xapqat يوللانغان ۋاقتى 2008-4-8 23:20:14

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﻪ-1

http://images13.51.com/26/a/11/55/xapqat/1189244026_0.06133200.jpg

http://images13.51.com/25/b/11/55/xapqat/1189244026_0.30289500.jpg

http://images13.51.com/21/b/11/55/xapqat/1189246731_0.29261800.jpg

http://images13.51.com/30/a/11/55/xapqat/1189246731_0.27032900.jpg

http://images13.51.com/30/a/11/55/xapqat/1189341655_0.81195500.jpg

http://images13.51.com/103/a/11/55/xapqat/1207141490_51987100.jpg

ﺧﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺭﯗﺧﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﯓ!

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2008-4-9 09:28:11

ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﮬﻮﺯﯗﺭ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ sutuk ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-4-9 11:50:41 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2008-4-9 09:43:01

ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯘ - ﮬﻪ !  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﻰ - ﮬﯚﺳﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺯ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ -ﺩﻩ ، ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﯩﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻧﯘﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ. ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯘﺷﺘﯘﯞﻩﺗﻜﯜﻡ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ...

يوللانغان ۋاقتى 1970-1-1 06:00:00

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2008-4-9 10:40:05

ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻪﻟﻼ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﻳﺎﺯﯨﻤﻪﻥ.
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﺎﻧﺴﯩﭙﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ ﺗﯩﻠﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﻰ.......ﻗﯘﯕﻐﯘﺯﻧﻰ ﺳﯩﻴﺎﻏﺎ ﭼﯩﻼﭖ ﻗﻪﻏﻪﺯﺩﻩ ﻣﺎﯕﻐﯘﺯﺳﯩﻤﯘ ﺳﯩﻨﯩﯖﻜﻰ ﺧﯧﺘﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.......... ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ......
ﻧﯘﻣﯘﺱ ﻗﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﻢ ﺟﯘﻣﺎ...........

ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﺋﯩﺴﻤﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﯕﺰﺍ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻳﺎﺯﺍﻟﺴﺎﻡ،ﺩﯦﺨﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﻛﻪﺗﻤﻪﻧﻨﻰ ﮔﯜﭖ ﮔﯜﭖ ﭼﺎﭘﺎﻟﺴﺎﻡ ﻳﯩﺘﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻧﻐﯘ

ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ﻣﺎﻗﯩﻤﯘ.

joshua يوللانغان ۋاقتى 2008-4-9 11:57:57

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺧﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯘﻡ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺧﻪﺗﺘﺎﺕ ﺋﯩﺪﻯ، ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻘﺎ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ، \"ﺧﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﯔ \" ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ.

mubarak786 يوللانغان ۋاقتى 2008-4-9 12:10:39

ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ .ﺑﻮﻟﺴﺎﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﻪﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺭﺳﯩﺰ.

----------------------------------
ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯧﺘﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭼﯩﻘﺘﯩﻐﯘ.....ﺳﻪﺕ ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

newuser يوللانغان ۋاقتى 2008-4-9 14:48:36

ﺧﻪﺗﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯩﺰﯨﭙﺴﯩﺰ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻻﮬﯩﻴﻪﺳﻰ ﺑﻪﻙ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﭘﺘﯘ .
4- ﺳﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ، 渐变叠加 ﺑﯘ ﺋﯜﻧﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ 描边 ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯘﺱ 外发光 ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ .

tanhatikin يوللانغان ۋاقتى 2008-4-11 17:59:05

ﺋﺎ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻤﺎﺯﻩ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ﺟﯘﻣﺎ!! ﻣﻪﻧﻤﯘ 100 ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎﺯﺍﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﯘ <ﺋﯘﻣﺎﭺ >ﻳﻮﻕ...ﻧﻪﺩﻩ ﺑﯘﻟﯩﺘﻰ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﺎ!

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2008-4-12 14:13:50

ﻣﺎﻧﺎ ﺋﯩﺪﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ . ﺧﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﻛﯩﺮﺩﻯ . ﺧﯘﻣﺎﻟﯩﻖ ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﻣﯩﻐﯩﻠﻰ 5 - 4 ﻳﯩﻞ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ

signal يوللانغان ۋاقتى 2008-4-14 19:35:39

ﻧﯩﻢ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ.ﻗﺎﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﭘﯩﮕﻪ ﭘﯘﺗﯩﻤﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﺯﯨﻤﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ.
بەت: [1]
: ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﻪ-1