oghoz1 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-2 19:16:06

(ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺗﯩﯟﯨﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ)ﭘﺎﻗﯩﻨﻰ ﻳﯩﺴﻪ ﺑﯘ

ﺑﯩﺰ  ﺩﺍﺋﯩﻢ   ﻳﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺶ ، ﻳﻪﻝ ﺗﺎﺷﻤﺎ  ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ  ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ  ﭘﺎﻗﯩﻨﻰ   ﻗﯘﺭﯗﺗﯘﭖ  ﺳﯘﻗﺎﭖ  ﻳﯩﺴﻪ ﺑﯘﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ  ﺋﯖﻼﭖ  ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ  ،  ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﯩﺒﯩﻨﯩﻘﻪﻳﻴﯘﻡ ﺟﻪﯞﺯﯨﻨﯩﯔ "ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻧﯩﯔ  ﺗﯩﺒﺎﺑﯩﺘﻰ"  ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﯞﯨﺪﺍ  ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ   ، ﻗﯧﻨﻰ ﻛﯜﺭﯛﭖ  ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ..


         ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪﮬﻤﻪﺩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺩﯨﮕﻪﻥ:ﭘﺎﻗﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ   ﮬﺎﻻﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﻰ  ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .  ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪﮬﻤﻪﺩﻧﯩﯔ  ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺩﯨﺴﻰ ﺑﯘﮬﻪﺩﯨﺴﺘﯘﺭ:ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ  ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯗﺭﺍﮬﻤﺎﻥ  ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺩﯨﮕﻪﻥ:  ﺑﯩﺮ  ﺗﯩﯟﯨﭗ  ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ  ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﺪﺍ ﭘﺎﻗﯩﻨﻰ ﺩﯗﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ  ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻡ  ﺋﯘﻧﻰ  ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ .
               
        ﺋﯩﺒﯩﻨﻰ  ﺳﯩﻨﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:ﭘﺎﻗﺎ ﮔﯜﺷﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﻳﯩﺴﻪ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ، ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ،ﺋﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ﻣﻪﻧﯩﻲ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻘﯩﭗ  ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ.  ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﯟﯨﭙﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﻩﺭﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ  ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻟﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ  ﺋﻪﺗﺘﻰ.


                    

                                          ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ  ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ.


        ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ  ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﯛﺭ ﻣﻪﻱ  ﭘﯩﻴﺎﺯ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ  ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺳﻪﭘﻜﯜﻥ  ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ  ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻼ  ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺴﯘﻥ .ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﯘﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ  ﺗﯘﺯ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ  ﺋﺎﻕ ﻛﯩﺴﻪﻝ  ﺑﯧﺴﯩﭗ  ﻛﻪﺗﺴﻪ  ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻜﺰﯨﻨﯩﻼ  ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺴﯘﻥ. ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﯩﺒﯩﺮﻻ  ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ  ﻳﻪﭖ   ﭘﺎﺭﺍﻟﯩﭻ  ﻳﺎﻛﻰ  ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻣﺎﻳﻤﺎﻕ ﺑﯘﻟﯘﭖ  ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ. ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺑﻪﻙ ﺗﻮﻕ  ﻣﯘﻧﭽﯩﻐﺎ  ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭘﺎﺭﺍﻟﯩﭻ  ﺑﯘﻟﯘﭖ  ﻗﺎﻟﺴﺎ  ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ.  ﺳﯜﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ  ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﻴﻪﭖ ﻣﺎﺧﺎﯞ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻕ ﻛﯩﺴﻪﻝ  ﯞﻩ ﻳﻜﻰ   ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ  ﺑﯘﻏﯘﻡ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ﺑﻠﯘﭖ  ﻗﺎﻟﺴﺎ  ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ  ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺴﯘﻥ.  ﺳﯜﺕ  ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺮﻛﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ  ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻪﭖ  ﺋﺎﻕ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ  ﺑﯘﻏﯘﻡ  ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ  ﺑﯘﻟﯘﭖ  ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺴﯘﻥ.  ﺋﯧﮭﺘﯩﻼﻡ  ﺑﯘﻟﯘﭖ ، ﻏﯘﺳﻠﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ  ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ  ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ   ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ  ﺳﺎﺭﺍﯓ  ﻳﺎﻛﻰ  ﺳﻪﯞﺩﺍ   ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ   ﭘﻪﻗﻪﺕ  ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ  ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺴﯘﻥ.  ﺳﯘﺩﺍ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ   ﺗﻮﻳﻐﯩﭽﻪ ﻳﻪﭖ   ﺯﯨﻘﻘﺎ  ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﯘﻟﯘﭖ  ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ  ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺴﯘﻥ.ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ  ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻧﯩﻲ ﺗﯘﻟﯘ ﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ  ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﺴﻪ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺗﺎﺵ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ  ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻼ  ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺴﯘﻥ. ﻛﯩﭽﯩﺴﻰ  ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻜﻪ   ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻏﯩﺰﻯ ﻣﺎﻳﻤﺎﻗﺒﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ  ﻳﯜﺯﻯ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ   ﯞﻩﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺴﻪﻟﮕﻪ  ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ  ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯜﺯﯨﻨﯩﻼ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺴﯘﻥ.     ﮬﺎﺭﯨﺲ  ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺩﯨﮕﻪﻥ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ  ﺋﯘﺯﺍﻕ  ﻳﺎﺷﺎﻱ  ﺩﯨﺴﻪ    ﻣﻪﯕﮕﯜ  ﻳﺎﺷﺎﺵ  ﻳﻮﻕ -  ﭼﯜﺷﻠﯜﻙ  ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ  ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺴﯘﻥ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ  ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯜﺭﺳﯘﻥ،ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ   ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ  ﻛﯩﻴﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ  ﺋﺎﺯ  ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ.   ﺋﯘ  ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺩﯨﮕﻪﻥ  ﺗﯚﺕ  ﻧﻪﺭﺳﻪ  ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﻰ  ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.

            1.    ﻗﯘﺭﺳﺎﻗﻨﻰ  ﺑﻪﻙ  ﺗﻮﻗﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ    ﺟﯩﻤﺎ  ﻗﯩﻠﯩﺶ.
             2.   ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻨﻰ  ﺑﻪﻙ  ﺗﻮﻗﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ  ﻣﯘﻧﭽﯩﻐﺎ  ﻛﯩﺮﯨﺶ.
              3.  ﻗﯘﺭﯗﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻕ  ﮔﯚﺵ  ﻳﯩﻴﯩﺶ .
                4.  ﻗﯧﺮﻯ  ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ  ﺟﯩﻤﺎ  ﻗﯩﻠﯩﺶ ........
    ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ  ﻳﻮﻟﻠﯩﻨﺪﯗ............

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2008-5-2 20:49:11

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﭘﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻯ ﻛﯚﭖ. ﺳﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﺎﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ. ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﯩﺴﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ، ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺗﯜﺭﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ. ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ  ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ، ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬ ﺋﻪﯓ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯧﺒﺎﺑﯩﺘﺪﻩ ﺩﻭﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻗﺎ- ﻗﯧﺰﯨﻞ ﻗﻮﻟﺘﯘﻕ ( ﺋﯩﻠﻰ ﭘﺎﻗﯩﺴﻰ) ﺩﯗﺭ. ﺑﯘ ﭘﺎﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﻳﻪﻟﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭖ ﺋﯧﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ:
ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺗﯧﺮﻩ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯚﺳﻤﻪ، ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻯ...ﺭﯦﻤﺎﺗﯧﺰﯨﻢ، ﺑﺎﺩﺍﻣﺴﯩﻤﺎﻥ ﺑﻪﺯ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ، ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﺎﻟﻠﯘﻗﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯩﺪﯗ.

ﺗﯧﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻳﺴﯩﺰ!

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2008-5-2 20:53:44

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﺒﺎﺑﻪﺕ ﻧﻪﺯﯨﺮﯦﻴﯩﯧﯟﻯ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻏﯩﺰﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﺗﻪﺭﺗﯧﭙﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﻪﯓ ﺗﻮﺧﺘﯘﻟﯘﭖ ، ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻗﺎﻳﺴﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻏﯩﺰﺍﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﻏﯩﺰﺍﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ.
ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ، ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯟﯦﺘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ. ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺗﯘﻳﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﻩﻙ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﻗﯘﻟﻘﯩﻤﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ:
ﺑﯩﺮ ﻳﯧﮕﯩﺖ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺯ -ﺗﻮﻻ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭘﯘﻟﺪﺍﺭ، ﻳﯜﺯ-ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻛﻪﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰ ﺩﻩﺳﻼﭘﺘﺎ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻟﻤﺎﭘﺘﯘ. (ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ). ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﻪﭖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﮕﯩﺖ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻛﯚﭖ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺯﻧﯩﯔ ﺳﺎﭖ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ-ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯩﺰﮬﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯘ ﻳﯧﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﭙﺘﯘ. ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ، ﺋﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ (ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﻰ) ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ. ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﺭﻩﺱ (ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ) ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﻗﯧﻠﯩﯟﻩﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﺎﺗﯧﺮﻳﺎﻝ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ، (ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺰﺩﻩﻧﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﻰ). ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﻳﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻼﭘﺘﯘ. ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺳﯧﺮﺗﻼﺭﺩﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﭺ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛﭘﺘﯘ. ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ 3-4 ﺗﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﻳﯧﻴﺸﯩﭙﺘﯘ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﻠﯩﻖ، ﻛﻪﭘﺘﻪﺭ ﺑﺎﭼﻜﯩﺴﻰ، ﭼﺎﺭﻩﻛﺘﯩﻦ ﮔﺎﯕﭙﻪﻥ ( ﻣﯘﺷﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺳﺎﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻳﯜﺭﯛﻳﻤﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ) ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﯘﭘﺘﯘ.( ﺯﻭﺭﻟﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﭘﺘﯘ) . ﺳﺎﻣﺴﺎﻗﻨﻰ ﺳﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺧﺎﻡ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯧﮕﯜﺯﯛﭘﺘﯘ. ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺘﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﭙﺘﯘ. ﻛﻪﭼﺘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺗﻮﻧﯘﺭ ﻛﺎﯞﯦﭙﻰ ﻳﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺯﻭﺭﻻﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﺘﺎﮬﺎﻧﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﺎﯞﺍﭘﻨﻰ ﭘﯩﻴﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ، ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﻟﯜﭘﺘﯘ.>>
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﺸﯩﻢ ﺧﻮﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎﺷﯩﻤﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﯟﯨﭗ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﭙﻪﻛﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ.
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ- ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﺭﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ، ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﻩ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﭙﻼﺱ، ﺗﻪﻟﯟﻩ -ﺳﺎﺭﺍﯕﻨﻰ ﻣﯧﯖﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﺪﯨﻢ.
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ. ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﻳﯧﻤﻪﻙ ﺋﯧﭽﻤﻪﻛﺘﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﺭﻧﯘﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﯓ! ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﻮﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ! ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯓ!!!
ﻏﯩﺰﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺗﯧﯟﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﻪﻛﻪﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﮬﯚﻛﯜﻣﺎ (ﺗﯧﯟﯨﭗ) ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺋﻪﻟﻰ ﮬﻪﺯﺭﻩﺗﻨﯩﯔ <<ﺩﻩﺳﺘﯘﺭﯨﻞ ﺋﯩﻼﺝ>> ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﭘﯩﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﭙﺘﯘ:
ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻨﻰ ﺯﻩﺋﯩﭗ ﯞﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﺘﺎﮬﺎﻧﻰ ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﺪﯗ؛ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭ ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻖ ، ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؛ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺗﯧﺰ ﻗﯩﺮﺗﯩﺪﯗ؛ ﺗﯘﺯﻟﯘﻕ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. ﻗﯧﺘﯩﻖ ، ﻏﻮﺭﺍ، ﮔﯜﺭﯛﭺ، ﺳﯩﺮﻛﻪ، ﻛﻪﭘﺘﻪﺭ ﺑﺎﭼﻜﯩﺴﻰ، ﺳﺎﻣﺴﺎﻕ، ﭘﯩﻴﺎﺯ، ﺳﯘﺯﺍﭖ ﺋﯘﺭﯨﻘﻰ، ﺑﯧﻠﯩﻖ، ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ، ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻﺯﯨﻢ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺟﻮﺯﺍﻡ (ﻣﺎﺧﺎﯞ)، ﺑﻪﺭﻩﺱ (ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ) ﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﮬﯚﻝ ﻣﯧﯟﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﻥ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ، ﺳﺎﻣﺴﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻴﺎﺯﻧﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ، ﺗﻮﻧﯘﺭ ﻛﺎﯞﯨﭙﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭙﻼ ﻳﯚﮔﻪﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ، ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯘﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯞﯦﺘﯩﭗ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﭘﯩﻴﺎﺯﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﻪﻟﻪﭖ(ﺩﺍﻍ-ﺳﻪﺑﮕﯜﻥ)، ﯞﻩ ﺑﺎﺵ ﻗﯧﻴﯩﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺷﺎﺭﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺕ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯧﭽﯩﻠﺴﻪ ﻧﯧﻘﺮﻩﺱ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯧﻠﯩﻖ، ﺳﯜﺕ، ﺗﻮﺧﯘ ﺗﯘﺧﯘﻣﻰ، ﻗﯧﺘﯩﻖ ﯞﻩ ﭘﯩﺸﻼﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻖ....

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﻣﺎﺗﯧﺮﻳﺎﻟﻼﺭ: ﺑﯩﺮ ﺯﺍﺕ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ http://birzat123.ilghar.net

Bayawan يوللانغان ۋاقتى 2008-5-3 11:29:15

ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ.....

karlaylisi يوللانغان ۋاقتى 2008-5-3 12:15:58

ﺗﻮﯞﺍ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺑﺎﻣﯘ ﺗﯧﺨﻰ ،ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺩﯗﺧﺘﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ،ﭘﯩﻴﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯜﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﺍ؟

mubarak786 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-3 12:55:24

ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍ،
ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎ؟

piyade يوللانغان ۋاقتى 2008-5-3 16:51:44

ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭﻧﯩﻐﯘ ﺯﻭﻟﯩﺴﺎ ﻳﯩﺴﯘﻥ .ﺳﺎﻣﺴﺎﻗﻨﻰ ﺋﺎﺧﻼﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺧﺎﻡ ﻳﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﺑﺎﻻ

oghoz1 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-3 18:53:11

ﺋﯩﻤﺎﻡ  ﺋﯩﺒﻨﻰ  ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ ﺟﻪﯞﺯﯨﻨﯩﯔ  \"ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ  ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﺴﯩﺪﻩ ﺑﯘﻟﯘﺷﻘﺎ  ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ<ﭘﻪﻳﻐﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺒﺎﺑﯩﺘﻰ > \"ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ  ﻗﻪﻳﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2008-5-3 21:39:56

ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﺎﻧﭽﻪ-ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻳﻪﭘﻤﯘ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ... ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺟﯘﻣﺎ.

Ogen يوللانغان ۋاقتى 2008-5-4 00:52:24

*******************************************************************************************
...گۈرۈچ، قېتىق....لارنى بىر كۈندە بىرلا ۋاقىتتا ئېستىمال قىلماسلىق لازىم،  ئەگەر ئېستىمال قىلسا جوزم(ماخاۋ)، بەرھس(ئاق كېسەل) پەيدا قىلىدۇ.
*******************************************************************************************
ئەگەر شۇنداق بولسا ئەنجان پولۇ يېمەسلىك كېرەكمۇ؟

قۇتادغۇبىلىكتىغۇ دەيمەن، شۇنداق بىر بايانلار بولىدىغان:
40قا كىرىپمۇ مىزاج بىلمىسە،
ئول ھايۋاندۇر گەر سۆزلىسە.

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2008-5-4 04:46:24

ﺷﯘ ، ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﺘﯩﻢ ﻗﯧﺘﯩﻘﻨﻰ ﭘﻮﻟﻮﻏﺎ ﻣﯩﻠﻪﭖ ﻳﯩﻴﯩﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﻣﺎ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ...

Bughra1902 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-4 07:42:37

ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﻗﯧﻨﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯧﺮﻯ

  ﭘﻮﻻﻏﺎ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻗﯧﺘﯩﻘﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﻪﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺑﺎﺭﺗﻰ،ﭘﻮﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﺘﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﻳﯧﺴﻪ ﺗﺎﺯﺍ ﻳﯧﻴﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ BUHRA ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-5-4 11:35:35 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

sabiha يوللانغان ۋاقتى 2008-5-4 14:12:05

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﭘﻮﻟﻮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﺘﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﻪﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ،ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﺋﻪﺟﻪﭖ! ﻛﯩﺴﻪﻟﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻜﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ؟!

oghoz1 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-4 15:08:18  2  .  ﺑﺎﻧﺎﻥ

ﺋﺎﻟﻼﮬ  ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬ  ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺩﯨﺪﻯ :\"  ﺳﺎﻧﺠﺎﻕ- ﺳﺎﻧﺠﺎﻕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﻪﯞﺯ(ﺑﺎﻧﺎﻥ ) ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ\"     } ﺳﯜﺭﻩ<ﯞﺍﻗﯩﺌﻪ>29- ﺋﺎﻳﻪﺕ{

   ﺑﺎﻧﺎﻥ ﮬﯚﻝ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﯩﺸﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﯓ  ﻳﺎﺧﺸﻰ .ﺋﯘ ﻛﯚﻛﺮﻩﻙ ،ﺋﯚﭘﻜﻪ ، ﻳﯚﺗﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ، ﺑﯚﺭﻩﻙ ﯞﻩ ﺩﯗﯞﺳﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﮕﻪ  ﻣﻪﻧﭙﻪﺕ ﻗﯩﻠﻘﺪﯗ. ﺳﯜﻳﺪﯛﻛﻨﻰ ﺭﺍﯞﺍﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﻣﻪﻧﯩﻴﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺟﯩﻤﺎ ﺷﺸﻪﮬﯟﻩﺗﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯗ،ﻗﯘﺭﺳﺎﻗﻨﻰ ﺑﯘﺷﯩﺘﯩﺪﻳﯘ،ﺗﺎﻣﻪﻗﻴﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﺋﯘ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻐﺎ  ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ . ﺳﻪﭘﺮﺍ ﯞﻩ ﺑﻪﻟﻐﻪﻣﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺪﯗ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﻨﯩﻨﻰ ﺷﯩﻜﻪﺭ ﯞﻩ ﮬﻪﺳﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ.

  ﺋﯩﻤﺎﻡ  ﺷﺎﻓﯩﺌﻰ  ﺭﻩﮬﻤﯩﺘﯘﻟﻼ  ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ:  ﺗﻜﺖ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﯗ:

1.ﮔﯚﺵ  ﻳﯩﻴﯩﺶ
2. ﺧﯘﺷﺒﯘﻱ ﭘﯘﺭﺍﺵ
3.ﺟﯩﻤﺎﺳﯩﺰﻣﯘ ﻛﯚﭖ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﺵ.
4.ﺯﯨﻐﯩﺮ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﺶ.

ﺗﯚﺕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ:

1.ﻛﯚﭖ ﺟﯩﻤﺎ
2.ﻛﯚﭖ ﻏﻪﻡ.
3.ﻧﺎﺷﺘﯩﺪﺍ ﻛﯚﭖ  ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺶ.
4.ﻗﯩﺮﺗﺎﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﻴﯩﻴﯩﺶ.


ﺗﯚﺕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.

1.ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﺵ.
2. ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ  ﻗﺎﺭﺍﺵ.
3.ﺋﺎﻳﺎﻝ  ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﯩﺮﯨﮕﻪ  ﻗﺎﺭﺍﺵ.
4.  ﻗﯩﺒﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ.

ﺗﯚﺕ  ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﮬﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﯗ:

1.  ﻗﯘﺷﻘﺎﭺ  ﻳﯩﻴﯩﺶ
2.ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭙﯩﻞ(؟ )ﻳﯩﻴﯩﺶ
3.   ﭘﯩﺴﺘﻪ ﻳﯩﻴﯩﺶ.
4  ﮔﯜﺭﯛﭺ ﻳﯩﻴﯩﺶ.

ﺗﯚﺕ ﻧﻪﺭﺳﻪ   ﺯﯨﮭﯩﻨﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ:  ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﯞﻩ  ﻣﯩﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ  ﻳﯩﻴﯩﺶ  ،ﺋﻮﯕﺪﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯘﺧﻼﺵ ، ﻏﻪﻡ -ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ.

ﺗﯚﺕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺭﯨﺰﯨﻘﻨﻰ ﺗﯘﺳﺎﻳﺪﯗ:  ﺳﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﻰ،  ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﻟﯩﻘﻰ ،  ﮬﯘﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ، ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ


بەت: [1]
: (ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺗﯩﯟﯨﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ)ﭘﺎﻗﯩﻨﻰ ﻳﯩﺴﻪ ﺑﯘﻻﻣﺪﯗ ؟