Qedir-Qimmat يوللانغان ۋاقتى 2008-11-5 15:40:08

ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﮭﯩﺘﻰ

ﻣﻪﯕﮕﯜ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﻣﺎﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎ !

ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻥ .

ﺋﯧﺴﯩﯖﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ،ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﻻﯕﻐﺎ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎ .

ﻳﯘﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﺷﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻝ .

ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﯚﭼﯩﺮﻩﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﮕﻪ ﺗﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ .

ﻣﻪﯕﮕﯜ 1-ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻦ .

ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﺪﺍ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﻩ ﭘﺎﺗﻼ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﭖ ﺋﺎﭼﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﻣﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮﺍﯞ ﺳﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ،ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﮔﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ :<ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﯕﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻐﯘ ؟>ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ .

ﺗﻮﻧﯘﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ ،ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﯕﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ .

ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻨﻪﺯﻩﺭ ،ﺋﺎﻧﺎﯕﺪﯨﻦ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺳﯚﻳﯜﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎ .

ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﻙ ﺳﻮﺯﯗﭖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻦ .

ﻏﻪﻳﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻝ،ﺗﻪﯕﺮﻯ ﭼﯩﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .

ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﺍﺩﺍﯕﻐﺎ ﺗﯧﻠﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎ .

<ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ >ﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .

Qedir-Qimmat يوللانغان ۋاقتى 2008-11-6 09:10:27

ئوغۇللارغا بۇ نەسىھەتلەر ياقمىدىمۇ ياكى سىلەر بەك ئالدىراشمۇ ؟

UQKUN28 يوللانغان ۋاقتى 2008-11-6 15:20:43

ھەقىقەتەن نادىر نەسىھەتلەر ئىكەن، رەھمەت سىزگە!

ADIL814 يوللانغان ۋاقتى 2008-12-1 12:33:05

ھەقىقەتەن ئېسىل نەسىھەتلەركەن..رەھمەت!!
بەت: [1]
: ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﮭﯩﺘﻰ