Kanji يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 11:22:29

ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﺎﻕ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ


http://www.petercallesen.com/index/images/HalfWayThrough1.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/HalfWayThrough3.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/OnTheOtherSide1.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/OnTheOtherSide3.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/WalkingSnail1_000.JPG

http://www.petercallesen.com/index/images/TheShortDistanceBetweenTimeandShadow2.JPG

http://www.petercallesen.com/index/images/Cradle2.JPG

http://www.petercallesen.com/index/images/Cradle3.JPG

http://www.petercallesen.com/index/images/Cradle4_000.JPG

http://www.petercallesen.com/index/images/DoNotEnter1.JPG

http://www.petercallesen.com/index/images/DoNotEnter2.JPG

http://www.petercallesen.com/index/images/182cmtalltowerofbabelekstra2_ebbeweb_001.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/182mmtallTowerofBabel1ebbeweb_002.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/downtheriver4web.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/DowntheriverII2_sune_web.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/webDowntheriverII1_sune.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/Hunting2web.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/impenetrableCastleekstra7web.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/ImpenetrableCastleII2.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/lookingback5.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/manmadeofwoman_suneweb.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/snowballsII2_sune_web.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/websnowballsII2_sune_.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/webTheimpossiblemeeting.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/webTheimpossiblemeeting_sune_.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/Bbridgeovertroubledwater.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/castle1.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/castle2.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/wedgwoodcallesen003.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/wedgwood006.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/Naaraltkommertilalt2.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/Naaraltkommertilalt6.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/Naraltkommertilalt1detalje.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/Naraltkommertilalt8.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/Image-of-reality-6.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/imageofreality1.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/imageofreality4_000.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/mirage1_ebbesweb.jpg

http://www.petercallesen.com/index/images/mirage6_ebbes_.JPG

http://www.petercallesen.com/index/images/mirage2_ebbes.JPG

http://www.petercallesen.com/index/images/Parallelstairs1.JPG

http://www.petercallesen.com/index/images/Parallelstairs2.JPG

http://www.petercallesen.com/text/images/IMG_1314_001.JPG

http://www.petercallesen.com/text/images/IMG_1286.JPG

http://www.petercallesen.com/text/images/IMG_1292.JPG

http://www.petercallesen.com/text/images/aeble_001.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/aebledetalje_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/slangeablesporgsmal_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/slangeablesporgsmaldetalje_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/husiflammerweb_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/detaljehusiflammer_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/svalenet_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/Negative0-10-10A1_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/webHoldingontomyself_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/Holdingontomyself3j.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/webfall_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/fall2.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/webTheoutlineofaskeleton_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/webwateralwaysfinditsway_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/wateralwaysfinditsway2_000.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/webalivebutdead.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/web.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/web2.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/webHeavenandhell.jpg

http://www.petercallesen.com/text/images/webHeavenandhell2.jpg

hiyali يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 11:28:12

ﺧﯩﻠﻰ ﺋﯘﺳﺘﯩﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻳﻤﯩﭽﻰ

rasimboy يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 12:10:27

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﻪﻥ، ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻧﻐﯘ. ﺧﻪﻧﺴﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﻛﯧﺴﯩﺶ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

Huqush يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 12:29:40

ﯞﺍﻱ ﻛﻪﻧﺠﺎﺧﯘﻥ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﺋﯚﺯﻟﻪ، ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻳﯜﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭘﻼ ﮬﻪ!

yvonne يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 13:29:38

ﺑﻪﻙ ﻛﯘﯗﯗﯗﯗﯗﯗﯗﯗﯗﯗﻝ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻛﻪﻥ.

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 13:31:33

ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﻼ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻠﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ

Aytel يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 13:46:15

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﻣﻪﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ،ﻣﺎ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﻮ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭺ ﭺ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺗﯘﺭﺩﯨﻴﺎ؟..

afiyfiy يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 15:12:06

ﻧﯧﻤﻪﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ .

UDUN يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 18:40:46

ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ
ﺋﯘﺳﺘﺎ ﻗﯩﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ

mubarak786 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 19:52:20

ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﻪﻥ.

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2008-3-26 11:27:56ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺋﯩﺴﻤﻰ: Looking Backﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ 回顾

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2008-3-27 09:33:39

ﻛﯩﻢ ﺧﯘﺗﯘﻥ ﺋﺎﭘﺘﯘ؟

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2008-3-27 12:12:44

ﻛﻪﻧﺠﻪﻣﻨﻰ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ، ﺳﯩﻠﯩﻤﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭﺳﯩﺰﻣﺎ ؟؟؟

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2008-3-27 12:25:52

ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺗﯘﺭﺳﺎ.
ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ.
ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﯩﻤﯘ ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﭘﯩﻨﮭﺎﻧﺠﺎﻥ،ﯞﺍﻗﺘﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻛﯩﻠﯩﯖﻼ

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2008-3-27 15:52:40

ﯞﺍﻱ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘ ﻳﺎﭼﯩﯟﻩﻛﻨﻰ . ﺧﻮﺗﻪﻧﺪﻩ ﻳﻪﺭ ﺗﻪﯞﯨﺮﺳﻪ ﺋﺎﻗﺴﯘﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻟﯩﯖﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ﺋﯘ ﺟﯧﻨﻰ ﺑﻮﺵ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ

Kanji يوللانغان ۋاقتى 2008-3-27 16:43:20

ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻤﻪﯕﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻤﯩﺰﻧﻰ، ﺷﯘ ﻳﻪﯕﮕﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻻﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﯟﻩﺕ ﺳﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻳﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﻮﺯﯨﺴﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﯧﺰﻩﻟﺪﻯ...

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ Kanji ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-3-27 18:46:23 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2008-3-27 17:26:57

ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2008-3-27 18:17:58

ﻣﺎ ﮔﯘﻳﻠﯩﻨﻰ، ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻟﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻤﺎ؟
ﻛﻪﻧﺠﻰ ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻛﯩﻠﺴﻪ ﺗﻮﻱ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻠﻰ....

Y.T يوللانغان ۋاقتى 2008-3-27 23:50:03

so good so strong !

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2008-3-28 23:48:52

ﻛﻪﻧﺠﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﻪﻧﻤﻪﯕﻼﺭ، ﺋﯘ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ...ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺳﯧﻴﻰ( )

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ baqka1 ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-3-29 1:49:21 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

بەت: [1] 2
: ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﺎﻕ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ