juxkun يوللانغان ۋاقتى 2007-12-4 10:59:56

ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ.

يوشۇرنىۋالغان ھۆججەتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش.
تۇنۇگۈندىن بۇيان مىنىڭ بارماق دىسكامدىكى ھۆججەتلەرنىڭ ھەممىسى يوشۇرۇن بولۇپ قاپتۇ. سىستىمىنىڭ يوشۇرۇلغان ھۆججەتنى كۆرۈش دىگەن تۈرىنى تاللاپ قويساممۇ كۆرۈنمەيدۇ. لىكىن كومپيۇتېرنى WinPE(ﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺩﯨﺴﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ windows) ئارقىلىق قوزغۇتۇپ قارىسام كۆرۈنىدۇ. يوشۇرۇن تۈرىنى ئەمەلدىن قالدۇرۋىتەي دەپ ئاچسام بەلگە قويدىغان يەر كۈلىرەڭ بولۇپ قاپتۇ. بۇ ھۆججەتلەر ئادەتتىكى windows xp قوزغۇتۇلغان ھالەتتە پەقەتلا كۆرۈنمەيدۇ. بۇ ھۆججەتلەرنى قانداق قىلىپ ئەسلى ھالىتىگە قايتۇرغىلى بولىدۇ؟ يارىدەم قىلساڭلار.

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2007-12-4 11:38:57

ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﺟﻪﺩﯨﯟﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯔ
1.ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﺟﻪﯞﯨﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺗﯜﺭﯨﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ 1 ﮔﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﯔ
2.ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﺩﻩﭘﺘﻪﺭﮔﻪ ﭼﺎﭘﻼﭖ ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ REG ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻗﻼﭖ ، ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ﺟﻪﺩﯨﯟﯨﻠﻰ ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺵ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﯔ

CODE:
Windows Registry Editor Version 5.00\"CheckedValue\"=dword:00000001

juxkun يوللانغان ۋاقتى 2007-12-4 17:36:18

ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﯩﺪﻯ. ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﺴﻜﯩﺪﻯ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ.

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2007-12-4 21:57:42

ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺩﯦﺴﻜﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﯨﺮﯗﺱ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻧﯘﺭ ﺩﯦﺴﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭ ﺩﯦﺴﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺴﺎ ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ، ﺩﯦﺴﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ.

ZaPar915 يوللانغان ۋاقتى 2007-12-6 16:53:17

ﮬﻪﻱ ﺧﯘﺩﺍ...........................
ﺳﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺩﻩﺭﯨﺖ ﻳﯩﺘﯩﭙﺘﯘﺩﻩ....................

esir يوللانغان ۋاقتى 2007-12-6 20:51:47

USBCleaner6.0 ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ! ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺗﻮﻻ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﭖ، ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ، ﻟﯧﻜﯩﻦ، ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﯩﺴﻘﯘﭼﻨﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﯩﺴﻘﯘﭼﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﯩﺴﻘﯘﭼﻘﺎ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﯞﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ!

juxkun يوللانغان ۋاقتى 2007-12-7 12:49:29

ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﯟﺍﻟﺪﯨﻢ . ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ.
بەت: [1]