tirixqan يوللانغان ۋاقتى 2008-6-7 09:14:09

ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻟﻮﻏﻪﺕ

ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ   ،
ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﯓ ، ﻳﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﯓ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﯓ ، ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ .

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ،
ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺗﯚﺕ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ، ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﺑﻠﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺳﻘﯘﭺ ﯞﺍﻗﯩﺖ . ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﻐﺎ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﺪﯗ :ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻛﯩﭽﻪ ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﺴﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ، ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ، ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺳﻪﺭﯨﭗ ﻗﯩﻠﻨﯩﺪﯗ ، ﺑﯘ ﺋﯩﻜﯩﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﮔﯩﺮﻩﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﻮﺩﯗ .

ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺗﻪﻟﻪﺕ ،
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﻝ ﺗﯩﻘﻘﯘﺳﻰ ﻛﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﻝ ﺗﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ .

ﭘﺎﺭﺍ ،
1. ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﯩﻴﻰ .
2. ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﻩ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻣﺎﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﻣﻰ .
3. ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﯘﻥ ﺑﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺧﺴﻪﺕ .

ﭘﺎﻳﻨﻪﻙ ﺑﺎﺵ ،
ﺳﺎﺗﯩﺮﺍﭼﻨﯩﯔ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﻯ ﺩﯗﺷﻤﯩﻨﻰ .

ﭼﯩﺶ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﯗﺭﻯ ،
ﺳﺎﮬﭙﺠﺎﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻟﯩﯟﯨﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯜﻳﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ .

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2008-6-7 11:52:31

ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺷﻮﭘﯘﺭﻯ:
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ.

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2008-6-7 11:53:37

ﻣﯘﺧﺒﯩﺮ:
ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﻘﯘﺳﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ.

URHUN يوللانغان ۋاقتى 2008-6-7 13:20:15

\"ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺗﻪﻟﻪﺕ \" ﻣﯘ \"ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺗﻪﻟﻪﭖ\" ﻣﯘ؟

esir يوللانغان ۋاقتى 2008-6-7 16:22:36

ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ - ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ \"ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻢ؟\" ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ.

alip يوللانغان ۋاقتى 2008-6-7 17:01:54

ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺷﻮﭘﯘﺭﻯ - ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﻣﺎﺷﻨﺎ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ، ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ.

tirixqan يوللانغان ۋاقتى 2012-5-6 15:53:09

پۇل :  نۇرغۇن ياخشى نەرسىلەرگە تىگىشكىلى بولدىغان قەغەز،
بەت: [1]
: ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻟﻮﻏﻪﺕ