F1 يوللانغان ۋاقتى 2008-2-8 09:55:25

ﺑﯘ ﯞﯨﺮﯗﺳﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﺯﻻﻳﻤﯩﺰ؟

ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﯞﯗﺭﯗﺱ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ. ﺑﯘ ﯞﯨﺮﯗﺱ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﯧﭽﯩﻠﺴﯩﻼ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﻰ ﻗﯘﻟﯘﭘﻼﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﮬﺎﻟﺘﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﯕﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.
---------------------
ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ-ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺗﻮﺭﺩﺍﺵ ،ﺗﯧﻤﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎﯞﺯﯗﺳﯩﺪﯨﻼ ﺗﺎﺯﻻﻳﻤﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ " ﺗﺰﯨﻼﻳﻤﯩﺰ؟" ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺴﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻼﺭﺳﯩﺰ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ! ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2008-2-8 11:25:28

ﺟﻪﯞﻻﻥ ﻗﺎﺭﯨﻤﯘ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﯞﯨﺮﻭﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ.
1 ﻟﯩﺘﯩﺮ ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﯨﺖ ﺳﯜﻳﯩﮕﻪ 65%ﻟﯩﻚ ﺳﯘﻟﻔﺎﺕ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﯩﺪﯨﻦ 3 ﺗﯧﻤﯩﻢ ﺗﯧﻤﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺴﻜﯩﻨﻰ 16 ﺳﺎﺋﻪﺕ ﭼﯩﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﯓ.ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﻮﺭﺑﺎ ﺳﯜﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ 3 ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﺎﻳﻘﯩﯟﻩﺗﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻣﯘ ﺋﺎﻗﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ.......

ﺭﺍﺳﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼ ﻣﺎﻗﯩﻤﯘ.
ﻣﻪﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺳﺎﺭﺍﯕﻜﻪﻥ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﺴﺎﯕﻼﺭ

Estami يوللانغان ۋاقتى 2008-2-8 13:29:43

ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﭽﻰ ﺟﯘﻣﺎ

http://www.360safe.com/  ﻗﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ 360安全卫士 ﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ .ﺑﻮﻟﻤﺴﺎ
卡巴斯基KAV6.0/7.0 ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ .

Mehmut يوللانغان ۋاقتى 2008-2-8 14:20:49

ﯞﯨﺮﻭﺱ ﺗﺎﺯﻻﺵ ﻣﻪﺷﺨﯘﻻﺗﯩﻨﻰ Winpe ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯔ .   Winpe ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ.  ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﯧﻠﻔﯘﻥ ﻗﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ . ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻕ ﺩﻩﭖ .  ﻳﯜﻟﯩﻦ ﻣﯘﻓﯧﯖﻨﯩﯖﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﯞﯨﺮﻭﺱ ﺗﺎﺯﻟﯩﺴﺎﻡ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯜﻧﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

hakcer يوللانغان ۋاقتى 2008-2-8 22:25:01

nod32   ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﮬﺎﺯﯨﺮﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ، ﺟﯩﺰﺍﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ، ........  ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ.http://nod32.areone.cn/   ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﯓ ، ﮬﻪﻡ ﻳﯩﯖﯩﻼﯓ.

hakcer يوللانغان ۋاقتى 2008-2-8 22:26:03

ﺑﯘ ﻳﯩﯖﯩﻼﺵ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﯩﻜﻪﻥ ،    http://nod32.53kd.com/   ﺑﯘ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﻰ.

turkex يوللانغان ۋاقتى 2008-2-9 10:26:36

Winpe ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮﺍﻕ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ
بەت: [1]
: ﺑﯘ ﯞﯨﺮﯗﺳﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﺯﻻﻳﻤﯩﺰ؟