zaparistan يوللانغان ۋاقتى 2008-8-2 11:18:50

(بىردەم كۈلگۈلۈك )تاڭسىڭلار ئايروپىلاندا

ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ، "ﻣﻪﻏﺮﯨﺒﻜﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭ"ﻧﻮﻡ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺶ ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﯕﺴﯩﯔ، ﺳﯘﻣﯘﻛﯘﯓ، ﺟﯘﺑﺎﺟﻴﻰ ﯞﻩ ﺩﯦﯖﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﺴﻰ ﻧﻪﺳﻪﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺷﺎﺳﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪﺍ ﺋﯘﭼﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪﯨﻦ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﻪﻛﺮﻩﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﭘﺘﯘ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯜﭼﻼ ﭘﺎﺭﺍﺷﻮﺕ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ. ﺗﺎﯕﺴﯩﯔ:

- ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ، ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﭘﺎﺭﺍﺷﻮﺗﺴﯩﺰ ﺳﻪﻛﺮﻩﻳﺪﯗ،- ﺩﻩﭘﻼ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﻧﯟﯗﻛﯘﯕﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ:

-ﺳﯘﻧﯟﯗﻛﯘﯓ، ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺑﺎﺭ؟

-ﺑﯩﺮ،-ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ﺳﯘﻧﯟﯗﻛﯘﯓ.

-ﺗﻮﻏﺮﺍ،ﻣﻪﯓ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﺍﺷﻮﺕ! ... ﺷﺎﺳﯩﯔ، ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﺑﺎﺭ؟

-ﺑﯩﺮ، ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ...

-ﺗﻮﻏﺮﺍ، ﺳﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﺍﺷﻮﺕ!.. ﺑﺎﺟﻴﯥ، ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﺑﺎﺭ؟

-.....،-ﺑﺎﺟﻴﯥ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯘﺩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮔﻪﭖ -ﺳﯚﺯﺳﯩﺰﻻﭘﻪﺳﻜﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ...

ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ، ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﻪﻛﺮﻩﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﭘﺘﯘ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯜﭺ ﭘﺎﺭﺍﺷﻮﺕ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ. ﺗﺎﯕﺴﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ:

-ﺳﯘﻧﯟﯗﻛﯘﯓ، ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪلق ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ؟

-1949-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻢ .

-ﺭﻩﻫﻤﻪﺕ! ﻣﺎﻧﺎ ﭘﺎﺭﺍﺷﻮﺕ...ﺷﺎﺳﯩﯔ، ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺪﻯ ؟

-2ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻣﯩﻠﯩﻴﻮﻥ ...

-ﺗﻮﻏﺮﺍ، ﻣﺎﻧﺎ ﭘﺎﺭﺍﺷﻮﺕ... ﺑﺎﺟﻴﯥ، ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ- ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭ!

-.... ﺑﺎﺟﻴﯥ ﺋﺎﯞﺍﻟﻘﯩﺪﻩﻛﻼ ﻫﯧﭽﻨﯩﻤﻪ ﺩﯦﻤﻪﻳﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ..

ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪﯨﻦ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ. ﺑﺎﺟﻴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ:

-ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ، ﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﯓ، ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻼ ﺳﻪﻛﺮﻩﻱ،- ﺩﻩﭘﻼ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭙﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

ﺗﺎﯕﺴﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯘﻣﯘﭖ، ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺟﯜﭘﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

-ﺋﺎﻣﯩﺘﺎﺑﺎ، ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺰﺩﻩ 4 ﭘﺎﺭﺍﺷﻮﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ...

tanhatikin يوللانغان ۋاقتى 2008-8-2 13:07:41

غىدىق غىدىق غىدىق....

UDUN يوللانغان ۋاقتى 2008-8-2 18:46:07

باجىي بۇقېتىم بۇزەك بوپتۇغۇ

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2008-8-2 22:53:14

ئەسلى تاڭسىڭ جۇباجيېغا بۇرۇنلا مۇشۇنداق سول كۆزىدە قارىشى كېرەك ئىدى.

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2008-8-3 19:48:52

نىمانداق ئۆلمەيدۇ سەكرەۋەرسە.

شۇڭا ھامان پاراشوت بولمىسىمۇ ھېچنىمە بولمىغاندىكىن ئۈزى سەكرىگەن گەپ

بەت: [1]
: (بىردەم كۈلگۈلۈك)تاڭسىڭلار ئايروپىلاندا