yerimnan يوللانغان ۋاقتى 2007-12-9 21:30:31

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺳﯩﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﻻﻳﻤﻪﻥ

ﻟﻮﯓ ﻳﯩﯖﺘﻪﻳﻨﯩﯔ "ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ "ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﯞﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﺎﯞﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .(ﺗﯧﻨﯩﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺭ ﺭﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺗﯧﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺋﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ)
ﺑﯘﺗﯧﻤﺎ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻜﯩﻦ؟!
ﻗﺴﻘﯘﭼﯘﻣﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺕ ﺋﺎﺩﯨﺮﯨﺴﻠﯩﺮﻯ ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﭼﻮﻗﻮﻡ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﻤﻪﻥ (ﻣﯩﻴﯩﻐﻤﺪﺍ ﻛﯜﻟﻜﻪ ،ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﺎﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ )
ﻧﯩﻤﺸﻘﺎ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ !؟
ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﺪﯨﻞ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ ،ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮬﻪﯞﯨﺴﯩﻢ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﻳﻮﻕ ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﯓ ﺋﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮ(ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﻏﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟)ﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ،ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ،ﺋﻪﮔﺘﻤﻪ،ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ،ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺩﺍﺭﯨﺘﻤﺎ،ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯘﻟﯘﺵ ..............ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﺪﯨﻠﻠﻘﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺷﻪﻛﻠﻠﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ(ﺷﻪﺧﺴﻰ ﻗﺎﺭﺍﺵ )
ﺑﯘ ﻣﻪﯞﮬﯘﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﯘﺷﯘﺭﻧﻐﺎﻥ ﻧﻮﭼﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ.ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ،ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﺩﯨﻦ ﮬﻮﺯﻭﺭ ﺋﯧﻠﯩﺸﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﺋﯩﺶ ،ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﻩ ﻛﯧﯖﻴﯩﺪﯗ،ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯨﺴﻪﻥ،ﭼﯘﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﯔ ﺗﯘﻏﺮﺍ ﺋﺸﻠﯩﺴﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺴﻪﻥ .(ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﺪﺍ ﺧﯩﻠﻠﻮﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ .ﻧﯩﻤﺸﻘﺎ  ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭ ﺩﯨﺴﻪ .......ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯘﺭﺍﻥ -ﺷﺎﻣﺎﻝ ،ﺟﯘﺩﯗﻥ -ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ  ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﻛﯩﺮﻩﻗﻘﯘ؟؟ﻣﻪﻥ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺷﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ )(ﺳﯘﺱ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ)(ﺋﯘﻥ-ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﯞﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺩﺍ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ -ﮬﻪ ؟،ﻣﻪﺗﻮ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ..)
ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻧﺴﭙﻪﺗﻪﻥ ﺩﯨﻤﯘﻛﯩﺮﺍﺗﯩﻚ (ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﺧﺎﻟﯩﻴﺮﺍﻕ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ )ﻣﻪﻥ ﺧﯘﺩﺍﻛﯘﻱ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ(ﮬﻪﻱ ﺑﯘ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻢ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺟﯘﻣﯘ!)ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺧﯘﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﻻﻣﺪﯗﻳﺎﻛﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ؟ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺧﺎﻻﻣﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ؟ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﮔﻪﻥ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﯞﻩﮬﯩﻤﻪ ﺗﺎﻣﭽﯩﻼﻳﺪﯗ؟ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﯘﻻﻻﻣﺪﯗ؟
ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯘﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺑﺎﺭ.(ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻣﺎﯞﯗ ﺋﺎﺩﺍﺵ!! ﻛﯩﻢ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ؟!"ﮬﯩﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ")ﺑﯩﺰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍﺵ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﻣﯩﯩﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﺳﺎﻗﻤﯘ ﮬﯩﺴﯩﻴﺎﺕ ﺗﯩﭙﯩﺪﻩ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻣﯩﺮﺍﻕ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ "ﺋﯚﻳﯜﻡ" ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ  ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭ  ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﯩﺮﯨﺪﯗ .

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-12-9 23:04:42

ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻤﻪﻥ.

Muntazir919 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-9 23:13:55

YAMAN يوللانغان ۋاقتى 2007-12-9 23:17:19

ﻣﻪﻥ ﺧﯘﺩﺍﻛﯘﻱ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ(ﮬﻪﻱ ﺑﯘ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻢ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺟﯘﻣﯘ!)
.............................................................................................................................................................
ﻣﺎ ﮔﻪﭘﺘﯩﻦ ﺩﯨﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ، ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ، ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﮬﻪ .

matu يوللانغان ۋاقتى 2007-12-9 23:51:21

ﻧﯩﻤﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﻪﭘﻜﻪﻥ،

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 00:52:53

ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺴﯩﺰ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ،،،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﺮﺍﻕ ﭼﯘﺷﯘﻧﯘﭖ ﻗﺎﻻﻳﻠﻰ.
ﻗﯩﺴﻘﺎ، ﺩﻩﻝ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻠﯩﺮﯨﯖﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ...

self-murder يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 04:52:51

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ!!!

almashan يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 07:22:42

ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻣﯩﺮﺍﻕ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ \"ﺋﯚﻳﯜﻡ\" ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .
.................
ﺋﯚﻳﯘﻡ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭﻣﺎ؟

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 09:12:34

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﻚ ﺳﻮﯞﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ... ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯚﺭﯛﯓ ... ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ...

Birzat يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 09:45:41

ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ. (ﮬﺎﯞﺍ ﺳﻮﯞﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻛﻮﻣﭙﯘﺗﯧﺮ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﺑﺎﺭ  ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ  ﻣﯘﯕﺪﺍﺷﻘﺎﻗﻼﺭ ﺗﯧﭙﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪ).

ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﺪﯨﻞ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ ،ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮬﻪﯞﯨﺴﯩﻢ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﻳﻮﻕ ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﯓ ﺋﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮ.
````````````````````````````````````````````````````````````
ﻳﯘﻗﯘﺭﺩﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯘﺋﺎﻝ:
ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ <<ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﺪﯨﻞ>> ﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺳﯩﺰﺩﻩ ﻳﻮﻕ ﺑﯘ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ( ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺴﯩﺰ) ﭼﯜﺷﻪﺭ؟

ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺷﺘﻪ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ <<ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ>> ﻳﻪﻧﻰ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟

AVAR يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 10:35:37

ﺩﯨﻤﯘﻛﯩﺮﺍﺗﯩﻚ (ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﺧﺎﻟﯩﻴﺮﺍﻕ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ )
-------------------------------------------------
ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻚ ﺩﯦﻤﻪﻳﻤﯩﺰ. ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺗﯧﺰﯨﻢ، ﺳﯧﻜﻮﻻﺭﯨﺰﻡ ﺩﻩﻳﻤﯩﺰ (ﺋﻪﻟﻤﺎﻧﯩﻴﻴﻪ)، ﺋﻮﭼﯘﻗﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ. ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ (ئەركىنلىك،  پىكىر ئەركىنلىكى، ھوقۇق، بارابەرلىك، ئادالەت، قانۇن ۋاھاكازالار ) ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﺭﮬﻪﻕ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ (دېموكراتىيە ئاتالغۇسىنى دېمىدىم) .
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘ ﮔﯧﭙﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﺯﯨﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ. ﯞﺍﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻴﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺗﻪﺑﻰ

Tetur يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 10:58:57

ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ ﻏﻪﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯘ ﺳﯩﺰ؟

matu يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 11:31:02

ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ؟ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺗﺴﯩﺌﺎﻝ ﻏﺎﻳﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ؟

yerimnan يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 11:48:37

ﭘﯩﻨﮭﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ:ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ.(ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﯩﮕﻪ  ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﯧﻠﯩﯔ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﯖﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ )ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰﺩﻩﻙ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻢ (ﻳﻪﻛﯜﻧﯩﻢ)ﺗﯩﺨﻰ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .
ﺑﯩﺮ ﺯﺍﺕ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ:ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻨﻰ ﺗﯘﻟﯘﻕ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﯩﺖ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻕ ،ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﭼﯜﺷﺪﯗﻏﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ !؟ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﻖ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﺸﺎﻥ. ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﻖ ﺑﺎﺭﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .
ﺋﺎﯞﺍﺭﺧﯧﻨﯩﻤﻐﺎ:ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺵ،ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﭼﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ (ﻡ.ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﻯ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻥ ..ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭ :ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ ،ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰ ﻗﯩﻞ ﺗﻪﯞﺭﯨﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ )
ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻣﯘﺧﻠﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻗﯩﻐﯩﻐﺎﺗﯩﮕﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ.......
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭖ، ﻣﻪﻥ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯨﻦ ؟
ﺋﺎﻟﻼ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻗﯘﻳﺎﻣﺪﯗ؟ﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﻤﯘ؟ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﺎﻳﻠﯘﻕ.ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﺯﯞﺍﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻳﯧﺰﯨﻼﻣﺪﯗ؟(ﺳﻪﻣﯩﻤﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ )
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺮﯨﺘﯩﺶ ﮬﻮﻗﻮﻗﻰ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ؟
\"ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺗﻪﺑﺌﻰ \"
[

matu يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 11:57:39

ﺋﺎﯞﺍﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ،ﺋﺎﯞﺍﺭﻣﯘ ﺯﯦﺮﯨﻜﻤﯩﺪﻯ ﻳﺎ ﺳﯜﺭﻩﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻤﯩﺪﻯ ﻳﺎ ﺋﯩﺴﯩﻢ،

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 11:58:08

ﺋﺎﯞﺍﺭ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﺎﯞﺍﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ

yerimnan يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 12:54:33

ﮬﺎ ،   ﮬﺎ،،،،ﮬﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﺎ؟!
ﻣﺎﯕﺎ ﺑﺎﺵ ﺳﯚﺭﻩﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ..ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﯨﻢ .

matu يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 13:18:38

ﺋﻮﮬﻮ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟ﻗﯩﻨﻰ ﻕ ﻕ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﻟﻼﯓ، ﻣﻪﻥ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ

yarxarilik يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 13:29:43

ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ؟ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺗﺴﯩﺌﺎﻝ ﻏﺎﻳﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ؟
=============================
ﺑﯘ ﻳﻪﺩﻩ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﺎﯞﺍﭘﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ...
ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻳﯘﺭﯗﻳﺴﯩﺰ؟ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﯖﯩﺰ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﯖﺰ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﺭﺍﺱ ﺩﻩﭖ ﻳﯘﺭﯗﯞﻩﺭﻣﻪﻣﺴﺰ ،ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺴﯩﯖﯩﺰ،ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ  ﻳﯘﺭﻣﻪﻱ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺠﺪﯨﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯘﺯﯗﻡ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﺎﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ...ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻳﻪﻛﯘﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯞﻩﺗﻤﻪﯓ...

matu يوللانغان ۋاقتى 2007-12-10 13:38:25

ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺶ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﯩﻠﻤﻪﻥ،ﻛﯩﭽﯩﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﺘﻰ
بەت: [1] 2
: ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺳﯩﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﻻﻳﻤﻪﻥ