qinggizhan يوللانغان ۋاقتى 2008-6-2 11:04:40

ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺋﺎﻝ

ﺑﯩﺮ  ﺳﯘﺋﺎﻝ

ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ  ﻳﯩﺮﺗﯩﭙﺴﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ،
ﭼﻮﺷﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺩﻩﭘﻤﯘ ﺗﯩﻠﻠﯩﺪﯨﯔ،
ﺋﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﯩﻠﯩﯖﺪﯨﻦ،
ﺭﻩﻧﺠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﻏﯩﺪﯨﯔ.

ﺋﯩﭽﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﭘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ ﺯﺍﺩﻯ ،
ﺳﻮﺭﺍﺷﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻞ ﺋﻪﺩﻩﭘﺴﯩﺰ ﺩﯨﻤﻪ،
ﻣﻪﻥ ﭼﻮﺷﻘﺎ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ........
ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﯘ ﺋﯘﭼﺎﻍ ﺳﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ziltar يوللانغان ۋاقتى 2008-6-2 13:53:34

ﺋﯧﻔﻔﻤﯩﺰﯨﻢ

114 يوللانغان ۋاقتى 2008-6-2 16:06:13

URHUN يوللانغان ۋاقتى 2008-6-2 16:08:49

ﺋﯧﻔﻔﻤﯩﺰﯨﻢ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ؟

crystal يوللانغان ۋاقتى 2008-6-2 16:13:05

بەت: [1]
: ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺋﺎﻝ