TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2008-5-8 11:44:56

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﻘﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺳ

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﻘﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ

ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﺎﮬﺎﻥ ﻛﯚﻛﯩﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺯﯗﻟﻤﯩﺘﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻏﻪﺭﺏ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﻓﯧﺮﯨﻘﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﯩﻼ ﺯﻭﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ، ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻰ، ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺯﻭﺭﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ، ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﯞﻩ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ.
ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﻳﯜ ﺷﯚﺟﯜﻥ ( 于学军 ) ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯚﺗﺘﻰ. ﺋﯘ << ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ >> ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﻩ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﭽﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺴﺎ، 2010 - ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ 10000000 ( 10 ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ ) ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ. ﺋﯘ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭﯞﻩ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﺵ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.

1. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ: 2010 - ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻲ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﯨﻘﻰ 1000ﺩﯨﻦ 1 ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ 100 ﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﭖ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﺪﺍ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺵ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ، 2010 - 2030 ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ 20 ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ 20000000 ( 20 ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ ) ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ. ﻗﺎﺯﺍ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺸﻰ 20-40 ﻛﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ، ﻧﻪﺳﯩﻞ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻛﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ، ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ 2 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻰ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

2. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ: ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻰ، ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﺴﻪ، 2010 - 2030 ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ 20 ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 350000 ( 350 ﻣﯩﯔ ) ﻧﻪﭘﻪﺭﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ 0.1 ﻧﯘﻗﺘﺎ ﭼﯜﺷﯜﺷﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ، ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ 20 ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 10000000 ( 10 ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ ) ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﻪﻡ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

3. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ: ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﺵ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ؛ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻠﯩﻨﯩﺶ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ، ﮬﻪﺗﺘﺎ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﯩﭽﻪ، ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺗﺎﺭﻗﺎﭖ ، ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ﯞﻩ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.

4. ﺋﻪﻳﺪﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ:ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻨﯩﯔ 90 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺋﻪﯓ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺸﻰ 20-49 ﻛﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﻣﻪﻧﯟﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﯞﻩ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﺴﯩﯩﻐﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.

5. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ: ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ، 2010 - 2030 ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ 20 ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ1000000 ( 1 ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ ) ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﭽﻪ 2 ﻳﺎﺵ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ 3 ﻳﺎﺵ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ 1 ﻳﺎﺵ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﻪﺭ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭﯨﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

6. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ:ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺮﻯ، ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﯦﻠﯩﭗ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ؛ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯧﺘﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﺏ ﺩ ﺕ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﭘﯩﻼﻥ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﺪﺍ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ، ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ 2001 - ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ 67 ﻣﯩﯔ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، 2005 - ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ،ﺑﯘ ﺳﺎﻥ 267 ﻣﯩﯔ ﻧﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ.

7. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻧﻮﭘﯘﺳﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ: ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯧﺸﯩﺶ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ، ﭼﻪﺕ - ﻳﺎﻗﺎ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ،ﺋﻪﺭ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ 4 ﮬﻪﺳﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ. ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﺴﯩﺰ.

8. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ: ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻨﯩﯔ 90 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻰ ﻳﯧﺸﻰ 20-49 ﻛﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻡ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺰﺍ - ﻗﯩﺸﻼﻗﻼﺭﺩﺍ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯧﺰﺍ - ﻗﯩﺸﻼﻗﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﺵ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ. ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.

9. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﻧﻮﭘﯘﺳﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ : ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﻛﯩﺮﯨﻤﻰ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ، ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﺶ، ﻛﯜﺗﯜﻧﯜﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ، ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻳﯜﻛﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﺯﻭﺭ ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺋﻪﯓ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻧﻮﭘﯘﺳﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ، ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﻧﻮﭘﯘﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ 20 ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﮬﺎﻟﺪﺍ 60 ﻣﻠﻴﯘﻥ ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﻰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﻧﻮﭘﯘﺳﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

10. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ:
( ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻣﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ﺑﻠﻮﮔﯩﻨﻰ ﭘﻪﺗﯩﻠﯩﮕﻪﭺ ، ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﮔﻪﻳﺴﯩﺰ .....
ﻣﻪﻧﺰﯨﻞ :http://yuksel.blogbus.com )

ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ : ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻜﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﻟﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺧﯩﺮﯨﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﻗﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﻪﻟﺪﯗﺭ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﯞﻩ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺧﻤﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﺎﺑﺎﮬﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﻪﯓ ﺗﯧﺰ ﻳﺎﻣﺮﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ. ﯞﺍﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻜﻪﻥ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﻰ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﻪﯓ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﯞﻩ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ، ﺋﯧﻴﺘﺎﻻﻳﻤﯩﺰ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ.

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2008-5-8 15:25:35

ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﻟﯩﺘﯩﺶ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯩﻤﯩﺰ ﻣﺎﻧﺎ.

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ 10% ﻟﯩﻚ ﮬﻪﺗﺘﺎ 50% ﻟﯩﻚ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﺍﺭﺍﻕ ﻳﯩﺘﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯧﺮﻯ ﺟﯧﻨﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ.

mubarak786 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-8 20:07:33

ﺋﺎﻟﻼ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺯﺍﺩﯨﻦ!!!!!!!

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2008-5-9 01:13:24

ﻧﯘﭘﯘﺱ ﺋﺎﺯﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﺩﻩﻳﻠﻰ، ﻣﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ!

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2008-5-9 10:55:40

ﻧﯘﭘﯘﺱ ﺋﺎﺯﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﺩﻩﻳﻠﻰ، ﻣﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ!
------------
ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﺮﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻗﻤﯘ ﻳﺎ ؟ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﺋﺎﺯﻻﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ. ﺯﺍﺩﻯ ﻧﻪﺭﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ 88 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯗﺭ. ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ ﺋﻪﯓ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﯞﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯗﺭﻣﯩﺰ. ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﺮﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﯓ، ﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺷﯜﺭﻛﻪﻧﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻱ، ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯓ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﮭﯘﺩﻩ ﺧﺎﺭﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯓ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﺑﯩﻲ ﮔﯜﺩﻩﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺋﯧﮕﻪ - ﭼﺎﻗﯩﺴﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﭗ، ﻧﺎﺷﺎﻳﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﭗ ﻧﺎﺑﯘﺩ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯓ ! ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺷﻘﺎﻥ، ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﺟﻪﺩﻯ - ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﻰ ﺧﺎﺭﺍﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯓ ! ﻳﻪﻧﻪ ﻧﻪﺭﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰﻛﯩﻦ ؟! ...
ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯗﻡ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺗﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﯩﺨﯘﺗﺘﯘﺭ. ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﯘﭺ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺵ ، ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﯘﻧﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺑﯩﭙﻪﺭﯞﺍﻟﯩﻘﺘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﯘﻗﻜﻰ، ﺋﯚﺯ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮﺱ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﻛﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ، ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﻪﻳﯩﭗ - ﺳﺎﭘﺎ، ﺯﯨﻨﺎ - ﺯﺍﻻﻟﻪﺗﺘﺘﻪ. ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﭽﯩﻨﺸﻠﯩﻖ ﻳﯧﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ، ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺧﻪﻟﻖ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺯﺍ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﭼﺎﯕﮕﯩﻠﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﺘﺎ ...

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2008-5-9 11:11:54

ﺋﺎﻟﻼ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺸﺎﺭﻩﺕ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﻡ.

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2008-5-9 15:55:57

ﺗﻪﻧﻪ ﮬﻮﻱ ﺗﻪﻧﻪ...
بەت: [1]
: ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﻘﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ