ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2007-12-31 22:21:10

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ! 2008 - ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗa

ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ !
2006 - ﻳﯩﻠﻰ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻳﺎﻥ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻪﺳﺮﺍﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ، ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﻛﯚﭖ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺯﯨﺮﯨﻜﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ . ﺧﻮﺩﺩﻯ ﺭﺍﺷﯩﺘﻜﺎﻡ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ << ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ، ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻗﺸﺎﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺳﯚﻳﯩﻤﻪﻥ . ﺑﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻰ ... >> ﺩﻩﭖ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭼﯩﻜﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﮭﺮﯨﻤﻨﻰ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ . ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺳﻪﻥ << ﭘﺎﺕ - ﭘﺎﺕ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﯘﺭﻣﯩﺪﯨﯔ ، ﻣﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ، ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﯔ >> ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﺴﺎﯓ ، ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ << ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ ﺗﻪﺗﯜﺭ ﻗﺎﺭﯨﯟﺍﻟﺪﯨﯔ ، ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﺎﭼﻤﯩﺪﯨﯔ >> ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﺪﯨﻢ . ﻧﯩﻤﯩﻼ ﺩﯨﻤﻪﻳﻠﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯜﺗﯜﭘﺘﯘ . ﺋﯜﺯﯛﯕﮕﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻥ . 2008 - ﻳﯩﻠﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﺳﺎﮬﻪ ، ﮬﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ . ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ . ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻛﺎﯕﺰﺍ 2008 - ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ، ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﻛﺎﺭﻛﯩﺮﺍﭖ ﮬﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ . ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﻪﻝ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ، ﻣﻪﯞﮬﯘﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ . ﺷﯘﯕﺎ 2008 - ﻳﯩﻠﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺴﻪﻥ ؟ ﻧﯩﻤﻪ ؟ ... ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺩﯨﺪﯨﯖﻤﺎ ؟ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﺎ ﺳﯩﻨﻰ ... ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﻪﻥ . ﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺕ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﺎﻣﺴﻪﻥ . ﺑﯘﭘﺘﯘ ﺩﯨﻤﯩﺴﻪﯓ ﺩﯨﻤﻪ . ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ . ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ . ﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﻜﺎﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ . ﺋﺎﻏﯩﻨﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﺪﻩ ﻏﻪﻳﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ . ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺩﯨﻴﯩﺸﻪﻟﻤﯩﮕﯜﺩﻩﻙ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ﺩﻩﻳﺴﻪﻥ ؟ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ .
ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ . ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻜﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ . ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻪ ﺧﺎﺗﺎﺩﯨﻦ ﻗﺎﻝ ﺩﻩﭘﻼ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎﯕﻨﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ -ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ، ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺩﻩﮬﺸﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻣﺴﻪﻥ ؟ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺩﯨﺴﻪﯓ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻣﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖ 4 ﺗﻮﻧﻨﯩﻠﯩﻖ ﮔﺎﺯ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﺪﺍ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺶ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﺎﺭ . ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺩﻩﻣﺴﻪﻥ ؟ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ : ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ << ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ >> ، ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻯ ﻛﯚﭖ << ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻛﺎﺭ >> ، ﭘﯩﻨﮭﺎﻧﻪ ﮬﻪﯞﻩﺳﻜﺎﺭ << ﭘﯩﻨﮭﺎﻧﺠﺎﻥ >> ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ...  ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﮬﻪ ﺩﯨﺴﯩﻼ ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻘﺎ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ . ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﯔ ﮬﯩﻢ ، ﺗﯚﺕ ﺗﯧﻤﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺳﯩﺮﺩﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭖ .
ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ . ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭﯨﻴﻪﺩﻩﻙ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﮬﻪﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ، ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﺪﻩﻙ ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺕ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭ - ﻳﯚﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﭖ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﺩﻯ . ﻣﯘﺳﯩﻜﻔﺎﻥ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎﯓ ﺳﻪﺗﺘﻪ ؟ ﺋﺎﺯﺍﺭﯨﻴﻪ ، ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻤﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ << ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ >> ﯞﻩ << ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ >> ﺩﻩﻙ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﻳﻼﺷﻤﺎﻳﺴﻪﻥ ؟ ﺳﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﻳﺎﺵ ، ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻳﯚﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ ، ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯜﺗﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ﺗﺎﭘﻤﺎﻣﺴﻪﻥ ؟ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﺎﺯﺍﺭﯨﻴﻪ ﮬﻪﺩﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﺷﻨﻰ ، ﻣﯜﺭﯨﻨﻰ - ﻣﯜﺭﯨﮕﻪ ﺗﯩﺮﻩﺷﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯗ ؟ ﺑﯩﺮﺍﻕ ، ﺳﻪﻥ ﺋﯜﺯﯛﯕﻨﻰ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻣﻪﯞﮬﯘﻣﻠﯘﻕ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﯩﺴﻰ ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ . ﻳﺎﺵ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﺪﺍ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺳﺎﯞﺍﭘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻱ . ﮬﻪﻣﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ .
ﮔﯩﭙﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﻨﭻ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ . ﮔﯩﭙﯩﻤﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻱ .
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻦ ؟ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ . ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻳﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﺎﭘﺎ . ﺑﯘﻧﻰ ﺩﯨﻤﯩﺴﻪﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ، ﺋﯜﺯﯛﯕﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ، ﺩﻭﺳﺖ ﻳﯩﻐﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﺎﺭ ، ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛﯜﻟﺪﯛﺭﯛﭖ ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ . ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﻗﺎﻳﻨﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻐﯘ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ، ﺋﯚﺯﮬﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﭘﻜﯩﺴﻰ ﺑﯧﺴﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺟﯧﻜﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﻨﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ . ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﺎﻱ ﻗﺎﭘﺘﯘ . ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﺳﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ . ﺋﺎﻳﺎﻏﻨﯩﯔ ﻳﯩﯖﯩﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ، ﺋﻪﻝ - ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﻮﻧﯩﻼﺭ . ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﯓ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﯩﭗ ، ﻛﯜﻟﻜﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﯓ ﻛﯜﻟﯜﺷﯜﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺷﻨﻰ ﻗﯧﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﺎ ﺋﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯘﻕ . ﺋﯚﺯﻩﯓ ﺗﺎﯞﻟﯩﻐﺎﻥ ﭘﻮﻻﺗﺘﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﭘﺎﻟﺘﺎ ﺳﻮﻗﺴﺎ ﺋﯩﭽﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﺸﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ . ﺳﺎﯕﺎ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﭼﯩﻦ ﺷﯜﺑﯩﻴﻪﻥ ﺗﻪﻳﯟﻩﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﻘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺴﺎ ﺧﯘ ﺋﻪﻟﺒﺎﺷﻤﯘ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ . ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﻛﻪﯓ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻨﯩﺴﻪﻧﯘ ، ﺋﯜﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ؟ ﺋﯜﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻣﯘﯞﺍﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ .
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺮﭘﺎﻥ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﯖﻨﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻗﻮﻟﻼﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ . ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ . ﻗﯘﻟﯘﻡ ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ ﺋﯜﺗﯜﺵ ، ﺋﯚﺯ- ﺋﺎﺭﺍ ﻗﻮﻟﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺳﻪﻥ - ﻣﻪﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﺳﺘﺎ ﺩﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻜﻪﻥ ، 2008 - ﻳﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯩﺮﭘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﯓ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻻﺭ ؟ ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ - ﻣﯘﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ . ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﻨﺴﺎﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ، ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯨﺴﻪﯓ ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺗﻮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺸﯩﭗ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻛﯩﻨﯩﺸﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺠﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﻩﻱ . ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺴﻪﻥ ؟ ﻣﻪﺗﻮ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﻪ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﭘﺘﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ .
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺭﯨﻤﺎﻳﻠﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﯩﭙﯩﯖﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺴﯖﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ . ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ . ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ - ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﻜﯜﭼﯩﻠﯩﻜﻰ ﻳﻮﻕ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯚﺕ ﺗﻪﯕﮕﻪ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷﻤﺎﻱ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ . ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﻰ ، ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯜﺭﺳﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ . ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻛﯩﺘﺎﭖ - ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭖ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ . ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ . ﺋﯩﺪﺭﺱ ﻧﺎﯞﺍﻱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ .
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭙﻤﯘ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺴﻪﻥ . ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪ - ﮬﯘ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﺳﯜﭘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯜﭘﯜﺭﮔﯩﺴﻰ ، ﮬﺎﺭﺍﻡ ﺷﺎﺥ ﭼﺎﺗﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻳﭽﯩﺴﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﭘﻪﺭﯞﯨﺸﻜﺎﺭﻻﺭ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯞﺍﻟﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ ، ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻧﯧﺮﻯ - ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﻣﻪﻱ ، ﭼﺎﺗﺎﭖ ، ﭘﯘﺗﺎﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﯕﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻳﯜﺭﯨﯟﻩﺭﺩﻯ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﻧﯘﺧﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﻯ . ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚﺯﯨﯖﻨﻰ ﮬﺎﻟﺴﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﯟﻩﺭﻣﻪﻱ ﺋﻪﻝ - ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ - ﺗﻮﻻ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ . ﺋﯜﺯﯛﯕﮕﯩﻤﯘ ﺟﺎﭘﺎ . ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﯜﭖ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟
ﻳﯩﯖﻰ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﯟﯦﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺳﯩﻨﻰ ﺯﯨﺮﯨﻜﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ - ﮬﻪ ؟ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻝ- ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗ . ﻗﯧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯗ ؟ ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ . ﻗﯘﻣﯘﻟﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﮔﯩﭙﻰ ﺑﺎﺭ << ﺋﯜﭺ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺑﯩﺮ ﺟﯘﮔﯧﻠﯩﻴﺎﯕﻐﺎ ﺗﻪﯓ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ >> ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ . ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﻤﯩﺰﻣﯘ ؟

Erktekin يوللانغان ۋاقتى 2007-12-31 23:06:18

ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ ﺗﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺭﻩﺗﺘﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯚﺭﯨﯟﻩﺗﺘﯩﻢ ..................ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ !2008-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻤﯘ ﺭﺍﯞﺍﺝ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ !

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-12-31 23:15:41

ﻣﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻧﯚﻟﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ

afiyfiy يوللانغان ۋاقتى 2007-12-31 23:20:04

2008-ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻰ ﮬﻮﻱ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ... ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﯩﻤﻐﺎ  ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ، ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻛﻼ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ... ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﯘ ... ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ، ﮬﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﯧﺰ - ﺗﯧﺰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ .. ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﯩﭽﻪ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻻﻳﻠﻰ ، ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ، ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻤﺮﺍﻕ ... ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ، ﺋﯩﻜﻜﻰ -ﺗﯚﺕ ﺗﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ ... ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﯨﻢ ... ؟

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2007-12-31 23:25:22

2008-1-1 1:15:41
=============
45 ﻣﯩﻨﯘﺕ ﻗﺎﭘﺘﯘ . ﺗﯩﺰﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﯓ .

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-12-31 23:26:50

ﻗﻮﺵ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ، ﻧﯘﺭ ﻛﺎﺑﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯧﺘﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘﻗﺘﻪ   ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺪﯗ.

urdek يوللانغان ۋاقتى 2007-12-31 23:30:36

ﻗﻮﺵ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ، ﻧﯘﺭ ﻛﺎﺑﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯧﺘﯩﺮ،
ﺑﯘﻧﯩﻤﻪ ﮔﻪﭖ ﺑﺎﭼﻜﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ؟ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﻣﯘﻻﺯﯦﻤﯩﺘﯩﺮﻧﯩﻤﺎ

alimjan15 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-31 23:47:52

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 00:05:39

ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ
ﻳﯩﯖﻰ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ . ﺋﻪﺭﻛﺘﯩﻜﯩﻦ ، ﺋﻪﻓﯩﻴﻔﯩﻲ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺭﺩﻩﻙ ﺑﻮﯞﺍﻣﻤﯘ ﺋﻮﺧﻠﯩﻤﺎﭘﺘﯘ ......2008 ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﭼﯚﻟﺪﻩﺭﯨﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 00:30:26

ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ  

Perhad يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 00:45:37

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ.ﺳﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ،ﺳﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﺸﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﯩﯔ ﻟﻪﻧﻪﺕ..

YAMAN يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 00:50:24

ﺑﯩﺰﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯘ 2008ﻏﺎ ﺋﯘﻻﺷﺘﻰ . ﻳﯩﯖﻰ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﻳﯩﯖﯩﭽﻪ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺕ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .

totem يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 00:59:22

ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﯕﻼ،ﻛﯧﻠﻨﯩﻢ ﺳﻪﻥ ﺋﯧﺸﯩﺖ،ﺑﯘﭘﺘﯘ ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎ.

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 01:14:50

ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ....

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 02:43:40

ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 03:18:51

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ Kanji ، Jeck، tanha،riwayatweb،86،Musicfan،pinhan،patigul،tangriqut،urdek،Uyghur،obzor  ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ ﻳﯩﯖﻰ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﭘﺘﯘ .

@aristotil يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 03:28:24

ﺩﯙﻟﺘﯩﻤﯩﺰ ﭘﯘﺗﻰ  ﻗﯩﺰﺯﯨﭗ  ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ  ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ  ﻳﯩﯖﭽﻪ  ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ  <<ﻳﯜﺭﻛﻰ>>ﻗﯩﺰﺯﯨﭗ  ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ  ﻛﻪﯕﺮﻯ  ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ  ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ﺑﯩﺮﺩﯗ.ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ  ﻗﻮﻟﻼﻳﻠﻰ.

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 12:09:50

ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﻮﺭﯗﻥ ﺑﺎﺭ . ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺳﯘﯞﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺕ ، ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯩﭙﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯘﻣﯘ ﺑﺎﺭ .

TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 13:44:47

ﺗﯧﻜﯩﻦ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﻠﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﯩﻦ؟ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ << ﺗﯧﻜﯩﻦ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﻰ >> ﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﯩﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ ؟ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺗﯧﻜﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺳﯩﻼﻧﻰ !

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2008-1-1 14:17:48

ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﯩﺪﯗﻕ . ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻱ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ، ﺋﻪﺗﺘﯘﻕ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﻳﺪﯨﮕﻪ ﺋﯘﺭﻏﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻐﺎ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺩﻩﺭﻣﺎﻥ ﻳﻮﻕ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺗﯧﻜﯩﻦ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺟﻪﻣﻪﺕ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .
بەت: [1] 2 3
: ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ! 2008 - ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺴﻪﻥ32