GoodLuck يوللانغان ۋاقتى 2008-2-3 10:06:27

ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ

windows XPﻗﺎﭼﯩﻼﺵ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻰ ، ﺋﯩﻠﯩﻜﺘﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﻴﺎﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ .
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ :  http://darslik.cn/show.asp?id=1796

ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﻗﺎﻧﯩﻠﻰ   http://www.darslik.cn/
ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .


_____________________
ﻗﺎﭼﯩﻼﺷﻨﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﺷﻨﯩﯔ ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .
ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﯦﻘﻘﻪ  ﺕ ﻗﯩﻼﺭﺳﯩﺰ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻦ ﺋﻪﺗﻜﯩﻨﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ،ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﯩﻢ ....

GoodLuck يوللانغان ۋاقتى 2008-2-3 12:46:10

ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻼﻱ. ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﻗﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ .

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2008-2-3 13:04:25

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﺱ

UyghurBeg يوللانغان ۋاقتى 2008-2-3 14:58:49

ﭘﯩﻨﮭﺎﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﺪﯨﻞ ﺟﯘﻣﯘ.!!

IKSAK يوللانغان ۋاقتى 2008-2-4 07:03:45

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ، ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ

hap-piy يوللانغان ۋاقتى 2008-5-27 17:00:37

ﻣﻪﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ  ﻗﺎﭼﻼﺷﻨﻰ  ﺗﯘﻟﯘﻕ  ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﭖ  ﺑﯜﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ   ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ  ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻳﻨﺎﻡ  ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ

hap-piy يوللانغان ۋاقتى 2008-5-27 17:00:50

ﻣﻪﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ  ﻗﺎﭼﻼﺷﻨﻰ  ﺗﯘﻟﯘﻕ  ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﭖ  ﺑﯜﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ   ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ  ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻳﻨﺎﻡ  ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ
بەت: [1]
: ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ