Turjun يوللانغان ۋاقتى 2008-8-31 10:13:33

ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺋﯧﻐﯩﺰ

ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯ  

ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺘﻪ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﮔﻪﭖ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ،ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻜﯩﺮﮔﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﯩﺰ ﮔﻪﭖ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ،ﻧﯧﻜﺎﮬ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻣﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ.ﺗﻮﯞەندە ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﯚﺗﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯧﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﺰ.ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯗﺷﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺯ ﺗﻮﻻ ﻧﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.  
1.ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯧﻠﻪﺗﺘﯩﻢ ﺩﯨﻤﻪﻱ،ﺳﯧﺰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻧﺘﯩﯖﯩﺰ،ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩەﯓ.  
2. ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﻗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ ﺩﯨﻤﻪﻱ ،ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ،ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ﺩەﯓ.  
3. ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯦﻤﻪﻱ ﺳﯧﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯧﺮﺍﻕ ﺑﯘ ﺧﯧﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﻤﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﺪﯗ ﺩەﯓ.  
4. ﺳﯩﺰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯗﻣﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺴﯩﺰ ؟ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻧﻪﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺩەﯓ.
5.ﮔﯧﭙﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ ؛ﺩﯦﻤﻪﻱ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﯓ ﺩەﯓ.
6. ﻣﻪﻥ ﮬﯧﭻ ﺋﯧﺸﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ؟ﺩﯦﻤﻪﻱ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭ.
7. ﺳﯩﺰ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﻥ ﺑﺎﺳﯩﺴﯩﺰ ﺩﯨﻤﻪﻱ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﮔﻪﯞﺩە،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺩەﯓ.
8.ﺳﯩﺰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺩﯨﻤﻪﻱ ﺳﯩﺰ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻤﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﺩﯨﯖﯩﺰ،ﺳﯩﺰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ ﺩەﯓ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ.ﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺳﯩﺰ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻘﻰ ﺭﯨﺘﺴﯧﭗ ﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻧﯩﻜﺎﮬ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﯘﻣﻠﯘﻙ ﺩﻭﺭﺍ ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

katil731 يوللانغان ۋاقتى 2008-9-1 20:41:48

ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯦﻤﻪﻱ ﺳﯧﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯧﺮﺍﻕ ﺑﯘ ﺧﯧﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﻤﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﺪﯗ ﺩەﯓ.  

بۇ گەپ خېلى بوپ قالامدۇ نىمە،

ۋۇ دۇت مۇشۇنچىلىك ئىشىنىمۇ قاملشتۇرۇپ قىلالمىغان!!! مانا بۇ ئەڭ كاتىسى بەك پۇخادىن چىقىسىز.

qongdada يوللانغان ۋاقتى 2008-9-15 15:30:41

نېمىدېگەن باش-ئاخىرى يوق تېما بۇ.

مەن پايدىلىنىش قىممىتى باردەك ھىس قىلمىدىم.

gulinuer يوللانغان ۋاقتى 2008-9-16 18:10:14

دىەنىڭىز توغرا ،مەنمۇ سىناپ باقىمەن

mastura يوللانغان ۋاقتى 2008-9-26 04:35:42

خەنزۇچىدىن تەرجىمە قىلىنغانكەن، تەرجىمىسى سەل ئۆلۈك بولۇپ قاپتۇ، تېما ئىگىسى كەچۈرۈڭ، راست گەپنى دېمەي بولمىدى.

بەت: [1]
: ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯ