TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 17:19:37

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩ

ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ  ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺕ ( ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻢ ) ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯧﯟﯨﻨﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺴﯩﺰ ﻳﻪﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ، ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ. ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، << ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ  ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﮕﻪ >>  ﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ . ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺕ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ، ﺋﯩﺴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،  ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ. ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺕ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ 5 ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎﻥ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ 4 ﻧﻪﭘﯩﺮﻯ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ،  ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ....

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻮﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻙ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﻩﻗﯩﻘﻠﻪﺭﺩﻩ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻤﺎﯞﯗﺯ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺗﺎﭖ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻗﺘﺎ! ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﺷﻰ ﯞﻩ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ .
ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺕ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺳﻪﮬﺮﺍ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺋﯘ ﺑﯩﺮﮔﯩﻨﻪ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﯩﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﺎﻛﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﻪﻻ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯧﻠﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﻮﺳﯘﻏﯘﺳﯩﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﻗﯧﺘﯩﺮﻗﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﯜﻛﺘﻰ. ﺋﯚﺯ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﻨﯩﮕﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻕ ﺑﺎﻏﻼﭖ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﻤﯘ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺩﻯ. ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺋﯘ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ، ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ ...
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘ ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ 4 - ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ ، ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ، ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﺘﻰ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﺩﻩ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺩﻩﺭﺱ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺩﻩﺭﺱ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺗﻘﺎ ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ، ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﮬﻮﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰ ﺷﯘ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﺷﯩﯔ ، ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺷﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﺷﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﯖﯩﺰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯩﺪﯗ . ﺩﯦﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯﯨﺰﺍﺗﻨﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻮﻳﻼﺭ ﻛﻪﭼﺘﻰ ...  ﺋﺎﺯ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺷﯘ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﺩﻩ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯜﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ، ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻕ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﯜﭼﯩﺪﻩ ﺷﯘ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﺎﺗﺘﻰ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﮬﯟﻩﺧﺎﻧﯩﻤﯘ - ﻗﻪﮬﯟﻩﺧﺎﻧﺎ، ﺑﺎﻏﭽﯩﻤﯘ - ﺑﺎﻏﭽﺎ ، ﻗﺎﯞﺍﻗﻤﯘ - ﻗﺎﯞﺍﻕ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﯧﻨﯩﮕﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﻯ. ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﺗﯧﺰ ﺋﺎﺷﺘﻰ.  ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﺴﯩﻴﺎﺗﻤﯘ ﺗﻪﯓ ﻛﯜﯞﻩﺟﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ... ﻛﯧﻴﯩﻨﺮﻩﻙ، ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺗﻨﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺷﻜﻪﻧﻤﯘ ، ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ، ﺋﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ، ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ. ﭼﯩﺖ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻏﻘﺎ ﺋﻮﻏﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﻩﺭ ﺋﯩﺶ. ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ، ﻗﺎﺭ ﻳﺎﻏﻘﺎﻥ ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ، ﺭﻭﮊﺳﺘﯩﯟﺍ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﻛﯜﻧﯩﺪﻩ ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﻐﯩﻐﺎ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ. ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺕ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﻏﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ...
ﻛﯧﻠﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺑﺎﮬﺎﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﻳﯚﺗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﯩﺪﻯ، ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﻪﺭ ﮬﻪﭘﺘﯩﺴﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ. ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺗﻨﯩﯔ ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﭼﯜﺷﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻪﯞﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ﭘﻪﻟﻪﻙ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﭘﻘﯘﺳﯩﺰ ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯘﻳﻘﯘ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ، ﻗﻮﺭﻗﯩﻨﭻ، ﯞﻩﮬﯩﻤﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ ﺋﺎﻣﺒﯘﺭﺩﺍ ﻗﯩﺴﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﺴﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍﺵ، ﻗﯘﺭﻗﯘﺵ ﺋﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﻯ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ....

ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﺑﺎﺭ .....

TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 17:36:20

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯩﻨﻐﺎ 1 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ( ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻢ ) ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻘﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ، ﺋﯘ : << ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋﯧﯖﻰ ﺳﯘﺳﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ، ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﯩﺴﯩﺪﺍ ﻧﻪﺷﻪ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ، ﺋﺎﻕ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﭘﺎﺕ - ﭘﺎﺕ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ. ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯧﯖﯩﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ 1 - ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎﻥ،  ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺗﯧﺨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺠﺎﺭﻩ ﺋﯧﻠﯩﭗ، ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﻣﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﺎﺭ ، ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﺗﯚﺕ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻻﺩﯨﻦ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﯚﻳﻰ ﺑﺎﺭ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﺮﯨﭗ، ﺗﻮﻻ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﺘﻪﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ، ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﻪﻧﺘﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﯩﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ، ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ  ... >>

TunQuyashi يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 17:45:07

ﻳﺎﺯﺍﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻪﻙ ﺟﯩﻖ ، ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ، ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ - ﭼﯜﺷﺸﻪﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻣﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﯩﭽﻪ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻣﯘ ﺑﯩﺮ - ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ ﮔﻪﭖ ﻗﺎﺗﻘﺎﭺ ﺗﯘﺭﺳﺎ !
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ ؟
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ؟
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﭘﯜﻛﺘﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺰ ؟! ...

wapadarim912 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 18:07:28

ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ  ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﯦﺴﺘﯧﺘﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﭼﻮﯕﻜﯚﻝ  ﺗﻮﻙ ﭼﯩﻘﯩﺮﺵ ﺯﺍﯞﯗﺗﻰ   ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻨﺎﺳﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ  ﻣﻪﮬﻪﻟﻪ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ  ﺧﯜﻳﺰﯗﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﻮﺧﺸﺎ ﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻪﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﺪﻯ ، ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﮬﻮﻳﻠﯩﺪﺍ ﺋﺎﺯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ 7ﯸﻐﯩﺰ ﺋﯚﻱ ﺑﺎﺭ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ 110%ﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ........7ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺑﯩﻨﺎﺭ ،4ﻛﻮﭼﺎ ﺑﺎﺭﻏﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ......
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﯓ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﭖ ﺩﺍﺳﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﻛﻜﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﺪﯨﻦ  ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ﻛﯩﺸﻰ ..........
ﺗﻮﻻ ﺳﻪﯞﻩﭘﻨﻰ  ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﺗﺎﻱ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺑﻪﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ....
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ :
ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩ ،ﺩﯦﯟﯨﺮﻯ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ...
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭘﺘﯘ .
ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﯜﺩﻩﻙ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺟﯘﻣﺎ .....
ﻳﺎﺷﺎ .............

Gultikin يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 18:39:37

ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ \"ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯ\"ﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﻪﻳﺪﯦﺰ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥﭘﯩﺮﮔﯘﺭﺍﻣﻤﯩﺴﯩﺪﺍ \"ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ\"ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﯩﺪﺍﻳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻣﺎﯕﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺳﯧﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.ﺋﯘ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯩﻜﯩﻤﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﺘﯘﻕ. ﺗﯩﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻨﯩﯔ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﺗﯩﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﯨﺪﯨﻼ 3300ﺩﯨﻦ ﺋﯘﺷﯘﻕ ﯸﻨﯩﻖ ﺋﯩﺴﺘﺎﺳﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﺘﺎﺳﺘﯩﻜﯩﻐﺎ ﭼﯘﺷﻤﻪﻱ ﺷﯘ ﯞﯨﺮﻭﺳﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯘﺭﯨﺪﯗ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﭘﺘﯘ.ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺳﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﻘﯩﻠﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﻪﭘﺘﯘ.ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭙﺘﯘ.ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﯘ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯘﺷﻪﻱ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺑﺎﻻ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﻮﻛﻜﯩﺪﻩ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ،ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯘﻏﯘﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯘﺯﯨﺘﯩﺶ .........ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ.ﻣﻪﻧﭽﻪ ﺋﺎﺷﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯩﺴﯩﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﻧﺴﻪﻙ ﺑﯘﻻﺗﺘﻰ.ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻗﺴﺎﻕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﺪﯨﻤﺎﻳﻰ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﯘﻳﯩﺪﯗ.

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 18:41:50

ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﻛﯘﺭﯗﺳﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﻘﯘﭼﻪ ﭘﯩﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯧﺘﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻼ ﺳﺎﻧﺎﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ 8-9 ﻗﺎﯞﺍﻗﺨﺎﻧﺎ، ﺑﻪﺯﻣﯩﺨﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪﻳﯟﻩﺕ. ﭘﻪﻣﯩﻤﭽﻪ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻳﻮﻕ ﺩﯦﻴﻪﺭﻟﯩﻚ. ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ << ﺋﻮﻟﺠﺎ>> ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻣﯘﺷﯘ ﭼﺎﻗﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻗﺎﯞﺍﻗﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯗﻕ.
ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ. ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ، ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﭼﺎﺭﻩ-ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ، ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﻮﭼﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯘﻣﯘﺳﻠﯘﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﻪﯞﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ، ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﯗﺷﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﺪﻩ ﺳﯧﺘﯘﺩﯦﻨﺖ ﺑﺎﻟﻼﻣﯘ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﻜﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻘﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﻗﺎﻥ ﻳﯧﻐﻠﯩﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ.

sodigar99 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 18:49:04

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﻧﺘﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ (ﭼﺎﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭼﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﯘﻣﺎ) ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ <<ﺷﺎﺵ>>(ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﻗﯘﺳﯘﯞﻩﺗﻜﯩﻠﻰ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﺯﯗﻡ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﺗﻮﯞﺍ)  ﺑﯩﺮ << ﺑﺎﻻﯕﺰﺍ >> ﺑﯩﻠﻪﻥ <<ﻣﺎﺑﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ>>  ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﻗﻪﻧﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻧﺎﯞﺍﺕ ﭘﺎﯞﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﭗ <<ﺷﺎﺵ ﻳﺎﺷﺎﭖ >> ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯘﺗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ  

ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ ( ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺴﯩﻐﯘ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ <<ﭘﯘﻟﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﺎﻻﺩﺍ ﺟﯩﻖ >>  ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯘﭘﺮﻩﻧﺪﻩ ﻏﯩﺘﻤﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰ )  ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ (ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻼ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻜﻪﻥ ، ﭼﯘﻧﻜﻰ <<ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ >> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﯨﻘﯩﻨﻰ ﺷﯘ ******** ﻻ ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺧﻪﻕ  ، (ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﺟﯘﻣﺎ ، ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﯟﻩﺗﺘﯩﯔ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻳﻨﺎﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﯨﻠﯩﭗ  ﺗﺎﻻﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﻨﺎﯓ ﻣﺎﯕﺎ )، ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺴﻐﯘ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺋﻮﺳﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻮﺳﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﭼﯚﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﭗ ﺗﯚﺷﻪﭖ ﻳﻪﺭﻣﯩﺰﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ )  ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ 30 ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﮔﺪﻯ............ﻧﯩﻤﯩﻼ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻧﻐﯘ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﭼﯩﻘﺘﻰ  ﭘﯧﻘﯩﺮ ﺧﻪﻗﻨﻰ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ

ﻣﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﻼﻣﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩﯨﺴﻪﻡ  ﺗﯩﺨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﯞﯨﺘﯩﭙﺘﯘ

324 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 19:03:40

关心爱滋病人每人有责 ,, 宣传爱滋病预防知识每人能做到的.,从我做起,从现在做起,,

ugan يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 19:20:09

ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺗﯚﯞﻩ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﺟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ  ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺪﯨﻜﯩﻨﻪ ﺑﯘ ﺧﻪﻕ .ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ ﺋﯜﮔﻪﻧﻪﯨﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ ﻛﯩﻨﻮﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻛﯜﺭﯨﻤﻪﻥ .ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻣﯩﺮﻛﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯩﻨﻮﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘ ﻛﯩﻨﻮﺩﺍ ﺑﯘ ﺧﻪﻕ ﻛﯜﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﺪﺍ ﺧﻪﻕ ﮔﺎﻧﺪﻭﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ .}ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻟﯩﻨﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺟﯘﻣﯘ ﺑﺎﻟﻼ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﻨﻮﺳﻰ ﺷﯘ{ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺷﯘ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ .ﺋﻪﮔﮕﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﺏ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ﮔﺎﻧﺪﻭﻥ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ.

ugan يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 19:25:19

ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﺎﺯﺳﺎﯕﻼﺭ .ﻛﯚﺭﮔﯩﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﺱ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ.ﻗﯧﻨﻰ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﺭﻩﺳﯩﻤﭽﯩﻠﻪﺭ،ﻗﯧﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﺷﻐﺮﻛﻪﻧﺪﯛﺭﯞﻩﺗﻜﯩﺪﻩﻙ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﯖﻼﺭ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ugan يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 19:28:55

ﺗﯜﻧﻘﻮﻳﺎﺷﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺴﺎﻡ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﻪﻥ

NAWAYI يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 19:31:57

ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ، ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯘﯓ ﺷﯘﻻﺭﻏﺎ: ﻣﯘﺵ ﺋﺎﺗﺴﺎ ﭘﻪﻟﻪﻱ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﺎﺗﺴﯘﻥ.

almas0520 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 19:33:36

ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘﺳﯩﺰ \" ﺋﯜﮔﻪﻥ \" ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ.
ﺳﯩﺰ ﭼﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﺪﻩ.

almas0520 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 19:38:52

ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰ ﺧﻪﻗﺘﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ، ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ ، ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺷﯘ ﺳﻪﺗﻪﯕﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ، ﺷﯘ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﻤﻪﻥ.
ﺋﺎﻟﻼﮬ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ، ﺋﯩﻤﺎﻥ ، ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻧﻜﻰ، ﺋﺎﻟﻼﮬ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ (ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺷﯘ ﺳﻪﺗﻪﯕﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ) ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ، ﺳﯘ ﺋﯩﭽﺴﻪ ﮔﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺳﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﯜﺩﻩﻙ ﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯜﺯﯛﻙ، ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﻙ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺋﺎﻟﻼﮬ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ.

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 19:41:38

ﮔﺎﻧﺪﻭﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩﻩﻙ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﺩﻩﻳﻠﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ.

almas0520 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 19:45:25

ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ ، ﺋﺎﺷﯘ ﮔﺎﻧﺪﯗﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﭖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ؟
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻓﯧﺰﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﯖﯩﺰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ، ﺗﯩﻨﭻ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟

Estami يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 19:48:32

ﻣﺎ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻼﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .

ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻗﺎﻳﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﯩﻘﺴﻰ ﺋﻮﯕﺸﻠﯩﻤﺎﻣﺪﯗ ﺑﯘﻧﻰ ؟

Nazaket يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 20:04:15

ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﯩﻼ <<ﺗﻮﯞﺍ>> ﺩﻩﻱ.... ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻻ ﺑﯩﺮﺳﻰ \"ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ، ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ\" ﺩﯨﮕﻪﻧﺘﻰ .... ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ...

mamtak يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 20:20:50

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻣﺪﯨﻦ : ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺴﺎﯕﻼ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﺰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.  ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ. ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﻯ ﭼﺎﺗﺎﻗﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭘﻤﯘ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ، ﺋﯘ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، <<ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ>>ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﯞﻩﺯﯨﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭖ. ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻪ-ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ....ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺴﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﮔﯧﺰﻯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯗ. ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳﺘﯘﺩﯨﻨﺖ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺯ ﻳﺎﺭﯨﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﺴﻪ، ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺗﯘﺭﻣﺎﻕ ﺯﯗﻛﺎﻣﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎﭘﺎﻗﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﯞﻩ ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭﻛﻰ، ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ...ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﯩﺮ ﻣﺎﻧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺳﻘﺎﻥ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ، ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺑﯘﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ...ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ، ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﯞﻩ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺯﯙﺭﯛﺭ.

Estami يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 20:56:27

ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ
--------------------------------------

ﭼﻮﺭﺗﻼﻡ ﻗﻮﻟﻠﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ  . ﻗﯩﺴﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﺎﯕﻘﺎ ﺷﯘﻣﯩﻼﺭ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﺭﯨﻤﯘ ؟ ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚﮔﻨﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ .

ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻤﯘ ﭼﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﺎﺗﺎ .
بەت: [1] 2 3 4
: ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ3