lopluk يوللانغان ۋاقتى 2008-2-2 15:42:42

ﺑﯘ ﻳﺎﻏﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯗ ؟

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻢ :
     ﻣﻪﻣﻪﺗﺌﺎﺧﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻥ ﺟﯩﯔ ﻳﺎﻍ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺟﯘﯞﺍﺯﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﻍ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﻪﺵ ﺟﯩﯔ ﻳﺎﻍ ﺋﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻛﻼ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺋﯘ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﭼﯩﻘﯩﺸﻐﺎ ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻧﻪﮔﻪ ، ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ﺑﻪﺵ ﺟﯩﯔ ﻳﺎﻍ ﺋﺎﻟﻐﺎﭺ ﻛﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﭘﺘﯘ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻗﺎﭼﺎ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘﯘ .
      ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻣﻪﺗﺌﺎﺧﯘﻥ ﻳﺎﻏﻨﻰ ﺋﻪﭘﻜﻪﭘﺘﯘ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﺎﻏﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﻠﻮﮔﯩﺮﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻣﭽﻪﻙ ﯞﻩ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﻠﻮﮔﯩﺮﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻣﭽﻪﻛﻼ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﺋﯘ ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﺎﻏﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﯓ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ .
     ﺋﻪﻗﻠﻠﯩﻖ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ، ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻳﺎﻏﻨﻰ ﺗﻪﭘﻤﯘ ﺗﻪﯓ ﺑﻪﺵ ﻛﯩﻠﻮﮔﯩﺮﺍﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻣﺴﯩﺰ؟
     ﺷﻪﺭﯨﺖ : ﻳﺎﻏﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯜﭼﻼ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮﻳﺴﯩﺰ ﻳﻪﻧﻰ : ﻗﺎﭘﺎﻕ ، ﺋﯜﭺ ﻛﯩﻠﻮﮔﯩﺮﺍﻣﻠﯩﻖ  ﻛﻪﻣﭽﻪﻙ ﯞﻩ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﻠﻮﮔﯩﺮﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﻪﻣﭽﻪﻙﺗﯧﻤﯩﯖﯩﺰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻼﺭ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﺪﻯ ، ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﺎﺱ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﻼﺷﻘﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﺴﯩﺰ .

wolfling يوللانغان ۋاقتى 2008-2-2 17:45:16

ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﻪﻛﻠﻪ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﻩ ﺳﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻪﺵ ﻛﯩﻠﻮ ﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﯨﯔ ﺩﻩﭘﺴﯩﺰ ،ﺑﺎﺭ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪﺵ ﻛﯩﻠﻮ ﻳﺎﻍ ﺗﯘﺭﺳﺎ؟

ux-bigim يوللانغان ۋاقتى 2008-2-2 19:45:06

ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﻩﻱ.
ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ 10kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﻏﻨﻰ 3kg ﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﻘﺎ ﻗﯘﻳﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ 3kgﻳﺎﻏﻨﻰ 7kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﻘﺎ ﻗﯘﻳﻤﯩﺰ. ﻳﻪﻧﻪ 10kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 7kg ﻳﺎﻏﻨﻰ  3kg ﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﻘﺎ ﻗﯘﻳﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ 3kgﻳﺎﻏﻨﻰ 7kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﻘﺎ ﻗﯘﻳﯩﻤﯩﺰ ،ﻳﻪﻧﻪ 10kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 4kgﻳﺎﻏﻨﻰ  3kg ﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﻘﺎ ﻗﯘﻳﯩﻤﯩﺰ،ﺑﯘ 3kg ﻳﺎﻏﻨﻰ7kg ﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﻘﺎ ﻗﯘﻳﯩﻤﯩﺰ.ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ 10kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﺎ1kgﻳﺎﻍ، 7kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﺎ 7kg ﻳﺎﻍ،3kg ﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﺎ 2kgﻳﺎﻍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻛﺎﻟﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﻪﺷﺘﯘﺭﻣﻪﻱ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﺎﻗﻼﯓ. ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ.7kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﯩﻜﻰ 7kgﻳﺎﻏﻨﻰ 10kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﻘﺎ ﻗﯘﻳﯘﭖ 10kg ﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﺎ 8kg ﻳﺎﻍ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ. 7kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻕ ﻗﯘﺭﯗﻏﺪﺍﻟﺪﻯ  .ﺋﯩﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ 3kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﺎ 2kg ﻳﺎﻍ ﺑﺎﺭ. 3kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﯩﻜﻰ 2kgﻳﺎﻏﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ 7kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﻘﺎ ﻗﯘﻳﯘﭖ.10kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﯩﻜﻰ 8kgﻳﺎﻏﻨﻰ 3kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧﻰ 7kgﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﻘﺎ ﻗﯘﻳﯩﻤﯩﺰ .ﭘﯘﺗﺘﻰ، 7kg ﻟﯩﻖ ﯞﻩ 10kg ﻟﯩﻖ ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﺎ  ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ _ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ 5kg ﺩﯨﻦ ﻳﺎﻍ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﯩﻤﯘ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﻣﻪﻣﺘﺎﺧﯘﻧﻤﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ، ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﻪﯓ ﺭﺍﺯﯦﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻟﻮﭘﻠﯘﻕ.

lopluk يوللانغان ۋاقتى 2008-2-3 08:51:38

ﺋﯩﻜﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﯩﺰ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﭘﯘ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ، ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﻠﻮﮔﯩﺮﺍﻡ ﺋﯩﺪﻯ ، ﺋﺎﺧﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ، ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﺎﻥ ﺋﻮﻳﯘﻧﻰ ﺧﺎﻻﺱ .
  ﺑﯘ ﻳﺎﻏﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ .

pahirdin يوللانغان ۋاقتى 2008-2-3 09:21:24

ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺑﯩﺮﺗﺎﻟﻼ ﻗﺎﭘﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﯓ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯚﻟﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،،،،،ﻗﺎﭘﺎﻗﻨﻰ ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻠﻰ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯘﻟﻴﺎﯞ ﻗﺎﭘﺎﻕ ﺩﯨﺴﻪﻙ ؟
بەت: [1]
: ﺑﯘ ﻳﺎﻏﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯗ ؟