Qedir-Qimmat يوللانغان ۋاقتى 2008-11-5 15:42:52

خانىم قىزلار ھەققىدە

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﯜﭺ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ .

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ---ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺗﯩﺮﯨﻜﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﯩﻴﭽﯩﺴﻰ .

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﺯﯗﻕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ،ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﺘﯘﺭ .

ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﯜﺭﯞﺍﻳﻪﺕ ﮬﯧﻠﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﮬﯧﻠﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .

ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺯ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺗﯧﮕﻰ -ﺗﻪﻛﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﯞﻩ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ .ﺋﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .

ﺋﻪﻗﯩﻞ -ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻝ --ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ -ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻠﯩﻚ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﺎﻳﺎﻝ -ﻛﯜﭺ .

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺷﯜﺑﮭﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .

ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ .

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ -ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .

ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﯞﻩ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﯩﻲ --ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .

ﺋﺎﻧﺎ ﻣﯧﮭﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺑﻪﻙ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﯩﺶ ،ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻣﯧﮭﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺑﻪﻙ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻣﯧﮭﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﻧﮭﺎﻟﯩﻘﺘﯘﺭ .

ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻦ -ﺷﯩﻜﻪﺭ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﺪﻯ
.

<ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ >ﮊﻭرنىلىدىن ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .


Qedir-Qimmat يوللانغان ۋاقتى 2008-11-6 09:11:34

سالام سىزگە مارشال : مەن ئىزدىنىش ئۈچۈن تىرىشىمەن !

Marshall يوللانغان ۋاقتى 2008-11-5 21:04:39

مۇشۇنداق ياخشى سۆزلەرنى ئۈزۈلدۈرمەي  يوللاۋەرسىز ، ئىزدىنىشتىكى قەدىر - قىممىتىڭىز تېخىمۇ ئاشقۇسى ، رەھمەت .

kawsar0202 يوللانغان ۋاقتى 2008-11-7 12:28:19

ئەمىليەتتە بۇ تېمىدىكى  بەزى ئۈزۇندىلەر ماڭا ئانچە يارمىدى.

Tangrixad يوللانغان ۋاقتى 2009-2-9 14:45:51

ئەمىلىيەتتە ھەممە مەزمۇننىڭ سىزگە يارىشى موھىم ئەمەس، موھىمى يارىغىنىدىن پايدىلىنىش شۇنداقلا ھوزۇرلىنىشنى بىلىش  خالاس!
بەت: [1]
: خانىم قىزلار ھەققىدە