bughday يوللانغان ۋاقتى 2008-1-5 15:13:34

ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ : ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﯞﻩ ﺋﻪﺧ


ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ : ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﯞﻩ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ

ﺋﯚﻣﻪﺭﺟﺎﻥ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺑﻮﺯﻗﯩﺮ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ


<< ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ>> : ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ 80-ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺳﯩﺰ ﺋﻪﺷﯘ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟

ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ : ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﺷﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯘﻗﯘﻡ. ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﭖ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ. ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﻪﻛﻼ ﻛﻪﻡ. ﺑﯩﺮ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﻳﺎﺵ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺳﯩﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻟﻰ ﺷﺎ ﺷﺎﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻠﯩﻖ ، ﺩﻩﺏ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ. ﺧﻪﻥ ﺧﻪﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ. ﺋﯘ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﻧﻪﯞﻩﺭ ﺗﻮﺭ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﺴﻰ. ﮔﻮﺟﯩﯖﻤﯩﯔ ، ﯞﺍﯓ ﺳﯩﻼﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻱ.

<< ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ>> : ﻛﯚﭼﯜﺭﻣﯩﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺳﺎﻧﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻪﻥ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺳﺎﮬﻪﺳﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻗﺘﺎ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ؟

ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ : ﺑﯘ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﺰﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﯨﭗ ، ﻛﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ . ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﺳﺎﻕ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻣﻠﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ. ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ، ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻰ ﺑﻪﺟﺎﻳﯩﻜﻰ ﺑﯩﺘﭽﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻛﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭﮬﯩﺰ-ﻛﺎﻻﻣﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ. ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﮔﯘﻣﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

<< ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ>> : ﺳﯩﺰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﭼﯩﻦ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ، ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﯖﯩﺰ. ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﭼﯩﻦ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ.

ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ : ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﺍ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ﺋﻪﯓ ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪﻯ، ﭘﯩﺮﻭﺯﺍ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﺟﯩﺰ ، ﻧﻪﺳﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﻰ ﺧﺎﺭﺍﭖ. ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﺎﯓ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﮬﯩﻴﻪﯞﺍﺯﻟﯩﻖ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻧﻮﻣﯘﺳﻠﯘﻕ ﺋﯩﺶ. ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯧﺰﯨﺖ-ﮊﯗﺭﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ، ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻓﺎﻛﻮﻟﺘﯧﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﻩ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ << ﻳﺎﯓ ﺳﯩﭽﻪ>> ﻣﻪﺩﮬﯩﻴﻪﯞﺍﺯﻟﯩﻖ ﺧﺎﮬﯩﺸﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﯜﮔﯩﮕﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ. ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﻧﻪﺳﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.

<<ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ>> : ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﻪﻧﻘﯩﺘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﻩ << ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ>> ﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﯨﯖﯩﺰ. ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺋﯩﻼﮬﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﻗﯘﻳﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ. ﺳﯩﺰ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺷﯧﺮﯨﻴﻴﻪﺕ ﺋﻮﺑﺰﻭﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﻧﯧﻤﻪ؟

ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ : ﺋﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﯞﯨﺴﺘﯩﺮﺍﻟﯩﻴﻪﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ، ﻳﻪﻧﻰ 1988-ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ 1994-ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺩﻩﺭﯞﻩﻗﻪ ﻣﻪﻥ 5،6ﻳﯩﻞ ﺋﯚﭘﭽﯚﺭﯨﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﻼﮬﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﻩﻧﺪﯨﻢ. ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻤﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﺩﺭﻭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺋﯩﻼﮬﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨﺪﻩﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ. ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﻛﯚﭼﺘﯜﻡ. ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ. 80-ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ 90-ﻳﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺳﻜﻮﻳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺘﻰ! ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ، ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ 80-ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻪﻥ-ﺋﻪﻧﯩﮕﻪ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻰ، ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ 50-ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﯓ ﺳﻰ، ﭼﯩﻦ ﻣﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، 80-ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ. ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯘﻕ ﺋﯩﺶ. ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺧﺎﺭﺍﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﻧﯚﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﺴﺎ ، ﺑﯘ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯘﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ.

<< ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ>> : ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺋﯧﻜﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ؟

ﺟﯘ ﺩﺍﻛﯥ : ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺋﯧﻜﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ << ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻥ>> ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﺰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ، ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﯟﻯ ﺋﻮﻏﯘﺕ، ﮬﺎﺷﺎﺭﻩﺕ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﻧﻪﺷﯩﺮ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﻛﯚﭖ ، ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﻛﯚﺯﻧﯩﯔ ﻳﯧﻐﯩﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﺗﺘﺎﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺴﯩﺰ. ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺩﺭﻭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﻪﺩﻩ؟ ﺋﯘ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ. ﺋﯘ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭙﻼ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯞﻩ ﺗﺎﭘﺎﯞﻩﺕ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻤﯘ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﭘﻜﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ، ﺋﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﺯﺍﯞﯗﺩﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.

<<ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ>> : ﺳﯩﺰ ﺋﺎﯞﯨﺴﺘﯩﺮﺍﻟﯩﻴﯩﺪﻩ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭﻟﯘﻗﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﭘﺴﯩﺰ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ، ﺟﯘﯕﮕﻮ ﭘﻪﻟﻪﺳﻪﭘﯩﺴﻰ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﻏﻪﺭﯨﺐ ﭘﻪﻟﻪﺳﻪﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ؟

ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ : ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﻖ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺯﻭﺭ. ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﻏﻪﺭﯨﺐ ﻛﯩﻼﺳﺴﯩﻚ ﭘﻪﻟﻪﺳﻪﭘﯩﺴﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺪﺭﺍﻛﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﻛﻮﯕﺰﻯ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻳﻐﯘﻧﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﭘﻪﻟﻪﺳﻪﭘﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﻖ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻏﻪﺭﯨﺐ ﭘﻪﻟﻪﺳﻪﭘﯩﺴﻰ ﻧﯧﺘﭽﻰ ﺩﻩﯞﺭﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﯞﻩ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﮬﺎﺩﯨﺴﻪﺷﯘﻧﺎﻧﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺪﻯ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﭘﻪﻟﻪﺳﻪﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭖ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻛﺎﺗﺎﮔﻮﺭﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﺎﺭﯨﺴﺘﻮﺗﯧﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﺭﺍﻙ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻜﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ.

<<ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ>> : ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﻟﻪﺳﻪﭘﯩﯟﻯ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭖ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ، ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ؟

ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ : ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﻤﻪﻥ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼﺭ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﻪﺭﮬﯩﯟﺍﺯ ﻻﺭﺩﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺕ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺟﯘ ﺷﻰ، ﯞﺍﯓ ﻳﺎﯕﻤﯩﯔ ﮬﻪﻣﺪﻩ 4-ﻣﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪﯞﻻﺕ ﺋﻪﺩﯨﺒﻠﻪﺭ ، ﺷﯩﻴﯘﯓ ﺷﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﻣﻮ ﺯﯗﯕﺴﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻼ ﻣﯘﻧﻪﯞﻩﺭ ﺷﻪﺭﮬﯩﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺧﺎﻻﺱ. ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﮬﯩﭽﻰ ﺧﺎﻻﺱ. ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﭼﯩﻦ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﺩﻳﯩﻠﺴﻪ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﻼﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.

<< ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ>> : ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯗ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ، ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺷﺎﻥ ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺑﻮﻻﻻﻣﺪﯗ؟ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻠﻰ ﺑﯘ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ؟ ﮔﺎﯞ ﺷﯩﯖﺠﯩﻴﻪﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﻼﻻﻣﺪﯗ؟

ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ : ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ. ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ. ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﺘﯘﺭ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺰﯨﻢ. ﭘﯩﺸﯩﯟﺍﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﻗﯘﭖ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﻯ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﻳﯩﮕﯩﻠﻪﺵ ﺧﻪﯞﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﻳﯧﯖﻰ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭ، ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻮﻳﯘﻥ- ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﻼﺭ، ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﮔﺎﯞ ﺷﯩﯖﺠﯩﻴﻪﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﯛﯗﭼﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺑﯘ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺧﺎﻻﺱ. ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﻮﭼﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ 20 ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ. ﻳﯜ ﺧﯘﺍ، ﺳﯘ ﺗﻮﯓ، ﺑﯧﻲ ﺳﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ.

<< ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ>> : ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﭼﻮﯕﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟

ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ : ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ. ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻣﯧﮭﻨﯩﺘﻰ ﺳﯩﯖﮕﻪﻥ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﻟﻤﻪ ﻧﯘﺳﺨﺎ ﺑﯧﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﻨﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﮔﺎﺭﺳﯩﻴﺎ ﻣﺎﺭﻛﻮﺯ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ. ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭ 80-ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﻳﺎﺳﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﺭ ﺑﯧﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﻣﯩﯔ ﺧﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺗﺎﺭﺧﯩﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺷﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﺎﻳﻜﻰ، ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﺋﻪﺷﯘ ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ.

<< ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ>> : ﻳﯜ ﺩﻩﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ . ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ؟ ﺑﯘ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮﻩﻙ ﺑﯧﺮﻩﻣﺪﯗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟

ﺟﯘﺩﺍﻛﯥ: ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ -ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺩﯦﺮﻩﻙ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.

ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ: . http://www.sydao.net/shownews.asp?newsid=3210

bughday يوللانغان ۋاقتى 2008-1-5 15:28:47ﺑﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻜﻪﻥ.


<div dir=ltr>
CODE:
财经时报》:于丹等人通过电视媒体走红的同时,也将大众的视线重新带到了传统文化,你如何看待这种现象?这是否意味着国学的复兴?
  ●朱大可:我看这不过是一种有限的文化复苏,还远远谈不上文艺复兴。前两年,新儒学曾经喧嚣一时,他们把孔子和儒家文化作为唯一的核心价值,排斥其他一切学派,这其实就是文化专制主义的立场,跟文艺复兴倡导的人性解放,相距十万八千里。国学热还好点,它至少还承认有道家、墨家和佛教等多种文化形态的存在。对待孔子,应当以平常心来解读,把他当作一位有趣的老师和朋友,而不要像儒学家那样,把他捧到至圣的地位。
<div>


ugan يوللانغان ۋاقتى 2008-1-5 19:52:10

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﯘﺷﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﯩﺪﻯ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺏ.ﯘ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻦ ﻳﺎﺯﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺰﺩﻩ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺋﯘﻗﯘﺵ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺭﻭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺯﻭﺭﺩﯗﻥ ﺳﺎﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﻮﯞﯨﺴﺖ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺯﻭﺭﺩﯗﻥ ﺳﺎﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺯﻭﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻻﺗﺘﺘﯘﻕ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺋﯘﻗﯘﺳﺎﻕ ﺯﻭﻻﭖ ﭘﻮﭘﯘﺭﺗﺎﯕﺪﻩﻙ ﺳﯘﺯﯗﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﯨﻜﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻗﯘﭖ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻳﺎﺧﯩﺸﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻕ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺧﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯘﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ .ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﭘﯩﺸﯟﺍﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺟﺎﻥ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﯘﻳﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﺎﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﻛﯘﻳﯩﺪﺍ .ﻣﯘﺷﺘﺎﻕ ﻣﺎﯕﺴﺎ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﻧﻪﻩﻩ ﺑﺎﺭﺍﺭﻛﯩﻦ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯩﯖﻜﻮﺧﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﭖ ]ﯞﻭﻱ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ [ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﻛﯩﺮﻩﻙ .
ﻣﻪﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﯩﺮﻭﺯﯨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻧﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﻗﯘﻡ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ .ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺕ .ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﯘﺷﯘﺭ .ﺯﻭﺭﺩﯗﻥ ﺳﺎﺑﯩﺮ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺯﯗﻧﯘﻥ ﻗﺎﺩﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻴﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ

Koktikin يوللانغان ۋاقتى 2008-1-5 22:22:51

ﺑﯘﻳﯩﻞ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻨﻐﺎﻥ ﮬﯩﺠﺮﺍﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺭﻭﻣﺎﻧﻨﻰ ﺋ.ﯘﻗﯘﻏﺎﻧﻼ ﺭﺑﺎﺭﻣﯘ ؟ﺋﺎﺷﯘ ﺭﻭﻣﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯩﻤﻪ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﯗ ﺋﯘ ﺭﻭﻣﺎﻧﻨﻰ ؟ﻣﻪﻧﻐﯘ ﺑﯘﺭﻭﻣﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﺪﺍ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯘﻗﯘﻏﺎﻧﺘﯩﻢ .ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯘﻗﯘﭘﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻧﻰ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯘ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﻗﯘﻟﺪﺍ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﺴﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ[ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﻗﯧﻨﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﮬﻪﻗﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ ؟

oyster يوللانغان ۋاقتى 2008-1-5 23:26:40

ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﺭﻭﻣﺎﻧﻼﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ، ﻳﯩﻐﻼﯕﻐﯘ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ، ﭼﯜﺷﻜﯜﻥ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﮔﻪ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ، ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺴﯩﻢ ﺷﯚﮬﺮﻩﺗﭙﻪﺭﻩﺱ  ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﺭﻭﻣﺎﻧﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ، ﺳﯩﻴﯘﮊﯨﺘﻘﺎ ﻛﯜﭼﻪﻳﺪﯗ ، ﺳﻮﺯﯨﺪﯗ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﺯﯨﺪﯗ ، ﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗﭖ ﭘﻮﯞﯨﺴﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻮﯞﯨﺴﺖ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻗﯩﻼﻱ . ﺷﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﯩﻢ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﺴﺎﻡ ﺗﯧﺨﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻻﻣﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ .- ﺩﻩ . ﺋﯘ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﯞﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻧﻰ ، ﻛﻮﺭﺭﯨﻜﺘﻮﺭﻧﻰ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﻗﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺴﯩﻢ ﺯﻭﻕ ﺋﯧﻠﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯧﺴﺖ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﻭﻣﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻪﻏﻪﺯ . ﺋﻮﺑﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﺎﺭﺳﯩﻤﯘ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯩﭽﻰ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩﻭﺭﯨﺪﻩﻙ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

erturk يوللانغان ۋاقتى 2008-1-6 08:28:11

ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻤﻪﯕﻼ، ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ...

ugan يوللانغان ۋاقتى 2008-1-6 18:05:04

ﺩﻩﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﻣﺎﯞﯗ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻨﻰ
بەت: [1]