wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2008-4-30 21:07:46

ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﺎﻳﻐﯘﻧﻰ ﻛﯜﭼﻜﻪ (wapadarim912)

ﺗﺎﻏﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﻘﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ،
ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﮬﺎﺯﯨﺪﺍﺭ .
ﺋﺎﺯﺍﭖ ﭼﻪﻛﺘﯘﻕ ﺩﻭﺳﺘﯘ-ﻳﺎﺭﻩﻧﻠﻪﺭ ،
ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﺎﺭ !

ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭼﯧﭙﯩﭗ ﻳﯜﮔﯜﺭ ﻳﯧﺘﯩﻤﮕﻪ ،
ﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯘﺯﺍﺗﺘﯘﻕ .
ﺑﺎﺵ ﻧﻪﺯﺭﯨﺪﻩ ،ﺩﯗﺋﺎﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،
ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﺘﯘﻕ .

-ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎ ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍﺵ ،
ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﺳﻪﺑﺮﻩ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ .
ﻗﻮﺭﯗﻧﻤﯩﺴﯘﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ ،
ﺑﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻨﻰ ﺋﯘﺷﺘﯘﭖ ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﻰ !

ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻡ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ،
ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﻕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺧﺎﻧﯩﮕﻪ .
ﺳﻮﺭﯗﻧﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺳﯘﺱ ،
ﺗﺎ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﻪ ......

ﺑﯩﺮ ﺭﻭﻣﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﻕ ،
ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰ  ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﻣﻪﺱ    .
ﺗﻮﯞﻟﯩﯟﻩﺗﺘﻰ "ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺩﺍﺩﺍﻡ"ﻏﺎ ،
ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﺎﺯﯨﺪﺍﺭ ﺩﯦﻤﻪﺱ ...

ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻳﻮﻣﯘﺭ ﺋﻪﯞﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ ،
ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺪﻯ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﻟﻜﻪ .
ﺭﺍﺳﺎ ﺋﯩﭽﺘﯘﻕ "ﻳﯩﻠﻰ ﺗﯩﭽﯜﻧﻰ "،
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﺎﻳﻐﯘﻧﻰ ﻛﯜﭼﻜﻪ ...............

ﺷﯘﻧﭽﻪ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯚﺭﭘﻪ-ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭ ،
ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺑﻪﺭﭘﺎﺕ .
ﻗﺎﻗﺸﺎﭖ ،ﻗﺎﻳﻨﺎﭖ ﺗﯜﺯﻩﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،
ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺋﻪﯞﻻﺕ .......

30-ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻞ ﺷﻪﮬﺮﻯ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ

tayger يوللانغان ۋاقتى 2008-4-30 23:42:51

ﺑﻪﻛﻼﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ،  
ﻳﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ................

Bilig يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 08:16:21

ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ!

Dawran0147 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 09:15:05

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﭙﺴﯩﺰ .....
     ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ [em43

self-murder يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 13:16:48

ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﻣﯘﺷﯘ wapadarim912 ﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺭﺧﺎﻧﺎ ﺩﻩﻳﻤﯩﺸﻤﻪﻥ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﺩﺍ ﻣﯘﺷﯘwapadarim912 ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﯘﺩﻩﻙ، ﯞﻭﻱ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺳﯩﻠﻠﻪ ﺷﯘ wapadarim912 ﺷﯘﻣﯘ؟ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﮬﻪﺋﻪ، ﺩﻩﻳﺪﯗ،ﯞﺍﻱ ﺑﯘﻳﺎﻕ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻗﺎﭘﺴﯩﻼﺭﻏﯘ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺗﺎﻏﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺩﺍ ﺳﺎﺭﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﻧﺎﻏﺮﺍ ﺳﯘﻧﺎﻱ ﭼﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﻳﺪﯗ، ﺳﯩﻠﻠﻪ ﻧﺎﻏﺮﺍ ﭼﺎﻻﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩﯨﺴﻪﻡ ، ﻳﺎﻕ ﺳﯘﻧﺎﻱ ﭼﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﻳﺪﯗ!!
ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﺴﺎﻡ ﭼﯜﺷﯜﻡ،
ﺭﺍﺱ ﮔﻪﭖ ﺟﯩﻤﺎ ﻣﺎﯞﯗ!!

Dawran0147 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 13:33:31

ﺋﻮﺧﺨﻮ ..ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ،
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ......

Guitarfan يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 15:41:52

ﺷﯘﻧﭽﻪ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯚﺭﭘﻪ-ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭ ،
ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺑﻪﺭﭘﺎﺕ .
ﻗﺎﻗﺸﺎﭖ ،ﻗﺎﻳﻨﺎﭖ ﺗﯜﺯﻩﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،
ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺋﻪﯞﻻﺕ .......


ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ،ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﻛﻪﭘﺘﯘ.

yarkin92 يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 16:15:34


ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﺴﯩﻘﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻱ ﺷﯩﺌﯧﺮ ﻗﯘﺳﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ﺩﻩ.

sirdax يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 16:36:25

[   ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ.ﺑﯘ ﺷﯧﺌﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻏﯧﻨﻰ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯜﺯ ﻳﺎﺩﯨﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ  ﻗﺎﻟﺪﻯ:
   ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪﻩ ﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎﻳﺪﯗ،
  ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﯩﻨﯩﺪﺍ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.
  ﺋﯧﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﺗﯘﻕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ!!!

Bilig يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 19:02:58

ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﺴﯩﻘﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻱ ﺷﯩﺌﯧﺮ ﻗﯘﺳﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ﺩﻩ.
..................................................................................................................
ﻣﺎ ﮔﻪﭖ ﺗﺎﺯﺍ ﻛﻪﭘﺘﯘ.

nadanyigit يوللانغان ۋاقتى 2008-5-1 20:26:08

ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻣﯩﺴﺮﺍﻻﺭﻛﻪﻥ ﺑﯘ.

تۈركىنە يوللانغان ۋاقتى 2008-5-3 11:14:04

ﺋﯘﻗﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ، ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺗﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻘﻼ ، ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻘﻼ  ، ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﯘﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻗﺸﺎﺵ ﻛﺎﻳﯩﺸﻼﺭﻣﯘ ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻕ ﻧﯩﻤﺪﺍ ﺗﻪﺳﺘﯘ ﮬﻪ ؟~!

akkaniyat يوللانغان ۋاقتى 2008-6-2 22:03:33

ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ!!!
بەت: [1]
: ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﺎﻳﻐﯘﻧﻰ ﻛﯜﭼﻜﻪ (wapadarim912)