arzu0998 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 20:34:10

ﻣﻪﮬﻤﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻯ ﭘﻪﻧﺪ-ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺮﻯ

ﭘﻪﻧﺪ-ﻧﻪﺳﮭﻪﺗﻠﻪﺭ
1.ﺋﻪﻱ ﺋﻮﻏﯘﻝ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻝ، ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﯩﻠﻪ، ﺋﻪﻝ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ  ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻝ ، ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﯖﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺕ .
2.ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﭖ ،ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼ ،ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭ .
3.ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﮬﯧﻜﻤﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩﻩ ،ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻻﻧﻤﺎ ،ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻧﺴﺎ ، ﺳﯩﻨﺎﻕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻣﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .
4.ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﯗﺭ ، ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﻗﻤﯘ ﺳﯚﻳﺴﯘﻥ .
5.ﻗﻮﻟﺪﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺕ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﯩﮕﯩﻦ ، (ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ) ﻳﺎﯞﺍﺵ ﺗﻮﺧﯘﻧﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺕ ، ﺩﺍﻻﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺮﻏﺎﯞﯗﻟﻨﯩﯔ ﭘﯧﻴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻤﻪ .
6.ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﺯ ﻛﻪﻟﺴﻪ ، ﻗﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻞ ، ﺗﯜﻥ ﯞﻩ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﻼﺭ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ (ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ)
7.ﺷﯜﺭﻣﻪﻟﻨﻰ ﻣﻪﺭﯞﺍﻳﯩﺖ ﺳﺎﻧﯩﻤﺎﯓ ، ﮬﻪﺩﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﮬﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻤﺎﯓ ، ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ ، ﺩﺍﻧﺎ (ﺋﺎﻟﯩﻢ) ﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
8.ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﻛﯧﻲ ، ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺗﺎﻣﯩﻤﯩﻘﯖﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭ ، ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪ ، ﻧﺎﻣﯩﯔ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯩﻴﯩﻠﺴﯘﻥ .

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-11-9 21:55:38

ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ، ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ.
<<ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﻛﯧﻲ ، ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺗﺎﻣﯩﻘﯖﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭ >>ﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ. ﺑﯩﺮﺍﻕ، ﺗﯜﺭﻛﻰ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺴﯩﻢ، ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﭽﻰ ﺑﻪﺗﺘﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ؟

yolbax0998 يوللانغان ۋاقتى 2007-11-10 16:36:43

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﻪﻧﺪﻯ ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻠﻪﺭﻛﻪﻥ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ .

atella يوللانغان ۋاقتى 2007-11-28 00:00:11

ﺑﯩﻠﯟﺍﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ...

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2008-1-9 19:09:54

ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻳﺴﯩﺰ.
بەت: [1]
: ﻣﻪﮬﻤﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻯ ﭘﻪﻧﺪ-ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺮﻯ