغرىڭمۇ بەلكىم،نامەھرەم قىلغاندا شەيتان باغرىڭنى.ناشايان ۋاستىلەر كۆكسۈڭدە كېچەشاراقلاپ تۇرغاندۇ بەلكىم ئاقچىسى.سەن ئۈچۈن نىمىلەر ئېيتسۇن بۇ كېچە،نىمە بوپ كەتتىكىن شېئىر يىغىسى.سەھەردە كونا جاي ئالماشقان پەيتتە،قەلەمدۇر قولۇڭدا ھايات دەستىسى.كونا جاي سەن بىلەن ئۇچراشقان كېچە،


eslamogli يوللانغان ۋاقتى 2012-2-28 12:16:02

ياشلېق  يېلېم ئۆتتې ئۇزۇپ  چۇشتۇم   دەتنڭ تورغا                                                         كۆڭلۇم  شۇنچە مېسكېن تۇرۇپ   كۇلەلەم دېم زورەا                                                       ھەردوقمۇشت ھەسەت خورلار پۇتلار مېنې  ئورغا                                                           ئۇرۇگلۇك باغ مېنڭ تۇرۇپ  كۇچۇم   يەتمەس غورغا
بەت: [1]
: كونا مۇنبەردىن :ئاياللارنىڭ پاكلىقى نەدە؟