GoodLuck يوللانغان ۋاقتى 2008-6-10 17:03:36

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﻗﻮﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻰ

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﻗﻮﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﮬﻮﺯﻭﺭﯨﻐﺎ ﺳﯘﻧﺪﯗﻡ ، ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻚ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﯞﺍﺩﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻛﯚﺭﯛﯓ ، ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺷﺨﯘﻻﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ .

ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯞﯦﻠﯩﯔ :  http://darslik.com/show.asp?id=1851

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ :  http://www.darslik.com
ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯩﻠﻰ

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ kainam ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-6-11 8:57:36 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

konamiltik يوللانغان ۋاقتى 2008-7-20 20:20:54

رەھمەت

hap-piy يوللانغان ۋاقتى 2008-9-24 19:34:31

ئېچىلمايدىكەنغۇ

بەت: [1]
: ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﻗﻮﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻰ