Birzat يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 14:03:59

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻢ (ﺑﯩﺮﺯﺍﺕ)

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﺘﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻨﻰ <<ﺋﻮﯓ ﺩﻭﻍ>>، ﻣﯘﺯ، ﻗﯧﺘﯩﻖ، ﺷﯩﻜﻪﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻨﻰ << ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺩﻭﻍ >> ﺩﻩﻳﻤﯩﺰ.
<<ﺋﻮﯓ ﺩﻭﻍ>>ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻰ: ﺧﯩﻠﯩﻼ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺳﻮﻏﯘﻕ، << ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺩﻭﻍ>>ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻰ: ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﻮﻏﯘﻕ. ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﮬﻪﺳﻪﻝ ﺩﻭﻍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﭘﯩﮋﻏﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﯘﻗﯘﻣﻐﺎ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ. ﮬﻪﺳﻪﻝ ﺩﻭﻏﻨﯩﯔ << ﺋﻮﯓ ﺩﻭﻍ>>، <<ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺩﻭﻍ>> ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ- ﮬﻪﺳﻪﻝ ﺩﻭﻏﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﺌﯩﺘﻰ: ﻣﻮﺗﯩﺪﯨﻞ. ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﻤﺎﻳﺪﯗ. ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯜﮔﯜﺗﯜﭖ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﺗﻪﺷﻨﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ. ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﺋﻮﺯﯗﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﮬﻪﺳﻪﻝ ﺩﻭﻏﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺭﺵ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻰ:
ﻣﯘﺯ: ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ( ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 200-300 ﮔﯩﺮﺍﻡ)
http://www.fehd.gov.hk/safefood/food-safety-express/safety_channel/2006_03/images/ice_2.jpg
ﻗﯧﺘﯩﻖ: ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ
http://www.diwinetaste.com/html/dwt200410/images/Yogurt.jpg
ﺳﺎﭖ ﮬﻪﺳﻪﻝ: 3 ﻗﻮﺷﯘﻕ
http://a.abcnews.com/images/Health/pd_honey_071204_ms.jpg
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺵ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻰ: ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻣﯘﺯﻧﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﭼﺎﻱ ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﻪﺳﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﺘﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﮬﻪﺳﻪﻝ ﺋﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ.

ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﺭﺑﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭ http://birzat123.ilghar.net ﺑﯩﺮ ﺯﺍﺕ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ bir*zat ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-5-1 16:29:18 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

Dawran0147 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 14:16:46

ﮬﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﻼﭘﺴﯩﺰ ...............

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 14:31:30

ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ  ، ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺯﺩﺍ ﺳﯩﻠﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻛﯚﺭﻩﻳﻠﯘﻕ ...

olive يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 15:01:32

ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻣﻤﯘ 3 ﻛﯜﻥ ﻳﯜﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.....
ﺑﯘ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻛﻪﻟﻤﻪﻣﺪﺍ

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 15:19:59

ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ، ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﺴﻠﻪ!
ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺭﺍﮬﻪﺕ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﺩﺍ ﻣﯘﺯﻻﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﺧﺎﺧﺎ، ﻛﻮﻻ-ﭘﻮﻻ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﮔﻪﭖ. ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻐﯘ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ!

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 15:39:03

ﺩﻩﻣﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﭼﺎﻳﻨﻰ ﻛﯜﭘﺘﻪ ﺳﻮﯞﯗﺗﯘﭖ << ﺳﻮﻏﺎﻕ ﭼﺎﻱ>> ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﻤﻪﻥ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ؟

Bayawan يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 15:55:41

ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﺑﺎ ﺳﯜﻳﻰ ﺋﯩﭽﻤﻪﻳﻤﻪﻥ

tawhid11 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 16:21:57

ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻼﺝ ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﻤﻪﻥ!

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 16:57:11

ﺑﯩﺪﻩ ﮬﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺑﯘ ﺭﺍﺳﻤﯘ؟
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺪﻩ ﮬﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ

turkex يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 17:52:41

ﺧﻮﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺩﺳﻰ ﻳﻮﻗﻤﺎ ؟

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 19:55:19

ﺑﺎﺭ ﺷﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.
ﺧﻮﺗﻪﻧﮕﻪ ﻗﯩﺶ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻣﯘﺯ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻛﻪﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ

bardam يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 20:15:40

ﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻻﻛﻪﻧﻤﻪﻥ.......؟
ﻳﻪﻛﻪﻧﺪﺍ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯧﻴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯘﻧﻰ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﯨﻦ  ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻪﻥ
ﺑﯘﻣﯘ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ.

Erktekin يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 20:53:32

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻢ ﺑﻠﻮﮔﯩﻤﺪﺍ

mubarak786 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 21:12:33

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺳﻪﻣﺮﯨﺘﯩﯟﯨﺘﻪﺭﻣﯘ  ﻳﺎ؟

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 21:18:17

ﺋﻪﺭﻛﺘﯧﻜﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻰ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻘﯘ؟!...

signal يوللانغان ۋاقتى 2008-5-2 00:07:59

ﺩﯗﻛﻜﺎﻧﺪﺍ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﺑﺎﻣﯘ

Mahir512 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-2 09:40:23

ﺯﻩﮬﻪﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻗﺎﭘﺴﯩﺰ،
ﺩﻭﺭﯨﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﻳﻪﯞﻩﺗﺴﻪ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺯﻯ ﺯﻩﮬﻪﺭ.

sayipjiamal يوللانغان ۋاقتى 2008-5-2 15:43:19

ﺗﯘﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺪﯗ،ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﻳﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ.

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-2 19:01:34

ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﻪﻣﺮﻩﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﺴﺎ.......
ﺋﻪﺩﻩﻣﻨﻰ ﺟﯘﺑﺎﺟﻴﻴﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﯨﻢ .....

ihad يوللانغان ۋاقتى 2008-5-2 20:17:54

ﺩﯗﻛﻜﺎﻧﺪﺍ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﺑﺎﻣﯘ
===========
ﮬﻪﺳﻪﻝ، ﺳﯜﺕ، ﭘﯩﻴﺎﺯﻧﻰ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺯﻯ ﺯﻩﮬﻪﺭ...
بەت: [1] 2
: ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻢ (ﺑﯩﺮﺯﺍﺕ)