kuxkach يوللانغان ۋاقتى 2008-3-4 02:25:45

ﺗﯜﺭﻙ ﺗﺎﺋﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ: ﺑﺎﻝ ﻛﺎﯞﺍ

ﺧﻮﺭﯗﭼﻼﺭ:
3 ﺟﯩﯔ ﻛﺎﯞﺍ
4 ﺋﯩﺴﺘﺎﻛﺎﻥ ﺷﯩﻜﻪﺭ
ﻳﻪﺗﺘﻪ-ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺩﺍﻧﻪ ﻳﺎﯕﺎﻕ ﻣﯧﻐﯩﺰﻯ ﺋﻪﺯﻣﯩﺴﻰ (ﺳﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﯕﺎﻕ ﺗﺎﻟﻘﯩﻨﻰ)
ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺸﻰ:
ﻛﺎﯞﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍﻻﭖ، ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﻩﻙ (ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﻟﻘﺎﻥ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﺘﺎ) ﺗﻮﻏﺮﺍﭖ، ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺷﯩﻜﻪﺭ ﺳﯧﭙﯩﭗ، ﻗﺎﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻩﺳﺘﯩﻠﻪﭖ ﺗﯩﺰﯨﻤﯩﺰ. 7-8 ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﯞﯨﻘﯩﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻕ، ﺷﯩﻜﻪﺭ ﺋﯧﺮﯨﭗ، ﺋﯘﻧﻰ ﻛﺎﯞﺍ ﺳﯜﻣﯜﺭﯨﺪﯗ ﯞﻩ ﻗﺎﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺗﯩﮕﯩﺪﻩ ﺷﻪﺭﺑﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ. ﭘﻪﺱ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﭘﯩﺸﯘﺭﯨﻤﯩﺰ. ﺳﯘﻏﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﺧﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ، ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﯕﺎﻕ ﺳﯩﭙﯩﭗ ﻳﯧﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﮕﻰ: ﺗﻪﻣﻠﯩﻚ، ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ، ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻠﯩﻚ. ﻗﻪﯞﺯﯨﻴﻪﺕ ﺩﻩﺭﺩﻯ ﺑﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ: ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﺎ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﺘﺎﻛﺎﻥ ﺳﯘ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺩﻩﭘﺘﯘ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺳﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻤﻪﻥ، ﺷﯩﻜﻪﺭ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﺑﻪﺗﺘﻪ ﭘﻪﺱ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﭘﯩﺸﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ.
http://i262.photobucket.com/albums/ii90/bumerem/kabaktatlisi.jpg

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ ziyali ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-3-4 9:31:08 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

[ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ kuxkach ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ  2008-3-4 13:54:43 ﺩﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .]

afiyfiy يوللانغان ۋاقتى 2008-3-4 07:43:31

ﯞﺍﮬ ، ﻧﯧﻤﻪﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﯨﻠﯩﻚ !....

tayger يوللانغان ۋاقتى 2008-3-4 09:19:39

Vatan يوللانغان ۋاقتى 2008-3-4 09:23:55

ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭘﻼ ﻗﻮﻳﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟

AVAR يوللانغان ۋاقتى 2008-3-4 10:47:36

ﺋﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻧ. ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺩﻩﭘﺘﯩﻐﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﻳﻨﺎ

mubarak786 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-4 12:28:41

ﻧﯩﻤﯩﻪﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻟﯩﻚ؟؟؟؟؟؟

akida525 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-4 23:27:13

ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﯕﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﯞﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ،ﺑﻪﻙ ﺷﯩﺮﻧﯩﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯧﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ.
ﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﺟﻪﭘﻤﯘ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ،ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺳﯜﺭﺗﻜﯩﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ. ﺗﯜﺭﻙ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺴﻪﻡ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ،ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ ﺗﻮﻳﯩﺪﯗ ﺷﯘ.
بەت: [1]
: ﺗﯜﺭﻙ ﺗﺎﺋﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ: ﺑﺎﻝ ﻛﺎﯞﺍ