tahir523 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-4 20:47:19

Mac. OS .X ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﮔﯘﭺ

ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ   ﺳﯘﺳﻰ ﻟﯩﻨﺎﻛﯩﺲ10.3 ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﮔﯘﭺ ﻗﯘﺷﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻤﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.ﻣﻪﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯘﻥ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ Mac. OS .X Leopard  ﻧﯩﯔ PC ﻏﺎ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﯘﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ، ﺑﯘﮔﯘﻥ ﺑﯘ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﻮﻣﭙﯩﯘﺗﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺪﯨﻢ ،،ﻗﺎﭼﯩﻼﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﻮﻣﭙﯩﯘﺗﯩﺮﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯘﺗﯘﭖ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯧﻜﺮﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﯓ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﮔﯘﭺ  ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﺎﻟﻼﺷﻨﻰ ﻛﻮﺭﺩﯗﻡ،،ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺑﯩﺰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩﻙ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﺷﺨﯘﻻﺕ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﮔﯘﭼﻨﻰ ﻗﻮﺷﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ،،ﻣﻪﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯘﺗﯘﭖ ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﺳﯩﻨﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ، ﺋﺎﻟﻤﺎ ﻛﻮﻣﭙﯩﯘﺗﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘﻣﯘﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.

axik720 يوللانغان ۋاقتى 2008-3-27 11:34:16

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯩﺰ  mac ﻧﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯘﺷﯘﺭﺩﯨﯖﺰ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﯔ !

uyapple يوللانغان ۋاقتى 2011-9-18 10:30:38

ئەمدى فونت قوشۇلسا تېخىمۇ ياخشى بولاتتى ، ،،
بەت: [1]
: Mac. OS .X ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﮔﯘﭺ