Turjun يوللانغان ۋاقتى 2008-7-19 20:09:34

ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﯩڭ زۇرۇلىكى توغرىسدا

ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﯩڭ زۇرۇلىكى توغرىسدا

ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ، ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯧﻠﯩﺶ، ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﯞﻩ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺟﻪﻫﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﻰ ﺗﻪﻟﻪﺏ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ - ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﺘﯘﺭ. ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﯓ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗﺭ.


ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭﻩﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﻛﻪﺭﺭﻩﻣﻪ ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻜﻪﺭﯨﻢ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯚﻫﺒﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻜﻪﺭﯨﻢ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻫﺒﻪﺕ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻜﻪﺭﯨﻢ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯜﻛﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:" ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ، ﺳﯩﺰ ﮔﻪ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ، ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ، ﺑﻪﺧﺖ - ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﯓ ﻫﯧﺮﯨﺲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﺩﯗﺭ. ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﯩﺴﻰ، ﻫﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼﯩﯖﯩﺰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﯨﺪﻯ، ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺪﻯ، ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﺭﺍﻫﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﻛﯚﭖ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ. ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﭘﯩﻚ ﻗﺎﻗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﺎﺳﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﻗﺪﺍﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻫﻪﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ. ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻫﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻟﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﯞﻩ ﻗﻪﺭﺯﺩﯗﺭ. ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ، ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﯞﺍﭘﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﯞﻡ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ، ﺋﻪﻝ - ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﻯ، ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ، ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﻯ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯩﻐﺎ، ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﺷﺎﺥ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪ، ﺷﺎﺧﻨﯩﯖﻤﯘ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ."

ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻜﻪﺭﯨﻢ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:" ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ: " ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ، ﻳﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﯖﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﻫﻮﻱ ﺩﯦﻤﯩﮕﯩﻦ (ﻳﻪﻧﻰ ﻣﺎﻻﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ)، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯛﺷﻜﻪﻟﻠﯩﻤﯩﮕﯩﻦ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻫﯜﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ. ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﺎﻣﺎﻟﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ﯞﻩ: "ﺋﻰ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻤﺪﻩ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﺭﻫﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ" ﺩﯦﮕﯩﻦ." ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﻫﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ:" ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ"، " ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. ﺑﯘ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ، ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ، ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﺳﯩﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﻩﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎ ﻫﻪﻗﻘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﻲ ﺋﯧﻬﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻫﻪﺩﯨﺲ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ."

ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻜﻪﺭﯨﻢ ﻫﺎﺟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ، ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎ ﻫﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ: ﮔﯘﻧﺎﻫ - ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯗ، ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﮔﻪﭖ ﺳﯚﺯﺩﻩ ﯞﻩ ﺟﯩﻤﻰ ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ، ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﯞﻩ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻫﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻫﻪﻣﯩﺸﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ، ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯛﺭ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ، ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ، ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ. ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ، ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﺑﯘﺭﭼﯩﺪﯗﺭ. ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﻪﺩﯨﺐ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﻪﺭﺷﯩﺪﯨﻲ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ، " ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﻫﻪﻗﻘﻰ ﺷﯘﻛﻰ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﻰ ﻫﻪﻣﯩﺸﻪ ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻞ ﯞﻩ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﻞ."

ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺩﻩﭖ - ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ

ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﺵ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻳﯘﻗﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ، ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﯞﻩ ﺋﯚﺯ‏ - ﺋﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻗﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﯩﻞ. ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨﺶ، ﻳﯧﺘﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻼﺷﺘﻪﻙ ﺳﺎﯞﺍﺑﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ. ﺑﯩﺮ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ:" ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﯕﻼﺭ"ﺩﻩﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.


ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﭙﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ، ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﯘﻳﻪﺭ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻫﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻕ - ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻫﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ، ﺗﯧﻨﻰ ﺳﺎﻕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﯞﻩ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.

ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻫﺒﻪﺕ
ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭﻩﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭﻩ ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺩﻩﭖ - ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:" ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﺷﻘﺎ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﺭﻩﻧﺠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺷﻪﺭﻩﭖ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ:" ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﺪﻩﻙ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻫﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺳﺎﻧﯩﻤﺎ"ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ. ﺑﯘ ﻫﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﯞﻏﺎ - ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺑﺎﺭﺳﯩﻤﯘ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ، ﺭﻭﻫﯩﻲ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎ، ﺭﻭﻫﺴﯩﺰ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﺋﻮﺯﯗﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﯧﺘﯩﻜﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻪﯞﻡ - ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ - ﺩﻩ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ، ﺩﻭﺳﺖ - ﻳﺎﺭﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻗﻮﯞﻡ - ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ - ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ. ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﯞﻩ ﺗﻮﻻ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻫﻪﺯﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺭﻭﻫﯩﻲ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ."

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻳﻮﻗﻼﺵ ﺳﺎﯞﺍﺑﻠﯩﻘﺘﯘﺭ
ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:" ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ، ﺧﯘﻟﯘﻡ - ﺧﻮﺷﻨﺎ ﯞﻩ ﻳﺎﺭ - ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﻳﻮﻗﻼﺵ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﻫﯘﺩﯨﻲ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﻮﺷﻨﯩﻨﻰ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻮﻗﻼﺵ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘﻫﯩﻤﺪﯗﺭ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺷﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻪﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻫﻪﻕ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ، ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﻫﻪﻗﻘﻰ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺧﻮﺷﻨﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯗﺭ. ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﺪﯨﻜﻰ ﺧﻮﺷﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻪﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﻮﺷﻨﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯗﺭ. ﺧﻮﺷﻨﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻫﻪﻗﻘﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﯞﻩ ﭼﻮﯓ ﻫﻪﻗﺘﯘﺭ. ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻫﯩﻤﺪﯗﺭ. ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺧﻮﺷﻨﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﺷﻤﯘ ﺧﻮﺷﻨﺎ ﻫﻪﻗﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯗﺭ."

ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻳﻮﻗﻼﺷﺘﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﻫﺎﺟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﻫﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ. ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ، ﺋﯘﻻﺭ:" ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ، ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺳﺎﻗﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ، ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻﺯﯨﻢ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﺪﯗ.

مەنبە:مەرىپەت ژورنىلى

SADAKAT0903 يوللانغان ۋاقتى 2008-9-20 15:05:57

بەت: [1]
: ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﯩڭ زۇرۇلىكى توغرىسدا