Gultikin يوللانغان ۋاقتى 2007-11-15 15:30:48

ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨ

ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯘﻟﯘﻣﻐﺎ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺟﯚﻟﯜﭖ ﻗﻮﻳﻐﯘﻡ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﭘﺎﺕ-ﭘﺎﺕ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﻗﺎ ﺗﯘﻗﻘﺎ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﻣﯩﻨﻰ "ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﻗﯩﺰ ﺑﯘ؟" ﺩﻩﭘﻤﯘ ﻗﺎﻻﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ.ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﯚﻟﯜﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﻤﻪﻥ. ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﺯﯗﻳﯘﻡ ﺑﺎﺭﻛﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﺋﻪﻳﻠﯩﺴﻪﻙ ﺍﻟﻼ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﯘﻻﻣﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ.ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻡ ﺳﯚﮬﺒﻪﺕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.ﺑﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻤﯩﻼﺭ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ،ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﻱ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ،ﺷﯘ ﺗﯩﻤﯩﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﻤﺎﻥ-ﺋﯩﺘﻘﺎﺩﻣﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺘﻰ،ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﻟﻼﻧﯩﯔ ﮬﯩﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ،ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ.....ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺳﯜﭘﯜﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪﭖ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﯟﺍﻻﺗﺘﯘﻕ. ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﮬﺎﺯﯦﺮ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ-ﺋﯩﻘﺎﺩ،ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪﻛﻼ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﺪﺍ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪﻟﺒﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﺗﯘﺵ-ﺋﯘﻗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻣﯘ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﮬﺎﺯﯦﺮﻗﯩﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﺎﻻ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺑﯘ ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﻘﺎﺩﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﻗﯘﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ،ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﻪﻟﺒﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﭖ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻗﯘﻳﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ"ﺋﻮﻏﻮﻟﻼﺭﻏﯘ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻼﺭ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﯩﺰﻻﺭﭼﯘ؟ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﺷﺘﻪﻙ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ؟ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﯘﻻﻻﻳﻤﯩﺰ؟"ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﭼﯩﮕﯩﺶ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻗﯩﻴﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺷﯘ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺗﻮﻏﺮﺍ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﺵ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﯨﺰ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﭘﻪﺭﯨﺰﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﻤﯘ؟
ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﯩﻘﺮﺍﻕ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻣﯘﻛﻜﻪﻣﻤﻪﻟﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﺎﺯﺍﻱ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ.ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻻﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ."ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﻰ"ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﯟﻯ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﯩﯟﻯ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﯩﺰﺭﺍﻕ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ﮬﻪﻡ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻘﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ."ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ"ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺱ"ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﺑﺎﺭ.ﺑﯘ ﺩﻩﻝ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻚ. ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻣﻪﻥ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ.ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻣﻪﻥﺗﯘﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯﺋﯩﻜﻜﻰ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.ﻣﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﺋﯘ ﺩﻩﯞﯦﺮﻟﻪﺭﺩﻩ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﻘﺎﺩﻯ،ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺳﺎﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ.ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﺍﺩﺍﻡ،ﺋﺎﭘﺎﻡ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﯞﻻﺩﺗﯩﻦ-ﺋﻪﯞﻻﺩﻗﺎ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ،ﺋﯘﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ.ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪﺑﯩﻲ،ﮔﯜﺯﻩﻝ ﯞﻩ ﺳﺎﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺰﺍ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ،ﺋﺎﺷﯘ ﺳﻪﺑﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﮬﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻢ،ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﮬﯩﻠﯩﮭﻪﻡ ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﻳﺘﯩﻢ،ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﯩﻢ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ-ﺗﺎﻗﺮﺍﭖ ﻛﯚﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺗﯘﺭﻣﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯜﻧﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻖ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻳﺘﯩﻢ.ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻤﻐﻮﺭﻟﯘﻕ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ.ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﻜﻰ ﭼﻮﯕﻼﺭ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﭖ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ،ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ .ﯨﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺳﻮﺯﻟﻪﺗﺴﻪ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﺳﻪ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰ ﺋﯚﺳﯧﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.ﮬﺎﺯﯦﺮ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺷﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺳﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻳﯘﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﻛﻼ ﻛﯜﭘﯜﻳﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻧﻘﯩﺘﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ.ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ،ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻴﻪﻟﻤﯩﺴﻪﻙ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﯘﻻﻟﯩﺴﯘﻥ.(ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺗﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﯖﻼﺭ)،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯜﻛﻠﻪﻳﺪﯗ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﻪﻟﮕﯘﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺩﻩﻝ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﺘﺎ ﺗﯩﻜﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﺴﯩﺪﻩﻙ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ،ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺍﻟﻼ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺩﻩﭖ ﺧﯘﺵ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻢ ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﺍ ﻳﻮﻕ.ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ"ﻧﺎﺭﯨﺴﯩﺪﻩ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ،ﺑﺎﻻﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺩﯗﺯﺍﺥ ﺋﻪﮬﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﻻ ﺍﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯘﻟﯩﺸﻨﻰ ﺩﯨﺴﻪ ﺍﻟﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ"(ﺑﻪﺯﻯ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ).ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﯩﻤﯘ ﺳﺎﯞﺍﺑﻼﺭ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ.ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺍﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯩﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ.ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺍﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﯩﺪﯗﺭ.ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﺪﻩ ﺍﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﯩﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﻪﻥ ،ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ ﺍﻟﻼ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ ﮬﻪﻡ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺍﻟﻼ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺳﺎﻕ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ،ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻳﯘﺭﮔﯜﺯﺳﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺑﯘ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﯩﺪﻯ.ﺍﻟﻼ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﯩﮭﯩﺮﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﮬﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﯘﻟﯩﻤﯘ ﺳﯜﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﮬﺎﺭﺍﺭﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﮬﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻤﯘ ﺑﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺳﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﯓ.
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﻪﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ.ﻣﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﻠﯘﭘﺘﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﻪﻙ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.ﻣﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﺮﺍﻕ ﺟﻪﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺩﻩﻝ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﭼﯘﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ.ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺑﺎﻻ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ-ﺩﻩ! ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺩﺩﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭘﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﺴﻪ ﺋﯘﻧﯩﻤﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﻡ،9-10 ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﻣﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪﻩﻳﺘﻰ،ﻧﻪﻣﻪﺯ ﺋﯘﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ،ﻧﯩﻤﻪ .ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﯩﻢ.ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﯩﻤﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ.ﺭﯗﺯﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯘﺗﺴﺎﯓ ﻗﯩﻴﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﻣﺎﻳﺘﻰ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺍﻟﻼ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﯘﭘﯘﭖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﯗﺯﯨﻠﻠﯩﺮﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﯩﻢ.ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﺭﯗﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﺷﯩﯔ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺵ ﯞﺍﺥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪﻩﻳﺘﻰ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﯨﻤﻪﻳﺘﻰ.ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﻩ"ﺭﯗﺯﺍ ﺗﯘﺗﺘﯘﻡ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﭖ"ﺩﻩﭖ ﻳﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯘﻗﯘﻣﯘﺩﯗﻡ.ﺗﻮﯞﻩ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ-ﺩﻩ،ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯘﻗﯘﭘﺘﯩﻤﻪﻥ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﯞﻩ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯘﻗﯘﺩﯗﯓ ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻗﯘﻳﺴﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻧﺌﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻙ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺷﯘﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯘﻗﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻗﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻏﯘﯞﺍ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ. ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺋﯘﻗﯩﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺍﻟﻼ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ.ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﮬﯩﭻ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻢ،ﺋﺎﭘﺎﻣﻤﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺷﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﻠﺪﻯ-ﺩﻩ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.ﻣﯩﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﯩﺘﯩﭗ ﺳﯚﻳﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﮬﻪﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.ﮬﺎﺯﯦﺮ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﭼﯘﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﻣﺎﯕﺎ ﺍﻟﻼﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﻧﯘﺵ .....ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻢﮬﺎﺯﯦﺮﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺍﻟﻼﮬﻘﺎ ﻣﯩﯔ ﺷﯘﻛﺮﯨﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺩﻩﻝ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﯓ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﭘﻪﻳﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﯩﻘﺮﺍﻕ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﯞﯨﺘﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﭼﯩﻜﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭ ﺳﻪﯞﯨﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺟﯘﯕﮕﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺩﺍ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﻩﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻜﻰﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯧﻴﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﺘﯘﻕ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﻳﯧﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﮬﻪﻡ ﺩﺍﺩﺍ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯘﻟﯘﭖ 5-6 ﻳﯩﻠﺪﻩﻙ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ.ﺋﺎﭘﺎﻣﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯘﺷﺘﻪ ﯞﯦﻠﺴﯩﭙﯩﺘﻨﻰ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺗﺎﻻ ﺗﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺗﻪﯓ ﻳﯩﺘﯩﺸﭗ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﻯ،ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﻪﻛﻼ ﭼﯩﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ.ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻨﻤﯩﻜﯩﻦﺋﺎﭘﺎﻡ ﻛﻪﭺ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻼ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺩﻩﭖ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻛﯜﺯﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺘﻰ.ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻼﺭ،ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺘﻰ،ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﺪﻩ "ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ"ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﻠﯘﻕ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،ﺋﺎﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﯩﺴﺎﻕ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﻪﻙ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﺳﻪﻙ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻼ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﻛﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﻤﯩﺰ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ،ﺋﯚﺯﯛﻣﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﻕ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪﺩﻩﭘﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﻮﻳﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻟﻐﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﺩﻩﭘﻠﯩﺴﻪ ﺑﯩﺰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺭﺍﻳﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻩﻝ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.ﻣﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ 40ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ 15ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﺋﺸﻼﺭ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﻩ ﺗﺎﻻﺷﻘﯩﻨﯩﻨﻰ،ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ"ﺋﺎﭘﺎ ﺳﯩﺰ ﻣﯩﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻤﻼ ﺩﻭﺕ،ﻳﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰ.....ﺩﻩﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﭙﻼ ﻳﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻟﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ،ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯨﻤﻪﻥ.ﺳﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯜﻳﯜﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﭼﯘﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﯩﻢ"ﺩﯨﺪﻯ.ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﻮﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﺎﺟﺎﯨﭗ ﺑﻮﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ.ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ-ﺑﺎﻻ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﺩﻩﭖ-ﺋﻪﺧﻼﻕ،ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﻗﯘﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺴﻪﻙ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﯨﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩﻙ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ-ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻨﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﭘﯘﭖ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ؟ﺑﯘﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻪﻧﺘﯘﻕ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺘﯘﻕ.ﺑﯘﻣﯘ ﺩﻩﻝ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ. ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺎﻕ-ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻕ،ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﯕﻼﺭﺧﺎﺗﺎ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.ﺩﺍﺩﺍﻣﻼﺭ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﻏﻮﻝ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﯘﻟﯘﭖ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﺎﭘﺎﻡ "ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ﻳﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﭼﯩﯖﯩﺰﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ؟"ﺩﯨﺴﻪ،ﺩﺍﺩﺍﻡ"ﺋﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﻕ ﺧﻪﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ-ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﺎﻗﻤﯘ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯗ"ﺩﻩﻳﺘﻰ.ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯩﻠﯩﻨﻠﻪﺭ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻛﯚﺭﯨﻠﻤﻪﻳﺘﻰ.ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺘﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﻤﺎﻱ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﻩﻳﺘﻰ.ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﻠﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﺴﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﺩﻩﭖ.ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﭙﻼ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺩﻩﺯ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯨﭗ ﻗﯘﻳﯩﺪﯗ.ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺩﯨﺲ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ: ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ 40 ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻩﭖ.(ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻤﻨﻰ ﺍﻟﻼ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻱ)ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ-ﺋﯩﺘﻘﺎﺩﻯ، ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ،ﺋﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯜﻙ ﮬﻪﺭﺍﮬﻰ ﯞﻩ ﺋﯘ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯗ.ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﯚﻱ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ،ﺋﯩﻨﺎﻕ-ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯘﻟﯩﺪﯗ.ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﻛﻼ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﺮ-ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ﺋﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ.ﮬﺎﺯﯦﺮ ﺑﯩﺰﺩﻩ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻣﯩﮭﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯩﮭﺮﻯ ﻳﻮﻕ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺧﺸﺎﭖ ﻛﯩﺘﯩﻤﯩﺰ.ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﮭﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻕ"ﻧﯩﻤﻪ ﺗﯧﺮﯨﺴﺎﻕ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ."
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﻡ،ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ.ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺗﺘﯩﻢ،ﺋﯘﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﺴﺎﻡ ﻛﯩﺮﻩﻙ،ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺴﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ.ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪﻟﻪﺭ ﮬﺎﺯﯦﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩﻩﺭﺟﯩﺪﻩ ﺗﻪﺳﯧﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ.ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ،ﺋﯘﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﺗﺘﻰ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ.ﺑﯩﺰ ﭘﺎﻳﺪﺍ-ﺯﯨﻴﺎﻧﻨﻰ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﻤﯩﺰ.ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ؟ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺑﺎﺭ؟ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﯩﺰ.ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻗﻪﭘﻪﺳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺑﯩﻜﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.ﺗﯘﺭﻣﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻕ.ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﻳﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﺎﻳﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺴﯩﺰ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻱ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﻛﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ(ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ).ﺳﯩﺰ ﺷﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻳﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺴﯩﺰ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﻳﺴﯩﺰ.ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻣﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺳﯩﺰ ﺷﯘ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯩﻨﯩﺴﯩﺰ-ﻳﯘ،ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯚﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺷﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺮﯨﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﺮﯨﻤﺎﻳﺴﯩﺰ؟ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺭﺩﯨﻦ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ،ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺴﯩﺰ؟ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺭﻭﮬﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﺯﯗﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﯩﺴﺎﭖ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺷﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﺎﺭ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻣﺴﯩﺰ؟ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ؟ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻮﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯗ. ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻧﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﯩﻢ.ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﺕ ﺗﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ "ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﻩﺭﯨﺴﺘﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﻳﺪﯗ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺍﻟﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﻩﻳﺪﯗ.ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺭﺍﺳﺖ؟"ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.ﺑﯘﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯩﺮﻩﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻢ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮﻳﻪﺭﺩﻩﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻢ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ." ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ.ﻳﻪﻧﻪ "ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪﺳﻰ"ﮔﻪ ﺳﺎﻟﺴﺎﻕ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺗﯜﯞﻩﻥ ﺩﻩﺭﺟﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﺟﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﺎﻧﻤﯘﻥ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻤﯘ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؟ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰ؟ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺍﻟﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ". ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯘ ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﮬﯩﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻣﯩﮕﻪﻥ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ.ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ! ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯩﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﮬﺎﺯﯦﺮﻗﯩﺪﻩﻙ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﻢ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﯨﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﻘﺎﺩﯨﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻳﺪﯗ،ﺋﺎﺷﯘ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻳﺪﯗ.ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ " ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ"ﺩﯨﮕﻪﻥ.ﺍﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ.ﻣﻪﻥ ﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﯖﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﻤﻪﻥ.ﻳﯜﺭﻩﻙ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ.ﻣﯩﯖﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻧﯧﺮﯞﺍ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻧﯧﺮﯞﯨﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﮬﻪﺭﻛﻪﺕ-ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﯞﭘﯩﻖ ﺩﻩﺭﺟﯩﺪﻩ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﯖﯩﺰ ﺳﺎﻕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻧﯧﺮﯞﯦﯖﯩﺰ ﻛﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﯧﺰﯨﻤﺪﯨﻦ،ﻛﻮﻧﺘﯩﺮﻭﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺴﯩﺰ-ﺩﻩ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ،ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﻰ ﻳﯘﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘﻟﯩﺴﯩﺰ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺳﯘﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ،ﻣﯩﯖﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻳﯘﻗﺎﻳﺪﯗ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯘﻗﯩﺸﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻣﯩﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯧﺮﯨﭙﻼﺭﻣﯘ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ-ﺩﻩ ﺳﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﺎﻳﺪﯗ.ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪﻙ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ.ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺭ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻗﯘﺗﯘﺵ-ﺋﯘﻗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ.

ruslan007 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-15 16:47:53

ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﻰﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ....

ﺑﯩﻘﯩﺸﻨﯩﻼﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻧﯧﻤﻪ ؟؟؟

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2007-11-15 18:47:42

ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ

matu يوللانغان ۋاقتى 2007-11-15 21:25:18

ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ.

rabbialla يوللانغان ۋاقتى 2007-11-15 21:42:10

ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﻼﺭﻣﯘ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺋﯘﻗﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻪﻥ .ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻣﯘﮬﯩﻢ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﻣﺎﻧﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻣﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﻮﻳﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻤﻐﯘ .....ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ . ﭼﯘﻧﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﺋﯘ ﻛﯘﻥ . ﻛﻪﻟﮕﯘﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﮔﯘﻟﺘﯩﻜﯩﻦ ﺧﺎﻧﯩﻘﯩﺰﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﯖﯩﺰﺳﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻤﯘ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ ،ﺭﻩﻧﺠﯩﻤﻪﺳﺴﯩﺰ ؟ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﻤﯩﻤﯘ ﺩﻩﻝ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ...................... ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﺷﻨﺎﺑﯩﺰ

YAMAN يوللانغان ۋاقتى 2007-11-15 22:26:54

ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺗﯩﻤﯩﻜﻪﻥ .ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻐﺎ ﺗﻪﺷﻨﺎﻣﯩﺰ .

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2007-11-16 10:54:41

ﻣﻪﺗﯘ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ، ﺳﻪﻥ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺋﻮﻗﯘﻳﺴﻪﻥ ؟

yultuz01 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-18 20:33:03

ﺑﻪﻙ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﻳﯧﺰﯨﭙﺴﯩﺰ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ،ﺋﺎﻟﻼﮬ ﺋﯩﻠﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ!ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯩﺮﯨﺶ -ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﺰ ﺗﯘﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﯘﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ-ﮬﻪ؟ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯗ ﺩﻩﭖ ،ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.

Gultikin يوللانغان ۋاقتى 2007-11-20 17:47:50

ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ؟ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﮬﻪﺩﻩ؟ﺑﻪﻛﻼ ﻳﯘﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰﻏﯘ،ﺑﻪﻙ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺷﻤﯘ؟

Bilig يوللانغان ۋاقتى 2008-3-18 05:00:15

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯩﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﯞﮬﻪﺭﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﭽﯘ!

akkaniyat يوللانغان ۋاقتى 2008-3-18 06:38:02

ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ، ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﻣﯘﮬﯩﻢ.

ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ،
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻧﯩﭽﯘﻥ ﺗﯘﻏﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﻮﻳﻼﯕﻼﺭ؟
ﮬﯧﺴﺎﺏ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ ﺋﺎﺵ-ﻧﺎﻥ، ﻛﯧﻴﯩﻤﻨﻰ
ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻤﯘ ﮔﻪﺭ ﻗﯩﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﺴﻪﯕﻼﺭ.

   ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﺯﻭﺭ ﻛﯜﭺ ﯞﻩ ﺋﻪﻗﯩﻞ-ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
بەت: [1]
: ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ(ﮔﯜﻟﺘ