zulal يوللانغان ۋاقتى 2008-3-13 21:24:46

ﭼﻪﺕ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐ

http://img.ku6.com/common/V2.0.1.swf?vid=MxWsMXogC7uv_-0k
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯗ .


ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ ﻣﺎﯞﯗ ﺗﻮﺭ ﺋﯘﻻﻧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯔ :
http://www.ku6.com/show/MxWsMXogC7uv_-0k.html

Y.T يوللانغان ۋاقتى 2008-3-13 22:58:11

ﺑﻪﻛﻼ ﺑﯩﻤﻪﻧﻪ .

turkex يوللانغان ۋاقتى 2008-3-14 09:18:28

ﮬﺎ............ﮬﺎ..................

oguzturk يوللانغان ۋاقتى 2008-3-14 09:30:43

ﺑﻮﻟﯘﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ......

Estami يوللانغان ۋاقتى 2008-3-14 10:41:45

ﺳﻪﺕ ﻛﯜﻟﯜﭘﯩﺘﯩﻤﻪﻥ . ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭙﺘﯘ . ﺧﺎ ﺧﺎ

Mehmut يوللانغان ۋاقتى 2008-3-14 12:03:56

ﻏﯘﻟﺠﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪﺑﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺷﯘ .ﺋﺎﯞﯗ ﻛﻮﻳﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﺋﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﻰ.
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺩﯨﻴﯩﺶ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ،ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ 600 ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ. ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻼﭖ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﺑﺎﻟﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪﺟﻠﻪﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ

Estami يوللانغان ۋاقتى 2008-3-14 14:22:24

ﺋﻮﻏﯘﻟﺒﺎﻻ .........

Y.T يوللانغان ۋاقتى 2008-3-14 16:04:55

ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻜﻪﻧﺪﻩ .   ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯓ .

zulal يوللانغان ۋاقتى 2008-3-14 20:32:40

ﭘﺎﮬﮭﻮﻱ ، ﻛﯚﺯ ﺗﻪﮔﻤﯩﺴﯘﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ، ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯘﺭﯨﻠﻰ ﺑﺎﻟﻼ .

yawayibala يوللانغان ۋاقتى 2008-3-14 21:16:09

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،،ﺳﻪﻝ ﺑﯩﻤﻪﻧﯩﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ .(ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.)
600 ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

niyazdixan يوللانغان ۋاقتى 2008-3-14 22:34:09

ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ، ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﭼﺎﺧﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺳﺎﻟﺪﻯ ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﻳﺪﯗ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ . ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﺴﻪ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ . ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .

mubarak786 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-15 09:50:16

ﻏﯘﻟﺠﯩﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺴﯘﻣﯘ ﺋﺎﯞﯗ.

Fantastic يوللانغان ۋاقتى 2008-3-15 11:49:58

elxat421 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-15 16:48:06

ﭼﺎﺷﻤﺎ ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﻘﺎ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﯘ ﮔﯘﻱ ،
ﭼﺎﺷﻤﺎ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺷﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﯘﺷﯘ ﮬﻪﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺩﺍﺧﯘﻧﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﯘﻳﻤﻪﻥ.
ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﺴﻰ ﮬﯩﺴﺎﻣﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ، ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ.

elxat421 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-15 16:51:05

ﮬﻪ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺋﺎﯞﯗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻨﯩﯔ 97-ﻳﯩﻠﻰ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﺷﯩﻴﺎﯕﮕﺎﯕﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺟﯩﻴﺎﯕﺰﯨﻤﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﯙﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ
ﺋﺎﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ

Mehmut يوللانغان ۋاقتى 2008-3-15 17:30:24


ﻏﯘﻟﺠﯩﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺴﯘﻣﯘ ﺋﺎﯞﯗ.

=======================================ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﯚﻳﻠﯜﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗﺩﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ، ﺋﯩﯟﯗ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻗﯘﯞﯦﺘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﻠﻰﺧﻪﻧﺴﯘﻣﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻣﯘ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ

yvonne يوللانغان ۋاقتى 2008-3-18 05:01:08

ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﮬﯥ ﮬﯥ ﮬﯥ... ﺋﺎﮬﺎﯕﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻛﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﯩﭻ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ.

BAHWAN يوللانغان ۋاقتى 2008-3-18 15:44:30

ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﺪﻩ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﯩﻞ ﺑﺎﺭ

STONE يوللانغان ۋاقتى 2008-3-18 17:29:05

ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﻳﯘﻣﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ...ﺗﺎﺯﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻟﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻕ

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2008-3-20 21:41:09

ﺑﯘ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﻮﻛﺎ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﮬﺎﺭﻣﺎﻱ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯧﺒﻰ ﺷﯘﻏﯘ!
بەت: [1]
: ﭼﻪﺕ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ