taxbala يوللانغان ۋاقتى 2008-2-28 15:02:32

ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﯩﺮ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗ ؟


ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﯩﺮﯨﻢ 2002 ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ 815 ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺗﺎﺧﺘﺎ ﺳﻪﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺗﺎﺧﺘﯩﻐﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ، ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﯩﺮﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻻﺭﻏﺎ ﻏﺎﮊ - ﻏﯘﮊ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ، ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ - ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﺕ - ﺗﺎﺭﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﯨﻦ ﺑﯘﻟﻪﻙ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ . ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﭼﯩﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ . ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﯘﺭﺍﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ - ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗ ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﺘﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻰ ﺳﻪﭘﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﻪﻣﺪﯗ ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺗﺎﺧﺘﺎﻣﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺳﻪﭘﻠﯩﺴﻪﻡ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ (ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺗﺎﺧﺘﺎﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ) ؟ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .

Estami يوللانغان ۋاقتى 2008-2-28 16:27:58

10 ﺳﻮﻣﻐﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﮬﻪﻣﻤﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ .

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2008-2-28 17:26:15

ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭘﺘﯘ، ﻣﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ. ﻟﯩﻜﯩﻦ 2 ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ 50 ﺳﻮﻣﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ.

@hekiket@ يوللانغان ۋاقتى 2008-2-28 19:20:20

ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ ، ﯞ ﺱ ﺩ ﻏﺎ ﭼﯧﺘﯩﭗ ﺳﯩﻨﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
بەت: [1]
: ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﯩﺮ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗ ؟